vineri, 11 februarie 2011

IN SCMD ILEGALITATILE CONTINUA PANA CAND ?

09.02.2011


Proces verbal incheiat in sedinta Comitetului Director al SCMD - 03.02.2011

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 03.02.2011, in sedinta comuna a Comitetului Director si a membrilor fondatori ai SCMD.
Prezenta la sedinta a Comitetului Director
1. Col. (r) Dogaru Mircea-prezent
2. Gl. Bg. (r) Balan Iosif-prezent
3. Col. (r) Pricina Valeriu-prezent
4. Col. (r) Monac Constantin-prezent
5. Lt. Col. (r) Cobuz Elena - absenta
6. Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7. Lt. Col. (r) Apostol Catalin -prezent
Invitati:
· Presedintii filialelor din Bucuresti, Ilfov si Calarasi
· Din partea echipei de verificare economico-financiara, lt. col. (r) Chelu Marin
Se aproba ordinea de zi si se trece la dezbateri:
· S-a prezentat celor 15 membri fondatori prezenti situatia controlului financiar intern. Nu exista fraude, lipsuri ci doar dezordine in tinerea contabilitatii, in sensul lipsei multor rapoarte de necesitate si a altor formulare, precum si o suma de bani la filialele din teritoriu care trebuie justificata prin facturi sau, in caz de necheltuire, trimisa inapoi in contul central, pentru a se incheia anul financiar 2010;

· S-a prezentat planul de masuri privind incheierea bilantului pe anul financiar 2010, de catre domnul vicepresedinte Apostol Catalin si d-na contabila Perianu Stela, pana la sfarsitul lunii martie.

· Legat de acest aspect, presedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director au trecut in revista atacurile la care este supus sindicatul, dinauntru si din afara, au fost nominalizate persoanele implicate, cu legaturile dintre ele si s-au facut estimari asupra numarului de cadre active acoperite si strecurate in fiecare filiala. Au fost prezentate cazurile ziaristilor acoperiti care au declansat ofensiva in presa civila, confectionarea de dosare unora dintre liderii sindicatului si chiar declansarea de masuri extreme mergand pana la”accidentare”;

· S-a estimat ca doi dintre membrii Comitetului Director au fost scosi din circuit, asupra a inca doi actiunea de denigrare si santaj a avut consecinte devastatoare si-n aceste conditii, Comitetul Director a cerut sprijinul membrilor fondatori in baza drepturilor si obligatiilor statutare pe care acestia le au in perioadele dintre alegeri, conform Statutului, Art. 9, al. 3 b;

· A fost propus si in unanimitate votat ca vicepresedinte cu probleme financiare si de investiti al sindicatului, dl. general Constantin Nastase. Domnia sa va raspunde din acest moment de organizarea si coordonarea activitatii economico-financiare, pentru orice problema, nedumeriri si „ingrijorari”, membrii SCMD putand a i se adresa direct;

· A fost prezentat Departamentul organizare cu sarcinile multiple pe care acesta le va avea in viitor. In unanimitate, domnul Col. Tudor Marian a fost propus, votat si cooptat vicepresedinte in cadrul Comitetului Director, urmand a preda coordonarea Departamentului unuia dintre loctiitori.

· Tinand cont de ponderea pe care o au cadrele provenite din MAI si servicii in cadrul SCMD (2/3) si de necesitatea absorbirii celor 18.000 de cadre care urmeaza a fi disponibilizate din Politie, Jandarmerie, Pompieri, domnii comisari sefi Varban Aurica (membru fondator) si Racasan Stefan, presedintele Filialei 1 Sector 2, au fost propusi, votati si cooptati ca vicepresedinti in Comitetul Director.

· S-a votat pregatirea de catre cei desemnati a manifestatiei din 1 martie a.c. a SCMD, cu participarea filialelor din tara si a aliatilor (federatii sindicale, sindicate, uniuni, asociatii, etc) din Bucuresti;

· S-a precizat ca obiectivul 1 al SCMD este pastrarea statutului de militar in rezerva si prorogarea pentru moment a legilor ocupationale 164/2001, 179/2004 si, pentru toti pensionarii, a Legii 19/2000 care prevedea cresterea tuturor pensiilor cu suma stabilita pentru CAS. In consecinta, Departamentul juridic, pe langa sarcina imediata de incheiere a contractelor cu avocatii din teritoriu si acoperirea cu avocati a tuturor filialelor a primit-o si pe aceea de a contacta toti factorii politici de influenta in Parlament, pentru a convinge o majoritate parlamentara de necesitatea abrogarii Legilor 329/2009 si 119 si 263/2010.

