PROCESELE NOASTRE

ÎNCERCĂRI
Madam Barla, vrea plimbari la Bruxelles , pe banii prostilor.Vazand ca se apropie momentul rezolvarii problemelor pensionarilor pe cale legislativa, incearca sa abureasca filialele acuma sa ii reprezinte aproape pe degeaba . Acuma cere cate 3 milioane de filiala, indiferent de numarul de reclamanti. Te doare bulbul rahidian cat de ”umana” a devenit vazand ca pierde proces dupa proces si pierde clientii. Sa milogesti 3 milioane de filiala indiferent de numarul de pensionari cand inainte cereai cate un milion jumatate de persoana , este chiar un gest disperat. Ca sa nu mai spun ca merge pe un caz deja pierdut la CEDO. Eu cred ca pana la sfarsitul anului guvernul va da o OUG pe 329. Probabil doamna Bârla crede la fel, sau chiar detine informatii si incearca pe ultima suta sa mai scoata un ban. Nice try.


”ANUNȚ IMPORTANT
Întrucât in dosarul 10866/3/2010 (actiunea formulata pe Legea nr.329/2009) Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul introdus de Cabinetul de avocatura, doamna avocat G. Barla a facut SCMD o oferta pentru o actiune reparatorie la CEDO atfel:
- Onorariu pentru formularea si inaintarea actiunii – 300 euro plus TVA/filiala, indiferent de numarul membrilor de sindicat inscrisi
- Taxe de expeditie – 25 lei/filiala
In situatia in care exista doritori, va rog sa informati Departamentul Juridic pana la 16.07.2012.
Col ®
VASILE Mihai
DEPARTAMENTUL JURIDIC”


Decizia 153 din 23 februarie 2012 (Decizia 153/2012)
 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala


Publicat in Monitorul Oficial 266 din 23 aprilie 2012 (M. Of. 266/2012)
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea Stefan Minea
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Ioana Marilena Chiorean - presedinte
- judecator
- judecator
- judecator
- judecator
- judecator
- judecator
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, exceptie ridicata de Gavril Morar in Dosarul nr. 2.481/111/2011 al Tribunalului Bihor - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.130D/2011.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si in dosarele nr. 1.132D/2011 nr. 1.338D/2011 nr. 1.530D/2011 si nr. 1.531D/2011, avand ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Mircea Ardelean, de Gheorghe Suciu, de Ioan Marian si de Ioan Moza, Sanda Moza si Mihaita Tesan in dosarele nr. 2.474/111/2011, nr. 3.599/111/2011, nr. 2.479/111/2011 si nr. 2.482/11/2011 ale Tribunalului Bihor - Sectia civila.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cererilor depuse in toate dosarele de catre autorii exceptiei de neconstitutionalitate, prin care acestia solicita judecarea cauzei in lipsa.
Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.
Curtea, avand in vedere identitatea de obiect a cauzelor, in temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 1.132D/2011, nr. 1.338D/2011, nr. 1.530D/2011 si nr. 1.531D/2011 la Dosarul nr. 1.130D/2011, care a fost primul inregistrat.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neintemeiata, deoarece procedura de recalculare a pensiilor urmeaza a se derula doar pentru viitor, dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
Prin incheierile din 20 si 22 septembrie 2011, din 21 octombrie 2011 si din 15 noiembrie 2011, pronuntate in dosarele nr. 2.481/111/2011, nr. 2.474/111/2011, nr. 3.599/111/2011, nr. 2.479/111/2011 si nr. 2.482/11/2011, Tribunalul Bihor - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Gavril Morar, de Mircea Ardelean, de Gheorghe Suciu, de Ioan Marian si de Ioan Moza, Sanda Moza si Mihaita Tesan in cauze avand ca obiect solutionarea unor cereri de recalculare a pensiilor, in contradictoriu cu Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia considera ca textele de lege criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitor la principiul neretroactivitatii legii.

In acest sens, arata ca acest principiu constitutional este respectat de prevederile art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, care, referindu-se la procedura de urmat in cazul succesiunii in timp a mai multor legi, prevede ca, in situatia in care cuantumul pensiei stabilite potrivit alin. (6) este mai mic decat cel stabilit pe baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos. Acelasi principiu este consacrat si de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 119/2010, care prevede ca procedura prevazuta de Legea nr. 19/2000 devine procedura generala de acordare, calculare si plata a pensiei. Chiar daca Legea nr. 119/2010 nu consacra in mod expres principiul neretroactivitatii legii, il consacra implicit, prin trimiterile pe care art. 7 le face la Legea nr. 19/2000.

