marți, 26 ianuarie 2016

Ordine şi precizări ale MApN – partea a şasea


ONTANU SI OPREA
Bătaie de joc în formă continuată
Departamentul Juridic al MApN condus cu N pricepere de domnul Maciu, dă câteva răspunsuri întrebărilor şi problemelor ridicate de către militari pe marginea Legii pensiilor militare şi documentelor elucubrante şi „elucubrate” de capetele luminate de la conducerea Ministerului. Deşi documentele la care fac referire sunt postate pe pagina de contact a CPS a MApN, este ştiut că atunci când e vorba de legi sau răspunsuri la petiţii şi lăcrimaţii, totul trece prin filtrul sau fabrica de încurcat iţe „Maciu”.
Iată ce răspunsuri postează CPS pe pagina de informare a pensionarilor:
Precizari privind sporurile si indemnizatiile luate in calcul
“La calculul pensiei se au în vedere toate elementele care fac parte din solda lunară brută, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Exemple de sporuri, indemnizaţii etc. ce se iau în calcul: indemnizaţia de dispozitiv, solda de merit, spor pentru păstrarea confidenţialităţii, majorare pentru titlul de clasificare (toate introduse în solda funcţiei de bază), indemnizaţia de cifru, spor pentru complexitatea muncii (CFPP, audit) şi altele.”
1. Deci asta este luminarea. Eu, şi probabil şi alţii, am întrebat care sunt sporurile şi elementele care intră în calculul pensiei, aşa cum MAI a specificat înşiruindu-le pe toate, iar domnii de la Casa de Pensii Sectorială a MApN vrând să arate că există „transparenţă şi informare” şi din partea MApN, ne anunţă că :”La calculul pensiei se au în vedere toate elementele care fac parte din solda lunară brută, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.“ Lămuriţi nu ? Ăsta da răspuns.
Dar, ca să nu spunem noi că nu ne-au luminat, ne dau „câteva exemple” de sporuri care se iau în calcul. DE CE NU TOATE? Ce este secret în ele? DE CE NU ESTE INFORMAT PENSIONARUL CU TOATE DREPTURILE PE CARE LE ARE, DECI DE CE NU I SE PUN LA DISPOZIŢIE TOATE ELEMENTELE CARE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA PENSIEI ? Ce spuneţi domnule Motoc?
1.1 Un alt aspect este faptul că CPS foloseşte sintagma „modificările şi completările ulterioare” deşi la această oră nu există nici o modificare şi completare legală la L223/2015, pentru că OUG 57/2015 nu a fost –din câte ştiu eu, încă aprobată în Parlament, iar Ordinele ministrului apărării sau ordinul comun NU AU LEGAL POSIBILITATEA ŞI NICI DREPTUL- AŞA CUM NI SE SPUNE CHIAR DE CĂTRE MApN, SĂ MODIFICE SAU SĂ COMPLETEZE LA LEGE. Şi atunci despre ce vorbeşte CPS? Care modificări şi care completări?  Acum câteva zile, vorbind despre modificarea Legii Electorale, domnul Cioloş, primul ministru al Preşedintelui Iohannis, spunea: „Nu mi se pare legitim ca un Guvern să schimbe legi electorale prin ordonanțe de urgență. Nu cred că ar fi onest şi nu cred că e democratic acest lucru, mai ales un Guvern tehnocrat să modifice legi electorale prin ordonanțe de urgență”. Bineînţeles, domnul Cioloş a fost un dulce, domnia sa, ca un fin diplomat ce este, a vrut să îşi menajeze colegii de partid menţionând doar că „nu ar fi legitim sau onest”, dar el a vrut să spună că este pur şi simplu ilegitim sau mai direct ILEGAL să schimbi o lege organică care se referă la drepturi fundamentale, cu o OUG, căci aşa spune art 115 din Constituţie.”
Pe cale de consecinţă, nici OUG 57/2015 nu este Legală, sau este puţin ilegitimă pentru că doreşte să schimbe o lege organică legată de un drept fundamental, DREPTUL LA PENSIE.
