vineri, 20 februarie 2015

Dezbateri pe proiectul legii pensiilor

grup
În data de 13.02.2015  la Parlament a avut loc o dezbatere pe proiectul Legii Pensiilor Militare, dezbatere la care au fost invitaţi să participe aproximativ 30 de asociaţii inclusiv sindicate din MApN, poliţie, SRI, SPP, dar şi reprezentanţi ai ministerelor, partidelor politice, comisiilor parlamentare cu atribuţiuni în domeniu. Lista participanţilor şi invitaţilor care au onorat cu prezenţa această invitaţie vă este prezentată la sfârşit. În lipsa unui document oficial al guvernului s-a discutat baza principăiilor care ar trebui să stea la baza unei viitoare legi a pensiilor militare şi pe unele aspecte punctuale comunicate de reprezentanţii sindicatelor din poliţie care au răsouns invitaţiei. Ca titlu informativ, nu au considerat necesar să participe reprezetanţii ministerelor şi ai SCMD şi ANCMRR. Mai multe comentarii şi opinii personale într-un material ulterior. Deocamdată mă voi mărgini să vă pun la dispoziţie documentele rezultate în urmna acestei întâlniri, documente cu care au fost de acord toţi cei care au reprezentat asociaţiile şi sindicatele prezente.
COMUNICAT
În data de 13.02.2015 la sediul Parlamentului, în sala ”Avram Iancu”, a avut loc întâlnirea între reprezentanţi ai unor asociaţii ale categoriilor de militari din corpul generalilor și amiralilor, ofițerilor, maiștrilor și subofițerilor, a soldaților și gradaților profesioniști, a poliţiştilor, ale lucrătorilor din serviciile de informații, de protecție și pază și speciale, alte structuri asociative reprezentând pensionarii militari și de tip sindical, generali, amirali și ofițeri superiori în rezervă și retragere neasociați, reprezentanți ai Președinției României, ai comisiilor parlamentare și ai unor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Subiectul întâlnirii şi al discuţiilor l-a constituit proiectul legii pensiilor militare.
Activitatea s-a desfăşurat la iniţiativa Federaţiei Militarilor din România, fiind a doua de acest gen, după sesiunea de discuţii organizată de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, membru al FMR, pe tema Legii statutului rezervistului voluntar.
Scopul acestor activității este legat de crearea unui cadru larg, variat și competent pentru dezbaterea problemelor şi aspectelor care ţin de apărarea şi securitatea naţională, informarea şi cunoaşterea tuturor aspectelor problematicii de interes comun şi formularea de concluzii , soluţii și propuneri adoptate în consens, în măsură să satisfacă interesele instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dar şi drepturile celor implicaţi.
Obiectivul central îl consituie crearea unui climat de cooperare şi colaborare între participanţi, prin care să se identifice şi să se stabilească un modus vivendi şi o cale comună de abordare şi rezolvare a diferitelor aspecte care preocupă structurile participante la discuţii.
Activitatea, desfășurată sub forma unei mese rotunde, s-a axat pe discutarea principiilor pe care trebuie să se întemeieze legea pensiilor militare, fiind reliefate problemele majore de interes comun, prezentându-se pozițiile asociațiilor prezente la întâlnire, precum și puncte de vedere independente. Totodată s-a luat act de poziția reprezentanților din sfera politică și ai unor instituții.
Concluzia finală este că se impune cu acuitate ca cei prezenți la activitate, reprezentând o masă critică atât din punct de vedere al numărului de asociații participante dar și al unor personalități militare, să fie parte a dialogului și a dezbaterilor demarate la începutul anului pe problematica legii pensiilor militare de stat.
Toți participanții au agreat ca propunerea privind participarea la dialogul deja început privind legea pensiilor militare să fie adresată inițiatorului acestui proiect, respectiv M.Ap.N.
În acest scop cei prezenți au fost de acord cu constituirea și desemnarea echipei de dialog privind legea amintită și comunicarea componenței acesteia în vederea participării la dialogul instituit:
1. Bălăceanu Virgil, Gl.Lt. dr.(r)
2. Bucur –Marcu Hariton, Col.(r)
3. Chelaru Mircea , Gl.dr.(r)
4. Coarnă Dumitru
5. Dănilă Dorin , Viceamiral(r)
6. Gropan Nicolae, Gl.Bg.(r)
7. Ignat Vasile, Gl.Bg.(r)
8. Neghiu Petru, Gl.Bg. (r)
9. Năstase Constantin, Gl.Mr.(r)
10. Olaru Alexandru, Gl.Mr. (r)
11. Rotaru Vasile Filip, Gl.Bg.(r)