Potrivit acestor reglementari, dreptul la pensie, cel putin in cuantumul aflat in plata in luna decembrie 2010, este un drept castigat, al carui cuantum nu poate fi diminuat. Or, dispozitiile criticate prevad o procedura de recalculare a pensiilor care poate sa aiba ca finalitate diminuarea cuantumului pensiei aflat in plata in luna decembrie 2010, motiv pentru care ele contravin principiului constitutional al neretroactivitatii legii. Astfel, dispozitiile de lege criticate prevad posibilitatea ca, prin decizia de revizuire, eventualele diferente incasate de beneficiarul pensiei pana la data emiterii deciziei de revizuire sa faca obiectul unor retineri din pensie.

Tribunalul Bihor - Sectia civila considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 a fost adoptata in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, intrucat in termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii in totalitate a veniturilor in cadrul procesului de recalculare, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, fiind imperios necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii.

Totodata, considera ca dispozitiile criticate nu aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), neafectand drepturile la pensie recunoscute prin lege si Constitutie. Apreciaza ca legiuitorul este in drept a revizui modalitatea de calcul al drepturilor de pensie, fara a aduce atingere insusi dreptului la pensie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, sens in care invoca deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.264/2011, nr. 1.268/2011, nr. 1.269/2011, nr. 1.270/2011, nr. 1.285/2011, nr. 1.284/2011, nr. 1.381/2011, nr. 1.382/2011 si nr. 919/2011.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, masurile cuprinse in ordonanta de urgenta criticata sunt de natura a ocroti, iar nu de a vatama sau a incalca dreptul la pensie. Dispozitiile criticate stabilesc masuri pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea dreptului de pensie intr-un mod obiectiv si justificat. Prin actul normativ criticat legiuitorul a urmarit instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit, in intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010, sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii cariere.

Referitor la criticile formulate prin raportare la prevederile Legii nr. 119/2010 si ale Legii nr. 19/2000, considera ca acestea nu reprezinta o veritabila critica de neconstitutionalitate, intrucat, asa cum a statuat Curtea in jurisprudenta sa, examinarea neconstitutionalitatii unui text de lege are in vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitiile constitutionale pretins incalcate, iar nu compararea mai multor texte de lege intre ele.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011.

Dispozitiile criticate au urmatorul continut:

-Art. 6:

"(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire.

(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pana la sfarsitul lunii februarie 2011.";

-Art. 7:

"(1) In cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai tarziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, in functie de cuantumurile rezultate dupa luarea in considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe intreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei prevazute in anexa nr. 1.

(2) Sumele de plata se vor achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, in conditiile legii."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitatii legii.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorii exceptiei pornesc de la premisa ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 este actul normativ care prevede eliminarea partii necontributive din calculul pensiei militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Astfel, Curtea retine ca autorii sunt nemultumiti, in realitate, de dispozitiile Legii nr. 119/2010, lege care a eliminat partea necontributiva a pensiilor de care beneficiau militarii, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor si reitereaza motive de neconstitutionalitate care s-au mai formulat in termeni similari in raport cu actualele prevederi ale Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Cu privire la acestea, Curtea s-a pronuntat, in cadrul controlului a priori de constitutionalitate, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, si prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, prin care a decis ca dobandirea dreptului la pensie speciala "nu poate fi considerata ca instituind o obligatie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept castigat reprezentand doar prestatiile deja realizate pana la intrarea in vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decat prin incalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. [...] Conformandu-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, textele de lege criticate afecteaza pensiile speciale doar pe viitor si numai in ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate in acea profesie si varsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, Legea privind instituirea unor masuri in domeniul pensiilor nu se rasfrange asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale in vigoare, care constituie facta praeterita".

Intrucat criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc, in esenta, aceleasi aspecte si avand in vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 raportata la art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitor la principiul neretroactivitatii legii, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, deoarece prevederile ordonantei de urgenta criticate reglementeaza pentru viitor, dupa intrarea ei in vigoare, masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, avandu-se in vedere necesitatea instituirii unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit, in intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010, sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii cariere.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii D E C I D E:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, exceptie ridicata de Gavril Morar, de Mircea Ardelean, de Gheorghe Suciu, de Ioan Marian si de Ioan Moza, Sanda Moza si Mihaita Tesan in dosarele nr. 2.481/111/2011, nr. 2.474/111/2011, nr. 3.599/111/2011, nr. 2.479/111/2011 si nr. 2.482/11/2011 ale Tribunalului Bihor - Sectia civila.


Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta publica din data de 23 februarie 2012.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Veste proasta de la CEDO pe legea 329
Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza
Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al

Legii nr. 329/2009.