· S-a prezentat situatia Departamentului de Relatii externe, care va fi organizat in cursul saptamanii viitoare.

· Dl Lt. Col. Ene Arsinel, membru fondator, a fost insarcinat cu organizarea Departamentului Media;

· Dl. Gl. Balaet Constantin si dl Col Cojocaru Gheorghe, membri fondatori, au primit sarcina constituirii si coordonarii Departamentului Sanatate.

· Au fost discutate si aprobate propunerile compartimentului financiar, astfel:

Având în vedere amploarea acţiunile juridice ce se vor desfăşura în perioada imediat următoare la toate filialele din ţară, dificultăţile de comunicare cu avocaţii desemnaţi si cu desemnarea avocatilor pentru filialele care inca nu au avocati, necesitatea semnării contractelor de reprezentare în instanţă pe procesele de anulare a deciziilor de pensie, precum şi pentru a stabilirea unei proceduri unitare privind îndrumarea persoanelor care sunt implicate în demersurile SCMD în domeniul contestării pensiilor recalculate, Comitetului Director aproba urmatoarele:

1 – Organizarea unei întâlniri cu toţi cei cca. 25 avocaţi desemnaţi de filiale în data de 05.02.2011, în localitatea Alba Iulia, Jud. Alba;

2 – Din partea SCMD să participe următoarele persoane: Col. (r) Dogaru Mircea - presedinte; col. (r) Pielmuş Emilian – consilier juridic; Lt.col. (r) Chelu Marin – contabil sef; Cpt. Cdr. (r) Sârbu Răzvan şi avocatul desemnat de sindicat dl Gâlcă Costel.

3 – Deplasarea delagatiei SCMD la Alba Iulia sa se efectueze pe baza ordinului de deplasare (delegatie) cu autoturismul personal al dlui Cpt. Cdr.(r) Sirbu Razvan cu decontarea consumului de carburant conform hotararii Comitetului Director.

4 – Cazarea personalului SCMD si a avocatilor participanti la această întâlnire sa se faca la pensiunea Perla Muresului cu suportarea cheltuielilor de cazare de catre SCMD.

5 – La finalul intalnirii SCMD sa ofere participantilor o masa comuna (exclusiv bauturile alcoolice si tigarile) la restaurantul pensiunii Perla Muresului.

Intrucat la sfârşitul anului 2010, soldul avansurilor acordate filialelor şi nejustificate era de aproximativ 130.000 lei si până la această dată avansurile filialelor nu a fost justificate în totalitate, se aproba următoarele măsuri:

- avansul care va fi acordat fiecărei filiale va fi maxim 25% din valoarea cotizaţiilor depuse de membrii filialei;

- virarea banilor se va face in transe trimestriale în subcontul deschis pe numele filialei, pe baza bugetului aprobat pe anul 2011 şi a rapoartelor de necesitate semnate de preşedintele filialei, adresate presedintelui SCMD şi transmise Compartimentului Financiar-Contabil;

- justificarea avansurilor se va face cu acte justificative originale transmise în termen de 10 zile lucrătoare pentru filialele din ţară şi 3 zile lucrătoare pentru avansurile acordate filialelor din Bucureşti şi personalului angajat al sindicatului pentru procurări de materiale;

- Pe viitor, nejustificarea în termenul menţionat va atrage calculul unor penalităţi de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere calculate la toată suma acordată ca avans;

- Toate acestea sunt cerinte impuse de noua legislatie in domeniu, intrata in vigoare de la 01.01.2011.

Ca urmare a eforturilor depuse in ultimul timp de membrii de sindicat din conducerea filialelor teritoriale pentru indeplinirea formalitatilor de inscriere in conditiile avalansei de inscriei in sindicat din ultimele luni, precum si pentru perfectarea procedurilor si a documentelor necesare pentru declansarea si derularea proceselor de anulare a deciziilor de pensie si a contestarii pensiilor recalculate, sefii filialelor teritoriale solicita insistent gasirea unei modalitati unitare de stimulare baneasca a persoanelor de la filiale implicate direct in aceste activitati.

