luni, 12 martie 2018

Se dă actualizare, ce facem cu ea ?

 
Având în vedere că:
–          Domnul Zegrean Augustin, fostul președinte al CCR a spus că „Asta e măreția dreptului, toate legile lasă loc de interpretare”;Eu aș spune că asta e porcăria legilor române, lasă loc de interpretare.

–          Am constatat în ultimii 8 ani că militarul românesc are nevoie de crochiuri și creioane colorate ca să poată înțelege un text scris(am înțeles târziu de ce unii aveau nevoie de soldat să le facă caietele de program, eu credeam că de lene, dar nu era așa;
–          Au început să fie emise en-gros decizii( ?????) de actualizare a pensiilor conform  Legii 223 ca urmare a creșterii soldelor în baza L-152/2017;
–          Pe unele pagini ale unor forme asociațive au reînceput ”războaiele” pentru cauze imaginare și oferte de salvare, bineînțeles contra cotizație;
–          Mulți au intrat din nou în vrie și se întreabă ”ce ne facem fetelor”;
–          Generalii vor cere iarăși puncte de vedere pentru a fi prezentate la diferite întâlniri cu ”înțelepți” ai comisiilor care își bat joc de noi;
–          Am limbrici la degete și nu am mai fost de mult înjurat de cei cărora nu le place adevărul,
Mi-am aruncat ochii pe legile care reglementează procesul actualizării și iată ce prevăd:
  1. Legea 223/2015 spune:
Art. 59.
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.
Art. 60.
(1)       Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
(1)a. Potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
(2) În situația în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate.
(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile.
Art. 29.
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăși venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.
Art. 108.
Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condițiile art. 29, 30 și 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.