Prezentarea deciziei

La o dată nespecificată, reclamantul a solicitat pensionarea sa anticipată, după ce a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Pensia lunară a fost stabilită într-un cuantum de 2880 de lei. Legislaţia în vigoare la acel moment, respectiv Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a permis pensionări anticipate din cadrul unităţilor forţelor armate, putându-se însă ocupa în continuare locuri de muncă atât în sectorul public, cât şi în cel privat, statutul de pensionar şi cel de angajat fiind compatibile.

La 4 iunie 2007, reclamantul a fost numit şef de departament în cadrul Serviciului de Poliţie din localitatea Mihail Kogǎlniceanu, judeţul Constanţa. Salariul său lunar s-a stabilit la 986 de lei, la care se adăuga o indemnizaţie suplimentară lunară de 25% din salariul de bază.

În noiembrie 2010, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind raţionalizarea cheltuielilor publice, care a introdus anumite condiţii pentru încasarea în acelaşi timp a unei pensii, dar şi a unui salariu plătit de la bugetul statului, reclamantul a fost notificat de către angajatorul său că, având în vedere faptul că pensia sa a depăşit salariul mediu brut de 1836 lei, este obligat să aleagă în termen de 15 zile între suspendarea plăţii pensiei pe durata contractului său de muncă sau încetarea raporturilor de muncă.

Reclamantul a refuzat să facă o astfel de alegere, considerând că prevederile legale care l-au împiedicat să primească, în acelaşi timp, pensie şi salariu sunt neconstituţionale şi încalcă legislaţia europeană şi tratatele privind drepturile omului.
Prin urmare, la 9 decembrie 2009, primarul a emis o decizie de confirmare a faptului că, începând cu data de 10 decembrie 2009 numirea reclamantului ca şef de departament a fost revocată, în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009.

La data de 18 ianuarie 2010, reclamantul a formulat contestaţie împotriva deciziei primarului la Tribunalul Constanţa. A solicitat să fie reintegrat în funcţia anterioară şi să îi fie plătite salariile corespunzătoare, retroactiv, pentru perioada începând cu 10 decembrie 2009. Reclamantul a susţinut, în principal, că dispoziţiile Legii nr. 329/2009 contravin atât Constituţiei României, cât şi Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, deoarece încălcă dreptul său la muncă şi la proprietatea asupra bunurilor sale, respectiv veniturile lunare.

Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamantului, printr-o sentinţă pronunţată la 25 mai 2010. Instanţa a constatat că reclamantul a primit atât o pensie, cât şi un salariu de la o instituţie publică, chiar dacă pensia sa depăşea nivelul salariului mediu brut pe ţară, care a fost în sumă de 1836 de lei pentru anul 2010. Prin urmare, Tribunalul a apreciat că dispoziţiile art. 17-22 din Legea nr. 329/2009, care a fost deja declarată constituţională de către Curtea Constituţională, au fost relevante pentru situaţia reclamantului şi justificau încetarea raporturilor de muncă într-o instituţie publică.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dreptului la muncă al reclamantului, instanţa a considerat că acesta are încă dreptul de a primi un salariu în cazul în care s-ar angaja în sectorul privat; în plus, măsura în litigiu nu a fost discriminatorie, deoarece s-a aplicat în mod egal pentru toate persoanele care s-au găsit în aceeaşi situaţie precum cea descrisă în actul normativ.

Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, invocând, de asemenea, încălcarea drepturilor sale, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, art. 14 din Convenţie, art. 1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie şi art. 15 alin. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Recursul său a fost respins, la 14 octombrie 2010, de Curtea de Apel Constanţa. Curtea a reiterat faptul că dispoziţiile legale în litigiu au fost declarate constituţionale de Curtea Constituţională, decizia acesteia fiind definitivă şi obligatorie. În măsura în care critica legii realizată de reclamant a coincis cu argumentele deja luate în considerare de Curtea Constituţională în motivarea sa, instanţa de judecată a fost obligată să urmeze abordarea Curţii Constituţionale. A rezultat că decizia primarului de a constata încetarea contractului de muncă al reclamantului a fost legală şi conformă cu Constituţia României.

Reclamantul s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea art. 6 şi 14 din Convenţie, a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenţie. A susţinut că, prin aplicarea dispoziţiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009, instanţele judecătoreşti l-au privat de dreptul său de a primi concomitent pensie şi salariu, chiar dacă acesta era un "drept câştigat"; în acelaşi timp, aplicarea textelor legale susmenţionate a condus la o discriminare indirectă, având în vedere faptul că toţi cei care primeau o pensie mai mică decât nivelul salariului mediu brut naţional sau cei a căror pensie a fost mai mare decât acest nivel, dar au fost angajaţi în sectorul privat, pot primi în continuare, în acelaşi timp, atât pensie, cât şi salariu.

