luni, 20 septembrie 2010

Model de adresa catre directia financiara si sectia pensii militare

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI SERVICIULUI PENSII MILITARE
Subsemnatul Col.(Rz) ………CNP ………dosar de pensie nr. ……………..domiciliat ……………................................................................................................................. va informez pe aceasta cale ca nu sunt de acord cu recalcularea (diminuarea) pensiei militare.
         Ca urmare, va informez ca nu voi semna si nu voi depune la Centru Militar Zonal cerea tip din Ordinul Ministrului M 101/23 August 2010, publicat in Monitorul Oficial nr 606 din 26 August 2010 deoarece HG 735/2010 care se afla la baza Ordinului incalca art. 15 al. 2 din Constituţia României in ceea ce priveste principiul neretroactivitatii legii cat si Decizia 375/2005 a CEDO care prevede că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare. Hotararea in cauza este de atfel atacata in instanta la data de 12.08.2010 la Curtea de Apel Bucuresti de catre Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate in procesul declansat pe contencios administrativ, dosar cu nr 7130/2/2010 in temeiul art.14.alin1 din Legea554. Ca membru al acestui sindicat, cu legitimatia nr .... ma constitui parte civila in procesul intentat pe legea sus mentionata. De asemenea HG735 a mai fost atacata in instanta si la Curtea de Apel Cluj in   Dosar nr.1510/33/2010, caz judecat si prin care Curtea de Apel Cluj s-a pronuntat  pe suspendarea aplicarii HG735 in sentinta din 28.09.2010, prin Sentinta Civila nr. 338.In continuare , acelasi caz si-a urmat calea fireasca si prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 și 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.           

În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

           Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

                Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.
                 Fata de cele expuse mai sus , va informez ca daca in virtutea ordinelor primite imi veti recalcula recalcula pensia, puteti cere dumneavoastră arhivelor militare si civile eliberarea documentelor necesare, intrucat aveţi toate datele necesare obţinerii veniturilor reale in dosarul de pensie .


           Va reţin atenţia, cu deosebit respect, ca nu puteţi face recalcularea pensiei ţinand seama de prevederile Art.5, alin(4) din Legea 119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie), intrucat aveţi la dispoziţie toate datele necesare obţinerii veniturilor reale, acestea găsindu-se in arhivele structurilor aparţinand M.Ap.N.institutie in care si dumnevaostra va desfasurati activitatea.
 
        De asemenea, va supun atentiei Decizia CC NR 120/2007, publicata in Monitorul Oficial partea I nr 204/2007. care prevede ca “in cazurile in care din recalculare rezulta un cuantum mai mare al pensiei, se va plati acesta iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata fara a se aduce vreo atingere drepturilor castigate anterior “

        Imi fac datoria de a va aminti  si prevederile art.8,.b, alin 3 din Legea 80, care stipuleaza : “Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor;”

Acest articol va face pasibil de actionare in instanta personal pentru nerespectarea Constitutiei si conventiilor internationale .

     Pe cale de consecinta , va atrag respectuos atentia ca in situatia in care imi veti recalcula pensia , intrati sub incidenta articolelor de lege mentionate si imi rezerv dreptul de a va acţiona in instanţa pe dumneavoastra personal cat si instituţia pe care o conduceţi in cazul diminuării pensiei, dar si al recalculării acesteia neţinând seama de veniturile mele reale obţinute pe timpul carierei, fapt ce constituie un abuz si o ilegalitate.
Va solicit in incheiere ca dupa ce ati intrat in posesia datelor in urma carora imi veti recalcula pensia - daca totusi o veti face impotriva vointei mele -sa imi trimiteti in format electronic sau prin posta  copii dupa toata documentatia , inclusiv statele de plata care au stat la baza recalcularii, in virtutea dreptului la informare,conform legii 544/2001 si HG 123/2000.
Cu stima,
Col. (Rz)

2 comentarii:

  1. HA>HA>HA> -ce copilarie-infantila ca sa zic asa.BAAA neacsule de ce inveti lumea la prostii? asculta aici: Casa de pensii nu face recalculari de capul ei!! Recalculeaza dupa L119 . cine a emis l119 BAAAAA? Parlamentul ,deci este lege organica si atunci o sa-ti ceara tie aprobarea daca se aplica sau nu???Ba neacsule ai auzit de DUR ALEX< SED LEX -asta-i principiul dupa carese aplica Baaaaa-HA.HA,HA.......

    RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.