duminică, 11 martie 2018

Răspunsul Judecătoriei Sectorului 1 privind SCMD
Am crezut că odată cu ultimul articol scris despre SCMD voi încheia subiectul și chiar îmi propusesem să nu mai abordez subiectul. Acum câteva zile însă, un membru din Comitetul Director(e adevărat un membru nelegitim, dar membru) nu s-a potolit și m-a acroșat, crezând că așa trebuie să procedeze un om de onoare, atunci când i se spune adevărul. Mușcăturile lui m-au făcut să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el și toți cei care încă își mai pun speranțele în procesele intentate prin sau de către SCMD și anume să mă adresez Judecătoriei Sectorului 1 pentru a avea un răspuns oficial și de necontestat privind ceea ce susținusem eu  în legătura cu  poziția de fapt și de drept a SCMD. După ce am obținut răspunsul, l-am apelat din nou pe colegul din conducerea SCMD despre care chiar credeam că e neinformat, dorind să aflu dacă s-a informat, așa cum promisese și eventual să îi trimit lui răspunsul primit pentru a se convinge singur că susține o cauza pierdută și ar fi bine să își informeze în cunoștință de cauză colegii. În loc să răspundă așa cum fusese  abordat, adică civilizat, colegul dă din nou dovada alesei educației primite în cei 7 ani de stat acasă și trece la insinuări și invective. Nu mai intru în detalii, e lipsită de importanță discuția, ca și intervenția altui membru marcant al unei filiale SCMD. Oricum este de mirare că practic cei din conducerea SCMD, mă refer la cei care conduc sindicatul,nu cei care doar votează cum li se cere, în afară de o mizerie de articol impersonal în stilul propriu al domnului Dogaru, nu au dat nici un răspuns nici o explicație deși dacă ceea ce am afirmat eu ar fi fost o minciună, ar fi trebuit să dovedească, sau măcar să afirme că mint. Pe mine nu mă miră, e normal să tacă, pentru că ei știu la fel de bine ca și mine, că tot ce am spus este adevărat.
Atitudine celor doi membri din conducerea unor filiale, de negare a evidenței, lipsa de responsabilitate și neadmiterea adevărului, combinate la unul din ei cu injurii și insinuări nedemne, m-au determinat să public și această dovadă, pe care intenționam să o păstrez pentru cazul în care cineva ar fi cerut proba sau ar fi îndrăznit să afirme că mint. Acest ultim document va face dovada faptului că tot ce am spus este adevărat și să vedem cine va mai spune că vorbesc prostii. Înainte de a posta răspunsul primit de la Judecătoria Sectorului 1 București, voi reaminti ce prevede Legea Dialogului Social privind înființarea și funcționarea sindicatelor.
Art. 3 Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special în condițiile legii, membrii cooperatori și agricultorii încadrați în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat.
Art. 4. (1)
Persoanele care dețin funcții de demnitate publică conform legii, magistrații, personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale, unitățile și/sau subunitățile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui și/sau adera la o organizație sindicală.
Deci,  Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate nu poate ființa, fie pentru că –dacă ar fi format din activi-  militarii nu au voie să se constituie în sindicat, fie pentru că nefiind încadrați, militarii in rezervă nu fac obiectul legii.  
Nu mai pun în discuție modul în care a fost înființat sindicatul căci și acolo sunt multe hibe, dacă conducerea SCMD dorește,  le pot enumera, dar atunci lucrurile ar fi mult mai complicate. Cine știe cunoaște.
Art. 20.
(1) Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoștința judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere.

(2) Instanța prevăzută la alin. (1) este obligată să menționeze în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, precum și schimbările din componența organului de conducere al organizației sindicale.
(3) Cererea privind modificarea statutelor și/sau a componenței organelor de conducere ale organizațiilor sindicale va fi însoțită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al ședinței statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului și/sau a componenței organelor de conducere;
b) copie a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice și copie a ultimei hotărâri judecătorești de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz;
c) statutul, în forma modificată;
d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul și profesiunea/funcția.
Art. 51.
(1)  Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
C. la nivel de unitate:
a) au statut legal de sindicat;
b) au independență organizatorică și patrimonială;
c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității.
(2) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanța care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanță a documentației prevăzute la art. 52.
Art. 52.
Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate se face astfel:
C. la nivel de unitate:
a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;
b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
Art. 219.
(1)  Hotărârile judecătorești de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale sau patronale obținute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile
Art. 221.
(1) Îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecătorească.
(2) Verificarea menținerii condițiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani.
(3) Hotărârile judecătorești prin care se constată îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor patronale și sindicale conform prezentei legi se comunică Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care va ține evidența acestora.
Art. 223.
Reprezentativitatea organizațiilor patronale și sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condițiile în care întrunește criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege.
Acestea sunt prevederile legale.
Am solicitat, pentru a putea proba cu un document oficial corectitudinea celor spuse de mine, Judecătoriei Sectorului 1 București, unde a fost înregistrat SCMD,  informații privind documentele depuse de sindicat în vederea respectării prevederilor articolelor mai sus menționate și am primit următorul răspuns:
”R O M Â N I A
 JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
                            Bucureşti, Str. Danielopol,  nr. 2-4, sector 4
 