In aceste conditii, luind in consideratie si faptul ca efortul financiar al sindicatului in acest an este foarte mare trebuind sa platim onorarii importante avocatilor, raportat la valoarea cotizatiei de membru de sindicat, Comitetului Director aproba urmatoarele, tinand cont de propunerile venite de la unele filiale:

- Pentru anul 2011 un procent de 10% din cuantumul maxim de 25% din valoarea cotizatiilor ce revine filialelor sa fie folosit, daca BO al filialei decide, drept fond pentru stimularea persoanelor care fac eforturi insemante in interesul sindicatului;

- Fondul de stimulente de 10% este brut si implica deducerea tuturor obligatiilor legale catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor de sanatate;

- Nominalizarea persoanelor beneficiare de stimulente sa se faca trimestrial sau semestrial de birourile operative ale filialelor;

- Numele beneficiarilor de stimulente de la filiale vor fi transmise Compartimentului Financiar Contabil al SCMD.

- Plata stimulentelor banesti catre beneficiari se va face in baza unor conventii civile, trimestrial sau semestrial, centralizat, de catre Compartimentul Financiar Contabil care va calcula si retine obligatiile legale pe statele de plata si va transfera sumele nete in conturile de card ale beneficiarilor.

Sumele retinute, reprezentand obligariile legale vor fi virate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor de sanatate de catre SCMD.

Intrucat in urma negocierilor cu dl avocat Galca Costel care v-a reprezenta filialele din partea de sud in instante pe procesele de anulare a deciziilor de pensie s-a ajuns la un onorariu de 73 lei pe membru de sindicinclusiv TVA si toate celelalte cheltuieli rezulta urmatoarele:

- in conditiile in care cotizatia pe anul in curs nu este achitata integral de toti membtii de sindicat, o mare parte dintre membrii de sindicat ahitind cotizatia pe unul sau doua trimestre, suma de 73 lei pe membru de sindicat reprezinta 61% din valoarea cotizatiei anuale ceeace este foarte mult, conform statutului/ROF-ului filialelor teritoriale li se repartizeaza maxim 25% din valoarea cotizatiilor pentru functionarea acestora.

Rezulta ca cca 86% din cotizatie este deja repartizata spre a fi cheltuita si mai ramane 14% pentru toate celelalte cheltuieli suportate de centrala SCMD ceea ce este totalmente o suma insuficienta existand riscul intrarii sindicatului in incapacitate de asuporta cheltuielile de functionare.

Avand in vedere complexitatea legislatiei in domeniul financiar si al reglementarilor in domeniul raporturilor de munca, Comitetul Director hotaraste ca de activitatea de drepturi banesti a sindicatului sa se ocupe compartimentul financiar contabil, care va colabora cu Departamentul juridic in ceea ce priveste politica de resurse umane.

In final, a fost demontat mecanismul de agresare imagologica a avocatului Costel Galca si s-a prezentat situatia participarii la sedinta de lucru de la Alba Iulia, pe tema proceselor SCMD, a circa 20-25 de filiale si circa 40 de avocati, rezultatele acesteia urmand a fi publicate de catre Departamentul juridic.

Secretariatul Tehnic va continua verificarea si completarea bazei de date, in conditiile in care in fiecare zi, SCMD primeste sute de noi membri.

Sedinta se incheie. Semneaza membrii Comitetului Director.
1. Col. (r) Dogaru Mircea
'2. Gl. Bg. (r) Balan Iosif
3. Col. (r) Pricina Valeriu
4. Col. (r) Monac Constantin
5. Lt. Col. (r) Cobuz Elena - absenta
6. Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7. Lt. Col. (r) Apostol Catalin
8. Gl. Mr. (r) Constantin Nastase
9. Col. (r) Tudor Marian
10. Col. (r) Racasan Stefan
11. Col. (r) Varban Aurica
Speram ca procesul verbal sa raspunda intrebarilor ridicate de BO Filialei Slatina si de catre alte filiale.

