marți, 11 octombrie 2011

AVATARURILE UNOR PROPUNERI ROF SAU CUM ISI BATE JOC CONDUCEREA SCMD DE FILIALE

DEMOCRATIA  IN VARIANTA COMITETULUI DIRECTOR In luna August, 5 presedinti de filiale(Caracal,Craiova,Gorj, Pitesti si Slatina) s-au strans sa discute un proiect : Proiectul ROF al SCMD, proiect care treneaza de un an si jumatate. Au gandit ca e mai bine daca se pun de acord asupra unor aspecte si vin toti cu niste propuneri comune. Au gandit bine, au studiat proiectul si de comun acord au stabilit niste propuneri de imbunatatire a proiectului de ROF. Au discutat cu oamenii din filiale, si au spus Bingo! Pana aici totul a fost ca la carte.

De aici incolo, lucrurile au fost la ca SCMD. Plini de incredere au trimis propunerile catre Comitetul Director, celor ce trebuiau sa le analizeze, sa le preia alaturi de cele ale altor filiale si sa le includa in ROF.

Pe 05.10.2011, cu 14 zile inainte de discutarea si votarea ROF in cadrul CNR , filiala Dolj primeste varianta de ROF care va fi dezbatuta la CNR. Care a fost soarta propunerilor facute de cele 5 filiale? Va las pe dumneavoastra sa vedeti in paginile urmatoare. O sa ia ceva timp, dar merita.

Art. 3 Specifica faptul că ROF este conform cu statutul . Filalele voiau să se specifice faptul că ROF-ul va intra în funcţiune odată cu modificările care erau necesare la statut, pentru a putea fi corelate. Ei bine , ce face noul ROF ?
-Se scoate sintagma “în conformitate cu statutul”
-se pune pe picior de egalitate statutul cu ROF-ul." ROF este alături de Statut, un document de reglementare a activităţii Sindicatului, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.”?
-nu se ia in considerarea propunerea de armonizare a ROF cu statutul
-nu se ia în calcul propunerea de modificare a statutului
Practic o propunere bună a dus la o variantă şi mai proastă decât vechea variantă, dar avantajoasă pentru .. conducere.

Art. 7 Specifica cine poate participa cu drept de vot la CNR şi erau incluşi membrii fondatori, desi STATUTUL NU INCLUDE MEMBRII FONDATORI ÎN RÎNDUL CELOR CARE COMPUN CNR. ESTE UN ABUZ, O ÎNCĂLCARE CRASĂ A STATUTULUI . Filialele doreau să fie scoşi membrii fondatori ca participanţi cu drept de vot.
Noul ROF nu mai specifică nimic despre dreptul de vot, a fost scoasă această sintagmă, ca sa nu mai se lege nimeni de dreptul de vot al membrilor fondatori. Deci propunerea filialelor a fost evitată cu o lipsa de respect şi o indiferenţă crasă.

Art. 12.Se referea la numărul membrilor din prezidiul CNR. Vechiul ROF prevedea un nr de 5-7 membri, filialele propuneau 7-9, iar varianta finală nu mai specifică nici un număr.
Ce sa mai spun ? Probabil au gândit aşa: nu va convine numărul ? OK, nici ca voi, nici ca noi, sa fie fără număr, fără număr… !

