marți, 20 februarie 2018

SCMD, prostie, inconștiență, sau bătaie de joc?Articolele mele privind legalitatea, reprezentativitatea și capacitatea procesuală activă și de folosință a SCMD  au fost comentate aproape de loc pe facebook și doar formal sau puțin contradictoriu pe Cuiul Cătării și  au fost citite de un număr relativ mic de rezerviști, dacă avem în vedere câți sunt în pensie la ora asta și câți ar fi trebuit să fie interesați de soarta proceselor lor deschise prin SCMD nu doar recent ci de la înființarea SCMD, pentru că în pericol nu sunt doar procesele aflate acuma pe rol, ci TOATE PROCESELE INTENTATE DE, ÎN NUMELE SAU PRIN SCMD CA PARTE ÎN PROCES,  pentru că așa cum am mai spus, exceptia calității procesuale de folosință  se poate depune în orice fază a procesului  și apoi anula  prin admiterea acesteia în instanță. Mai mult, așa cum am mai spus, TOATE DOCUMENTELE ÎNTOCMITE DE CONDUCEREA SCMD CHIAR ȘI ÎN INTERIORUL SCMD sunt lovite de nulitate pentru că au fost întocmite de o entitate care funcționa în ilegalitate.
Ceea ce m-a mirat însă, este virulența celor câteva persoane, care au comentat, câteva chiar mă cunoșteau personal și care deși știau că nu umblu cu știri contrafăcute și că nu fac jocurile nimănui,  din motive pe care nu vreau să le știu au sărit la gâtul meu ca și când era vina mea că alții profitau de credulitatea și inconștiența lor. Unul dintre ei este și lider al de filială, membru în una din comisiile SCMD, membru al Comitetului Director al SCMD fost coleg de promoție, șef de promoție, deci nu unul din cei care au trecut prin armată așa din inerție. Sincer, mă așteptam la el, dacă nu să cunoască situația, măcar să recunoască justețea celor expuse de mine și cel puțin să pună întrebări conducerii de fapt a SCMD, adică domnilor Dogaru și Pricină și eventual juristului șef, doamnei Caloianu. Bun, nu a făcut asta, e treaba lui, e vorba de interesul lui și nu mă privește, dar nici nu a stat pe ouă, ci a început să mă facă cu ou și cu oțet, să îmi impute că aș fi plătit de alții, că fac jocul lui Ponta, lui Dragnea,  poate lui Putin și ar trebui să fiu cel puțin împușcat pentru întinarea idealurilor sindicale. Ei, sincer, la așa ceva nu mă așteptam, pentru că asta nu mai este o problemă de necunoaștere a situației de fapt sau a prevederilor legii ci de caracter. I-am răspuns totuși civilizat și l-am rugat să se documenteze și eventual să își ceară scuze dacă va constata că s-a înșelat iar eu am avut dreptate.Nu voi posta comentariul său, e prea mare și neinteresant pentru terțe persoane, cine vrea îl poate găsi pe pagina mea de FB la articolul privind calitatea procesuală a SCMD.
Informarea doamnei Caloianu
Cât timp i-ar fi luat colegului să dea telefon șefilor și să ceară lămuriri așa cum spunea singur că va face și a constata că am dreptate? Nu știu dacă a făcut-o sau nu, dar dacă a făcut-o și a continuat să creadă în cuvintele lor și nu în argumentele mele bazate pe articole de lege și logică, înseamnă că nu prea are ce să caute în fruntea unor oameni, pentru că îi duce pe un drum greșit. Dar, ca să nu mai lungesc subiectul cu el și, dacă încă nu a cerut lămuriri departamentului juridic al SCMD sau eventual unui coleg jurist din propria filială pentru a vedea în ce măsură am dreptate, o să îi dau eu un răspuns din partea doamnei Monica Caloianu, ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC AL SCMD :
„CONSIDERENTE JURIDICE” 
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (denumit in continuare S.C.M.D.) a dobandit personalitate juridica in temeiul Sentintei civile nr.83/18.08.2009 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii Sindicatelor nr.54/2003.
La data intrarii in vigoare a Legii nr.62/2011, conform art.224, Legea nr.54/2013, precum si alte dispozitii legale in vigoare la acel moment au fost abrogate.