Dispoziţiile legale contestate, astfel cum au fost aplicate în cazul său, au încălcat, de asemenea, principiul securităţii juridice, prin faptul că legislaţia internă nu a fost suficient de previzibilă şi accesibilă. Reclamantul a susţinut că legislaţia în vigoare la data pensionării sale anticipate permitea dreptul de a fi angajat sau numit în sectorul public, fapt care a reprezentat o motivaţie puternică pentru decizia sa de a se pensiona anticipat; pentru acest motiv, orice modificare a legislaţiei nu ar putea afecta situaţia sa juridică fără să încalce principiul securităţii juridice, având în vedere că dreptul său de a primi o pensie şi un salariu a fost un drept câştigat, care nu ar putea face obiectul unei reevaluări.

Asupra art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie
Reclamantul s-a plâns de faptul că punerea în aplicare a măsurilor legislative prevăzute de Legea nr. 329/2009 l-au lipsit de veniturile sale, care erau alcătuite din pensie şi salariu.

1. Principii generale

Curtea a reiterat faptul că principiile care se aplică, în general, în ce priveşte art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie sunt la fel de relevante atunci când este vorba de pensii (Stummer c. Austriei [MC], 7 iulie 2011, nr. 37452/02, par. 82) sau de salarii (Mihǎieş şi Senteş c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232/11 şi 44605/11). Dintre acestea, deosebit de relevant pentru cauza de faţă este faptul că această dispoziţie nu garantează, ca atare, vreun drept la primirea unei pensii într-un anumit cuantum (Maggio şi alţii c. Italiei, 31 mai 2011, nr. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 şi 56001/08, par. 55) şi nici vreun drept de a primi un salariu într-un anumit cuantum (Vilho Eskelinen şi alţii c. Finlandei [MC], nr. 63235/00, par. 94), fiind cu totul la discreţia Statului stabilirea drepturilor salariale ce vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat (Kechko c. Ucrainei, 8 noiembrie 2005, nr. 63134/00, par 23).

Cu toate acestea, în cazul în care cuantumul unui drept salarial este redus sau anulat, această măsură poate constitui o ingerinţă în exercitarea dreptului de proprietate, care trebuie să fie justificată (Rasmussen c. Poloniei, 28 aprilie 2009, nr. 38886/05, par. 71).

O condiţie esenţială pentru ca ingerinţa să fie considerată drept compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie este faptul că aceasta trebuie să fie prevăzută de lege. Orice intervenţie a autorităţii publice, în ce priveşte respectarea bunurilor, poate fi justificată numai în cazul în care serveşte unui interes public legitim.

Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice (Terazzi SRL c. Italiei, 17 octombrie 2002, nr. 27265/95, par. 85, şi Wieczorek c. Poloniei, 8 decembrie 2009, nr. 18176/05, par. 59), iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepţia cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de un temei rezonabil (decizia Janković c. Croaţiei, nr. 43440/98; decizia Kuna c. Germaniei, nr. 52449/99, şi Mihăieș și Senteş c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232 /11 şi 44605/11).

Totodată, trebuie să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit prin orice măsură de natură a priva o persoană de proprietatea sa (James şi alţii c. Regatului Unit, 21 februarie 1986). Echilibrul cerut nu va fi realizat în cazul în care persoanei în cauză îi revine suportarea unei sarcini individuale excesive (Maggio şi alţii c. Italiei, par. 57).

2. Aplicarea principiilor în speţă

Curtea a constatat că plângerea reclamantului se referă în principal la imposibilitatea de a primi, în acelaşi timp, o pensie militară şi un salariu plătit de stat, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, care a introdus noi norme privind condiţiile care permit o astfel de combinaţie. Reclamantul a considerat că astfel de limitări au afectat dreptul său la muncă şi de a fi plătit în consecinţă, în ciuda faptului că, atunci când a depus cererea de pensionare anticipată, a avut în vedere desfăşurarea în continuare a unor raporturi de muncă remunerate, în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul respectiv.

Curtea a reiterat faptul că prin Convenţie nu se garantează dreptul la muncă (Sobczyk c. Poloniei, decizia din 10 februarie 2000, nr. 25693/94 şi 27387/95; Dragan Cakalic c. Croaţiei, decizia din 15 septembrie 2003; Torri şi alţii şi Bucciarelli c. Italiei decizia din 24 ianuarie 2012, nr. 11838/07 şi 12302/07). Nici nu se garantează, aşa cum deja s-a menţionat mai sus, dreptul la o pensie sau un salariu într-un anumit cuantum.