Aflam dupa o saptamana , timp in care oamenii isi pun si pun intrebari vizavi de controlul financiar, ca cei din CD s-au reunit din nou pentru a discuta. Domnul Dogaru a decretat in cadrul sedintei ca in urma controlului "Nu exista fraude, lipsuri ci doar dezordine in tinerea contabilitatii, in sensul lipsei multor rapoarte de necesitate si a altor formulare, precum si o suma de bani la filialele din teritoriu care trebuie justificata prin facturi sau, in caz de necheltuire, trimisa inapoi in contul central, pentru a se incheia anul financiar 2010;"
 Si atunci despre ce vorbeste domnul Icleanu in scrisoarea sa catre Rinciog, cand spune :"propunerea echipei de verificare facuta, cum prea bine stiti ca erati de fata, a fost de recuperare a prejudiciului"Care prejudiciu, care frauda ?" CARE ESTE DEFINITIA PREJUDICIULUI  DE CARE DOMNUL ICLEANU SUNT CONVINS CA STIE ? Pai sa vedem :"Efect negativ,paguba, dauna cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane" Ce este frauda ?FRÁUDĂ, fraude, s. f. Înșelăciune, act de rea-credință săvârșit de cineva, de obicei pentru a realiza un profit material de pe urma drepturilor altuia;

Ce spuneti, seamana ?

Domnul Dogaru si-a adunat membrii fondatori( este pentru prima oara cand se vad intre ei toti) , pentru ca situatia se clatina ,  este tot mai incoltit si are nevoie de intariri, de oameni care sa domine numeric glasul nemultumitilor, chiar daca incalca statutul si isi bate joc de democratie. Invita mereu pe domnul Swider cenzorul buclucas  care a produs practic acest scandal monstru prin raportul intocmit anul trecut, pentru a-l "reevalua" si a-l mentine pe linia de plutire. Cand se vor discuta si masurile care se iau impotriva dansului , a domnului Apostol  si a altora care au dus prin activitatea lor la acest dezastru ?

Domnul Dogaru continua sa isi bata joc de  statut sa il siluiasca din toate pozitiile numai si numai pentru a isi poastra scaunul si pozitia dominanta in cadrul sindicatului. IL INVINUIESC pe aceasta cale de incalcarea statutului, si a deciziei judecatoresti d einfiintare a sindicatului documente care stipuleaza clar in ce conditii si cum se face inlocuirea , numirea si revocarea membrilor Comitetului Director, ca si numarul acestora. IL INVINUIESC  pe aceasta cale de  abuz in functie si de uzurpare de atributiuni, deoarece a luat decizii care nu ii intra in prerogative , substituind-se Consiliului National al Reprezentantilor. LUATI ACT DE ACESTE ACUZATII DOMNULE DOGARU SI PREGATITI-VA SA DATI SEAMA !
Pentru cei ce au dubii, le citez din statut CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI
Art. 15
"În acest scop, Consiliul Național al Reprezentanților are următoarele atribuții:
b) constituie și validează componența numerică și nominală a Comitetului Director, a președintelui și secretariatului general;
k) numește și revocă, individual sau colectiv, mandatele membrilor Comitetului Director și a
Comisiei de Cenzori;

Iata care sunt si atributiunile Comitetului Director , TOATE :
Art. 17. Atribuțiile Comitetului Director: 

(1) direcționează, organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a scopului stabilit de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(2) aprobă investițiile sindicatului și acțiunile promovate;
(3) aprobă statul de funcțiuni și nivelul de salarii la angajații din subdordine;
(4) asigură întocmirea bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale sindicatului;
(5) exercită orice alte atribuții și îndeplinește însărcinările stabilite de către Consiliul Național al Reprezentanților;

Daca cineva oricat de bine intentionat ar fi el, vede undeva in atributiunile comitetului director ceea ce a facut in ultima sedinta il rog sa ma actioneze in instanta.

Hai sa vedem si care sunt atributiunile presedintelui sindicatului, ca sa nu existe dubii .
Art. 25. Președintele:
(1) Președintele reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredințat de Consiliul Național al Reprezentanților și veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de conducere ale sindicatului;
(2) Prezidează ședințele Comitetului Director și ale Consiliului Național al Reprezentanților. În lipsa lui, aceste ședințe sunt prezidate de înlocuitorul de drept;
(3) Președintele reprezintă sindicatul în justiție, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

Nu spune nimic nici la dansul de completarea sau numirea cuiva in Comitetul director, dar spune la art 1 , ca " veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de conducere ale sindicatului;" Ei bine domnule Presedinte VA INVINUIESC SI DE INCALCAREA ARTICLULUI 15 , PUNCTUL 1 DIN STATUT, PENTRU CA ATI PERMIS  COMITETULUI DIRECTOR SA ISI DEPASEASCA ATRIBUTIUNILE DESI AVEATI OBLIGATIA SA VEGHEATI LA RESPECTAREA STATUTULUI.

