joi, 27 februarie 2014

Dosarul Câmpeanu

mariana campeanu 1
Dosarul Câmpeanu fie că este al doamnei fie că este al domnului pare să fie unul foarte serios chiar dacă mulţi déjà l-au casat şi când spun asta mă refer la domnul Ponta, dar şi o parte din presă, bineînţeles cea subordonată guvernului. Domnul Ponta, în dorinţa sa de a închide gura presei privind o eventuală culpă a doamnei Câmpeanu aduce ca argument două puncte :
1. Dacă doamna Câmpeanu a fost atacată de domnul Băsescu el ca premier trebuie să o apere chiar şi fără a verifica cine are dreptate, doar aşa pentru că a spus Băsescu că e vinovată, la fel cum a dat verdictul şi în cazul RMGC pentru ca apoi să revină şi să cadă de fraier;
2. Chiar dacă doamna Câmpeanu a a greşit, fapta este prescrisă, aşa că nu trebuie ca aceasta să îşi dea demisia. Când face o asemenea afirmaţie domnul Ponta uită câteva lucruri esenţiale şi anume că :
- Nu domnia sa trebuie să stabilească fapta, ci eventual procurorii. Domnia sa este procuror dar nu în funcţie şi în acest caz trebuia să se abţină şi să lase organele abilitate să stabilească fapta;
- Nu domnia sa trebuie să dea sentinţa ci judecătorii, dar domnia sa s-a antepronunţat arătând procurorilor şi judecătorilor unde să încadreze fapta şi ce sentinţă să dea;
- Odată cu această sentinţă pe care a dat-o a stabilit déjà că fapta este comisă, dar este prescrisă. Ei bine, în acest caz, prescrisă sau nu, fapta ar fi penală, doamna ministru la fel, deci demisia s-ar impune, nu numai că ar fi recomandată, asta dacă nu vrei să fii învinuit că ai un guvern de penali;
În ambele cazuri domnul Ponta a făcut două greşeli pe care bineînţeles că duşmanii politici le vor specula şi vor avea şi ce. Ar fi fost mult mai inteligent din partea domniei sale să verifice măcar aşa de formă cazul şi apoi să spună ceva, eventual să dea un răspuns din acela politicesc, evaziv că doar e specialist, prin care să anunţe că va face cercetări, că nu deţine datele necesare. Că organelle abilitate vor investiga etc etc. Dar el are boaşe şi nu scapă nici un moment să îi dea peste nas lui Băsescu şi să se facă de râs. S-a făcut de râs când s-a antepronunţat cu plagiatura de Duminică.Se pare că e masochist.
Fiind pur şi simplu curios să văd cam în ce constă fapta –dacă există- a doamnei Câmpeanu, sau a domnului Câmpeanu, am studiat un pic documentele prezentate de Centrul de Investigaţii Media plecând de la ipoteza şi repet ipoteza că acestea sunt reale.
Ei bine, dacă sunt reale aflăm de acolo următoarele lucruri :
1. Domnul Câmpeanu a depus actele de obţinere a dosarului de pensionare medical, la casa de pensii a juteţului Ilfov pe data de 02.03.2005, la doar o zi după ce încetase contractul de muncă cu societatea unde fusese angajat, deci la 24 de ore după ce muncise.
2. Dosarul de pensionare nu conţinea nici un alt document în afară de cerere şi aceea completată incomplet cu multe rubrici goale, fără nici o menţiune vizavi de alt act însoţitor sau probator;
3. Pe data de 08.03 2005 medicul Barbu Cerbulescu – medic specialist de expertiza muncii şi angajat al Casei de Pensii Ilfov conduse de Mariana Campeanu –eliberează decizia asupra capacităţii de muncă numărul 1269.
4. Din decizia eliberată de domnul doctor într-o săptămână fără alte examene medicale sau documente de la alţi medici specialişti, fără nici o zi de concediu medical,(cel puţin neprezentate în decizie), rezultă că domnul Câmpeanu este inapt de muncă gradul 1, necesită însoţitor, deci nu poate să aibă grijă singur de propria persoană, şi decizia este nerevizuibilă, adică nu mai e nevoie să vină niciodată la nici un control, nici să urmeze un program de recuperare pentru că ar fi inutil;
5. Ivaliditatea de incapacitate totală de muncă a apărut pe data de 14. 02. 2005 deci cu două săptămâni înainte de desfacerea contractului de muncă, când domnul Câmpeanu încă mai lucra. Cum a lucrat două săptămâni după ce s-a declanşat boala? Dacă a lucrat timp de două săptămâni, înseamnă că invaliditatea nu e totală şi că boala este revizuibilă;
6. Nu sunt trecute în decizie data contactării bolii invalidante, nici recomandări medicale atât de necesare în boli de o asemenea gravitate, nici medicamentaţia necesară, nici codul afecţiunii, nimic nimic, decât că nu poate presta nici o muncă. Să tot primeşti aşa diagnostic.