Art.13.Articol cu ghinion, de un deosebit interes pentru membrii Comitetului Director, prevedea la punctul b , faptul că, „ CNR constituie şi validează componenţa numerică şi nominală a Comitetului Director, a Preşedintelui şi a Secretarului General” .Filialele doreau să se specifice , conform statutului că numărul va fi de 7 membri şi doreau să introducă 2-3 membri supleanţi. Ce face CD prin noul ROF ? Iată ce specifică la acest punct :” odata la 5 ani constituie şi validează componenţa numerică şi nominală a Comitetului Director, a Preşedintelui şi a Secretarului General.”
Este incredibil. Practic acest articol   se ia dreptul CNR să schimbe membrii CD în perioada dintre două alegeri, în caz că unul din ei calcă pe bec, comite fraude, sau aduce prejudicii sindicatului.
CE SPUNETI DE ASTA ? NU E AŞA CĂ PRACTIC SINDICATUL ESTE CONDUS DE CD ŞI NU DE CNR ? ACEST ARTICOL BĂSIST DĂ PUTERI DEPLINE MEMBRILOR FONDATORI ŞI COMITETULUI DIRECTOR, ADUCÂND CNR ÎN POZIŢIA DE SIMPLI APLAUDACI .
ACUM ÎNŢELEGEŢI DE CE A FOST MODIFICAT ARTICOLUL CU PRIVIRE LA CORELAREA ROF CU STATUTUL ŞI PREVEDE ACUM CĂ „ROF este alături de Statut, un document de reglementare a activităţii Sindicatului, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.”?
Deci “ ROF ALĂTURI DE STATUT” ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT PE PICIOR DE EGALITATE IAR ROF POATE MODIFICA STATUTUL. Ce spuneţi, inteligent lucrat nu e aşa? Iar şefii de filiale vor vota.
La punctul „o” al acestui articol se menţiona ceva de salarizarea membrilor CD şi a membrilor Comisiei de Cenzori. Filialele doreau să se introducă cuantumul salarizării, dar nu a fost acceptat.
INTERESANT DE REŢINUT ESTE CĂ NIMENI NU VORBEŞTE DESPRE SALARIZAREA MEMBRILOR B.O. ALE FILIALELOR , A CELOR CE LUCREAZĂ CĂTE 8-10 ORE ZILNIC LA SEDIILE FILIALELOR, DE POMANĂ. În varianta CD se vorbeşte numai de salarizarea celor din CD şi Comisia de Cenzori,negrii care lucrează zilnic în filiale nu sunt incluşi. Asta e democraţia.


Art. 14.Cerea ca deciziile CD să fie luate cu majoritate absolută a celor prezenţi, iar filialele doreau să se voteze cu 2/3 din cei prezenţi.
Nu s-a ţinut cont de propunere . În plus s-a dat drept membrilor fondatori, care nu au nici o obligaţie, dar sunt plini de drepturi, să decidă completarea CD cu noi membri, fără a mai fi nevoie de aprobarea CNR. Se foloseşte sintagma “CONFORM STATUTULUI” dar nu se specifică necesitatea validări acestora de către CNR. Într-un alt articol însă se spune că nu mai e nevoie de aceasta validare si aceştia pot lucra aşa până la următoarele alegeri. Deci membrii fondatori vor prelua sarcinile CNR între sesiuni. Ca să nu mai spun că acesta  contravine art. 13 din chiar această variantă de ROF, care ia dreptul modificării componenţei CD între alegeri. DECI, CE NU POATE FACE CNR POT FACE MEMBRII FONDATORI. CĂ AŞA DOREŞTE DOMNUL DOGARU ÎN NUMELE DEMOCRAŢIEI.


Art.15(1) Specifica faptul că CD se compune din Preşedinte , secretar general şi 5-7 vicepreşedinţi, deşi în statut spune 5. Filialele cereau să se păstreze numărul de 5 vicepreşedinţi.
Varianta finală este: preşedinte , secretar general şi un număr impar de vicepreşedinţi. Din nou, fără număr, ca la lăutari, ca să poată numi domnul Dogaru pe cine şi când doreşte, cu acordul membrilor fondatori. TRĂIASCĂ DICTATURA MEMBRILOR FONDATORI !
Statutul e pentru fraieri.

