sâmbătă, 30 ianuarie 2016

Modele de cereri


CERERE
Asa cum am specificat în unele din materialele legate de punerea în aplicare a L223 /2015, personal nu sunt de acord cu trimiterea cererilor pe care MApN cere sa le trimitem  pentru a ne umili din nou si pentru a ne forta sa cerem ceva ce nu noi am decis ci ei si in falul asta a se acoperi, spunand la un eventual proces ca noi am cerut recalcularea, deci e treaba noastra daca acuma suferim, noi am cerut sa ni se acorde restantele-pentru cei sub incidenta L-241  fără dobanzi, noi am cerut să ni se refaca datele cu conditiile de munca, fara a cunoaste ce contin OUG si anexele in baza cărora ni se calculează.
Pentru aceasta am găsit o formulă de cerere prin care să nu ne băgăm capul sub ghilotină singuri şi, mai mult, să le atragem atenţia domnilor care au ticluit cererile că pe lângă documentele în baza cărora intenţionează să ne recalculeze pensiile sau să ne refaca datele, există şi altele pe care MApN SE FACE CĂ NU LE VEDE DAR PE CARE SUNT OBLIGAŢI SĂ LE RESPECTE. In felul acesta, nu vor putea spune ca nu au avut cunostiinţă de prevederile legii şi pot fi traşi la răspundere INDIVIDUAL cei care intocmesc si semnează documentele.
Nu vreau să spun că am descoperit America, nici că soluţia sau formulările găsite de mine sunt cele mai bune sau perfecte, eu doar pun la dispoziţia celor care vor să gândească şi să nu se lase duşi cu preşul din nou, o variantă sau poate un subiect de meditaţie. Eu aşa mi-am înaintat cererile.
Face fiecare cum doreşte!
Mai Menţionez că la ora aceasta, OUG 57 /2015   NU ESTE ÎNCĂ ADOPTATĂ ÎN PARLAMENT, AVÂND ŞI MARI PROBLEME DE CONSTITUŢIONALITATE, DECI TOATE DOCUMENTELE SAU PRECIZĂRILE, INCLUSIV MODELELE TRANSMISE DE MApN AVÂND LA BAZĂ SAU MENŢIONÂND AŞA ZISELE COMPLETĂRI ALE L-223/2015 ,  NU SUNT VIABILE.
Iată ce am facut eu :
1.Cerere  recuperare  diferenţele dintre 2010 -2013
„Domnule Director
Subsemnatul………. cu domiciliul în ……………, posesor al CI …..eliberat de ……..având dosar de pensie cu nr ……. vă rog să dispuneţi punerea în aplicare a prevederilor art 121 din Legea 223/2015, în ceea ce priveşte recuperarea de către subsemnatul a diferenţelor de pensie între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Vă rog respectuos ca în momentul punerii în aplicare a prevederilor articolului menţionat mai sus, să aveţi în vedere şi să aplicaţi şi prevederile următoarelor legi şi decizii, după cum urmează:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, care a introdus alin. (11)la art. 124 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ;
2. Legea 207/2015, art 182 şi 168(4);
3. Decizia nr 694/2015 a CCR;
4. Constituţia României, art. 147 alin. (4) ;
5. Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995;
Vă mai rog ca în eventualitatea că din motive de sănătate sau independente de voinţa mea, nu voi mai fi în măsură să intru personal în posesia sumelor ce mi se cuvin, acestea să fie trimise ……..la adresa ………..
27.01.2016
DOMNULUI DIRECTOR AL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MApN”
2. Cerere recalculare
„Domnule Director,
Subsemnatul…….., domiciliat in….., localitatea …….Judetul ……, posesor al CI …………si pensionar militar avand dosarul nr ……….. va solicit sa luati toate masurile legale ca urmare a competenelor si obligatiilor ce va revin personal ca si personalului din unitatea pe care o conduceti pentru corecta aplicare a prevederilor L-223/2015 si altor documente legale care concura la recalcularea pensiei subsemnatului.
Va mentionez si informez pe aceasta cale ca personal, desi am incercat sa imi stabilesc o perioada, asa cum prevede L-223/2015, ma aflu in imposibilitatea de a va inainta, situatia ceruta de art 28, deoarece:
