sâmbătă, 10 decembrie 2016

Scutirea de impozit pentru militari

scutire-impozit Pe 15 Ianuarie anul acesta informam colegii militari activi si în rezervă, cu trimitere la cei care erau veterani sau participaseră la misiuni în teatrele de operaţii din afara ţării, că noul cod fiscal pe anul 2016 le acorda dreptul la scutire de impozit pe casă şi teren prin articolele 456 alin 2 litera p si art 464 aliniatul 2 litera u. Detalii se pot găsi pe articolul „Ordine şi precizări ale MApN –partea a patra” din data de 15 Ianuarie. Eu personal am făcut cerere către CMZ, am primit adeverinţa, am fost la Directia Taxe şi Impozite, a oraşului, am depus cererea de scutire alături de copia după adeverinţă si după CI şi am aşteptat să fiu anunţat că mi-a fost rezolvată cererea. În luna Martie am primit bineînţeles decizia de impunere şi tot bineînţeles nu fusesem scutit de impozit. Am aşteptat până în Decembrie să primesc răspuns la cererea mea şi neprimind nimic m-am deplasat la direcţia sus amintită unde o tovarăşă m-a informat că voi fi scutit de impozit începând cu anul 2017. Am întrebat de ce şi mi s-a spus că aşa prevede legea, că scutirea se face în anul următor depunerii actelor. Nefiind handicapat am luat legea în mână , am studiat-o şi am constatat că la articolele 456 şi 464, alin 3 prevăd că : 3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative” Conform acestui articol, eu, şi odată cu mine toţi cei care se încadrează în articolele amintite mai sus nu facem obiectul aliniatului 3 al respectivelor articole, pentru că noi aparţinem de alineatele 1, nu de alineatele 2. Mi s-a spus apoi că de fapt Normele de aplicare a Legii 227 /2015 prevad faptul că beneficiem de scutirea de impozit începând cu anul următor. Am cautat normele de aplicare a legii şi acolo, la Capitolul II Impozitul pe cladiri si taxa pe clădiri Secţiunea a doua, Facilităţi şi scutiri pagina 175 la art. 21 scrie: “21. (1) În aplicarea art. 456 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelordoveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrative ­teritoriale.” Similar, impozitul pe teren, este reglementat pentru noi, la art 71, pagina 179 care prevede că : “ 71. În aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrative ­teritoriale.” Dacă citim superficial articolul suntem tentaţi să dăm dreptate inspectorului care a spus ca ni se aplică scutirea din 2017, pentru cei care au depus cererea în 2016, pentru cei care am înaintat cererile şi adeverinţele în 2016, dar totul depinde de modul în care este interpretată sintagma „pe baza documentelor doveditoare”Având în vederea că documente doveditoare că facem obiectul scutirii sunt în fapt documentele care dovedesc faptul că am participat la misiuni în afara ţării, deci ordinele de plecare în misiune, atunci scutirea trebuie acordată inclusiv pe anul 2016, pentru că de fapt ordinele de plecare în misiune, sunt emise înainte de 31 Decembrie 2015. Dacă se consideră ca acte doveditoare data emiterii adeverinţei de către CMZ, atunci are dreptate doamna inspector. Cert este că suntem la mâna inspectorilor sau, pentru cei care vor să se judece în instanţă, la mâna judecătorilor. Dar, pentru a putea să înfrângem birocraţia, mai avem o şansă. Să mergem, activii la unităţi iar rezerviştii la CMZ să solicităm copie după actele care dovedesc că am participat la misiuni în teatrele de operaţii respectiv copie după ordinele de misiune, sau fişa cu activităţi din care va rezulta că am participat la aceste misiuni şi să ducem aceste copii la direcţia impozite şi taxe pentru a demonstra că există documente doveditoare emise încă înainte de Decembrie 2015. Ar mai fi un aspect, acela că o lege nu poate fi modificată prin normele de aplicare, ori, cum legea prevede că numai cazurile cuprinse în alineatul 2 se scutesc din anul urmator, de ce normele de aplicare a legii includ şi cazurile din alineatul 1 ? Întrebare retorică. Ce e de făcut? Având în vedere ambiguitatea legii, pentru cei care au depus cererile în 2016, scutirea se va aplica începând cu anul 2017, DAR, ATENTIE, CU CONDITIA CA PREVEDEREA PRIVIND SCUTIREA DE IMPOZIT SĂ FIE VALABILĂ ŞI ÎN ANUL 2017, RESPECTIV NOUL COD FISCAL PE 2017 SĂ NU SCOATĂ PREVEDEREA RESPECTIVĂ DIN ART 456 ŞI 464. SI MAI MARE ATENTIE: Cei care însă nu şi-au obţinut încă adeverinţele de la CMZ (SAU DE LA UNITATI, PENTRU ACTIVI), dacă vor să beneficieze de scutire de impozit pe anul 2017, să facă bine să obţină adeverinţele respective până la finele anului şi să înainteze cererea de scutire către administraţia taxe şi impozite până la finele anului, altfel nu vor fi scutiţi nici în anul 2017 de impozit. Pentru cei care nu au facut încă cererile la CMZ , sau la unităţi, pot cere să se specifice în adeverinţă şi care sunt actele doveditoare şi cand au fost emise, eventual fisa cu activitatile, sau pentru activi nr ord de zi .Astfel, CMZ-urile sau unitatile sa mentioneze .. baza .. oz nr din , sau .. fisa cu acticvitati .. etc Chiar si cei care deja au depus cereri pentru anul 2016, este indicat să meargă la Direcţia Taxe şi Impozite şi să facă cerere pentru scutirea de impozit pe anul 2017, menţionând că au depus deja adeverinţa doveditoare, pentru a fi scutiţi de surprize.Cu prostul nu te pui, că are mintea odihnită. Pentru cei care se încadrează în prevederile legilor enunţate mai jos, respectiv veteranii de război, văduvele de război şi urmaşii lor, ca şi cei persecutaţi de regimul comunist, a fost modificată legea la articolul ce îi nominalizează, iar scutirea de impozit se aplică şi pentru partea ce revine sotului-soţiei. s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; *** Lit. s) a alin. (1) al art. 464 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modifică art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. Dar ca să vă meritaţi scutirea de impozit trebuie să mergeţi la vot. http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/01/15/ordine-si-precizari-ale-mapn-partea-a-patra-10526 http://codfiscal.net/media/2015/09/Legea_277_2015_MO688-2015.pdf http://lege5.ro/Gratuit/gezdomrugi4q/ordonanta-de-urgenta-nr-46-2016-pentru-completarea-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal http://codfiscal.net/media/2016/01/HG-1-2016-norme-cod-fiscal.pdf Scutirea de impozit pentru militari

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.