OUG- 57/2015 CARE DIN CÂTE ŞTIU EU ESTE ILEGALĂ SUB DOUĂ ASPECTE: cel expus mai sus, iar al doilea motiv de neconstituţionalitate este acela că ordonanţa a fost dată în perioada în care Parlamentul se afla în sesiune, ceea ce contravine iarăşi Constituţiei şi legii de funcţionare a Guvernului.
Iată ce spune art 115 din Constituţie:
„Art. 115 – Delegarea legislativă
(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.
(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”
Pe cale de consecinţă, OUG 57/2015, nefiind încă aprobată în Parlament având şi elemente de neconstituţionalitate, NU EXISTĂ. Unde este legea de aprobare a OUG, aşa cum cere punctul 7 al art 115 din Constituţie? NU EXISTĂ! Şi atunci DESPRE CE MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI VORBEŞTE CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MApN? DEŞTEPTAREA DOMNILOR, SUNTEŢI ÎN ILEGALITATE.
Una la mână .
2. A doua informaţie oferită de mai marii ministerului însă, depăşeşte orice limită a bunului simţ, logicii şi respectului nu doar faţă de militari ci chiar şi de logică şi lege. Aceasta se numeşte
Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
Aici textul fiind mai mare, nu îl mai postez integral, cine doreşte îl poate găsi pe linkul postat la surse.
Oricum, este vorba de problemele sesizate de mine şi de alţi pensionari privind ordinul de aplicare a art 121 din L-123, cel referitor la recuperarea sumelor datorate pe perioada Ianuarie 2011 –Octombrie 2013. Spuneam eu, şi arătam în alt articol cu extrase din OUG-8 /2014, L- 2017/2015 art. 186 şi Decizia CCR 694/2015, că avem dreptul la dobândă la sumele pe care statul trebuie să ni le returneze. Răspunsul la aceste probleme sunt în nod cert scoase din fabrica de îmbuteliat legi a domnului Maciu. Citiţi şi vă cruciţi.
2.1 În primul rând cel care a ticluit acest răspuns de doi bani ne anunţă – şi bine face- că acesta este generat de petiţiile pensionarilor care solicitau- cu legal temei , după cum am arătat-dobânzile aferente la plata sumelor datorate de MApN pe perioada 2011-2013.
Apoi Răspunzătorul, pentru că nefiind semnat docomentul – aşa se procedează la MApN când nimeni nu vrea să îşi asume o idioţenie- nu ştiu despre cine să fac vorbire, ne spune că să fim mulţumiţi că vom primi totuşi banii înapoi pentru că iniţial prin L-241 nici asta nu aveam. Eu văd aici şi regretul Răspunzătorului că a fost nevoit să accepte ca totuşi pensionarii să îşi primească un bun care li se luase pe nedrept.