Deocamdata o fac aici , dar daca atacurile marsave asupra celor ce cer respectarea statutului si a drepturilor fundamentale la informare ale sindicalistilor vor continua sub indiferent ce forma  va informez stimati oameni din conducerea Sindicatului ca voi depune personal sesizare la parchet. Pana acuma mi-am tinut toate promisiunile, veti vedea ca sunt om de cuvant. Nu urmaresc sa fac rau sindicatului sau sindicalistilor , dar daca se va continua cu atacurile nedemne si murdare la adresa celor ce isi cer dreptul  si nu se trece la o conducere transparenta , la o adevarata conlucrare si consultare a filialelor , TOATE , daca se va mai face diferente intre membri si filiale , daca se vor mai tratat cu lipsa de respect si indiferenta cei care in definitiv nu cer decat adevarul, voi face sesizare la organele cere pot interveni in respectarea legalitatii. O spun deschis, fara echivoc, fara interpretari sau dubii. ATATA VREME CAT NU AM CERUT DECAT ADEVARUL SI RESPECT, LE VOI CERE SI IN INSTANTA DACA ESTE CAZUL. Asa cum sindicatul cere respect din fata conducerii tarii,  si eu ca sindicalist cer acelasi lucru din partea conducerii sindicatului.
Atentionez  conducerea sindicatului ca toate atacurile ce vor veni de acuma inainte  din partea oricarui mebru al conducerii, nejustificat, asupra mea sau oricarui alt membru care isi cere dreptul a informare, orice insinuare nedemonstrata cu documente sau articole  din lege , constitutie sau statut, asa cum am facut eu cu dumneavoastra stimati conducatori, vor fi taxate drept provocari chiar daca sunt scrise de sub anonimat, si vor atrage  din partea mea ceea ce am promis. Ori incetati cu porcariile la adresa  celor ce cer adevarul , ori il voi cere in instanta . PROMIT SA MA TIN DE CUVANT. Am aflat azi, ca un om a facut preinfarct din cauza atacurilor  dumneavoastra. Ati ajuns la fel ca si regimul Boc. Nu este o simpla vorba , este un fapt. Sa va fie rusine , ca atacati oemani  nevinovati care nu au decat vina ca vor sa fie respectati si sa li se spuna adevarul. Pentru acest om , va promit ca nu voi mai tolera toate mizeriile.
Va invit sa loviti in continuare  ca si pana acuma .

9 comentarii:

 1. Neacsule, care dezastru taica? Te-ai prostit de tot. Nu vezi ca SCMD se intareste mereu?
  Schimba placile si da-te la fund baiete, daca vrei sa mai iesi in lume fara a fi scuipat de sindicalistii militari?
  Ar trebui sa-i saruti si talpile lui Dogaru si celor care muncesc sa-ti pastreze tie statutul de militar.
  Sa-ti fie rusine!

  RăspundețiȘtergere
 2. Mai,Neacsule,te-am spus tata...SA TE OPRESTI. AJUNGE. NU VEZI CA AINCEPUT SA TE INJURE LUMEA? DE FAPT AM UITAT..ESTI UN MARE MASOCHIST CU CREER DE BIBILICA.TE-AM PRINS NEACSULE. TI-AM SPUS CA PRESA (FITUICILE DE BUZUNAR), IN CARE ITI EXPUI LATURILE ,NU MAI VREA SA AFISEZE COMENTARIILE. PRIN ASTA SE DEMONSTREAZA CLAR CA ESTI DE AL LOR. VEZI CA POATE ITI DA BASE NISTE PAR DE LA EL,SA-TI MAI VINA MINTEA LA LOC.

  RăspundețiȘtergere
 3. ba Neacsule ,tu nu vezi ca in afara de 2-3 uneperisti si vreo 2-3 pdlisti nu te mai urmeaza nimeni ? ba te mai si injura si de crezi ca fac acest lucru? pai ei stiu care este realitatea la sindicat numai tu nu vrei sa o vezi si cu acolitii tai de doi lei. fa-ti neica un sindicat al tau si al alor tai si lupta-te cu cine crezi tu ca iti este potrivnic???!!! nu inteleg de ce mai stai in acest sindicat daca de cind s-a infiintat tie nu iti convine nimica. sau ai anumite sarcini trasate de la stapinii tai, de destabilizare si divizare a acestuia ? Tie chiar nu iti este rusine ca datorita SCMD , a lui DOGARU si PRICINA tu ai pensia intreaga, mai ales ca mergi in proces fara sa-ti platesti taxa de proces catre casa de avocatura si fara sa-ti platesti cotizatia ca orice sindicalist ? nu iti este rusine si frica de camarazii tai ca o sa platesti daca le faci numai rau ? ce militar si ofiter esti tu Neacsule cind ii minti cu nerusinare, ce onoare si demnitate ai daca tu folosesti exact aceleasi metode ca si cei pe care ii acuzi zi de zi ? tu cu ce esti mai bun decit acestia ? ESI UN PROFITOR !