Legea 152/2017 PREVEDE:
Art. II (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale următoarelor categorii de personal:
b) cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa, cu excepția celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
ORDINUL nr. M.25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat STABILEȘTE:
ANEXA 2  ART. 1
 ”Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”
De reținut că articolele 12-19 din Anexa 1 a Ordinului M-25/2016 nu se referă la actualizarea pensiilor la momentul creșterii soldelor, prevăzută la art 60  ci la actualizarea care are loc pentru recalcularea pensiilor în baza art. 28-30 din Legea 223. Nici legea 223 nici ordinul M25 nu prevăd practic, expres, cum se face actualizarea la creșterea soldelor, deși acest lucru ar fi trebuit tratat parte, măcar în Ordinul M25.
Și acuma să desenăm pentru gradați:
1.     Conform art.60(3) din L-223, actualizarea SE APLICĂ numai în cazul în care cuantumul de creștere rezultat este mai mare decât pensia aflată în plată sau decât cuantumul rezultat prin indexare, dacă a avut loc și un proces de indexare în anul respectiv.
Cum în anul 2017 a avut loc o indexare, CPS trebuia să calculeze și actualizarea, pentru a respecta prevederile legii, dar SĂ O APLICE numai pentru cei la care actualizarea este mai mare decât indexarea din Ianuarie 2017. Deci trebuie să ținem cont ce înseamnă calculare și aplicare, pentru că văd că unii juriști deștepți, după ce au plâns o jumătate de an că vai Doamne, nu se mai aplică actualizarea și murim de foame, acuma, când constată că aceasta este mai mică decât indexarea și practic pensiile nu cresc în urma acestui proces, vor să dea în judecată MApN pentru că a aplicat legea. Să ne înțelegem: ACTUALIZAREA TREBUIA CALCULATĂ, DAR NU TREBUIE APLICATĂ DECÂT PENTRU ȘI DACĂ ESTE MAI MARE DECÂT INDEXAREA DIN IANUARIE 2017.
2.     Cum se calculează? Ei aici intervine măreția legiuitorilor care fac legi care să poată fi interpretate după cum vrea fiecare. Domnul Zegrean când a dat postulatul de proastă inspirație a omis faptul că dreptul, respectiv legea, nu se face singură, nu apare din neant, nu este de natură divină ci este făcută de oameni și cei care o fac interpretabilă, răsucibilă și proastă, sunt oamenii, nu extratereștrii. Deci ca orice lege făcută de oameni ca Zegrean, și Legea 223 este nu doar perfectibilă ci și imperfectă, dar nu din greșeală ci cu bună știință.
Art.60(1) din L-223, spune că actualizarea se face în  procentele stabilite la art. 29, 30 și 108. Dar aceste articole se referă  la recalculare. Actualizarea făcută în baza art. 60 ar fi trebuit să aibă alte prevederi care să clarifice CU CÂT LA SUTĂ, RAPORTAT LA  CE, ȘI CĂRUI ELEMENT SE APLICĂ ACTUALIZAREA, adică,dacă crește solda de grad actualizarea se face tot la elementul de calcul soldă de grad din pensie  sau la întreaga pensie? Și trebuia să mai clarifice cu cât la sută se face creșterea. Normal, logic și corect ar fi ca pensia să crească cu același procent ca și solda, dar nu e așa, pentru că art 29(1.a) din L-223, la care face trimitere art 60, spune că actualizarea se face în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28. Dar și aici acest procent se referă la recalculare, legiuitorul amestecând intenționat lucrurile, ca să nu mai știe nimeni nimic. Practic legiuitorul, din lene sau cu bună știință dar rea voință a amestecat zegrenește  termenul actualizare cu cel de recalculare.
Practic, ar trebui nu modificată ci făcută o instrucțiune privind actualizarea, pentru că ceea ce scrie Ordinul M-25/2016, care își spune „Ordin pentru aplicarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat„ este bătaie de joc.  Anexa 2 din așa zisele norme, care cuprinde proceduri privind actualizarea, are doar două articole, iar articolul 1 spune  că actualizarea se face din oficiu fără a fi nevoie de cerere. Specialiștii ministerului Apărării, când au emis acele proceduri au făcut-o în bătaie de joc, la mișto(probabil și la ordin), în așa fel încât orice ar face, să nu poată fi trași la răspundere, pentru că nu prea ai cum să încalci o o instrucțiune cu doar două articole, dar nici cum să o aplici.
3. Și totuși, dovedind că pot friza imposibilul, specialiștii juriști, finanțiști și pensionariști din minister, au reuși să încalce și cea mai mică instrucțiune, pentru că am înțeles că AU FOST EMISE DECIZII DE ACTUALIZARE. Păi așa ceva numai specialiștii pregătiți de domnul Maciu și domnul Jianu puteau face, pentru că articolul 1 din Anexa 2 a Ordinului m 25/2016 spune foarte clar și fără dubii, că Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără a fi emise decizii în acest sens.
PĂI DACĂ ORDINUL SPUNE CĂ ACTUALIZAREA SE FACE FĂRĂ A SE EMITE DECIZII, DE CE S-AU EMIS DECIZII DE ACTUALIZARE ?
Lucrurile sunt cât se poate de limpezi:
1.     Actualizarea trebuia să se facă, pentru că așa cere legea,  dar  trebuie să se aplice numai celor la care se constata o creștere mai mare față de pensia din decembrie 2016 decât cea rezultată în urma indexării din ianuarie 2017, fapt ce ar fi anulat indexarea, dar numai din Iunie 2017.
2.     Nu se emit decizii de actualizare, așa cum nu au fost emise nici decizii de indexare,  trebuia să se procedeze, la fel ca la indexare, dar numai la cei la care era cazul, eventual să se facă o mențiune în cuponul de pensie sau o notă separată care să arate cum a fost calculată și în ce bază pensia ca urmare a actualizării și care suma rezultată.
3.     În ceea ce privește modul în care trebuia să se facă actualizarea, în ce procent și la ce segment de pensie, dacă trebuie să se facă  la întreaga pensie, sau doar la elementul solda de funcție, aici se poate discuta până la pensia celor care sunt acum în liceul militar, pentru că legea este zegreană. Dar deoarece legea spune că ”Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie”, rezultă că  întreaga pensie trebuie actualizată, indiferent cu ce procent, pentru că nici Legea 223 și nici anexa 2 din Ordinul M-25 nu prevăd că s-ar actualiza segmente de pensie, ci pensia. Aici avocații pot mânca o pâine, dar asta nu înseamnă că pensionarii vor câștiga obligatoriu. Depinde cum vor interpreta zegreniștii.