Art.17.Vechiul ROF prevedea că la şedinţele CD pot participa ca invitaţi şefii de filiale, preşedintele Comisiei de cenzori, şi alte persoane. Filialele includeau acolo şi membrii fondatori, dar nu s-a acceptat. De ce ? Pentru ca aceştia, în varianta CD au dreptul de a participa cu drept de vot, deşi statutul nu le dă acest drept. Dar domnul Dogaru are nevoie de ei pentru a-şi impune punctele de vedere în cadrul CD şi al CNR. Din cauza aceasta le-a dat numai drepturi, NICI O OBLIGAŢIE, NICI MĂCAR ACEEA DE A-IŞI PLĂTI COTIZAŢIA !!!!!
Bineinteles ca nu se putea accepta un asemenea afrond la adresa membrilor fondatori. Cum sa participe ei ca invitati, cand ei sunt cei care conduc sindicatul ? Organele alese , sunt pentru ciumeti sindicatul e condus de ciumegi .


Art.21(1).Specifica faptul că BO central este format din preşedinte şi secretarul general. Filialele au propus o a treia persoană. Ca să se poată vota democratic şi lua o decizie. Varianta finală păstrează numărul de doi.
Format din doar două persoane, total antidemocratic. În caz de diferenţe de opinii,.nu se pot stabili măsuri. 

Art.28(3).Specifica faptul că în caz de vacantare a postului de secretar general, să se organizeze alegeri În termen de 45 de zile. Filialele au propus termenul de 30 de zile .
Varianta finală este demnă de cascadorii râsului , gen SCMD, pentru că nu mai specifică nici un termen . Deci acest nou ROF nu clarifică, nu precizează ci trece lucrurile în coadă de peşte, la discreţia conducerii. CE DOVADA DE INSTAURARE A DICTATURII MAI VRETI ?

Se trage o concluzie: dacă până acuma s-a mers pe improvizaţie şi încălcarea statutului din lipsa de .. regulamente acuma vor să instituţionalizeze ilegalităţile şi improvizaţiile.

Apare un articol nou Art 28. (2) Vicepreşedinţii Sindicatului sunt aleşi prin vot secret de CNR, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat, sau cu statut de interimat, in perioadele dintre alegeri, de catre membrii fondatori, conform prevederilor statutare.
Acest articol le dă dreptul membrilor fondatori să numească vicepreşedinţi care nu trebuie să mai fie votaţi de CNR şi întăreşte puterea dată în articolul 12(3)

Art.29.Specifica faptul că secretarul general este responsabil cu activitatea financiară. Filialele doreau să scoată această sarcină din atribuţiunile secretarului general, atâta vreme cât există vicepreşedinte responsabil cu această activitate, şef de departament economico-financiar. Varianta finală nu ţine cont de propunere.

Sunt două aspecte aici :
1. Si atunci domnul Năstase ce face ?Dansul doar controlează ?
2. Se doreşte aruncarea problemelor financiare ale sindicatului în spinarea domnului Monac, pentru că este un domeniu sensibil care a generat atâtea probleme şi cum acesta a avut şi unele păreri contrare privind unele aspecte, se doreşte culpabilizarea acestuia.

Art.30.Specifica faptul că Secretarul General poate semna decizii în lipsa Preşedintelui. Filialele doreau să se specifice ,ă are acest drept, cu delegare. Ei bine , varianta finală este că … ACEST ARTICOL DISPARE DEFINITIV. NU SE MAI DĂ DREPTUL ACESTUIA DE A LUA DECIZII ÎN LIPSA PREŞEDINTELUI. Acest fapt întăreşte ceea ce spuneam mai sus .
Preşedintele nu mai are încredere in secretarul general, nu ii mai acorda dreptul sa ia decizii in lipsa sa, deci .. sindicatul îşi încetează activitatea fără cineva care să îl conducă, dacă se întâmplă ceva cu preşedintele, pentru că nu are cine să ia decizii. .

Art.42.
Stipula că adunarea generală a filialelor hotărăşte cu jumătate plus 1 . Filialele doreau să se introducă
2/3.Decizia este ELUCUBRANTĂ. Citiţi şi vă cruciţi : “ Dacă la ședință nu se întrunește cvorumul menționat, se convoaca o noua adunare generala care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea simplă a celor prezenți.”
Culmea democraţiei!!!!
Asta da democraţie. Şi uite aşa se da drum liber luării unor decizii cu un număr de 10 membri participanţi la adunare. CURAT DICTATURĂ!!!
Traiasca democratia !