  RăspundețiȘtergere
 4. Vedeti, din nou, cumva, vreo legatura?
  - Nedumeririle lui “stupid people” (II) –

  Si abia tacu Talmaceanul, ce mai freamat, ce mai zbucium,
  Net-ul clocoti de arme si de zgomot si de bucium!

  Nu ne-am asteptat ca demersul nostru, adica simplele intrebari pe care ni le-am pus cu glas tare, intru restabilirea adevarului, sa provoace atatea amintiri. Multi au ajuns la concluzia ca stiau de fapt, chiar mai multe decat noi. Am primit pe circuit, “n” informatii, care, marturisim, ne-au lasat masca. Unele le-am putut verifica, altele nu. De pilda, in actiunea: “Toate firele duc la dl. Monac si la Augusta dna Natalia”, se adauga legitima intrebare: Au vreo legatura atacurile la adresa SCMD cu faptul ca eminenta cenusie a Basescului in Guvern, domnul Ion Ariton, ministrul Economiei si un dur luptator impotriva drepturilor militarilor este cumnatul dl Monac? Noi nu credem!
  Are vreo legatura faptul ca sotul dnei Winzer, apropiata d-lui Monac, a fost coleg si este bun prieten cu dl ministru Gabriel Oprea, care l-a scapat recent de un scandal cauzat de propriul sau exces de zel portocaliu, cu faptul ca dna in cauza acuza conducerea SCMD cu expresiile si pe linia indicata de dna Natalia? Noi nu credem!
  Are vreo legatura faptul ca un anumit general, prieten din copilarie al d-lui Monac ar fi fost trimis, potrivit zvonurilor, de Nicolae Militaru, in ultimul lot de ofiteri romani (12 la numar) sa fie pregatiti la Moscova in defuncta URSS, in perioada 1990-1992, cu atacurile de tip stalinist ale numitului la adresa SCMD? Noi nu credem, ca doar nu este posibil sa se teama marele GRU de SCMD ca-i lezeaza interesele in Romania! Ar fi insa o pista buna pentru americani, sa investigheze cazul, ca tot se intreaba ei de doua decenii, de ce ofiterii pregatiti pe banii lor peste Atlantic, cum s-au intors acasa, cum au fost pusi pe liber, inclusiv presedintele SCMD-ului, in timp ce capitanii si maiorii trimisi la Moscova, au fost facuti la intoarcere sefi de servicii, directii si generali!
  Vedeti cumva vreo legatura intre atacurile domnului ”Merin” Neacsu si faptul ca dl Monac ne-a raspuns pe blogul personal al acestuia si nu pe acela al SCMD, al carui secretar de partid, pardon, general este? Noi nu, ca-l cunoastem bine pe “Merin”! Ne-a fost candva subordonat. Asta se crede ziua Antonescu si noaptea se zvarcoleste-n somn si tipa, visand-o pe autoritara sa mama ca inca ii suceste urechile si-I da la cur cu mestecaul! Bietul om simte si el o nevoie…sa fie bagat in seama.