În vederea fundamentării și formulării propunerilor și analizării punctelor de vedere transmise anterior sau ridicate pe timpul activității, cei prezenți au desemnat un grup de lucru format din specialiști și militanți în domeniu.
S-a convenit ca acest format reprezentând interesele şi punctele de vedere comune ale asociaţiilor prezente, să permită implicarea mai largă și unitară a acestora în viaţa socială, în elaborarea unor proiecte legislative sau dezbaterea unor problematici de interes naţional, incluzând modificarea Constituţiei, a legii electorale şi altor legi fundamentale sau cu efecte asupra apărării şi securităţii naţionale.
S-a recomandat, luând în considerare numărul important al generalilor și amiralilor prezenți, crearea, pe lângă Federația Militarilor din România, a unui Consiliu Consultativ al Generalilor în Rezervă și Retragere, care să acționeze ca un grup de analiză, dialog şi consultare în măsură să se pună la dispoziţia structurilor şi instituţiilor, inclusiv a preşedinţiei ori de câte ori se dezbat și se elaborează documente programatice ce vizează securitatea şi apărarea naţională.
La discuţii au participat reprezentanţi ai asociaţiilor care formează Federaţia Militarilor din România plus alte 15 asociaţii , reprezentând un total de 27 de asociaţii.
PREZENTUL COMUNICAT A FOST SEMNAT DE TOȚI REPREZENTANȚII STRUCTURILOR ASOCIATIVE PREZENTE.
Principii de completare și amendare a proiectului legii privind pensiile militare
1) CONSTITUȚIOANALITATEA – legea fiind acoperitoare pentru mai multe categorii de personal, militar, polițiști, funcționari publici cu statut special, este absolut necesar ca din aceasta să fie eliminate aspecte ce ar putea să reprezintă căi de atac la Curtea Constituțională și respingerea acesteia.
2) TRANSPARENȚA – prin care întreg procesul de elaborare, dezbatere, modificare sau amendare al legii trebuie realizat prin asigurarea cadrului instituțional și reprezentativ necesar participării tuturor celor interesați la întreg procesul de pregătire și adoptare a acesteia.
3) DREPTUL CÂȘTIGAT – prin care să se garanteze că nici o altă lege ulterioară nu va putea anula dreptul la pensie militară, ca un drept sacrosant al unei categorii socio-profesionale al cărui prestigiu este recunoscut formal și informal.
4) NEDISCRIMINAREA – prevederile legii se aplică tuturor pensionarilor militari, indiferent de anul ieșirii la pensie, în vederea asigurării tuturor participanților la sistemul de pensii militare a unui tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Numai astfel toți pensionarii vor beneficia de aceleași drepturi pentru aceeași categorie de pensie atât în calculul pensiei cât și privind actualizarea și indexarea acesteia, precum și privitor la categoriile de muncă. Legea nu trebuie să producă nici o discriminare, acordând drepturi unei categorii contrar altora, vezi încadrarea în muncă a pensionarilor de invaliditate versus consilierii locali sau județeni.
5) REPARATORIU – ținând seama că aplicarea punctajului mediu anual în calculul pensiei a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului de pensie al beneficiarului și în consecință un număr însemnat de persoane din motive independente de voința lor, cuantumul pensiei a fost substanțial diminuat față de cel legal obținut în baza legislației anterioare. Totodată, trebuie reflectat la necesitatea ca și prin legea pensiilor dreptul la ajutoare la trecerea în rezervă să fie reacordat și onorat.
6) ECHITATEA – eliminarea, prin prevederile legii a situațiilor paradoxale în care pentru aceeași perioadă de activitate și pe funcții echivalente, cuantumul pensiei este diferit sau și mai grav și dezonorant, pensii mai mari ale subordonaților comparativ cu cele ale comandanților/șefilor lor.
7) RECUNOAȘTEREA – statutului necomparabil al militarului cu alte categorii sociale, gradului maxim de risc pe care și-l asumă participanții la misiunile din teatrele de operații, a consecințelor uneori tragice ale activității militarului pe timpul și din cauza serviciului militar, a faptului că militarul în rezervă are încă responsabilități militare directe și a devotamentului demonstrat prin acordarea medaliei Meritul Militar.
8) FAMILIA – dreptul la pensie al urmașului supraviețuitor trebuie să țină seama de hazardul privind accidentul/decesul care nu are nici o legătură cu vechimea în muncă și să răspundă favorabil acestor situații tragice, iar legea trebuie să țină seama de schimbările în privința familiei, concubinul având după cinci ani de concubinaj, drepturi egale cu ale partenerului.