Art 46. Specifica faptul că Adunarea Generala a filialelor idoptă măsuri de ordine organizatorică. Filialele cereau să poată adopta şi măsuri privind obiectivele filialelor. Ei bine , răspunsul , varianta finală TE LASĂ FĂRĂ GRAI : adoptă măsurile necesare îndeplinirii sarcinilor rezultate ca urmare a deciziilor preşedintelui, Biroului Operativ sau CD;
Alta proba de democraţie inversă.

DECI NU S-A DORIT CA AGF SĂ STABILEASCĂ OBIECTIVE DE ACŢIUNE. AGF trebuie să se supună sarcinilor trasate prin deciziile preşedintelui.


Eu credeam ca preşedintele se supune hotărârii adunării generale si nu invers, dar … în SCMD DEMOCRAŢIA ÎNSEAMNĂ IMPUNEREA VOINŢEI UNUI OM ASUPRA MAJORITĂŢII.
CE ALTĂ DOVADĂ DE DICTATURĂ MAI DOTRIŢI DOMNILOR? Ce altă dovadă că domnul Dogaru doreşte să îşi impună voinţa prin şefii de filială fideli ?

Art.68.Prevedea condiţiile în care membrii CD şi cei din organele de conducere pot fi revocaţi, suspendaţi sau contestaţi. Filialele doreau ca decizia să se ia cu voturile a 2/3 din participanţi, nu cu jumătate plus 1 . Varianta finală PUR ŞI SIMPLU EXCLUDE ACEASTĂ POSIBILITATE, SCOATE ACEST ARTICOL. DECI, MEMBRII CD , CEI DIN CONDUCEREA SINDICATULUI NU MAI POT FI CONTESTATI, REVOCAŢI SAU SCHIMBAŢI.
Nu se mai pune problema contestării sau revocării organelor de conducere. Aceştia sunt aleşi cu grija din rândul sindicaliştilor loiali conducerii, si nu pot fi schimbaţi ,revocaţi sau suspendaţi.

Art.69.Specifica situaţiile în care un membru de sindicat poate fi exclus. Filialele doreau ca decizia în cadrul filialei să se ia cu votul a 2/3 din membrii adunării generale a filialei. Ce decide CD ? Introduce o nouă condiţie şi dă dreptul CD să propună excluderea unui membru din orice filială, chiar dacă nu există propunerea filialei. Probabil asta ca urmare a ceea ce s-a întâmplat cu subsemnatul care nu a fost pus în discuţia Adunării generale. Deci trecând peste voinţa filialei, CD poate propune şi decide ( ei centrează, ei dau cu capul ? ) excluderea unui membru de sindicat indiferent de hotărârea adunării generale a filialei. Bineînţeles nu se pune problema votului în CNR acolo Membrii fondatori şi preşedinţii loiali ştiu ce au de făcut. Ca la SCMD.

Art.71.Specifica faptul că membrii de sindicat au datoria să achite cotizaţia. Filialele doreau să fie trecută sintagma “să achite cotizaţia stabilită la termenul prevăzut în statut”
Nu a fost acceptata propunerea , pentru ca făcea referire la statut, ceea ce este… nestatutar în concepţia CD dar şi pentru faptul că spunea ceva de un termen , iar termenele sunt moartea Comitetului Director.

Art. 79.Prevedea faptul că cotizaţia se poate plăti anual sau semestrial. Filialele doreau să se specifice şi trimestrial, aşa cum se stabilise la Alba Iulia , în 2010.

Varianta finală, nu mai conţine nimic de nici un termen . Cum spuneam , conducerea nu agreează termenele. Lor le plac - ca şi guvernanţilor- lucrurile neclare, care le dau posibilitatea să interpreteze după propria voinţă.
CD insistă să se plătească cotizaţia pe tot anul, în avans pentru că ceea ce interesează este banul, nimic altceva .