  RăspundețiȘtergere
 5. Vorba olteanului – E cum e, dar e d-al nostru! Cat despre fostul comisar sef Burcu…el a intemeiat la Severin filialele tuturor partidelor. De care s-a dezis ulterior si le-a balacarit cum i-a venit la gura. A intemeiat si filiala SCMD pe care a tradat-o, trecand la UNPR. Dupa care, injurandu-i si p-astia, ca nu i-au recunoscut meritele ”foarte exceptionale”, nemaiavand ce intemeia si unde se duce, s-a intors in sanii SCMD, ca aici poate injura in voie, fiindca oricum, in afara membrilor filierei Natalia-Anisoara-Costica, nu-l baga nimeni in seama. E de inteles, saracul! La un kintal si jumatate cat are plus toate bolile pamantului, abia se taraie intre pat si birou, intregul lui univers restrangandu-se la net. Aici poate fi si Fat Frumos si Stalin si Beria si maresalul Jukov! Da-i inainte nea Burcule, EBA iti va fi recunoscatoare! Patria in nici un caz!
  Alta este insa situatia domnului Marian Ilie. Sa fie oare vreo legatura intre atacurile d-niei sale pe filiera Natalia-Anisoara-Costica si faptul ca a fost racolat din portul Constanta, unde l-a cunoscut pe Basescu, de un serviciu al Armatei, constrans astazi de Oprea sa loveasca in sindicat? Noi nu credem! Mai curand ar fi vorba de invidia ”poietului” Ilie, pe poetul consacrat Valeriu Pricina, care-l injura periodic pe net! Dar nici p-asta n-o credem! Inclinam sa credem ca ar fi vorba despre disperarea Puterii ca nu poate opri, desfiinta sau lua sub control SCMD, singura forta independenta din Romania, care i-a dat pana acum la gioale.
  A promis procese? … A blocat deja tribunalele! I-a promis Basescului serenade sub balcon si in toata tara pe 25 Octombrie 2010? S-a tinut de cuvant!
  I-a promis Basescului, pentru insultele nemeritate aduse militarilor o riposta pe masura pe 24 ianuarie 2011? S-a tinut de cuvant! A promis Guvernului, prin somatia din 24 Ianuarie, ca se va intoarce pe 1 Martie? Se va tine de cuvant, indiferent de cum vor iesi cu fundul la drum haznalele de presa ale Puterii, indiferent de ce si cum vor chelalai burcii, neacsii, marinii, anisoarele, nataliile, costicii, etc.
  ”Unde esti tu, Tepes, Doamne?”…Aici…Da, vedem legatura!

  Pe curand,
  TOMA NECREDINCIOSU

  RăspundețiȘtergere
 6. Asta e tot ce poate face CD al SCMD SI LINGAII .Sa caute prin trecutul unor oameni si sa interpreteze toate legaturile , sa ii caute toate rudele si sa ii numere toti dintii din gura. Si apoi sa se autovictimizeze , ca li s-ar fabrica dosare. Si pentru ca nu s-au lasat , desi i-am avertizat sa nu mai balacareasca oamenii, ii anunt ca e cazul sa astepte citatie. Ma voi tine de cuvant . Asta ati vrut, asta veti avea domnilor.Aveti grija , postasul suna intotdeauna de doua ori.

  RăspundețiȘtergere
 7. D-le Neacsu,
  Intr-un fel chiar imi pare rau de dvs.! Intotdeauna am simtit compasiune pentru cei invinsi, nu stiu de ce. Chiar si invinsi in lupta dreapta!
  Insa dezavuez referirile la mame, la infatisare - ca cineva e urat, mic, chel, sau gras - Dumnezeu ne-a facut pe toti, iar cei frumosi, inalti, smd n-au niciun merit personal daca s-au nascut cu astfel de calitati. In acest punct il condamn pe autorul replicii de mai sus.
  Nu pot insa sa nu observ ca cel care a inveninat atat de mult, si a provocat o astfel de reactie, sunteti tot dvs.
  Cam culegeti ce ati semanat. Cine seamana ura, ura va culege, ba inca cu varf si indesat. Cine denigreaza, va fi denigrat la randu-i. Cel ce loveste primul sub centura nu trebuie sa se astepte ca va primi...si celalalt obraz.

  RăspundețiȘtergere
 8. Cavalerul
  Daca imi spui sau imi arati unde am facut eu afirmatii de genul celui care crede ca m-a avut subordonat,am sa fiu de acord ca cel ce vorbeste prostii aici si face afirmatii mincinoase si mai este si las, are dreptate sa se comporte ca un om fara caracter. Eu nu am discutat nicaieri despre nimeni sub acest mod, nu am jignit pe nimeni, am facut referiri numai si numai la activitatea Comitetului Director, la partile cu care nu am fost de acord. Am cerut sa se trimita acel raport la filiale. Ce e rau in asta cavalerule ? Sau ai si dumneata vre-un interes sa fie pastrat la secret ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Apropo, stai linistit, nu eu sunt cel invins . Ai sa vezi ca stiu ce spun.

  RăspundețiȘtergere

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.