Curtea a reţinut şi că limitările introduse de legislaţia contestată nu trebuie să fie considerate drept o "privare de bunuri", aşa cum a susţinut reclamantul, ci mai degrabă ca o ingerinţă în dreptul acestuia la respectarea bunurilor sale, în sensul tezei I din primul paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.


Din acest punct de vedere, Curtea a constatat că ingerinţa a fost prevăzută de lege, şi anume de dispoziţiile nou introduse prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

În evaluarea interesului public cu privire la măsurile contestate, Curtea a luat în considerare motivarea Curţii Constituţionale, care a confirmat faptul că legiuitorul român a impus reguli noi în domeniul salariilor din sectorul public, în scopul raţionalizării cheltuielilor publice, determinate de contextul excepţional al crizei globale la nivel financiar şi economic. Având în vedere, de asemenea, faptul că aceasta este o chestiune decisă de către autorităţile naţionale, care au o legitimitate democratică directă şi sunt mai bine plasate decât de o instanţă internaţională pentru a evalua nevoile şi condiţiile locale, Curtea nu a găsit niciun motiv să se îndepărteze de la motivarea Curţii Constituţionale, care a constatat că măsurile în litigiu au urmărit un scop legitim de interes public (mutatis mutandis, Valkov şi alţii c. Bulgariei, 25 octombrie 2011, nr. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 şi 2041/05, par. 92).

Rămâne, prin urmare, să se stabilească dacă s-a adus atingere "justului echilibru" între cerinţele de interes general ale comunităţii şi cerinţele de protecţie a drepturilor fundamentale ale individului, ştiind că justul echilibru nu va fi realizat în cazul în care persoana respectivă a trebuit să suporte o sarcină individuală şi excesivă (Lakićević şi alţii c. Muntenegru şi Serbia, 13 decembrie 2011, nr. 27458/06, 37205/06, 37207/06 şi 33604/07, par. 62).

În această privinţă, o atenţie deosebită trebuie să fie pusă pe faptul că reclamantul a fost obligat să aleagă între a continua să primească pensia militară lunară şi încetarea contractului său de muncă sau suspendarea plăţii pensiei, în timp ce ar continua să lucreze în domeniul public. Astfel, Curtea a notat că, spre deosebire de situaţia din cauza Kjartan Ásmundsson, par. 39, reclamantul nu a suferit o privare totală de drepturile sale, nici nu a fost lipsit de toate mijloacele de subzistenţă, având în vedere că a primit o pensie lunară al cărei cuantum a fost mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe ţară. Din acelaşi punct de vedere, nu se poate considera că reclamantul a pierdut o sumă importantă din venitul său, deoarece pensia pe care continuă să o primească este substanţial mai mare decât salariul lunar pe care l-ar fi obţinut.


În acest context şi având în vedere marja largă de apreciere a statului în reglementarea domeniul legislaţiei sociale (Frimu c. României, decizia din 7 februarie 2012, nr. 45312/11), precum şi scopul legitim al raţionalizării cheltuielilor publice, Curtea a considerat că reclamantul cu greu ar putea fi considerat că ar fi avut de suportat o sarcină individuală şi excesivă, sau ca ar fi suferit o depreciere de esenţă a pensiei sale sau a drepturilor salariale.

Rezultă că această plângere este în mod vădit nefondată, în sensul art. 35 par. 3, fiind respinsă, în baza art. 35 par. 4 din Convenţie.


Asupra art. 14 din Convenţie

Reclamantul s-a plâns de faptul că actele normative contestate au instituit o discriminare între diferite categorii de persoane, unora fiindu-le permis să continue să primească în acelaşi timp un salariu şi o pensie, iar altora fiindu-le îngrădit acest lucru. Mai precis, reclamantul a arătat nu ar putea continua să primească atât un salariu, cât şi o pensie, pe motiv că a fost angajat în sectorul public, în comparaţie cu cei angajaţi în sectorul privat, precum şi pentru motivul că a avut o pensie mai mare decât salariul mediu brut pe ţară, în comparaţie cu cei care au avut o pensie inferioară acestui nivel.

Curtea reiterează faptul că discriminarea înseamnă a trata diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile (Willis c. Regatului Unit, nr. 36042/97, par. 48). Cu toate acestea, nu orice diferenţă de tratament semnifică o încălcare a art. 14. Trebuie să se stabilească faptul că alte persoane sunt într-o situaţie similară sau în mod comparabil s-ar bucura de un tratament preferenţial şi că această distincţie este discriminatorie (Unal Tekeli c. Turciei, 16 noiembrie 2004, nr. 29865/96, par. 49).