Orice modificare impune o solicitare in instanta, care se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile procedurale si ale Legii nr.62/2011.
Din analiza dispozitiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.322 din 10.05.2011, rezulta urmatoarele:
• Titlul X- Dispozitii finale si tranzitorii art.219 prevede ca „hotararile judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale sau patronale obtinute pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile”.
Art.223 din aceeasi lege prevede ca „reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege”.
Conform art.221 pct.(3) „hotararile judecatoresti prin care se constata indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale si sindicale conform prezentei legi se comunica Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va tine evidenta acestora”.
Criteriile de reprezentativitate a organizatiilor patronale sau sindicale sunt mentionate in art.51 alin.1 lit.a-c si art.72 alin.1 lit.a-b.
Asa cum este  cunoscut, S.C.M.D. a formulat in instanta – Tribunalul Bucuresti –  cereri de chemare in judecata a ministerelor si caselor sectoriale de pensii din care fac parte membrii de sindicat in cauze ce au ca obiect intre altele recuperarea sumelor de bani retinute abuziv in temeiul deciziilor de revizuire, ca urmare a emiterii Legii nr.241/2013.
In aceste dosare, se indeplinesc proceduri conform Noului Cod de Procedura Civila, intre care: formularea de intampinari de catre parati, solicitarea de noi date de catre instanta de judecata, etc.
In dosarul nr.4515/3/2014, aflat in apel pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale  – Casa de Pensii Sectoriala a formulat o intampinare,  inregistrata sub nr.DLJ/4671 din 25.09.2014 in care invoca, intre altele, exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii procesual active a S.C.M.D, motivat de urmatoarele:
1. Legea dialogului social nr.62/2011, care abroga expres prevederile Legii nr.54/2003, duce la aprecierea unanima a neacordarii de catre legislatie si normele procedurale in vigoare a calitatii de reprezentant a acestui sindicat si nici calitate procesuala activa.
2. Potrivit dispozitiilor art.3 alin.1 din Legea nr.62/2011 se refera exclusiv la sindicatele constituite din persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici  cu statut special in conditiile legii… din aceeasi unitate, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
3. Titulatura de sindicat poate fi folosita numai cu respectarea conditiilor imperative din legea enuntata anterior, care prevede in mod expres ca organizatia sindicala se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute de legislatia nationala, in contractele individuale de munca sau in acordurile colective de munca , precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai.
4. Art.5 din Legea nr.62/2011 prevede ca constituirea, functionarea, organizarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.
5. Din esenta textelor de lege enuntate, se concluzioneaza fara putinta de tagada ca aceste forme de asociere se infiinteaza pe langa persoana juridica angajatorul, cu respectarea stricta a conventiilor la care angajatorul si angajatul este parte, spetei de fata nefiindu-i aplicabile reglementarile legale in vigoare anterior mentionate.
6. In fata instantelor judecatoresti, se apara drepturile membrilor sai, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
7. Raportat la cele enuntate anterior, a fost ceruta dovada calitatii de membrii de sindicat a contestatorilor, prin dovada platii cotizatiei la zi, carnetul (legitimatia) de membru de sindicat vizata trimestrial/semestrial/anual.
In consecinta, a fost solicitata admiterea exceptiilor invocate si respingerea apelului reclamantilor.
 
 Pe de alta parte, invederez o motivare a completului de judecata din Tribunalul Bucuresti intr-un alt dosar cu acelasi obiect – dosar nr. 4737/3/2014, Sentinta civila nr.7596/27.06.2014, unde instanta din oficiu a pus in discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei si s-a pronuntat pentru declinarea solutionarii dosarului la instantele pendinte de domiciliile reclamantilor din alte judete, motivat de faptul ca in cauza nu are aplicabilitate Decizia nr.1/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, invocata de SCMD,  intrucat ICCJ s-a pronuntat asupra calitatii procesuale active a sindicatului, precum si asupra competentei in ce privesc litigiile de munca si nu litigiile de asigurari sociale.