                            Tel 021.318.77.01, Fax 021.313.21.73

DOMNULUI
NEACSU MARIN

Urmare cererii dumneavoastră vă aducem la cunoștinţă următoarele:
Dosarul nr. 26479/299/2009 privind pe SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE are ca obiect acordare personalitate juridică.
Prin sentinţa civilă nr. 83/18.08.2009 pronunţată în dosarul 26479/299/2009,  instanţa dispune următoarele: „Admite cererea. Acordă personalitate juridică. Dispune înregistrarea. Cu recurs.”
Din referatul compartimentului PERSOANE JURIDICE rezultă că Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate de la înfiinţare (dosar nr. 26479/299/2009) nu a formulat cerere de înregistrare a modificărilor intervenite /dizolvării persoanei juridice.
Vă informăm că verificând  evidenţa informatizată a instanţei nu s-a identificat niciun dosar de reprezentativitate sindicat privind Sindicatul Cadrelor Militate Disponibilizate.
         Cu stima!
 PREŞEDINTE
IACHIM CRISTINA NICOLETA”
După cum se poate vedea, de la înființare și până în prezent conducerea sindicatului, așa cum spuneam nu a mai depus nici un document, deși dacă te iei după procesele verbale postate de-a lungul anilor pe paginile SCMD, au avut loc o grămadă de modificări ale componenței conducerii SCMD, modificarea statutului, a locației și chiar întocmirea ROF.
Ei bine, toate aceste acte, ca și toate cele semnate de membrii adăugați în conducerea sindicatului din 2009 până în prezent, sunt NULE pentru că nu au fost operate la Judecătorie așa cum spun statutul și legea, iar vinovați de acest lucru se fac toți cei care fac parte din conducere și nu au pus în aplicare prevederile legale sau nu au cerut să se respecte legea, deși eu am atras atenția asupra acestor aspecte de ani de zile.
De asemenea, din răspunsul primit de la judecătorie se constată că SCMD nu a depus dosarul privind dovedirea reprezentativității ceea ce înseamnă că NU ARE REPREZENTATIVITATE. Nu mai intru în amănunte.
În final, o ultimă prevedere legală, ARTICOLUL 40 DIN LEGEA 62/2011
(2) În cazul în care o organizație sindicală nu mai întrunește condițiile minime de constituire, orice terț interesat poate solicita instanței competente dizolvarea organizației în cauză, în baza unei cereri motivate.
Nu mă aștept ca cei din conducerea SCMD să  îmi răspundă, nu mie trebuie să îmi răspundă. Aceștia, de la membrii BOC la Comitetul Director și chiar participanții la Conferința Națională  a Reprezentanților,  trebuie să le spună sindicaliștilor, DE CE, CUNOSCÂND TOATE ACESTE ASPECTE, INCLUSIV FAPTUL CĂ SINDICATUL POATE FI DESFIINȚAT LA O SIMPLĂ CERERE A INDIFERENT CUI,   NU AU LUAT MĂSURI PENTRU A INTRA ÎN LEGALITATE, CU ATÂT MAI MULT, CU CÂT ACESTE PROBLEME ERAU CUNOSCUTE, AȘA CUM REIESE DIN MATERIALUL ÎNTOCMIT  DE DOAMNA CALOIANU ÎNCĂ DIN 2014 ȘI POSTAT PE PAGINA FILIALEI SECTORULUI 3.
Dacă aș fi urmărit să fac rău sindicaliștilor sau oricui ca persoană, aș fi depus o simplă cerere de desființare (argumentată din plin) la Judecătoria Sectorului 1, iar SCMD s-ar fi desființat încă din 2011, dar am așteptat, am sperat că vor intra în legalitate, am sperat că vor fi printre cei din conducere și oameni pe care să îi intereseze cu adevărat   binele sindicaliștilor, al colegilor lor, m-am gândit că dacă nu știu, poate spunându-le se vor deștepta, vor vedea, vor înțelege și vor acționa pentru interesul pensionarilor. Dar nu a fost așa și acuma după ce le-am dat mură în gură și i-am îndemnat să citească legea, le-am spus și ce anume prevede, ei tot ca muții au stat, ba, unii au sărit pe mine, de parcă eu eram cel vinovat că ei nu vor să miște. Cred că e timpul ca toți sindicaliștii să știe că sunt la un pas de dezastru și să facă ceva cât încă se mai poate. Dacă vor continua să se lase duși de nas chiar de cei care susțin că îi apără, chiar nu mai e nimic de făcut iar sindicatul este doar o grupare de păcălici și păcăliți.
Dacă cineva, oricât de neînsemnat ar fi el, din conducerea filialelor sau a sindicatului   va răspunde așa cum a făcut-o domnul Dogaru după primele materiale, cu injurii și invective, acuze și invenții specifice, sau cum au răspuns unii lideri de filială pe ici pe acolo,  mă voi vedea nevoit să merg mai departe și să cer instanței, nu judecătoriei, să decidă, nu să mă informeze, cine are dreptate. Aștept cel mai mic atac, oricât de impersonal ar fi, o insinuare, cât de mică,  pentru a lămuri definitiv problema.
Până una alta, să răspundă conducerea sindicatului de ce nu a luat nici o măsură pentru a intra în legalitate. Eu cunosc răspunsul, este teribil, terifiant, de un cinism și lipsă de respect de neimaginat, dar aș vrea să văd ce răspund cei responsabili.
UPDATE 10.03.2018: Și pentru ca lucrurile să fie clare din toate punctele de vedere, iată și punctul de vedere oficial al Ministerului Muncii, către care am trimis o cerere de date privind sindicatele care au obținut sau dovedit  reprezentativitatea. Sunt peste 1500 sindicate care și-au înaintat dosarul. Despre SCMD am primit urmatorul răspuns:
Sentinte civile reprezentativitate 2011 -2018


Răspunsul Judecătoriei Sectorului 1 privind SCMD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.