Se pare că pe anumite pagini sindicaliste se propune contestarea actualizării, că s-au făcut modele de contestații făcătoare de minuni care se vor da –bineînțeles- numai plătitorilor de cotizații. Nu vreau să comentez mai mult, dar să contești un proces prevăzut de lege(actualizarea), pe care chiar noi îl cerem și îl vrem, în același timp în care contești și anularea actualizării (prevăzută de OG 59) mi se pare cea mai mare idioțenie.  Dacă va fi ceva de contestat este actul respectiv, ca fiind emis în afara legii, fiind așadar lovit de nulitate absolută, dar nu procesul de actualizare în funcție de creșterea soldelor,  pentru care unii se luptă pentru a menține această actualizare. Atenție mare la nuanțe stimați colegi dacă veți contesta ceva, nu contestați actualizarea ci documentul emis de CPS, ca fiind contrar Ordinului M-25 emis   de chiar ministrul apărării. Domnule Fifor,  îmi e teamă că trebuie să căutați  alți șefi pe la anumite structuri care își bat joc  ori de dumneavoastră, ori de pensionari,  ori pur și simplu de legi și ordine.Sau poate își vor da singuri emblema de onoare a pensiilor militare în  ținută de veselar. Vedeți că aceste decizii sunt surse de procese, timp și bani pierduți de minister. Dacă le doriți, atunci ar fi cazul să le suportați din buzunarul propriu.
Apropo, am auzit că domnul Solomon, marele șef al comisiei de Muncă din Camera Deputaților, după ce a ascultat argumentele geneleilor (generali și colonei) care s-au dus cu steag de închinăciune și ca să discute ce și cum în privința ordonanței 59, ar fi declarat că va cere ministerelor de resort să trimită o simulare privind procesul actualizării, ca să afle  cu cât anume cresc pensiile rezerviștilor  dacă crește solda activului, speriat și el de calculelele doamnelor Olguța și Fifor. Păi ce mai e nevoie de simulare, nu au deja gata calculat simulacrul de actualizare în urma creșterii cu 15% a soldei de funcție a activilor? Rezultatul e vizibil, până acum pensia a crescut în urma actualizării, cu 0,01% la cel mult 1 pensionar din 1000. Mai e nevoie de alte calcule? Domnilor genelei, când mai mergeți la discuții de dragul discuțiilor pe tema ordonanței 59 luați niște ”decizii de actualizare” și arătați domnilor cu cât la sută au crescut pensiile, ca să nu mai ceară situații de pomană și să nu se mai sperie, sau să numai vină cu cifre de miliarde de lei impact financiar.  Așa e că  nu v-a dat prin cap să faceți asta ?
Și pentru că iară se lăuda cineva că intră în război și se judecă cu Ministerul, pur informativ, fără a mai comenta ceea ce nu este de comentat, iată răspunsul primit și de la ministerul muncii, privind reprezentativitatea SCMD. Cu acest ultim document, dacă nu voi fi provocat, eu închei orice discuție sau comentariu pe acest subiect.

Pentru că am aflat și probabil și alții au constatat fără a avea posibilitatea să se intereseze, mă folosesc de prilej pentru a-mi exprima regretul pentru ieșirea din circuit a paginii colegului Gelu Olescu, ”R-26500”, o pagină foarte frecventată de militari, care a oferit nu odată, informații și analize foarte bine întocmite și de interes major. Regret retragerea colegului Olescu, dar a fost o decizie personală a sa, pe care nu pot decât să o respect. Îi doresc sănătate și numai satisfacții în tot ceea ce va face de acum încolo. Eu te mai aștept pe aici Gelule!


https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgqya/legea-nr-152-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-99-2016-privind-unele-masuri-pentru-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele
https://lege5.ro/Gratuit/g4ztmmzqgi/legea-nr-223-2015-privind-pensiile-militare-de-stat/5
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-m-25-din-15-februarie-2016-pentru-aprobarea-procedurilor-de-recalculare-i-de-actualizare-a-pensiilor-militare-de-stat-emitent-176795.html

Se dă actualizare, ce facem cu ea ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.