 Fata de considerentele mentionate mai sus, inteleg sa aduc la cunostinta membrilor de sindicat punctele de vedere ale Ministerului Apararii Nationale si ale instantelor de judecata, in cauze in care SCMD este parte, in contextul in care orice modificare a sentintei civile de acordare a personalitatii juridice a SCMD se va face in instanta de judecata.
 COL(R) MONICA CALOIAN”
Menționez că acest material a fost publicat în data de  22 octombrie 2014 pe Blogul Filialei sectorului 3 a SCMD preluat fiind de pe pagina Secretariatului General al SCMD condus de domnul Rînciog și poate fi găsit AICI, până nu va fi ascuns de semnatari.
După cum se vede, în acest material, pe care eu l-am găsit după ce colegul m-a  făcut vândut tuturor ”dușmanilor patriei”, este  prezentat, în mare, exact ce spuneam eu despre situația juridică și procesuală a SCMD, ba mai mult, anunță că SCMD fusese contestat în instanță asupra dreptului de a reprezenta interesele pensionarilor militari atât ca drept de funcționare cât și de reprezentare. Păi dacă eu am fost declarat vândut puterilor străine, doamna Caloianu ce este, că a menționat cam aceleași lucruri spuse de mine ? Bine, domnia sa doar a prezentat acuzele făcute în instanță de către MApN, fără a preciza, așa cum ar fi fost normal, dacă aceste acuze sunt justificate sau nu și nici măcar ce hotărâse prima instanță vizavi de cele ridicate de MApN. Doamna jurist a pus în fața sindicaliștilor  aceste contestații ca pe o prăjitură și a spus: ”poftiți, face fiecare ce vrea cu ea”, deși calitatea ei de jurist al SCMD o obliga să prezinte și opinia SCMD și a primei instanțe  față de cele contestate de MApN dar și ce înseamnă asta și la ce riscuri sunt supuși sindicaliștii.
Apărarea, sau lezarea drepturilor rezerviștilor?
Însă partea interesantă abia de acuma decurge. Sindicatul, când a prezentat această situație care acuma nu mai apare pe pagina Secretariatului General și nici pe cea a Departamentului Juridic nu este, a făcut-o trunchiat, și chiar mincinos, din nou, ca și în cazul altor date privind procesele SCMD mizând pe aceeași lipsă de interes și măcar curiozitate a sindicaliștilor.De ce spun asta ? Pentru că :
1.     În informarea doamnei Caloianu  se menționează că punctele respective au fost ridicate în instanță și se află în discuție (la data articolului) la Curtea de Apel București. Păi dacă se aflau la CAB de ce nu a  s-a spus și care a fost decizia primei instanțe, respectiv Tribunalul București ? Răspunsul nu poate fi decât unul singur, SCMD pierduse în primă instanță.
2.     Ca și în cazul exemplelor date de doamna de SCMD în ”NOTA PRIVIND STADIUL DOSARELOR  AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR, GESTIONATE DE  SCMD – DEPARTAMENTUL JURIDIC”, numărul de dosar introdus spre exemplificare sau dovadă, este total în afara subiectului menționat. Iată ce scrie acolo: ” In dosarul nr.4515/3/2014, aflat in apel pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale  – Casa de Pensii Sectoriala a formulat o intampinare,  inregistrata sub nr.DLJ/4671 din 25.09.2014 in care invoca, intre altele, exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii procesual active a S.C.M.D, motivat de urmatoarele:” Ei bine, intrând pe numărul de dosar respectiv la CAB,  am constatat că dosarul cu nr. 4515/2/2014(deja soluționat astăzi)  era încheiat, iar apelul, introdus  de SCMD, fusese respins ca nefondat. Ca să aflu în ce a constat cauza, am intrat pe același dosar la Tribunalul Bucuresti unde am aflat soluția contestată de SCMD și anume:
”30.05.2014
Ora estimata: 12:30
Complet: C30
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatului Ministerul Apărării Naţionale, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VIII-a. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.05.2014.