7. Lipsesc la dosar, din cele spuse de cei care au prezentat cazul, orice alte documente medicale, investigaţii sau analize ale specialiştilor care ar fi detectat sau depistat boala sau bolile.
8. Pe data de 25.03. 2005 domnul Câmpeanu primeşte şi decizia de pensie de invaliditate prin care este pus în drepturi şi primeşte şi indemnizaţia de însoţitor, deşi pentru cei în astfel de cazuri, indemnizaţia de însoţitor trebuie să o primească însoţitorul care astfel trebuie să îşi rotunjească şi el anii de contribuţie la pensie. Dar Domnul Câmpeanu era şi invalid şi centra şi da cu capul, adică şi în incapacitate de a-şi purta singur de grijă dar îşi primea şi banii pentru că avea grijă de un bolnav grav. Că aşa-i în tenis;
9. Pe decizia asupra capacităţii de muncă nu este trecută adresa de domiciliu a domnului Câmpeanu, spune domnul doctor Cerbulescu “probabil a uitat să o completeze”. Oare de ce ? Aşa se întocmesc actele oficiale cu date incomplete, aşa se aprobă dosarele ? Crasă neglijenţă la Casa de pensii condusă pe vremea aia de doamna Câmpeanu. Sau e vorba de mai mult?
10. Decizia are pe ea o simgură ştampilă şi o singură semnătură, a doctorului Cerbulescu, deşi mai trebuia semnată şi de un medic specialist şi de preşedinta Casei de Pensii. Oare de ce? O fi valabil acest document nesemnat şi neştampilat de conducătorul instituţiei? Cine ne răspunde?
11. Începând cu data de 23.10 2009, îndeplinind condiţiile de pensionare domnul Câmpeanu intră în posesia pensiei de drept, pentru vechime în câmpul muncii, probabil cu anii de contribuţie adăugaţi din perioada 2005-2005 când şi-a purtat singur de grijă şi a fost remunerat pentru asta;
12. Pentru obţinerea deciziei de pensie pentru limită de vârstă, domnul Câmpeanu s-a adresat tot casei de Pensii a judeţului Ilfov, deşi domnia sa locuia conform propriei declaraţiei şi deciziei de pensie, pe Strada Armenească în Bucureşti. O fi fost din nou aglomerată Casa de Pensii a sectorului unde locuia domnul Câmpeanu, sau cineva nu avrut ca dosarul să ajungă pe mâna altuia? Cine răspunde?
Bun, am văzut ce prevedeau documentele prezentate de cei care au investigat cazul şi repet, nu ştiu dacă acestea sunt adevărate, eu le comentez în varianta în care acestea sunt conforme cu realitatea. Să vedem acuma ce spun legile în vigoare vizavi de de obţinerea pensiei de invaliditate sau de vechime în muncă. Domnul Câmpeanu a căpătat pensia de invaliditate în condiţiile legii 19/2000, care spune :
Art. 53. – (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
a) accidentelor de muncă, conform legii;
b) bolilor profesionale şi tuberculozei;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legatură cu munca.
Art. 54. – În raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacitatii de autoservire, de autoconducţie sau de orientare spatială, invalidul necesitând ingrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
Art. 56. – (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor-sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, însoţită de documentaţia necesară.
Art. 62. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, în funcţie de afecţiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
(7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
Art. 82. – (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii în raza careia se află domiciliul asiguratului.
Să mai menţionăm că documentele care trebuiesc depuse pentru obşţinerea unei decizii de pensie de invaliditate sunt:
Actele necesare încadrării în grad de invaliditate:
- cerere;
- actul de identitate;
- documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii);
- adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
- documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
- documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.
Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:
• fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de boală profesională;
• FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
• documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul examenului histopatologic;
• certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.
