duminică, 17 ianuarie 2016

Ordine şi precizări ale MApN –partea a patramaimuţeled estepteLi se spune maimuţele deştepte. Cat de deştept poate fi cineva care nu vorbeşte , nu aude şi nu vede, nu ştiu, dar aceasta ar putea fi , dacă ne luăm după cum se comportă conducerea Armatei, noua siglă a MApN pentru că nu aude şi nu vede ce se întâmplă cu militarii şi nu spune nimic din ceea ce ar trebui să spună.

De ce MApN nu ne informează?
După atâtea veşti proaste sau mă rog semi, hai să bifăm şi un lucru pozitiv care se datorează poate şi unor reprezentanţi ai militarilor. Nu ştiu cine a iniţiat proiectul de lege sau cine a făcut lobby pentru a se include şi militarii în L 227/2015, dar începând cu anul 2016, o parte din militari sunt scutiţi de plata impozitului pe clădiri şi locuinţe. Este adevărat, pe lângă ce ni se ia sau ni se fură, această scutire de impozit este minoră pentru că la cei mai mulţi suma este minoră, dar sunt şi persoane, miltari în activitate sau pensionari, veterani în special,  pentru care orice ban economisit înseamnă o gură de aer un medicament în plus poate o zi de viaţă în plus.
Deci, spuneam că L 227/2015  prevede la art 456, (1) (p), faptul că
„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanţa De urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;”
La rândul său, Art. 2 din OUG 82/2006 prevede:
Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) personalul armatei – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;
b) acţiuni militare – misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste pe teritoriul statului naţional, inclusiv cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave;
Deci, militarii de la punctul a al art.2 OUG 82 care au participat la misiunile menţionate înart 2 b din legea 82 respectiv art 2 al legii 42/2004, sunt scutiţi de impozitul pe clădiri şi terenuri oriunde şi oricâte ar avea. La art 2 din L 42/2004 se prevede că : Art. 2.
“Misiunile la care pot participa forţele armate în afara teritoriului statului român sunt:
a) de apărare colectivă; b) în sprijinul păcii; c) de asistenţă umanitară; d) tip coaliţie; e) exerciţii comune; f) individuale; “
Deci toţi militarii indiferent de grad sau funcţie care au participat la cel putin o misiune din cele expuse mai sus în afara teritoriului statului român, fie ele NATO sa ONU, vor fi scutiţi de plata impozitului pe clădiri şi terenuri. Dacă posedă respectivele bunuri în coproprietate şi figurează în aceeaşi partidă la fisc, cu un membru al familiei sau altă persoană, numai el va fi scutit de plata impozitului mai bines pus de partea sa de impozit aferentă părţii sale de proprietate. Practic în această situaţie impozitul se plăteşte la jumătate.
Cum în lege nu se specifică nici numărul de misiuni nici peroada, rezultă că de ea beneficiază toţi cei care au fost indiferent pe ce perioadă, în una din situaţiile descrise la art.2 a-f din legea 42/2004.
Bun şi aşa, de la omul al dracu iei ce îţi dă.
Informaţii de la MI
Şi acuma să ne întoarcem puţin la L- 223 care ne va mânca sufletul de acuma şi până vom muşca ţărâna. La cererea SNPPC, Casa de Pensii Sectorială a MAI a pus la dispoziţia acestora Acestea sunt:
elemente ale bazei de calcul MI
elemente ale bazei de calcul MI1
După cum se poate observa, asta este diferenţa între MAI şi MApN: MAI anunţă oamenii ce sporuri li se iau în calcul, ca să poată şti în baza căror date şă îşi calculeze cele 6 luni. MApN ne anunţă ce sporuri ni se taie ca să putem injura după puteri. Chestie de orientare dar mai ales de transparenţă.
AŞA ÎNŢELEGE CONDUCEREA MApN SĂ FIE APROAPE DE MILITARI, păstrând tăcere asupra drepturilor pe care le au aceştia, ca să le poată mătrăşi după cum le e voia.
Hai la Milcov cu UNIRE!

UPGRADE:
Pentru cei interesati de drepturile lor, în special cei care au participat la misiuni in afara, este bine sa studieze şi prevederile legii 150/2014 , lege care completează şi modifică în anumite părţi Legea 82/2006. Vor afla de acolo că dacă au mai mult de 12 luni cumulate de misiune, au au alte drepturi, sunt consideraţi veterani , primesc o legitimatie care să le confirme calitatea, au dreptul la transport gratuit în mijloacele în comun, nu mai platesc taxa pe radio şi televiziune şi alte drepturi. Iată cele mai importante articole din lege, dar trebuie studiată toată, de ce interesaţi.
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4
(1) Personalului armatei care a participat, cel putin 12 luni, neintrerupt sau cumulativ, la actiuni militare, i se confera titlul onorific de Veteran.
(2) Personalului armatei participant la actiuni militare, aflat in una dintre situatiile definite la art. 2 lit. c), d) si g), precum si celui care a dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) si i) i se confera titlul onorific de Veteran, indiferent de durata participarii.
(3) Titlul onorific prevazut la alin. (1) si (2) se confera potrivit ordinului ministrului apararii nationale.
(4) Titlul onorific de Veteran se poate acorda, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului apararii nationale, si personalului care, pe timpul participarii la actiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participarii, pe baza evenimentelor consemnate in jurnalul actiunilor de lupta sau in ordinul de zi pe unitate.”

14. La articolul 8^1, partea introductiva a alineatului (3) si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Veteranilor care nu se incadreaza in una dintre situatiile definite la art. 2 lit. c), d) sau g) ori care nu au dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) sau i) li se acorda, in plus fata de drepturile prevazute la art. 3 si 4, urmatoarele:
a) drepturile prevazute la alin.(1) lit. f) – i), celor carora li s-a acordat titlul onorific de Veteran prin hotarare a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj si devotament savarsite pe timpul participarii la actiuni militare;
b) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), g) si i), celor carora le-au fost conferite decoratii din sistemul national de decoratii al Romaniei, pentru merite pe timpul participarii la actiuni militare;”

http://itva.ro/documents/Lege227per2015.pdf
http://www.legex.ro/OUG-82-2006-74467.aspx
http://lege5.ro/Gratuit/gu3domzt/legea-nr-42-2004-privind-participarea-fortelor-armate-la-misiuni-in-afara-teritoriului-statului-roman
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_150_2014_modificare_OUG_82_2006_recunoastere_merite_personal_armata_participant_actiuni_militare_acordare_drepturi_urmasi_decedat.php
Ordine şi precizări ale MApN –partea a patra

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.