vineri, 10 decembrie 2010

ROF- PARTEA 1

A aparut noua varianta de ROF.
Inainte de a trece la comentarea ei si la eventualele completari -adugiri-modificari-definitivari, hai sa vedem care este vechea varianta si ce propuneri au facut filialele. Din lipsa de spatiu si pentru a face materialul mai usor de urmarit, am postat numai primele 4 capitole. Avand varianta  SCMD  si aceste variante de propuneri ale filialelor, se poate urmari in ce masura noua varianta a tinut cont de propunerile filialelor si ce este element de noutate. Ma abtin de la orice comentarii. pana la expunerea finala a intregului document. Mentionez ca nu am trecut aici propunerile filialelor Satu Mare pentru ca practic a facut propuneri direct pe statut si singur mi-a fost greu sa urmaresc  tot ROF-ul si sa compar variantele si varianta Oradea pentru ca face referire mai mult la statut. Dupa fiecare articol amendat au fost trecute obiectiile .

Pentru a usura urmarirea propunerilor si a le diferentia am trecut fiecare varianta de filiala cu culoarea ei .


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

-proiect- varianta-Monac

CAPITOUL I – DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), denumit in continuare regulament, reprezinta, alaturi de Statut, un document fundamental de reglementare a activitatii SCMD, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru toti membrii de sindicat si pentru toate organele de conducere ale acestuia.

2. Prevederile Satutului Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate vor fi aplicate avandu-se in vedere urmatoarele precizari, detalieri sau completari la fiecare capitol din Statut, astfel:

Generalitati :


1. Nu aduce nici un fel de completari la statut , doar modificari , in probleme ce privesc cotizatia .
2. Este conceput in pripa , nici macar nu atinge punctele din Statut , care prevad a fi stabilite de catre ROF .
-nu stabileste lichidarea patrimoniului, lasand acest aspect in continuare in coada de peste
- nu stabileste atributiunile vicepresedintilor, nici macar care este numarul de vicepresedinti al sindicatului sau ai filialelor.
- nu stabileste modul in care se fac alegerile in cadrul sindicalului si al filialelor , lasand acest aspect nedeterminat atat in ceea ce priveste modalitatea cat si periodicitatea .


3. In afara de anexe, nu contine nici un element de noutate . Singurele noutati sunt legate de organigrama si cotizatie , dar sunt in contradictie cu statutul , deci NU POT FI APROBATE ATATA VREME CAT STATUTUL RAMANE ACELASI . TREBUIESC LUCRATE IMPREUNA , SI APROBATE IIMPREUNA .
4. nu este prevazut nicaieri cine , ce for poate lua in discutie contestatiile depuse de membri de sindicat vizavi de deciziile , hotararile si directivele date de presedinti, birouri sau adunari .
La ceea ce este intocmit pana acuma , avem urmatoarele propuneri de modificari :

Pct.2 Propunem sa fie reformulat astfel: „ Prevederile Statutului Sindicatului cadrelor Militare Disponibilizate( SCMD) se vor interpreta, completa si aplica in conformitate cu normele cuprinse in prezentul regulament.
În tot conținutul documentului cuvântul „Filială/e” să se redacteze cu literă mică.
CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA SI SEDIUL
1. Sigla si antetul corespondentei oficiale ale SCMD sunt prezentate in Anexa 1.
2. Comitetul Director si Birourile Executive ale Filialelor isi vor organiza puncte de lucru, unde se vor afisa la vedere:

Cap.II - pct.2 cuvântul „Executive” să fie înlocuit cu „Operative”, iar cuvântul „afisa” să fie înlocuit cu „expune”
a) Denumirea filialei (structurii organizatorice);
b) Programul de lucru;
c) Datele de contact ale filialei (structurii organizatorice);
d) Programul de audiente al presedintelui si vicepresedintilor (cel putin 2 ore/luna)

la cap II, punctul 2, propunem sa se precizeze modul de procurare(dobandire) a sediului si cum se achita chiria , care este cuantumul maxim admis .

Cap.II- propunem sa poarte titlul”Sigla si antetul. Norme privind sediile SCMD.
Justificare: in versiunea actuala,continutul capitolului nu concorda cu titlul acestuia.