Apoi în căutare de motivaţii sau argumente care să justifice faptul că nu se impun dobânzi la sumele respective, răspunzăzorul ne informează că – după propria bibilică, acea sumă este „ un nou creat” adică vezi doamne este ceva ce nu acumulat dobânzi pentru că nu ar fi avut timp să acumuleze dobândă, FIIND UN BUN CARE PÂNĂ ACUM NU S-A DAT. Domnule răspunzător, eşti în eroare  flagrantă,  pentru că sumele nu reprezintă un bun acordat în baza unui ordin nou ci un bun care SE RECUPEREAZĂ ÎN BAZA UNEI LEGI REPARATORII,  AŞA CUM SPUNEŢI CHIAR DUMNEAVOASTRĂ ÎN NOTA DE FUNDAMENTARE A ODINULUI DIN CARE AŢI CITAT PARAGRAFUL 2 AL RĂSPUNSULUI. Citez din propria dumneavoastră notă de fundamentare a ordinului supus dezbaterii publice: „Odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat în sistemul de drept comun de pensionare, cadrele militare beneficiare de pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior datei de 1 ianuarie 2011 au suferit o serie de inechităţi determinate, pe de o parte, de renunţarea de legiuitorul din anul 2010 la principiul specific dreptului asigurărilor sociale de menţinere în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei în ipoteza recalculării acesteia ca urmare a modificării cadrului legal. Pe de altă parte, inechităţile au fost generate şi de imposibilitatea identificării documentelor care dovedesc veniturile obţinute în activitatea profesională cu prilejul recalculării pensiei potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor..” Aici  domniile voastre recunoaşteţi că bunul despre care spuneţi că ar fi nou, ar fi trebuit în fapt acordat în baza principiului menţinerii în plată a cuantumului celui mai avantajos, încă din data de 1 ianuarie 2011, dar s-a produs o inechitate în UOG 1 /2011. Cu alte cuvinte stimate domnule Răspunzător, vă daţi cu stângul în dreptul cu o încrâncenare diabolică. Sunteţi masochist sau ura împotriva pensionarilor vă orbeşte cu totul? Prin aceste explicaţii arătaţi nu doar prostia ci şi răutatea cu care personal trataţi pensionarii militari pe care doriţi să îi privaţi acum de alt drept, fapt ce va declanşa noi procese sau o altă lege reparatorie. A devenit un obicei ca MApN să dea lege reparatorie la lege reparatorie. Deci domnule dragă, cum ar spune Todiraş, nu este un bun nou creat ci unul neacordat în baza unei inechităţi comise încă din Ianuarie 2011, aşa cum chiar dumneavoastră spuneţi în notele de fundamentare ale L- 223/2015 şi Ordinului Ministrului Apărării privind aplicarea art 121 din lege. Capisci?
2.2.O ALTĂ PROBLEMĂ A DOMNILOR DIN CONDUCEREA MApN  ESTE CĂ AVÂND ÎN VEDERE CĂ LEGEA A FOST DATĂ ÎN Iulie 2015, iar plata acestor creanţe făcându-se în doi ani, chiar dacă-prin absurd – s-ar accepta ca termen de curgere a creanţei data promulgării legii 223, tot ar trebui plătite dobânzi DE LA DATA APARIŢIEI LEGII  până la data închiderii debitului. Deci domnule Răspunzător, vreţi nu vreţi, TOT VEŢI PLĂTI DOBÂNZI, CU CÂT MAI TÂRZIU, CU ATÂT MAI MULTE.
2. 3.  Al doiea şut în fund pe care vi-l daţi cu o râvnă demnă de invidiat este momentul în care spuneţi că nu puteţi să plătiţi dobânzi pentru că „În proiectul de HG privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Art. 121 citat mai sus se precizează că sumele respective nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere.
Raţiunile pentru aceasta constau în aceea că potrivit normelor de tehnică legislativă nu este permis ca printr-un act normativ de rang inferior să se adauge la textul de lege, ceea ce ar antrena oricum neavizarea juridică a prevederilor respective şi potenţiale măsuri dispuse de Curtea de Conturi a României.” Încheiat citatul.
Recunosc cu ruşine că nu am avut curajul să citesc curcilor din curte acest paragraf pentru că ar fi râs până ar fi crăpat şi totuşi vreau să mai păstrez una măcar pentru Paşte, că eu nu mănânc miel.
Păi, stimate Răspunzător, dacă recunoaşteţi chiar dumneavoastră că nu se poate ca un “act normativ de rang inferior să se adauge la textul de lege” puteţi să ne spuneţi de ce OUG 57/2015 adaugă la L-223/2015? Vă mulţumim din suflet pentru acest răspuns, e numai bun de folosit în procesele pe care vi le vom deschide. Pe de altă parte, vă întreb, dacă Legea 223 la art 121 nu prevede nimic despre dobânzi, dar absolut nimic, CUM ÎŞI PERMITE ORDINUL MINISTRULUI SĂ ADAUGE LA ART 121 DIN LEGEA RESPECTIVĂ ŞI SĂ MENŢIONEZE CĂ “sumele respective nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere”?????