În plus, art. 14 nu interzice unui stat membru, aplicarea unui tratament diferit unor grupuri, pentru a corecta "inegalităţile de fapt" dintre acestea, statul bucurându-se de o marjă de apreciere în evaluarea dacă şi în ce măsură există diferenţe în situaţii similare, pentru a justifica un tratament diferit. O marjă largă este, de obicei, permisă statului, în temeiul Convenţiei, în ceea ce priveşte măsurile generale ale strategiei economice sau sociale (Stec şi alţii c. Regatului Unit [MC], nr. 65731/01, par. 51-52).

Revenind la cauza de faţă, Curtea a considerat că actul normativ criticat instituie o diferenţă de tratament între persoane, respectiv pensionarii care încă lucrau în sectorul privat şi cei care lucrau în sectorul public, la fel ca reclamantul; cu toate acestea, cele două categorii de persoane cu greu pot fi considerate ca fiind într-o situaţie similară sau comparabilă, în sensul art. 14, deoarece distincţia esenţială, relevantă pentru contextul în care măsurile respective au fost luate, este faptul că veniturile lor provin din surse diferite, şi anume un bugete private, respectiv bugetul de stat. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în această privinţă, Curtea, în numeroase ocazii, a admis distincţiile pe care unele state le-au făcut, în ce priveşte pensiile, între funcţionarii publici şi angajaţii privaţi (Valkov şi alţii c. Bulgariei, par. 117).

În ceea ce priveşte diferenţa de tratament fundamentată pe cuantumul venitului lunar, Curtea a considerat că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale din România, cuantumul prevăzut era previzibil şi rezonabil şi a fost stabilit de legiuitor în raport de situaţia de criză economică în care se găsea statul, care a acţionat în cadrul marjei sale de apreciere în domeniul deciziilor bugetare, fără a încălca principiul proporţionalităţii (mutatis mutandis, Valkov şi alţii c. Bulgariei, par. 114).

Rezultă că şi această plângere este în mod vădit nefondată, în sensul art. 35 par. 3, fiind respinsă, în baza art. 35 par. 4 din Convenţie.

Asupra altor încălcări invocate

Reclamantul s-a plâns şi de încălcarea art. 6 din Convenţie şi a art.1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie.

Prin prisma materialului probator din cauză, Curtea a reţinut că nu se desprinde nicio aparenţă de încălcare a acestor articole, astfel încât în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, şi această cerere a fost declarată drept vădit nefondată.Notă

La fel ca şi în recentele decizii de inadmisibilitate pronunţate la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia Mihăieş împotriva României (cererea nr. 44232/11) şi Adrian Gavril Senteş împotriva României (cererea nr. 44605/11), respectiv la data de 7 februarie 2012 în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României (nr. 45312/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat interpretările succesive ale Curţii Constituţionale şi ale instanţelor judecătoreşti interne.


Prin Capitolul IV al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au fost introduse unele măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare.

Astfel, beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizau venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, puteau cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pensionarii care desfăşurau activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie aveau obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Persoanele care la data intrării în vigoare a Capitolului IV erau pensionari cumularzi ori după data intrării în vigoare a acestuia deveneau pensionari cumularzi aveau obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prin Decizia nr. 1414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea Constituţională a stabilit că soluţia legislativă adoptată de legiuitor în privinţa reglementării cumulului pensiei cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, este în concordanţă cu prevederile constituţionale, în măsura în care prevederile nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie.

Astfel, Legea fundamentală stabileşte în mod expres durata mandatului persoanelor care ocupă unele funcţii publice de autoritate, iar încetarea acestui mandat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei privind exprimarea opţiunii cu privire la suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării funcţiei, în condiţiile art. 18-20 din legea criticată, este incompatibilă cu dispoziţiile constituţionale arătate. Ca urmare, numai în măsura în care reglementarea prevăzută în cap. IV al legii nu se referă la aceste categorii de persoane, soluţia legislativă adoptată de legiuitor în privinţa reglementării cumulului pensiei cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, este în concordanţă cu prevederile constituţionale.