Acuma să vedem ce a declarat doamna Câmpeanu vizavi de boala soţului său :
Doamna Câmeanu a spus că soţul său suferă de : “1) cancer, operat, iradiat și chimio-tratat, 2) enterită radică operată, 3) agravarea consecințelor accidentului vascular (demență mixtă, parkinsonism, epilepsie cu crize complexe, cu manifestări specifice de pierdere a cunoștinței, pierderi de echilibru, lipsă de orientare în timp și spațiu). Toate aceste manifestări nu sunt permanente, dar supravegherea trebuie să fie continuă”
Tot domnia sa mai declară:
“Din nefericire însă, încă din anul 2000 soţul meu a fost afectat de probleme neurologice care, nesupravegheate şi netratate în mod corespunzător, au evoluat şi au generat accidente vascular cerebrale astfel încât în intervalul 2004-2005, soţul meu a fost internat în repetate rânduri. Încetarea contractului de muncă, survenită la 1 martie 2005, a fost determinată tocmai de faptul că societatea la care îşi desfăşura activitatea a constatat că Iulian Câmpeanu avea probleme de concentrare la locul de muncă, absenta perioade lungi de timp, într-un cuvânt, activitatea sa nu se mai ridica la nivelul de exigenţă al angajatorului. Expertiza medicală efectuată a avut la bază întreaga documentaţie de care dispunea soţul meu la nivelul lunii martie 2005 şi am certitudinea că medicii care au examinat cazul au dat un verdict corect şi legitimat de starea concretă de sănătate a lui Iulian Câmpeanu, de rezultatele investigaţiilor medicale la care a fost supus şi de antecedentele sale patologice”
“Pensionarea soţului meu la Casa Judeţeană de Pensii Ilfov nu a fost un favor şi nici un caz singular, având loc în contextul în care între 2003-2007, toate casele de pensii ale sectoarelor din Bucureşti erau supraaglomerate din cauza procesului de recalculare a pensiilor. Astfel, mii de cetăţeni din diferite sectoare ale municipiului Bucureşti au fost preluați, în acei ani, de Casa Judeţeană de Pensii Ilfov. Diagnosticul stabilit soţului meu şi starea fizică în care se afla în momentul pensionării nu ar fi determinat o altă modalitate de soluţionare a problemei sale, indiferent de structura căreia i s-ar fi adresat, deoarece expertiza medicală este o activitate bazată pe documente cu caracter ştiinţific, obiectiv, prin urmare evaluarea urma a fi analizată în aceiaşi parametri de oricare altă Casă de pensii din România”
Punând acuma cap la cap cele constatate în acte cu ce prevede legea şi ce a declarat doamna Câmpeanu, rezultă că :
- Domnul Câmpeanu a fost depistat cu boli care îi afectau capacitatea de muncă încă din anii 2000 conform declaraţiilor doamnei Câmpeanu, sau pe data de 14.02 conform Deciziei de invaliditate deşi totuşi, în documentul completat de domnul doctor, la rubrica data contactării bolii invalidante nu scrie nimic. Aşa se completează documentele în baza cărora se dau nişte bani din bugetul statului? Cineva aici ori a minţit, ori a comis o neglijenţă crasă. Ce ne poate spune despre asta doamna Câmpeanu?
- Domnul Câmpeanu s-a prezentat cu să îi spunem dosarul de pensie la casa de pensii condusă de soţia sa. Doamna Câmpeanu spune că asta a fost din cauză că în perioada 2003 -2007 a fost o foarte mare aglomeraţie şi a mai rezolvat şi alte dosare similare, nu numai pe al soţului deci nu e favoritism, era un obicei. Dacă avem în vedere că legea pensiilor la articolul 82 punctul 2 spunea clar şi fără derogări că dosarul se depune la casa de pensii în raza careia se află domiciliul asiguratului şi nu există o altă lege care să fi derogat competenţele, rezultă că domnia sa şi-a făcut un obicei din a încălca legea. Frumos obicei, poate ne spune dacă mai are şi alte cazuri?
- Din cele prezentate de investigatori şi văzute pe acte, domnul Câmpeanu în afară de cerere şi şi aia incompletă, nu a prezentat nici un alt document.Nici doctorul Cerbulescu nu face referire şi nu menţionează nici un alt act medical în sprijinul deciziei sale. Doamna Câmpeanu ne spune că totuşi soţul a mai fost internat de câteva ori de-a lungul timpului, nu specifică dacă a stat aşa cum spune legea cel puţin 90 de zile internat pentru a obţine o propunere de pensionare pentru invaliditate şi nici pentru ce, aşa că neavând probe, decât vorbe, nu ştiu ce să spun Spun doar că din documentele văzute, în cererea domnului Câmpeanu lisesc datele şi actele necesare. Superficialitate, neglijenţă, sau ceva mai grav? Ce ne poate spune doamna Câmpeanu? Dar despre încălcarea aceluiaşi articol 82 din legea pensiilor ce spuneţi doamna Câmpeanu, pentru că acolo se spune că “cererea de pensionare, se depune împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege “. De asemenea s-a încălcat şi art 56 din aceeaşi lege:”Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor-sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, însoţită de documentaţia necesară.” Ori actele din câte s-a văzut şi pe cerere, lipsesc şi aici e de vină printre alţii şi cel care le-a primit şi acceptat aşa, nu e aşa domnule Cerbulescu? Sau au fost, dar aţi uitat să le menţionaţi?