Apare un articol nou, Art.76 Toţi membrii Sindicatului, inclusiv cei aleşi în organele de conducere, exceptie membrii fondatori trebuie să fie luaţi în evidenţă, să achite cotizaţia şi să activeze în cadrul unei filiale
Se creează discriminari. Membrii fondatori au numai drepturi, nu si obligaţii. Ei sunt zei, au drept doar sa conducă, nu se supun nici unui control, nu plătesc cotizaţia. Asta înseamnă democraţie în SCMD.

CE SE OBSERVĂ?


1. Atribuţiunile celor din Comitetul Director, ale vicepreşedinţilor, sunt foarte vagi, au doar atribuţiuni de control şi îndrumare, dânşii nu întocmesc nimic.O singură excepţie, domnul Monac, doar doar îşi va rupe gâtul.
2. Organele de conducere nu pot fi pedepsite sau revocate , ei pot pleca din funcţie numai dacă doresc, pot face orice , nu există pedepse sau răspunderi.
3. Membrii fondatori au drept de viata şi de moarte dar nu au NICI O OBLIGATIE , nici măcar aceea de a – şi plati cotizaţia.
4. S-a format o Comisie de disciplină care sa pedepsească pe cei care vorbesc împotriva conducerii.
5. S-au stabilit condiţii draconice la obligaţii pentru membrii de rând, iar conducerea are dreptul de viaţă si de moarte( inclusiv să treacă peste hotărârile adunărilor generale ale filialelor), hotărăşte dupa bunul plac excluderea unui sindicalist de rând , chiar daca e la prima abatere , dacă abaterea este considerată gravă, fara a se specifica însă ce inseamnă gravă. Nu se specifică clar, care este tipul de abatere gravă , dar se spune : Art . 86(2) Sancțiunile nu se aplică gradual, ci în funcție de gradul de vinovăție și de efectele negative cauzate intereselor Sindicatului.
6. Dacă in ceea ce priveste atribuţiunile conducerii sindicale lucrurile sunt scrise la modul general, fără termene fără specificaţii, pentru cei din teritoriu totul este pus sub lupă, mai ales pedepsele care sunt foarte atent şi minuţios stabilite, cu termene ( DA, AICI EXISTĂ TERMENE , PENTRU CĂ CEI INCOMOZI TREBUIE SĂ PLECE CÂT MAI REPEDE DIN SINDICAT !!!) .


Problema cotizatiei este lăsată iarasi în coadă de peşte, se trece peste decizia CNR de anul trecut, se stabileşte la art.86. (3) că : “ Adoptarea unei alte formalități de încasare a cotizației decât cea prevăzută de prezentul regulament este nelegală și atrage răspunderea disciplinară, iar dacă fapta are caracter de continuitate, după caz, se poate aplica sancțiunea excluderii din Sindicat și/sau sesizarea organelor de cercetare penală competentă. “ dar nu se spune care este forma de plată a cotizaţiei şi nici termenul. Dar se aminteste de sesizarea organelor de cercetare penala. Pentru ce ? Pentru neplata cotizatiei ? Sau pentru ca nu se plăteste în avans pe tot anul ? CHIAR ATÂT DE AVIZI DE BANI SUNT CEI DIN CONDUCEREA SINDICATULUI ÎNCÂT AMENINŢĂ CU TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ PENTRU NEPLATA COTIZAŢIEI ÎN AVANS ? ESTE CEVA DE NECREZUT, PUR SI SIMPLU INIMAGINABIL. MAI ARE CINEVA VRE-O ÎNDOIALĂ CARE ESTE MAREA PROBLEMA A CONDUCERII SINDICATULUI ŞI CARE SUNT PRETENŢIILE FAŢĂ DE SINDICALIŞTI ?


