marți, 17 februarie 2015

Informări sindicale pe tema proiectului de lege a pensiilor


Dacă atenţia civililor din România este atrasă de circul mediatic dar şi politico-juridic al arestării blondei de la Cotroceni, suflarea militaro-poliţistă este captată de febra proiectului legii pensiilor militare care de o lună a incendiat imaginaţia pensionarilor, a sindicatelor şi asociaţiilor militarilor şi poliţiştilor activi şi în rezervă. Cum militarii activi nu au sindicat, vocea lor este foarte slab auzită pentru că pe ei nu prea are cine să îi reprezinte. Avantaj poliţiştii. Cele mai multe asociaţii ale militarilor se adresează rezerviştilor, deşi unele, cel puţin după titulatură nu fac distincţie, iar legea permite asociaţiile profesionale în rândul armatei. Dar de la teorie până la practică e drum lung şi armata română pare să meargă înapoi, nu înainte sub acest aspect. Dar despre asta altă dată.
AŞA DA!
florin vîlnei
Pe pagina Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie „Sed Lex”, a apărut un alt proiect al legii pensiilor militare atât de dezbătut în ultimul timp pe diferite pagini de internet. Din informarea respectivă şi materialul expus acolo aflăm că Vineri, 06.02.2015, comisia tehnică formată din specialişti ai celor selecţionaţi să participe la „elaborarea” acestui proiect au ajuns la o formă care să cuprindă propunerile discutate pe data de 03.02.2015. Conform acestui proiect afişat au fost operate unele modificări. Nu le voi comenta pe toate, voi spune doar că :
1. Conform art . 11, (8) „prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 cu completările ulterioare(1019) sunt aplicabile, după caz, şi militarilor, poliţistilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Ce înseamnă după caz nu specific legea, dar în vechiul stil al guvernanţilor se traduce cu “după cum vor muşchii caselor de pensii” sau miniştrilor, cum a fost şi pe legea 263. Dacă cineva vrea să spună că asta este un câştig, înseamnă că este uneperist, pentru că după caz înseamnă după atitudinea faţă partidul domnului Oprea. Dar mai este o capcana aici. Se spune în articol că legea se va aplica şi celor care au ieşit la pensie până la apariţia actualei legi. Bine, dar se aplica şţi înainte, însă HG 1019 nu se aplica(în MApN, DATORITĂ UNUI ORDIN AL LUI SESERMAN) şi celor ieşiţi la pensie până la apariţia acesteia. Dacă se va adopta în actuala variantă este posibil ca interpretarea să fie făcută cum vor dori muşchii ministrului adică să spună, da, se aplică şi celor care au ieşit la pensie înainte de apariţia actualei legi, dar nu şi celor care au ieşit la pensie înainte de apariţia HG 1019 ŞI PRACTIC NU SE VA SCHIMBA NIMIC. Eu sunt convins că aşa va fi şi că vor urma alte procese, pentru că legea, aşa cum se va vedea şi la alte articole, e făcută cu loc de interpretări, nu e clară, nu pune punctul pe i. Aşa că atenţie la formulare.
2. La art 28, se spune că : “ Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.”
Deci nu se mai ia în calcul solda ultimei luni cum era în prima variantă, ci media a 6 luni consecutive din ultimii 5 ani. Această variantă este bună pentru cei care au ieşit la pensie cu salariul diminuat de legea 118/2010, pentru că au şansa să îşi aleagă o perioadă poate mai bună decât cea a salariului redus, dar tot nu este corect pentru că în felul acesta nu toţi vor avea posibilitatea să iasă cu solda reală a gradului şi funcţiei avute la trecerea în rezervă. Trebuia ca formula pentru aceştia să fi sunat altfel încât să iasă cu solda gradului şi funcţiei avute la momentul ieşirii la pensie, dar nereduse.
3. La art 29, se specifică: “c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte condiţii, respectiv grupa I de munca, pensia se determină în procent de 80%.”De ce oare se confundă condiţiile speciale cu alte condiţii aici, dacă la art 9 şi 24, acestea sunt diferenţiate ? Logică defectă sau reavoinţă?
4. Secţiunea 4 a fost intitulată indexarea şi actualizarea pensiilor.
5. La art 60 s-au menţinut prevederile vechiului articol privind indexarea în funcţie de inflaţie şi creşterea salariului mediu.