- Documentele de la dosar, atât cererea cât şi decizia domnului doctor Cerbulescu sunt incomplete, redactate sau completate în dorul lelii, nu doar superficial ci complet ilegal pentru că asemenea documente nu pot sta la baza unei asemenea decizii, legea cere completarea datelor, altfel dosarul este incomplet şi decizia nu trebuia acordată. O poate spune orice lucrător de la orice Casă de Pensii. Să încerce cineva să meargă să ceară o pensie de invaliditate cu o asemenea cerere şi să vedem ce va obţine. E dat afară imediat şi trimis să vină cu documentele în regulă, că sunt şi alţii la rând.
- Nu mă leg de faptul că dosarul sau decizia de invaliditate şi cea de pensionare au fost acordate în termen ultrarapid, îi acord circumstanţe atenuante doamnei Câmpeanu deşi ar putea fi învinuită de favoritism, dar este uman chiar dacă nu moral faţî de alţii care aşteptau la rând cu boli poate mult mai grave şi mult mai săraci. Dar sunt curios, dacă tot a menţionat că a mai rezolvat şi alte dosare, să văd ce documente au fost în dosarele respective şi în cât timp au obţinut decizia. Ne poate spune doamna Câmpeanu ?
- Pe decizia de invaliditate liseşte semnătura şi ştampila doamnei Câmpeanu, şefa Casei de Pensii. De ce ? Doamna Câmeanu nu a spus nimic despre asta, legile sunt clare, toate documentele şi deciziile se semnează şi se ştampilează cu ştampila emiţătorului, altfel documentul este nul. Deci juridic domnul Câmpeanu a luat pensia timp de 4 ani ilegal pentru că decizia nu este semnată de şefa casei de pensii. Cum explică asta doamna Câmpeanu, cum explică asta cei care au pus decizia în plată? Neglijenţă în serviciu, abuz, fals în acte, sau cum să numim acest lucru, ca să se prescrie? Ne poate lămuri doamna Câmpeanu sau poate îl lasă pe domnul Ponta să spună?
- În 2009, domnul Câmpeanu îndeplinind condiţiile pensiei pentru limită de vârstă, îşi înaintează dosarul tot către casa de pensii a soţiei, deşi iarăşi încalcă pentru a doua oară sau de fapt a treia oară acelaşi articol 82 punctul 2. De data asta însă nu ştiu ce va mai spune doamna Câmpeanu, căci eram în 2009, nu între 2003-2007 când celelalte case de pensii erau aglomerate. Aglomerate, neaglomerate, cei care au depus documentele ca şi cei care le-au primit, înregistrat, aprobat şi pus în plată se fac vinovaţi de încălcarea legii. Oare din cauza asta să nu fi semnat doamna Câmpeanu decizia de invaliditate a soţului, pentru că ştia că este ilegal? Nu ar fi exclus, dar asta tot nu o scapă. Poate legea amnistiei pe care se zbate Ponta să o promoveze.
- Acuma, deşi nu sunt medic şi nu mă pot pronunţa pe diagnostic şi boli, nu pot să nu mă întreb dacă bolile enumerate de domnia sa dar neconfirmate cu hârţii încă (în afară de decizia semnată de domnul Cerbulescu din care nu aflăm însă decât că domnul Câmpeanu e grav bolnav şi ca atare este invalid de gradul 1) sunt suficiente sau integrabile în ceea ce spune legea vizavi de gradul 1 de invaliditate şi citez: “ gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de autoconducţie sau de orientare spatială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane”. Repet asta prevedea legea la data deciziei. Să îmi fie cu iertare, dar din filmul prezentat de Centrul de Investigaţii Media, nu prea se părea că domnul Câmpeanu nu se poate autoservi, nu se poate autoconduce, nu se orientează spaţial sau este supravegheat personal de alte persoane. Singurii care îl supravegheau erau cei din Centrul de Investigaţii pe care domnia sa i-a cipcit imediat şi s-a uitat în mod repetat la ei să vadă probabil cine sunt şi de ce îl filmează. Nu vreau să fiu răutăcios poate omul este bolnav, nu contest dar nu a făcut de loc dovada că s-ar încadra în cele spuse de lege. Ciţiţi vă rog cu atenţie de câte ori doriţi ce spune legea şi apoi judecaţi şi dumnevoastră. Repet PIERDEREA TOTALĂ NU NUMAI A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ CI ŞI A CAPACITĂŢII DE AUTOSERVIRE, DE AUTOINDUCŢIE, SAU DE ORIENTARE SPAŢIALĂ, INVALIDUL NECESITÂND SUPRAVEGHERE PERMANENTĂ DIN PARTEA ALTEI PERSOANE.