Cap. II - Art. 2. …. Comitetul director…… isi va organiza sedii si puncte de lucru ……


CAPITOLUL III – MODUL DE DOBANDIRE SI INCETARE A CALITATII DE MEMBRU

Cap.III- pentru ca persoanele de la pct.1 lit. (b) și (c) să poată să se înscrie în sindicat trebuie să modificăm statutul!
1. Se pot inscrie in sindicat:
a) Cadrele militare in rezerva, indiferent de structura sistemului national de aparare din care provin (MApN, MAI, SRI, STS, SIE, etc);
b) Militarii angajati pe baza de contract, trecuti in rezerva;

la cap.III punctul 1. b. se face referire la MILITARII ANGAJATI : Este impotriva actualului statut , si a denumirii Sindicatului . Nu se poate face acest lucru pana nu se modifica statutul si se cade de acord daca acest sindicat mai este sau nu al cadrelor militare . Recentele modificari la statutul SGV-ilor, acorda acestora unele drepturi privitoare la drepturile de echipare , asistenta medicala , pensionare, dreptul de a se muta dintr-o garnizoana in alta , la cerere , dar NU LE ACORDA STATUTUL DE CADRE MILITARE . IAR ACEST SINDICAT ESTE DEOCAMDATA AL CADRELOR MILITARE .Daca si SGV-ii au devenit cadre militare , atunci inseamna ca armata Romana e singura armata din lume care nu mai are soldati si gradati si e formata numai din Cadre Militare . IARASI VREM COTIZATIE CU ORICE PRET

Cap. III -Art. 1 - alin b …. s.g.v. in loc de m.a.c.
c) Vaduvele si urmasii majori ai cadrelor militare decedate.

- alin nou d – veteranii de razboi

2. Procedura de primire de noi membri este prezentata in Anexa 2.
3. Continutul cererii de adeziune este prezentat in Anexa 3.

cap.III , punctul 3 ; pe modelul de cerere de adeziune sa fie trecuta si filialala care primeste cererea .

- pct.3 – cuvîntul “adeziune ” să fie înlocuit cu “înscriere

4. Toti membrii SCMD, inclusiv cei alesi in organele de conducere, trebuie sa fie luati in evidenta si sa activeze in cadrul unei filiale. Persoanele care doresc sa adere la SCMD si nu au in localitatile de domiciliu filiale, vor fi luate in evidenta Comitetului Director.

cap. III. Pct 4: propunem ca persoanele care doresc sa adere la sindicat si doresc sa se inscrie , sa se inscrie la cea mai apropiata filiala de localitatea de domiciliu pentru a putea sa fie present la adunarile filialei, si a nu cadea sub incidenta noului articol care prevede ca daca nu participa la 3 sedinte consecutive , va fi exclus . Cum poate cineva din Dabuleni de exemplu, sa se inscrie la Bucuresti, in loc sa se inscrie la Craiova ? (daca vrea cineva din Bucuresti lubenite , poate cere la filialala Craiova , nu trebuie neaparat sa isi inscrie sindicalist din Dabuleni –am glumit, dar in esenta sper ca s-a prins ideea . )

- pct. 4 rândul 3- cuvântul „filiale” să se treacă după expresia„nu au” din același rând

5. Daca in localitatea de domiciliu exista mai multe Filiale, persoana care adera la SCMD va putea opta pentru a fi luata in evidenta oricarei filiale din localitatea respectiva.

- pct.5- să se renunțe la existența mai multor filiale în aceeași localitate (cu excepția municipiului București)

6. Mutarea membrilor de la o filiala la alta se poate face la schimbarea domiciliului sau a locului de munca, ori din alte motive intemeiate, numai cu aprobarea Comitetului Director al SCMD.

cap. III. Pct. 6: DE CE TREBUIE APROBAREA COMITETULUI DIRECTOR, pentru ca un om care se muta cu domiciliul dintr-o localitate in alta , sa se transfere in filiala din noua localitate ? Nu e suficienta informarea si hotararea celor doua alegeri generale ale filialelor ?

- Art. 6 – Mutarea membrilor …. cu aprobarea filialelor S.C.M.D. din/in care se muta.
-pct. 6 – cuvâtul „membrilor” înlocuit cu expresia „unui membru”

- expresia „numai cu aprobarea Comitetului Director al SCMD” să fie înlocuită cu expresia „pe baza unei cereri scrise avizate de Biroul Operativ al filialei și prin informarea operativă a Comitetului Director al SCMD”.

7. Data primirii in randurile sindicatului a unui membru nou se considera data achitarii taxei de inscriere in sindicat.

cap III. Pct. 7 :este in dezacord cu statutul .