Dacă nu sunteţi convinsi vă spun eu : SĂ FIE OBEDIENŢI, ASCULTĂTORI , “SĂ FIE DISCIPLINAŢI ŞI SĂ RESPECTE DISCIPLINA ŞI IERARHIA INSTITUŢIONALĂ A SINDICATULUI” (TERMEN ŞI ARTICOL NOU INTRODUS LA OBLIGAŢII) ,ADICĂ SĂ NU RIDICE OCHII SAU GLASUL LA ŞEFI ŞI MAI ALES, SĂ ACHITE COTIZAŢIA CĂND I SE SPUNE ŞI CUM I SE SPUNE . Astea sunt cele două obligaţii (şi drepturi) fundamentale. Dacă le încalci, eşti pasibil de excludere sau chiar de puşcărie.


DOGARU DIXIT! Vae victis!


Orice alt comentariu este inutil

PENTRU CEI CE VOR SA VERIFICE AUTENTICITATEA CELOR AFIRMATE , PUTETI VERIFICA PE PAGINA DE BLOG A FILIALEI CRAIOVA, CONTINUTUUL PROPUNERILOR., AICI

17 comentarii:

 1. vorba lu' cezar."Ce te agiti atata"

  eu ma p..sh pe ei!
  Ete na ca ti-am citit articolul si in loc sa ma simt bine ma simt rau!
  Bonus ca l-am citit si pe cel dinainte si a fost si mai rau.
  Tu ce treaba ai??Viata ta nu se poate desfasura inafara acelor limbrici?
  Lasa-l pe dogaru, ca o sa ajunga sa urle de unul singur pe niste coridoare pustii.Viata va demonstra tot ce e de demonstrat.In rest e zbatere inutila;din ale lor nu-i scoti.
  ocupa-te de chestii mai "lumesti"
  Oricum vad ca tii la sindicat dar nu la conducere.Esti tentat de postul de presedinte??
  Cu mine n-ai nici o sansa!!!
  Ma tot intreb "ce te mana pe tine in lupta" si nu gasesc un raspuns acceptabil.
  Retine-acceptabil-ca ceva raspunsuri as cam avea dar nu vreau sa ma refer la "ciolan"
  intotdeauna ca un mafiot ce sunt,ma intreb"Cui prodest"
  Nu-mi raspunde,multumesc,nu-i nevoie.
  o seara buna!
  ma folosesc chiar de mottoul tau
  CEL CARE GANDESTE ALTFEL DECAT MINE , NU MA JIGNESTE , MA COMPLETEAZA!
  sper ca nu l-ai pus la mishto.

  RăspundețiȘtergere
 2. Curleone are dreptate: tu nu poti trai fara sa musti de cur pe Dogaru si pe cei ce conduc SCMD?
  Pe cine vrei sa prostesti?
  Exemplu:
  Art.15(1) Specifica faptul că CD se compune din Preşedinte , secretar general şi 5-7 vicepreşedinţi, deşi în statut spune 5. Filialele cereau să se păstreze numărul de 5 vicepreşedinţi.
  Varianta finală este: preşedinte , secretar general şi un număr impar de vicepreşedinţi. Din nou, fără număr, ca la lăutari, ca să poată numi domnul Dogaru pe cine şi când doreşte, cu acordul membrilor fondatori. TRĂIASCĂ DICTATURA MEMBRILOR FONDATORI !
  Statutul e pentru fraieri.
  Pai, stimabile, daca SCMD are deja peste 20.000 de membri si nr lor creste, vrei ca o mana de oameni, doar 5 oameni sa conduca acest sindicat?
  Esti prost?!...
  Nu vezi ca te contrazici singur?

  Supraveghetor Statutar

  RăspundețiȘtergere
 3. He! He!
  Mare durere pe nea Cashu!...
  Astia chiar au facut un ROF bun.