Document: Hotarâre  6336/2014  30.05.2014”
Deci, din nou, tradus pentru colegul care nu înțelege nici desenat, sau nu vrea să accepte, situația era prezentată denaturat pentru că în acest dosar, de fapt  Sindicatul era cel care ridicase excepția calității procesuale pasive a MApN, nu MApN pe a SCMD și pierduse cauza, fapt pentru care a introdus Apel. Oare să nu fi știut juriștii SCMD ce înseamnă una și ce înseamnă alta? Să nu știe cine pe cine a contestat ? Să nu cunoască conținutul dosarelor? Să nu știe să caute un număr de dosar pe portalul instanțelor? Să nu știe cine pierde și cine câștigă un proces? Păi dacă e așa ce caută în  Departamentul Juridic? Nu este ciudat că acest lucru se întâmplă de fiecare dată când trebuie să se justifice insuccesele SCMD și că prea des se fac ”confuzii” privind datele din dosare?
3.     După cum am mai spus, sunt dosare în care SCMD a pierdut din cauza declinării de către instanță  a calității procesuale a SCMD și am dat câteva exemple, dosarele 5028/3/2011, 10861/3/2011, 5103/3/2011, 5017/3/2011, 1086/3/2011. Mă întreb, retoric bineînțeles, ce concluzii a tras și ce măsuri a luat Conducerea SCMD în acestă situație, pentru că pentru orice om cu scaun la cap și bine intenționat, concluzia era că SCMD nu mai poate introduce în nume propriu acțiuni în instanță pentru că NU MAI AVEA ACEASTĂ CALITATE PROCESUALĂ,  ODATĂ PENTRU CĂ NU ÎNDEPLINEA CONDIȚIILE LEGALE DE FUNCȚIONARE ȘI A DOUA OARĂ, MULT MAI GRAV, PENTRU CĂ ÎNSĂȘI INSTANȚA CONSTATASE ACEST FAPT DE DREPT. În aceste condiții, conducerea sindicatului, domnul Dogaru, doamna Caloianu  trebuiau să vină în fața militarilor și să le spună:” STIMAȚI SINDICALIȘTI DIN ACEST MOMENT NOI NU VĂ MAI PUTEM REPREZENTA CA SINDICAT, NU MAI AVEM ACEASTĂ CALITATE ȘI DACĂ O FACEM RISCAȚI SĂ PIERDEȚI TOATE PROCESELE DIN CAUZA NOASTRĂ SAU SA DAȚI BANII DE POMANĂ ȘI SĂ FȚI NEVOIȚI SĂ ANGAJAȚI PE ALTCINEVA CARE VĂ POATE REPREZENTA”.
Orice avocat sau jurist veți consulta, veți obține același răspuns.
4.     A făcut SCMD, conducerea SCMD acest lucru? Nu, deși așa a fi fost normal, legal, moral și loial. Ei însă, s-au mulțumit să posteze acea informare fără a prezenta și pericolul,   consecințele acestor date și pașii legali ce ar fi trebuit să se facă, fără a apăra practic interesele sindicaliștilor, așa cum se angajase întreaga conducere, apărând însă interesele conducerii așa zisului sindicat împotriva intereselor sindicaliștilor. Departamentul juridic s-a limitat la a prezenta greșit și incomplet datele privind acea contestație, introducând chiar și numere de dosar neconcludente, neconforme cu cele ce le spusese,  fără a prezenta și consecințele juridice deși o minimă decență și deontologia profesională,  obligau la informarea colegilor, clienților, dacă a  existat un  mandat de reprezentare.
5.     Continuarea deschiderii de procese de către SCMD,  introducerea de  acțiuni în instanță  este nu doar o prostie, dacă e făcută în numele SCMD  fără a avea în vedere calitatea SCMD, ci și o posibilă înșelătorie, dacă e făcută cu intenție,  având în vedere faptul că CONDUCEREA SCMD  nu avea calitatea  procesuală  de folosință și nici cea procesual activă,  ne-îndeplinind condițiile legale de funcționare.
6.     Toată această situație conflictuală și ilegală datează din momentul apariției legii 62/2011  când SCMD avea obligația să intre în legalitate conform legii. Conducerea sindicatului, membrii Comitetului Director nu pot spune că nu știau acest lucru, în special șeful departamentului juridic,  fără a se descalifica, ca jurist.