6. La art 61 s-a introdus actualizarea pensiilor odată cu creşterea soldelor activilor. Aparent a-a rezolvat legarea pensiilor de salariile activilor, dar să nu ne grăbim. Modul în care se realizează această actualizare urmează a fi stabilită, conform punctului 3 al articolului, prin ordin al miniştrilor, la 90 de zile de la adoptarea legii. Deci din nou suntem la mila domnilor de la guvernare, nu există o lege clară care să evite interpretările şi bunul plac al ministrului sau Casei de Pensii. În plus, punctul 2 al articolului este la fel de ambiguu pentru că spune că “(2) În anul în care pot fi aplicabile atât prevederile art. 60, cât şi cele ale alin. (1) se aplică dispozițiile cele mai favorabile.” Deci dacă creşte salariul activilor, nu mai beneficiezi şi de indexarea cuvenită datorită inflaţiei,şi viceversa. Şmecheri băieţii. Dar cel mai grav rămâne faptul că legea nu specifică dacă pensia va creşte cu acelaşi procent ca şi solda activului. Aşa ar fi fost corect să se spună, pentru a se menţine un echilibru între pensie şi salariu şi o actualizare reală a pensiei. Dacă nu se procedează aşa, după un timp vor fi iarăşi decalaje între pensionari ieşiţi la pensie înainte de apariţia legii şi cei de după sau între cei ieşiţi de la o mărire la alta de soldă.
7. Art.110 din prima variantă de proiect devine art 111 în noua variantă, dar mult mai dezvoltat. Nici în noul proiect, cei care primesc pensie în baza OG-1/2011 şi L- 241/ 2013, NU BENEFICIAZĂ DE RECALCULARE ÎN CONDIŢIILE LE NOII LEGI, dar pot beneficia de actualizare atunci când va creşte solda activilor, dar aşa cum vor stabili miniştrii structurilor printr-un ordin comun în termen de 90 de zile de la apariţia legii. În plus, aşa cum spune acelaşi art 111 la punctul 3, “prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelelor de funcţie/salariilor de funcţie”.
Cu alte cuvinte, când e vorba să dea ceva, guvernul dă “după caz”, în baza unor ordine sau documente ulterioare, după cum vor convenii şefii structurilor, care au 90 de zile să găsească varianta cea mai defavotabilă pensionarului iar banii vor fi primiţi cam în doi ani  de la momentul în care are dreptul la actualizare. NU ESTE MINUNAT?
Dacă însă se constată că un pensionar a primit pensie necuvenită, i se opresc banii în luna imediat următoare constatării deficitului. Foarte promt statul când trebuie sa ia banii de la pensionar.
Cam asta am reuşit să sesizez la o primă vedere fără a intra în amănunt pe fiecare articol. Toate aceste aspecte sunt conţinute în proiectul afişat pe pagina “Sed Lex” şi reprezintă varianta valabilă la data de 06.02.2015.
Mai este de menţionat faptul că pe data de 10.02.2015 a avut loc o altă întâlnire la care din informaţiile mele au mai apărut unele modificări “în bine” dar nu ştiu încă în ce constau acestea.
Un alt aspect este faptul că deşi proiectul postat pe pagina Sed Lex este cel mai actual, la Parlament, dacă va fi înaintat, va fi înaintat tot vechiul ppoiect postat de mine, care se spune că ar avea toate avizele ministerelor, dar acesta va fi (probabil) însoţit de amendamentele discutate şi ”însuşite” de ministere. Cel puţin aşa li s-a promis participanţilor.
AŞA NU!
Dogaru M
Tot legat de acest proiect, avem un comunicat şi al domnului Dogaru, pe pagina SCMD comunicat în care ca de obicei nu spune nimic, nu prezintă nimic, doar se laudă că a rupt  inima târgului că i s-au aprobat toate cererile şi că suntem proşti dacă mai cerem şi altceva, să stăm cuminţi, Dogaru veghează . La ce veghează nu ne spune şi nici nu a prezentat până acum ceva obiectiv, concret, palpabil, doar generalităţi afirmaţii defăimătoare la adresa celor care nu cântă cum dirijează domnia sa, îndemnuri la calm şi la sprijinirea defunctului guvern Ponta /Oprea. Ce urmăreşte şi pe ce se concentrează domnul Dogaru, spune în finalul informării sale: „Efortul nostru se concretizează în direcţia valorificării avizelor favorabile, deja obţinute pe proiectul iniţial, pentru urgentarea procedurii.” Mai pe româneşte spus, domnul Dogaru susţine promovarea proiectului de lege aşa cum a fost prezentat în primă variantă, promiţând şi garantând, ca şi în cazul Legii 241 pe care acum o vrea anulată, că se vor face amendamente şi în final va fi o lege bună. Da, sunt convins, bună pentru el şi grupul de avocaţi pe care doreşte din nou să îi arunce sub nasul pensionarilor „pentru a le apăra drepturile” uzurpate de „sistemul ticăloşit”. Că este aşa, o spune chiar domnul Dogaru, într-o notă internă trimisă şefilor de filiale prin care face din nou joc dublu, cerând pe de o parte să aibă încredere în actualul guvern dar ameninţând pe de alta că dacă nu va fi cum vrea el, va face din nou ce a făcut tata.