- Să ne fie cu iertare, dar chiar doamna Câmpeanu declară că situaţia nu stă chiar aşa cum spunea legea, pentru că chiar domnia sa declară cu guriţa ei că “Pentru că doresc să lămuresc opinia publică în legătură cu starea de sănătate a soțului meu, vă informez că de la pensionare și până în prezent, soțul meu a fost diagnosticat și cu alte afecțiuni, respectiv 1) cancer, operat, iradiat și chimio-tratat, 2) enterită radică operată, 3) agravarea consecințelor accidentului vascular (demență mixtă, parkinsonism, epilepsie cu crize complexe, cu manifestări specifice de pierdere a cunoștinței, pierderi de echilibru, lipsă de orientare în timp și spațiu). Toate aceste manifestări nu sunt permanente, dar supravegherea trebuie să fie continuă.”Păi doamnă Câmpeanu, ori e permanent ori nu e, hotărâţi-vă că ne pierdem uzul raţiunii. Deci boala nu e permanentă, dar pensia da. Nu vă jucaţi cu cuvintele doamnă Câmpeanu, că se pot juca şi alţii. Şi totuşi, deşi susţineţi că supravegherea trebuie să fie continuă, nu am văzut ăn film pe nimeni pe lângă soţul dumnevoastră. Unde era însoţitorul, că nu apărea în imagine, nu cumva mânâncă banii statului de pomană? Sau domnul Câmpeanu se supraveghează singur? Aşa se eplică şi de ce primeşte tot dânsul indemnizaţia de însoţitor. Se pare că nu numai incapacitatea de autoservire şi autoinducţie nu sunt permanente ci chiar şi cea de muncă. Cel puţin aşa declară aceeaşi doamnă Câmpeanu :” Încetarea contractului de muncă, survenită la 1 martie 2005, a fost determinată tocmai de faptul că societatea la care îşi desfăşura activitatea a constatat că Iulian Câmpeanu avea probleme de concentrare la locul de muncă, absenta perioade lungi de timp, într-un cuvânt, activitatea sa nu se mai ridica la nivelul de exigenţă al angajatorului.” Cu alte cuvinte şi mai pe româneşte, domnul Câmpeanu a fost retras nu pentru că se afla în incapacitate de muncă totală sau permanentă cum spune legea, ci pentru că citez “activitatea sa nu se mai ridica la nivelul de exigenţă al angajatorului” Păi de aici şi până la pierderea totală a capacităţii de muncă câte pâini mânâncă un amărât care nu are soţia şefa casei de pensii ?
Ne pot spune doamna Câmpeanu sau domnul Ponta ?
Doamnă Câmpeanu, eu nu am nimic cu dumneavoastră dar aici în Craiova se simte un iz de demisie. Şi sfatul meu, după demisie, încercaţi câteva sute de ani măcar să nu mai ieşiţi în public. E un sfat. Ştiţi de ce? S-ar putea să vă prindă pe stradă cei cărora le-au fost luate pensiile deşi se deplasau în căruţ, aveau picioarele amputate, dar nu aveau soţii la case de pensii şi li s-a spus la comisie că au mâini şi pot lucra cu ele. Ştiţi ce pot face acele mâini cu dumnevoastră? Minuni doamnă, minuni.
http://www.investigatiimedia.ro/cu-acte-neclare-si-diagnostice-discutabile-ministrul-muncii-mariana-campeanu-i-a-dat-sotului-pensie-si-cel-mai-mare-grad-de-invaliditate/
http://jurnalul.ro/stiri/observator/mariana-campeanu-pensie-caz-de-boala-661812.html
https://www.cnpp.ro/pensia-de-invaliditate
http://jurnalul.ro/stiri/observator/mariana-campeanu-pensie-caz-de-boala-661812.html
Dosarul Câmpeanu

Un comentariu:

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.