1. Asa cum se mentioneaza in motivarea L-241/2013 la aliniatele 3 si 4, lege in baza careia mi s-a stabilit cuantumul pensiei pe care o primesc in acest moment prin decizia nr 79434 din 01.10.2013, dar si in motivarea L-223/2015 in aliniatul 3, nu mi-au putut fi gasite toate documentele care sa duca la o calculare corecta a pensiei. Cum personal nu am primit nici o informatie privind perioada sau perioadele care contin date eronate, desi am solicitat CPS a MApN prin contestatiile trimise dar ramase fara raspuns, date referitoare la situatia clara si explicarea neconcordantelor si erorilor in calculul pensiei, in acest moment nu am nici certitudinea acuratetii datelor care mi-au fost trimise prin diferitele decizii de pensii din Decembrie 2010 pana in prezent, nici garantia sau o instiintare semnata si certificata ca fiind corecta in ceea ce priveste datele care au stat la baza deciziilor de pensie.
2. Din decembrie 2010 pana in data de 01.10.2013 am primit …. decizii de pensie, toate diferite, ultima precizand, asa cum am mentionat, ca exista probleme in calcularea corecta a pensiei mele, fapt pentru care s-a decis ca pensia sa imi fie data in cuantumul lunii decembrie 2010 in baza Legii 241/2013, fara a se mai lua in calcul datele ce concurau la calcularea ei in baza legii pensiilor in vigoare la data respectiva.
Avand in vedere aceste aspecte si deoarece personal nu am nici o atributiune si nici o posibilitate in a detecta sau afla care sunt perioadele pe care CPS le-a identificat ca fiind generatoare de probleme, rog sa luati toate masurile pentru a reglementa si lamuri aceste aspecte, ca unitate detinatoare de date sau partenera a celorlalte institutii si unitati din cadrul MApN si a-mi trimite in timp util copie dupa TOATE DOCUMENTELE CE CONTIN DATELE DIN ULTIMII 5 ANI, CE CONCURA LA CALCULUL PENSIEI MELE, INCLUSIV PRIMELE, BONIFICATIILE SI SPORURILE, cu alte cuvinte toate veniturile ce duc la calculul pensiei, CONFORM LEGII pentru a putea pune in aplicare prevederile art 28 din L- 223/2015
De asemenea va solicit sa imi trimiteti situatia clara cu veniturile pe toata perioada in care am activat ca militar al armatei, asa cum prevede ordinul Ministrului M-123/2015. Solicit aceasta deoarece la aceasta data sunteti singura institutie care are toate datele concentrate si poate spune care sunt, daca mai sunt probleme si poate solicita refacerea datelor lipsa, conform legii.
Nutresc speranta ca toate aceste date imi vor fi trimise in timp util, pentru a ma putea incadra in prevederile legii si a nu suferi pagube colaterale sau intarzieri ale procesului de calculare a pensiei.
27.01.2016
DOMNULUI DIRECTOR AL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MApN”

3. cerere condiţii d emuncă
„Domnule Comandant,
Subsemnatul,…………. , domiciliat în……………… având CI…….., pensionar militar având dosarul de pensie …………vă rog să luaţi toate măsurile în ceea ce mă priveşte pentru aplicarea prevederilor art 11 din L-223/2015 şi HG 1294/2001 cu completările şi modificările ulterioare, ca şi a Ordinului M123/2015 al ministrului apărării naţionale. Solicit, în baza legii 233/2002 completate cu OUG 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor, dar şi a legii 544/2001 privind dreptul la informare, să fiu informat în scris cu toate modificările ce se fac la datele privind calculul pensiei mele ca urmare a aplicării legilor menţionate în cerere privind aplicarea L223/2015. În acest sens solicit ca un duplicat al documentelor ce vor fi înaintate CPS a MApN, să îmi fie trimis spre înştiinţare la adresa menţionată în cerere mea.
26.01.2016
COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR ZONAL …………”
Modele de cereri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.