  Vecinul, Craiovita Noua

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt excluse persoanele care se cred vizate si primesc acest banc inclusiv conducerea scmd !!!
    Se duce un agent de poli­ţie la librărie şi cere vânzătoarei :
  – Daţi-mi un caiet cu cerculeţe!
  – Domnule nu există caiete cu cerculeţe, nu se fabrică aşa ceva, dacă doriţi avem cu pătrăţele, de matematică sau dictando, cu liniuţe.
  –Nu, eu vreau cu cerculeţe...
  Apare un inspector, şef al poli­ţistului, şi vânzătoarea îi explică păţania. Ofiţerul îl trimite pe sub­al­tern la plimbare :
  – Pleacă, dom’le, nu vezi că eşti tâmpit, cum naiba caiete cu cercu­leţe, nu există aşa ceva... După care acesta îi cere vânzătoarei :
  – Doamnă, vreau şi eu nişte cer­neală pentru clasa a IV-a şi glo­bul României...
  – Cum naiba, domnule cernea­lă pentru clasa a IV-a şi ce glob al României visezi?
  Noroc cu chestorul care apare şi, aflând tărăşenia, îi spune subal­ternului :
  – Pleacă măi de aici că faci Po­liţia de râs, nu vezi ca eşti tâmpit, cum naiba cerneală pentru clasa a IV-a şi globul României, când Româ­nia a intrat în U.E....
  Pleacă ofiţerul admonestat, iar fostul general zice :
  – Vă rog să-mi daţi nişte plicuri rotunde că am de trimis nişte cir­cu­lare către toate secţiile unde se află asemenea imbecili...
  Nu râdeţi, doamna, eu îi cunosc dinlăun­tru, adică din interior, cum ar veni!

  RăspundețiȘtergere
 5. Of, nerecunoscatorii astia de sefi de filiale!
  Nici unul, chiar nici unul nu sare in apararea celor spuse de Neacsu!...
  Si cata dreptate mai are el!...
  Hei, daca ar fi condus el sindicatul, ajungeam departe!...

  Intunericitul

  RăspundețiȘtergere
 6. Stelian P.
  @Intunericitul
  Hei, poate ca ai dreptate, dar asa unde ati ajuns ?

  RăspundețiȘtergere
 7. Corleone
  Ai luat in calcul varianta ca nu imi este indiferent cine si cum ma reprezinta ? Daca asta nu ti se pare un argument suficient, imi pare rau, nu am gasit alta rima.
  Supraveghetor statutar.
  Daca esti tare la logica, dupa cum am vazut rezolva te rog o regula de tre simpla. Daca e nevoie de 9 oameni pentru a coordona activitatea ( nu a conduce ) 200000, din cati oameni ar trebui sa se compuna guvernul Romaniei pentru a conduce si guverna 20 de milioane . Sper ca nu ai uitat regula de trei simpla. Dupa ce ai gasit raspunsul pastreaza-l si mai gandeste-te la o intrenare. Daca Prlamentul Romaniei( idee cu care sunt sigur , ai fost de acord) condidera ca poate face fata problemelor a 20 de milioane de romani, injumatatindu-si efectivele, de ce Comitetul Director trebuie sa creasca? Dar in primul rand de ce nu se respecta statutul ? Te astept cu raspunsurile la ceste intrebari, ca sa discutam la obiect, nu asa abstract.
  Intunericitul
  Nu am nevoie sa ma sprijine nimeni. Nu eu am nevoie de sprijin ci sindicatul.

  RăspundețiȘtergere
 8. Pentru Corleone , si nu numai
  Am sesizat ca te pronunti impotriva premierului Boc si a presedinteloui Basescu. Sa inteleg ca doresti sa candidezi la aceste doua functii? AI UN RASPUNS ACCEPTABIL ?
  "Retine-acceptabil-ca ceva raspunsuri as cam avea dar nu vreau sa ma refer la "ciolan"
  intotdeauna ca un mafiot ce sunt,ma intreb"Cui prodest"
  Scuza-ma ca ti-am raspuns, dar aveam si eu dreptul, ca si dumneata sa imi spun parerea nu ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Corleaone
  Tu nu poti intelege pentru ca esti prea mic pentru a intelege ca nu toti oamenii sunt ca tine. Tu nu ai puterea de a trece peste rahatul pe care il mananci zilni, nu pentru ca iti place ci pentru ca iti e lene sa impingi farfuria de-o parte si sa o refuzi. De asta nu il intelegi pe cashu. Este treaba ta, dar nu invita pe nimeni la masa.
  Cititorul

