miercuri, 10 octombrie 2012

,, NEVOIA DE CONSENS” VERSUS „FUGA DE DIALOG ” (IMPRESII ŞI PĂRERI DESPRE „NOI” ŞI ORGANIZAŢIA NOASTRĂ)

In afarsit..."mă răzbun" si eu. Daca până acuma am fost invinuit ca incerc sa îmi impun punctul de vedere şi  materialele pe blogul filialei Craiova, a venit momentul să preiau şi eu de pe blogul SCMD Craiova materiale. Aveam de gand să scriu şi eu un material vizavi de adunarea filialelor de la Bucureşti din data de 06.10, la care am participat şi cu care ocazie am luat un nou interviu domnului Ministru Dpbriţoiu, dar materialul postat de Naon Mişu pe blogul filialei Craiova, mă scuteşte de o munca în plus. E scris atat de bine încât mă scuteşte de comentarii. Daţi-i citire.


"Sâmbătă 6 OCTOMBRIE, o minunată zi de toamnă, am participat alături de trei colegi din filiala CRAIOVA la adunarea generală a filialelor din BUCUREŞTI şi ILFOV, o inspirată şi reuşită acţiune care s-a desfăşurat în două sesiuni fiecare având un scop şi un obiectiv bine conturat pentru INTERESUL GENERAL al organizaţiei noastre şi al membrilor care o compun.
          Mult „hulita acţiune” a colegilor din capitală s-a dovedit a fi o reuşită atât prin modul de desfăşurare cât şi prin conţinutul mesajului transmis de organizatori participanţilor, dar mai ales prin RĂSPUNSUL PRIMIT DIN PARTEA INVITAŢILOR (oficiali ai P.N.L. în frunte cu distinsul nostru camarad dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU - MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE).
          Activitatea a fost una de substanţă, problematica abordată fiind în consens cu frământările membrilor de sindicat şi mai puţin una de imagine şi propagandă.
          În cadrul primei părţi a şedinţei la care au participat distinşii invitaţi ai U.S.L., reprezentanţi ai MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, MINISTERULUI FAMILIEI, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE, absenţi fiind reprezentanţii S.R.I. şi P.S.D., s-a dezbătut „STRATEGIA NOASTRĂ DE ACŢIUNE PENTRU ÎNBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PENSIONARILOR ACTUALI ŞI VIITORI” precum şi modul în care colegii BUCUREŞTENI s-au implicat în sprijinirea U.S.L.-ului în campania electorală pentru alegerile locale dar şi la REFERENDUM.
          Informarea prezentată de către dl. col.(r) IONAŞCU VICTOR, un document consistent în argumente, fapte şi realităţi, purtător de MESAJ CLAR ŞI FERM pentru continuarea dialogului şi sprijinului acordat U.S.L. (dacă vor înţelege acest mesaj) critic şi obiectiv atât la atitudinea partenerilor de dialog din U.S.L. dar şi la adresa comportamentului nostru uneori dubios de duplicitar, a avut menirea de a provoca o dezbatere aprinsă, care uneori a depăşit limitele decenţei care ne caracterizează pe noi militarii.
          Ceea ce m-a surprins plăcut a fost modul în care domnul ministru a reuşit să întreţină atmosfera combativă, răspunzând cu sinceritate la toate întrebările camarazilor dând răspuns chiar şi grosolăniilor unora care se pretind astăzi a fi purtătorii noştri de mesaj uitând că „ IERI” au fost părtaşi la NEDREPTĂŢILE care s-au comis asupra noastră. (din respect pentru gradul pe care îl poartă şi pe care se pare că nu îl onorează nu am să-l nominalizez).
          După ce a explicat sălii situaţia din M.Ap.N. starea dezastruoasă a bugetului instituţiei dar mai ales a Sistemului relaţional clientelar creat de OPREA şi climatul de NEÎNCREDERE dintre membrii diferitelor Structuri ierarhice, domnul ministru s-a referit pe larg la problema REVENIRII PENSIILOR DIMINUATE la nivelul din DECEMBRIE 2010, spunând că „SĂPTĂMÂNA VIITOARE VOI INTRODUCE ÎN GUVERN PENTRU A FI APROBATE DOUĂ ORDONANŢE DE URGENŢĂ”. Vestea a fost primită cu aplauze chiar şi de către cei mai sceptici dintre noi şi culmea şi de către aceia care puţin mai înainte îl acuzaseră că „NE-AI MINŢIT”.