”In situatia in care camarazii nostri activi, care au tacut in ultimii 5 ani, cu vinovata prudenta, lasandu-ne sa ne batem singuri pentru drepturile castigate si in mod abuziv confiscate, vor avea in vedere, exclusiv, propriile lor interese legate mai mult de prestatiile lor politice decat militare si vor ignora, in continuare, situatia actualilor rezervisti discriminati, vom respinge Proiectul si vom initia aducerea in Justitie a tuturor specialistilor din sistem care s-au facut vinovati fata de noi in ultimii 5 ani. Ca dovada a bunei noastre credinte, inainte de a recurge, din nou, la intreg arsenalul luptei sindicale, vom negocia aducandu-ne argumentele, dar ne rezervam dreptul de a-i atentiona pe domnii ministri de resort asupra impasului in care ne gasim, trimitandu-le aceasta informare.“
Deci domnul Dogaru dă vina pe militarii activi pentru tot ce a făcut până acuma domnul Oprea încercând şi el ca şi guvernanţii să dezbine pentru a conduce. Uită domnul Dogaru un lucru : orice lege se aplică pentru viitor, deci cei mai îndreptăţiţi să comenteze şi să judece această lege sunt militarii activi. Orice aplicare a unei noi legi retroactiv încalcă principiul neretroactivităţii legii, atât de des invocat de avocaţii SCMD în procesele pe OG-1 / 2011. Deci să stăm strâmb şi să judecăm drept, aşa cum am mai spus, să nu mire pe nimeni dacă această lege nu se aplică celor care sunt în pensie la data apariţiei legii. Dacă însă se va aplica prin excepţie celor ieşiţi la pensie în baza L-263/2011, ATUNCI AR TREBUI SĂ SE APLICE TUTUROR CELORLALŢI PENSIONARI INDIFERENT DE ANUL IEŞIRII LA PENSIE PENTRU A NU SE ÎNCĂLCA ALTE DOUĂ PRINCIPII CONŢINUTE DE ÎNSĂŞI LEGEA PROPUSĂ, ADICĂ PRINCIPIUL EGALITĂŢII ŞI PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII.
Cine crede că aş spune prostii, să ceară de la şefii de filială SCMD nota Nr. 137 din 09.02.2015 trimisă de domnul Dogaru preşedinţilor de filiale, pe care însă nu a postat-o la vedere tuturor sindicaliştilor pentru că printre ei mai sunt şi oameni care ştiu să citească printre rânduri şi e periculos.
Cam asta este situaţia legii pensiilor şi atitudinea şefilor de sindicate faţă de aceasta. Unii o pun la dispoziţia sindicaliştilor, alţii trimit note interne “aleşilor” întru aburire.
În concluzie:
Nu se doreşte rezolvarea adevăratelor cereri ale pensionarilor sau militarilor, se tot caută formule şi formulări care să dea impresia că cererile se rezolvă, dar care să poată fi interpretate apoi după cum vrea legiuitorul, dar în defavoarea pensionarului.
Proiectul  va fi înaintat în varianta în care a fost iniţiat,  dar se vor alătura  amendamentele care urmează a fi propuse şi adoptate eventual în comisii. Nimeni nu garantează însă că acestea vor fi acceptate şi nu este exlus ca în comisii şi în plen sa fie respinse de chiar cei care se laudă acuma că le vor susţine.
Au fost acceptate unele amendamente care contează doar la capitolul imagine, pentru a avea cu ce să se laude sindicaliştii că au contribuit, cum este introducerea principiului „recunoştinţei” un principiu inutil şi sforăitor care practic nu aduce nimic, decât eventuale lumânări la căpătâiul decedatelor drepturi ale militarilor.
Vă voi ţine la curent cu tot ce voi mai afla pe această temă.

UPDATE 11.02.2015, 18.00:
Am promis vă ţin la curent cu noutăţile. Noutatea este că domnul Dogaru, preşedintele neales al SCMD a dat un nou comunicat in stilul caracteristic vorbind despre ce a obţinu el, dar fara a exemplifica, fără a menţiona măcar articolele la care se află ceea ce susţine că a obţinut, denigrând pe cei care nu spun ca el. Ca să fie mai credibil de data asta i-a pus şi pe domnul Pricină şi pe inegalabila domană Caloianu să semneze, ca să vadă lumea că nu e singurul care gândeşte la fel cu domnul Oprea. Mă abţin de la orice comentariu, cine vrea să piardă timpul, să intre acolo.
http://www.federatiasedlex.ro/articole/proiectul-legii-pensiilor-militare
Informări sindicale pe tema proiectului de lege a pensiilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.