Având în vedere cele expuse mai sus, pe care orice jurist (poate mai puțin doamna Caloianu) le poate confirma, îl rog pe colegul supărat,  ca și pe alții ca el, ca înainte de a mai face afirmații nejustificate, să spună cine apără mai mult interesele ”sindicaliștilor” conducerea SCMD sau eu?
Cine merge la ora asta pe mâna presupusului sindicat, pariază pe un cal mort din 2011 și păcălește sau ignoră drepturile și speranțele celor care plătesc la această oră o cotizație către un sindicat inexistent juridic, pentru că hotărârea judecătorească de înființare nu mai este valabilă atâta vreme cât sindicatul nu s-a aliniat prevederilor legii 62/2011 și i-a mai fost și constatată lipsa calității procesuale în instanță. Și cu asta eu închei orice comentariu pe marginea SCMD.  Cine are cap să priceapă bine, cine nu, facă ce vrea, o face pe banii, timpul și  barba lui.
Am oferit în articolul precedent SCMD, posibilitatea de drept la replică dacă au ceva să declare. Dreptul la replică s-a manifestat sub forma unui pretins articol al domnului Dogaru, în stilul binecunoscut, cu expresii de biciușcar, învinuiri impersonale, dar mai ales fără argumente, fără nimic concret. Probabil asta este tot ce poate spune  sau face conducerea SCMD, alte argument nu are.
Acuma însă rog conducerea SCMD  să fie un pic mai curajoasă și să răspundă la concret următoarelor întrebări:
1. Au fost făcute modificări în statut, conducerea sindicatului și adresa acestuia de la înființare până în prezent?
2.Dacă au fost făcute modificări, au fost acestea înaintate către Judecătoria Sectorului 1 pentru a fi trecute în Registrul special? Dacă da, în ce dată, cu ce adresă?
3. A  fost făcută actualizarea datelor  SCMD la Judecătoria Sectorului 1 conform Legii 62/2011?
4. A fost întocmit și înaintat la Ministerul Muncii Dosarul de reprezentativitate așa cum prevede art 221 și 223 din L 62/2011? Dacă da, unde  este dovada depunerii acestui dosar, eliberată de Ministerul Muncii?
5. În ce ramură economică funcționează SCMD, ce lucrători reprezintă și care este procentul de lucrători pe care îi reprezintă.
6. Dacă reprezintă lucrători din MApN, în ce situație  juridică se află sindicatul, având în vedere art 28 din Legea 80?
7. Dacă nu reprezintă lucrători aflați sub contract individual sau colectiv de muncă așa cum prevede art.3 alin.1 din Legea nr.62/2011, SCMD mai poate fi numit sindicat?
8. Cât va mai continua păcălirea ”sindicaliștilor”?
9. Cine și cum va da înapoi sindicaliștilor cotizațiile percepute ilegal din 2011 până în prezent de un sindicat inexistent din punct de vedere juridic și în ce bază au fost cheltuiți acești bani, dacă sindicatul putea fi desființat în orice moment de o instanță, așa cum spune chiar comunicatul SCMD de pe pagina Sectorului 3  paragraf pe care îl citez: ”Fata de considerentele menționate mai sus, înteleg sa aduc la cunoștința membrilor de sindicat punctele de vedere ale Ministerului Apărării Naționale si ale instantelor de judecata, în cauze în care SCMD este parte, în contextul în care orice modificare a sentinței civile de acordare a personalității juridice a SCMD se va face în instanta de judecata.”
10. De ce nu a dus doamna Monica Caloianu ideea până la capăt și nu a spus lucrurilor pe nume, așa cum am făcut-o eu ?
11. Care este numărul real al dosarului prin care MApN a ridicat  excepția lipsei calității de reprezentant și excepția lipsei calității procesual active a S.C.M.D și care a fost decizia instanței?
12. ÎN CE SITUAȚIE JURIDICĂ SE AFLĂ SCMD LA ACEASTĂ ORĂ?
http://scmdsector3bucuresti.blogspot.ro/2014/10/sefa-dep-juridic-si-vicepresedinta-scmd.html
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000569804&id_inst=2
         http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000569804&id_inst=3

SCMD, prostie, inconștiență, sau bătaie de joc?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.