          Argumentele prezentate de către dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU în sprijinul acţiunilor întreprinse până în prezent a lăsat să se înţeleagă că din partea sa a existat şi există VOINŢA ŞI DORINŢA pentru realizarea tuturor problemelor şi a neregulilor sesizate, când eşti într-o alianţă politică c are îşi schimbă componenta şi structura pentru a REZISTA LA PUTERE este mai greu să-ţi impui cu fermitate punctul de vedere, fiind nevoit uneori să ACCEPŢI ŞI UNELE COMPROMISURI care te deranjează afectându-ţi chiar şi credibilitatea. (INTERPRETAREA ŞI CONCLUZIA ÎMI APARŢINE ÎN TOTALITATE ŞI ARE LA BAZĂ UNELE LUCRURI PE CARE LE CUNOSC). Un lucru este cert şi trebuie spus, pentru cele întâmplate NIMIC ŞI NIMENI nu va putea scăpa fără să răspundă mai devreme sau mai târziu şi pentru acest fapt trebuie să acţionăm şi noi prin mijloacele legale avute la dispoziţie.
          Angajamentul domnului ministru de a promova în GUVERNUL ROMÂNIEI cele două ORDONANŢE mult aşteptate de către noi toţi (revenirea la cuantumul din Decembrie 2010 pentru pensiile scăzute şi abrogarea Legii 3239 referitoare la cumulul pensiei cu salariul) a surprins CONDUCEREA S.C.M.D. şi pe dl. preşedinte MIRCEA DOGARU care în intervenţia sa intempestivă în stilul caracteristic (intervenind în discuţie peste cel carte vorbeşte) a continuat să dea termene ultimative U.S.L. şi GUVERNULUI PONTA avansând ca termen limită pentru rezolvarea problemei data de 15 OCTOMBRIE 2012.
          O asemenea manieră de abordare de pe poziţie de forţă cu ultimatumuri şi ameninţări pe lângă faptul că nu ne face cinste şi nu ne caracterizează, poate conduce la AMÂNAREA SOLUŢIONĂRII PROBLEMELOR NOASTRE stârnind la partenerii de dialog NEMULŢUMIRE ŞI LIPSA DE INTERES.
           Să nu uităm dragi camarazi că NOI nu suntem în situaţia de a NEGOCIA de pe poziţii de forţă cu ALIANŢA U.S.L. singura care a manifestat disponibilitate faţă de problemele noastre, ba dimpotrivă pentru NOI această CALE A DIALOGULUI reprezintă SINGURA SOLUŢIE în condiţiile în care CALEA JUSTIŢIEI s-a dovedit a fi lungă, anevoioasă şi închisă (obturată).
          Acţiunile dl. DOGARU au fost de multe ori confuze, lipsite de MESAJ CLAR, uneori DUPLICITARE şi au reuşit să creeze NEÎNCREDERE ŞI RETICENŢĂ în promovarea şi dezvoltarea unor ACORDURI ŞI ÎNŢELEGERI CU ALIANŢA U.S.L.
          De fapt întrebarea este dacă dl. DOGARU a dorit cu adevărat să sprijine U.S.L.-ul şi să REZOLVE cu adevărat problemele membrilor de sindicat.
          Analizând faptele, deciziile, acţiunile şi mai ales „ÎNTÂMPLĂRILE” din ultima perioadă se pare că mult clamata „A TREIA CALE”, „ALTERNATIVA NAŢIONALĂ”, „FORŢA a III-a”sunt soluţiile pe care le întrevede PREŞEDINTELE S.C.M.D., din păcate NU PENTRU A REZOLVA PROBLEMELE NOASTRE şi ale S.C.M.D. ci mai degrabă pentru promovarea intereselor unui grup tip CAMARILĂ şi pe cele ale domniei sale.
          „NU ESTE BINE DOMNULE DOGARU... NU ESTE BINE...DACĂ ÎMI AMINTESC NU AŞA NE-A FOST ÎNŢELEGEREA !”.