  RăspundețiȘtergere
 10. Pai, respectand regula de 3 simpla aplicata la Guvern si Romania, rezulta ca doar Dogaru ar trebui sa conduca SCMD!
  Faina logica mai ai, Neacsule!...

  RăspundețiȘtergere
 11. Eu vorbeam doar de logica ta, si nu am spus ca sunt de acord cu a guvernului. Tu cu care esti de acord? Ca vad ca te feresti sa spui clar.Critici, dar te contrazici. Ai doua unitati de masura pe care le aplici cum iti convine. Asa a fost duplicitar toata viata ?

  RăspundețiȘtergere
 12. Dragilor,nu va este CLAR?Nea CASUL nu doreste sa conduca,el e constient ca la fel ca Dogaru nu a condus nimic, eventual un pluton cu efective reduse,pentru ca dupa cate stiu el e membru fondator al filialei si a fost in conducerea acesteia.A parasit BO pentru a putea ataca de dincolo de gard si a raspunde comenzilor celor care i-au promis ,,MAREA CU SAREA,,...el fiind un trepadus frustrat de ce nu a relizat.Neacsu e la fel ca DOGARU ca si trecut numai ca Dogaru a avut taria sa si-l asume si sa cnstruiasca ceva Neacsu inca mai rataceste printre vechii stapani care au devenit mari democrati.DACA CARACTER NU E NIMIC NU E si totul este in zadar.Meditati dragi colegi si alegeti intre NIMIC siTOTUSI CEVA.

  RăspundețiȘtergere
 13. Alo,NEACSU dece ai sters ce am postat mai devreme?Te derajaza ADEVARUL?Degeaba te ascunzi colegii au inceput sa afle cine este.UN MARE NIMENI.

  RăspundețiȘtergere
 14. Aninim 12.39
  Eu nu am sters nimic.
  Celui de la 12.12 nici nu am ce sa ii raspund. Daca esti acelasi, considera ca ti-am raspuns.

  RăspundețiȘtergere
 15. Disperatul de la 12.39
  Ce e mai iti era frica ca tia sters neacsu ineptiile ? Stai linsitit fraiere, te-a lasat ca sa te faci de ras. Eu in locul lui scoteam prostiile alea scrise de tine. Oricine il cunoaste stie ca ce scrii tu sunt aberatii. Neacsu nu e la fel ca Dogaru ca si trecut, Neacsu a facut o scoala militara, a mirosit bocancul soldatului, nu ca civilul ala caruia i-ar trebui 5 zile sa se incalte in pantofii de vara si ar mai cere sireturi ca sa bage prin toate gaurile. Asa ca lingaule, mai scrie, sa vada lumea ce prosti il apara pe Dogaru.

  RăspundețiȘtergere
 16. Noroc ca nu citeste nimeni din strainatate, ca pe Armya! Va faceti de kkt

  RăspundețiȘtergere
 17. @ Neacsule
  Nu am inchis tata nici un blog. Este atac la atacant. Nu am de ce sa inchid blogul si nici nu mi/as permite un astfel de motiv. Va iubesc prea mult pe toti ca sa fac astfel de afirmatii . Este totusi posibil sa incerc altfel de pagina cu alta parola asa cum m/a sfatuit Cezar. Dar cred ca daca s/a reusit mizeria acum se reuseste si acolo. Hai o seara buna. Eu si ceilalti intram normal pe blog. Pune soricelu pe blogul lui Plano , la mine dar chiar pe LA MICUTZUL.

  RăspundețiȘtergere

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.