9) DREPTUL PENSIONARULUI LA PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI TRATAMENT CORECT – astfel încât acesta să fie apărat de orice abuz prin însăşi prevederile acestei legi când paguba produsă nu îi este imputabilă, iar dacă culpa îi aparţine, aceasta să fie penalizată numai după ce a fost constatată într-o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă.
10) TRADIȚIA – care cere ca legea să respecte spiritul legilor anterioare, care au confirmat întru-totul statutul și demnitatea de militar al Armatei României.
11) ALINIEREA LA NATO – privind vârsta standard de pensionare, care nu depășește 55 sau 56 de ani, 60 și peste 60 de ani fiind doar în cazul generalilor și amiralilor, baza de calcul reprezentând-o salariul brut iar procentul aplicat la acesta fiind între 75 și 80%.
12) SISTEMUL DE REFERINȚĂ – baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul brut, iar actualizarea să se realizeze prin raportare la majorările salariale ale celor în activitate.
13) ASUMAREA – potrivit prevederilor legii, statul trebuie să își asume plata cheltuielilor suplimentare necesare stabilirii gradului de invaliditate, totodată este obligat să își asume greșelile, abuzurile, aplicarea incorectă a prevederilor legii și să returneze drepturile de pensie neacordate legal, dacă vinovăția nu îi aparține pensionarului.
14) ADAPTABILITATEA – legea trebuie să țină seama de caracterul , consecințele și modul de purtare a războiului simetric și asimetric, cu luarea în considerare a tuturor bolilor sau afecțiunilor care pot provoca incapacitatea de muncă sau decesul, incluzând și bolile psihice.
15) OPȚIUNII – se impune stipularea expresă în cadrul unor articole a dreptului la opțiune al pensionarului, astfel încât acesta să se bucure de situația cea mai favorabilă pentru el.
16) CORECTITUDINII TERMENILOR – legea trebuie să utilizeze termenii indexare și actualizare , cu trimitere la rata medie anuală a inflației respectiv de actualizare, în cazul majorărilor salariale ale celor în activitate.
17) RESPECTĂRII CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ – legea nu trebuie să aibă prevederi care contravin codului de procedură penală, pentru că numai instanțele judecătorești pot decide potrivit acestuia.
18) CORELĂRII – astfel încât între sistemul de pensii militare de stat , sistemul public de pensii și sistemele de asigurări sociale neintegrate, să se recunoască reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau în serviciu.
Din partea structurilor de guvernământ, legislative şi politice, au participat reprezentanţi ai :
1. Administratiei Prezidentiale
2. Senatului Romaniei
3. Camerei deputatilor
4. Avocatului Poporului
Structuri asociative participante:
1. Federatia Militarilor din Romania cu structurile sale :
1.1. Asociaţia Ofiţerilor in Rezerva din Romania (AORR)
1.2. Asociatia Romana pentru Propagandă si Istoria Aeronauticii (ARPIA)
1.3. Asociatia Nationala Democrata de lupta impotriva coruptiei (ANDLIC)
1.4. Asociatia „Columna Club (ASCOL)
1.5. Asociatia Nationala a Parasutistilor din Romania „CONDOR”
1.6. A.C.M.R.R. “General Roland Parlogeanu”, Medgidia
1.7. Fundatia Mass Communication Power (MCP)
1.8. Fundatia „General Grigore Bastan”
1.9. Liga pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM)
1.10. Asociatia Nationala a Pensionarilor (ANP)
1.11. Asociatia”Casa Ostirii”
1.12. Asociatia „Grup Asociativ pentru Protectia Consumatorului (GAPC)
2. Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi (ANVR)
3. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SRI (ACMRR-SRI)
4. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SIE (ACMRR-SIE)
5. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere din SPP (ACMRR-SPP)
6. Asociatia Cadrelor Militare de Chimie in Rezerva si Retragere (ACMCRR)
7. Clubul Amiralilor (CA)
8. Liga Navala Romana (LNR)
9. Liga Ofiterilor de Marina (LOM)
10. Liga Maistrilor Militari de Marina (LMMM)
11. ROMIL
12. Grupul de Sprijin Total (GST)
13. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPCR)
14. Federatia Sindicatelor din Politie “Alexandru Ioan Cuza” (FSP- “A.I.Cuza”)
15. Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza (APAP)
Dezbateri pe proiectul legii pensiilor

Un comentariu:

  1. Pana la urma ceva sperante cu legea asta a pensiei militare sau gata? S-a renuntat? Ca pana la urma degeaba vorbim ca abia pierdem timp.......deci?

    RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.