          Am îndrăznit să parafrazez spusele unui „prieten” al dl. DOGARU pe care îl înjura zilnic la TV... se pare cu acceptul său.
          Nu voi mai dezvolta acest subiect pentru a nu fi acuzat că am băut apă după NEACŞU.... mult blamatul NEACŞU... dar se pare că prietenul meu NEACŞU a avut dreptate şi a văzut mult mai bine în perspectivă decât mulţi dintre NOI.
          Dacă prima parte a şedinţei a fost un succes în partea a doua când „DELEGAŢIA CONDUCERII S.C.M.D” a spălat putina sfidându-ne pe toţi cei care am participat la această activitate, urmată îndeaproape de „ECHIPA DE FLUIERAŞI” care venise la această adunare numai pentru recâştigarea pensiei din DECEMBRIE 2010, lucrările Sesiunii a –II-a s-au dovedit a fi pe cât de REALISTE pe atât de lipsite de finalitate pentru că cei vizaţi nu se găseau în sală adoptând tactica „FUGII DE DIALOG”.
          S-au desprins însă câteva concluzii care merită a fi cunoscute şi discutate la C.N.R..
          1. Nevoia de modificare şi completare a Statutului şi a R.O.F.-ului cu prevederi noi, care să fie în concordanţă cu obiectivele S.C.M.D. şi aşteptările membrilor organizaţiei. Abrogarea urgentă a prevederilor aberante.
          2. trecerea la constituirea „CONSILIILOR CONSULTATIVE” pe zone geografice în scopul întăririi S.C.M.D. prin participarea REPREZENTANŢILOR FILIALELOR DIN TERITORIU la actul decizional( cooptarea în C.D. a reprezentanţilor filialelor din teritoriu) şi eficientizarea CONDUCERII prin consultare şi dialog cu filialele.
          3. Reconfirmarea prin vot a ACTUALEI CONDUCERI A S.C.M.D. în scopul RECREDIBILIZĂRII ORGANIZAŢIEI şi câştigarea încrederii partenerilor de dialog din interiorul organizaţiei dar şi din societate.
          4. Rezolvarea urgentă a problemelor legate de:
                   - Patrimoniul S.C.M.D., recuperarea bunurilor patrimoniale şi a banilor utilizaţi fără suport legal;
                   - Transparenţa ACTULUI DECIZIONAL;
                   - Transparenţa CHELTUIELILOR S.C.M.D. la nivel central şi al filialelor;
                   - Rediscutarea procentului redistribuit filialelor şi structurii centrale din valoarea COTIZAŢIILOR ÎNCASATE funcţie de OBIECTIVELE şi SARCINILE S.C.M.D.;
                   - Stabilirea poziţiei S.C.M.D. faţă de partenerii de dialog pentru atingerea obiectivelor propuse prin ELABORAREA DE STRATEGII CLARE PE DOMENII DE ACTIVITATE (STRATEGIE CLARĂ ÎN DOMENIUL COLABORĂRII CU U.S.L. la ALEGERILE PARLAMENTARE);
                   - STABILIREA MANDATULUI PREŞEDINTELUI ÎN RELAŢIA CU PARTENERII DE DIALOG ŞI CU ALTE ORGANIZAŢII SINDICALE, ASOCIAŢII PROFESIONALE ŞI O.N.G.-uri (linii directoare clare, PRINCIPII, ORIENTĂRI, MODALITĂŢI DE REALIZARE, precum şi alte lucruri legate de         COMUNICARE);
          În concluzie acţiunea colegilor din BUCUREŞTI şi ILFOV se înscrie în seria acţiunilor REUŞITE ale filialelor S.C.M.D. pe calea DIALOGULUI ŞI ARMONIZĂRII PUNCTELOR DE VEDERE ŞI A MODULUI DE ACŢIUNE UNITAR fiind un pas înainte în promovarea IMAGINII S.C.M.D.
          Orice încercare de minimalizare a rezultatelor obţinute, de schimbare a sensului şi scopurilor propuse aduce grave prejudicii organizaţiei fiind drastic sancţionate de către membrii S.C.MD.
          Cu mulţumiri colegilor BUCUREŞTENI.
PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
Col.(r)
                      IOAN MIŞU NAON"

P.S. Sper să nu se supere colegii din filiala Craiova că am preluat materialul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.