8. Incetarea calitatii de membru poate interveni in urmatoarele situatii:
a) La cererea membrului in cauza;
b) Prin decizie a Comitetului Director de excludere din sindicat, la propunerea filialei din care face parte, in urmatoarele situatii:
• Neplata cotizatiei anuale pana la 31 decembrie a anului in curs;
• Neparticiparea la adunarea generala a filialei sau la sedintele organului de conducere din care face parte, mai mult de 3 ori consecutiv;

cap.III.pct.8 b.punctul 2. nu este stabilita periodicitatea sedinteleor adunarilor generale ale filialelor . Propunem sa se faca trimestrial . In plus , incetarea calitatii de membru sa fie pusa in discutie de biroul filialelor , si aprobata sau respinsa de majoritatea simpla a membrilor prezenti la adunarea generala a filialei , cu mentiunea ca toti membri filialeli trebuiesc informati cu privire la ordinea de zi . Cel exclus din sindicat sa poata avea dreptul la contestatie la Comitetul Director si apel la CNR.


cap III.pct 8 propunem sa se adauge : DENIGRAREA SCMD IN ACTIUNI PUBLICE SI MEDIA
Pct.8, lit. „b” Al doilea motiv de excludere – „neparticiparea la adunarea generala a filialei sau la sedintele ...” credem ca ar trebui: a)inlaturat deoarece, avand in vedere situatiile concrete in care se poate afla un membru al SCMD( boala, plecat la munca - poate chiar in strainatate ori cine mai stie ce alte situatii, poate chiar obiective, de forta majora etc) nu se poate lua o astfel de masura;b) sau completat cu un nou paragraf, ca de exemplu: „Fac exceptie situatiile de forta majora precum si alte situatii dovedite ca atare.”
Propunem sa se mai introduca inca 1-2 paragrafe care sa reglementeze concret`organizarea evidentei membrilor SCMD, atat la nivelul filialelor, cat si la nivel central, introducandu-se, dupa caz si modelel necesare, la cap. „Anexe”.


-pct. 8 lit. b)—Nu credem că trebuie să înceteze calitatea de membru pentru cei care nu participă la 3 adunări consecutive, iar pentru membrii organelor de conducere există măsura revocării (înlocuirii) și nicidecum a încetării calității de membru. În concluzie propunem ca aliniatul cu „Neparticiparea....” să fie înlocuit cu “Încălcarea gravă a statutului sindicatului” (Trebuie modificat în consecință și Art.8 pct.(8) din Statut).
CAPITOLUL IV – DREPTURI, INDATORIRI SI SANCTIUNI
1. Drepturile, indatoririle si sanctiunile membrilor de sindicat sunt cele prezentate in Statut.

Cap.IV propunem sa poarte titlul:
„ Drepturile si indatoriririle membrilor SCMD. Stimulente si sanctiuni.”
Pe cale de consecinta, sa cuprinda norme privind:
1)stimulentele ce se pot acorda membrilor SCMD, motivele(situatiile) in care se acorda, cine le poate acorda,la propunerea cui etc ;evidenta stimulentelor acordate;

2) sanctiunile ce se pot aplica membrilor SCMD – propunem sa fie:
a)atentionare verbala;
b)atentionare scrisa;
c) suspendare;
d)excludere.


De asemenea sa se prevada: situatiile in care se poate aplica fiecare sanctiune; competentele de aplicare a sanctiunilor si actele prin care se aplica- hotarari, decizii dipozitii etc; dreptul la aparare al celui sanctionabil; competentele de solutionare a contestatiilor la aplicarea acestor sanctiuni, actele prin care acestea se solutioneaza si termenele aferente; procedurile necesare; situatii, termene si proceduri de ridicare a sanctiunilor; evidenta sanctiunilor aplicate


Propuneri organizare sindicat:
A. Pentru structura centrală apreciez că s-ar impune următoarea modificare:
De acord cu denumirea departamentelor, dar


1. Departamentul numarul 1 să fie „Departamentul evidență, organizare, dezvoltare”.
2. Departamentul 6 (din ordinea propusă) să se numească „Departamentul Relații cu Structurile Militare și Civile Naționale”
B. Pentru filiale organizarea să fie aproximativ aceeași cu următorele amendamente:

1. Departamentul 6 să se numească „Departamentul Relații cu Structurile Guvernamentale și Neguvernamentale Locale”

2. Departamentul 7 nu este necesar pentru filiale

3. La filiale ar fi necesar un „Departament Social” care să aibă ca atribuții identificarea, monitorizarea și soluționarea problemelor (sănatate, cultură, ajutor etc) membrilor filialei.
Codiță Dumitru – Filiala SCMD Ploiești


PROPUNERILE APARTIN :
Rosu -Craiova
Verde –Sibiu
Portocaliu-Pitesti
Turcoaz-Braila
Vernil-Ploiesti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.