Domnule Răspunzător, sunteţi atât de prost instruit încât vă daţi singur palme şi ne oferiţi cu dărnicie argumente prin care să vă demolăm în instanţă tâmpenia. Vă mulţumim!
2.4. În ultimele rânduri încercaţi să ne explicaţi că : “Precedentele create prin restituirile ca urmare a anulării, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, a unor taxe precum cea pe poluare, taxa de primă înmatriculare şi taxa pe emisiile poluante, constituite în creanţe ale cetăţenilor faţă de stat, nu pot fi asimilate restituirii în baza dreptului nou creat prin proiectul de hotărâre de mai sus”.
Stimate Răspunzător, prin acest paragraf demonstraţi nu numai că nu staţi bine cu logica dar sunteţi deficitar şi la capitolul citit şi înţeles, pentru că aşa cum vă arătam în articolul precedent pe acest subiect, Decizia CCR nr 694/2015, care se referea la sumele datorate cetăţenilor pentru taxa de primă înmatriculare, stipulează limpede : „În fine, Curtea reţine că forţa obligatorie a actelor jurisdicţionale, deci şi a deciziilor Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Aşadar, atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept. „
Domnule răspunzător, acest paragraf, numai de către dumneavoastră este contorsionat şi înţeles aiurea, în rest şi un student aflat în anul întâi la Drept înţelege că prevederile acestei decizii, cu argumente cu tot se aplică TUTULOR celor care au de plătit debite.
Dar nu face nimic, cu cât argumentaţi mai mult cu atât vă demonstraţi incapacitatea de a înţelege şi aplica legea, sau, şi mai grav, reaua voinţă. Nu ştiu dacă aţi făcut acest lucru la ordin, sau este din proprie iniţiativă dar dacă şi după acest document veţi fi menţinut în funcţie este clar că vina este împărţită, iar domnul Motoc nu numai că aprobă astfel de aberaţii, dar chiar le susţine sau poate le ordonă.
Din păcate aceste aberaţii fac viaţa mai grea pensionarilor militari.
Poate domnul colonel Moraru, preşedintele Filialei Iaşi a SCMD, dacă se va întâlni cu domnul preşedinte Iohannis îi va prezenta şi aceste aspecte şi poate va primi un răspuns. Mai sper să nu fie o întâlnire de curtoazie.
3. În final aş dori să amintesc celor care vor pune în practică –dacă aceste aberaţii vor rămane în picioare – prevederile din OUG57/2015 cât şi ordinul de punere în aplicare a prevederilor art.121 din L223/2015, că se află încă sub incidenţa art 80, punctul b, alin 3 din Legea 80/ 1995 pe care îl citez: “Cadrelor militare nu li se poate ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor.”
Vă rog stimaţi colegi care veţi fi puşi în situaţia de a pune în practică ordine contrare Constituţiei, legilor, ca şi Deciziilor CCR, să consideraţi că aţi fost informaţi şi vă asumaţi responsabilităţile ce vă revin. Aveţi fiecare dreptul şi capacitatea să judecaţi şi să acţionaţi în deplină cunoştiinţă de cauză, nu neapărat în cazul acesta ci în mod general. Vă informez – dacă nu ştiaţi- că unii din cei care au pus în aplicare OG-1/2011 au fost daţi în judecată de colegii pensionari şi se află în procese pentru asemenea greşeli. Consideraţi aceste rânduri, o informare colegială.
În concluzie, MApN se face vinovat de bătaie de joc în formă continuată, la adresa MILITARILOR.
http://cps.mapn.ro/
http://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/Precizari%20privind%20sporurile%20si%20indemnizatiile%20luate%20in%20calcul.pdf
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/22/ciolos-pentru-modificarea-legilor-electorale-nu-exista-majoritate-parlamentara-nu-ar-fi-onest-sa-se-faca-prin-ordonanta-de-urgenta-22-33-57
Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/01/14/ordine-si-precizari-ale-mapn-partea-a-treia-10515
Ordine şi precizări ale MApN – partea a şasea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.