În ceea ce priveşte această soluţie legislativă, Curtea Constituţională a constatat că, prin Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, pronunţându-se asupra unei soluţii similare celei prevăzute de prezenta lege, Curtea a statuat că, prin instituirea unei obligaţii de a opta între pensie şi venitul obţinut din salarii, se "afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut de art. 47 alin. 2 din Constituţie, cât şi dreptul la muncă consacrat prin art. 41". În temeiul art. 115 alin. 6 din Constituţie, potrivit căruia ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţie, Curtea Constituţională a constatat cu acel prilej că "prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 sunt neconstituţionale, deoarece afectează drepturile fundamentale menţionate [...]", statuând, totodată, că "Guvernul nu este împiedicat să promoveze, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale amintite [...], a principiilor neretroactivităţii legii, nediscriminării şi egalităţii în drepturi şi a celorlalte norme şi principii prevăzute de Constituţie, măsurile necesare cu privire la cazurile şi condiţiile în care pensia poate fi cumulată cu veniturile realizate din muncă".

Potrivit art. 17 alin. 1 teza întâi din legea criticată, "beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate [...]". Curtea Constituţională a constatat că legea stabileşte regula potrivit căreia persoanele care realizează venituri salariale sau asimilate salariilor, potrivit legii, din exercitarea unei activităţi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială pot cumula aceste venituri cu pensia, ai cărei beneficiari sunt în cadrul sistemului public de pensii sau sistemelor neintegrate sistemului public. Veniturile salariale sau cele asimilate acestora pot fi realizate ca urmare a exercitării unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii.

Teza a doua a alin. 1 al art. 17 coroborată cu art. 18 din lege instituie excepţia de la regula cumulului, stabilind că, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată sau care urmează a fi pusă în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana cumulardă sau care devine cumulardă are obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii, pe de o parte, şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, pe de altă parte. Prin urmare, legea oferă persoanelor care au calitatea de pensionari cumularzi sau care devin pensionari cumularzi dreptul de a opta între continuarea activităţii în baza contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire şi, deci, a realiza venituri salariale sau asimilate acestora, şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire.

Autorii criticii de neconstituţionalitate au considerat că prevederile art. 17 din lege sunt potrivnice art. 16 din Constituţie, întrucât criteriul care stă la baza interdicţiei de a cumula îl reprezintă valoarea pensiei nete la care pensionarul cumulard are dreptul. S-a susţinut că stabilirea unui asemenea criteriu contravine principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări. S-a constatat, prin urmare, că ceea ce determină critica textelor legale nu este interdicţia cumulului în sine în cazurile prevăzute de art. 17 alin. 1 teza a doua, ci nivelul pensiei până la care se poate cumula şi peste care nu mai este permis acest cumul. Sub acest aspect, Curtea a statuat că: "Nicio dispoziţie constituţională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu condiţia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toţi cetăţenii, iar eventualele diferenţe de tratament [...] să aibă o raţiune licită." (Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005). Mai mult, în jurisprudenţa constantă a Curţii s-a apreciat că încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite.

Cu privire la stabilirea nivelului pensiei nete până la care poate opera cumulul la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Curtea Constituţională a constatat că acesta respectă condiţiile de obiectivitate (este expres prevăzut de lege, previzibil şi determinabil) şi rezonabilitate (nivelul salariului mediu brut pe economie constituie o opţiune justă şi echilibrată) impuse de principiul nediscriminării. În ceea ce priveşte proporţionalitatea între obiectivul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite, s-a observat că, potrivit expunerii de motive care au determinat adoptarea prezentului act normativ, scopul acestuia este combaterea "crizei economice, fenomen mondial ce afectează structural economia românească", datele de natură financiară, precum şi prognozele efectuate de autorităţile abilitate în domeniu conturând "imaginea unei crize economice profunde, care poate pune în pericol stabilitatea economică a României şi, prin aceasta, ordinea publică şi siguranţa naţională".

Această situaţie a impus "adoptarea unor măsuri cu caracter excepţional, care, prin eficienţa şi promptitudinea aplicării, să conducă la reducerea efectelor sale şi să creeze premisele relansării economiei naţionale". Una dintre măsurile reglementate de legiuitor o constituie restrângerea dreptului de a cumula veniturile salariale cu cele din pensie, atunci când sunt îndeplinite două condiţii: angajator este o autoritate sau instituţie publică centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, sau o regie autonomă, societate naţională, companie naţională sau societate comercială la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, şi nivelul pensiei nete depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie, pe de altă parte. Justificarea unei astfel de limitări rezidă în degrevarea bugetului de stat, respectiv a celui al asigurărilor sociale de stat, într-o măsură care nu afectează veniturile persoanei sub pragul salariului mediu brut pe economie. Prin urmare, măsura adoptată este proporţională cu situaţia care a determinat-o, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii şi mijloacele folosite în realizarea lui, şi este aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. De altfel, aşa cum a statuat Curtea Constituţională şi cu alte ocazii (spre exemplu, prin deciziile nr. 358 din 30 septembrie 2003 sau nr. 4 din 18 ianuarie 2000), soluţia legislativă care instituie un anumit cuantum sau prag valoric, apreciat ca rezonabil, corespunde unei opţiuni exclusive a legiuitorului, nefiind deci o problemă de resortul contenciosului constituţional.
Sursa:

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. RomânieiPRIMA VICTORIE REALA
Data de astăzi, 10.02.2012 se înscrie ca prima victorie adevărată a unui cadru militar rezervist împotriva sistemului. Domnul Colonel în rezervă Trandafir Marian,cel cu al cărui caz se lăuda domnul Pielmuş acum câteva luni ca o victorie a SCMD şi avocaţilor SCMD fără a avea măcar un merit cât de mic în procesul respectiv, a câştigat procesul la Curtea de Apel Bucureşti, proces intentat de acesta pe legea 329 privind cumulul Pensie - Salariu. Dosarul s-a judecat în recurs formulat de MAI pe decizia anterioară prin care domnul Trandafir câştigase.  Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti a fost de neadmitere a recursului, hotărârea este DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ ŞI ASTFEL DOMNUL TRANDAFIR ESTE PRIMUL OFIŢER ROMÂN CARE CÂŞTIGĂ DEFINITIV PE ACEASTĂ LEGE.
Informaţia se adresează în primul rând tuturor celor ce mai au proces pe această lege.
Pentru  linistirea celor ce se vor grâbi să trâmbiţeze o nouă victorie a SCMD, spre respectarea adevărului,  din sursă autorizată pot afirma că avocaţii SCMD NU AU NICI UN MERIT ÎN ACEST PROCES, NU L-AU REPREZENTAT ŞI NICI NU L-AU CONSILIAT PE PETENT, LA ORA LA CARE SCRIU ACEŞTIA NICI NU CUNOSC ACEST LUCRU. Fericitul câştigător s-a reprezentat singur în faza finală a procesului. Felictări şi să fie de bun augur şi pentru alţi colegi de- ai noştri.
verificaţi informaţia aici :
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MzAwMDAwMDAwMzIyNjg4


LUCRURI GRAVE - CINE URMEAZĂ DUPĂ BĂSESCU?
Ceea ce spuneam cu ceva timp înainte despre grija avocaţilor noştri faţă de sindicalişti în special a domnului Gâlcă şi doamnei Bârlă,uite că iese la iveală din chiar interiorul departamentului juridic. Domnul Pielmuş cel care lucra în acest departament şi-a înaintat demisia şi nu din motive personale cum încerca cineva să insinueze pentru a spăla faţa conducerii sindicatului şi onoarea domnului avocat Gâlcă. Ceea ce spune domnul Pielmuş este pur şi simplu incredibil. Se pare că domnul Gâlcă a confundat fondul sindicatului cu Muntele de Pietate şi a cerut deconturi care depăşesc limita .. bunului simţ. Sunt fapte pe care le descrie domnul Pielmuş. Iar conducerea sindicatului la informările şi solicitările domnului Pielmuş NU A LUAT NICI O MĂSURĂ, FAPT CE A DUS LA demisia lui Pielmuş. Mai mult, acesta nu a acceptat o explicaţie de paradă a demisiei sale , înaintate de alt membru al departamentului juridic, şi a pus punctul pe I, arătând adevărata cauză a demisiei. Cine îl apără pe domnul Gâlcă şi de ce ? Ce interese se urmăresc şi de ce sindicaliştii sunt lăsaţi la cheremul unor avocaţi care nu urmăresc decât interesul personal ? Cel puţin aşa reiese din răspunsul domnului Pielmuş, publicat pe pagina sectorului 6.Se aude că mai nou, domnul Gâlcă cere majorarea onorariului, deci schimbă condiţiile contractuale în timpul derulării acestuia. DOMNULE DOGARU, CE AVEŢI DE SPUS? Cine a semnat contractul cu domnul Gâlcă ? Cine răspunde de respectarea acestuia ? DE CE ÎI LUAŢI APĂRAREA ? AŞA GESTIONAŢI DUMNEAVOASTRĂ INTERESELE SINDICALIŞTILOR ? Că domnul Gâlcă este rupt de sindicalişti nu mă miră, dar dumneavoastră de partea cui sunteţi în acest conflict?

Citiţi mai jos întreaga poveste, până nu dispare de pe blog.

DEPARTAMENTUL JURIDIC/Comunicatul nr . 2 din 13.01.2012
vineri, 13 ianuarie
Comunicatul nr . 2 din 13.01.2012
I. CU PRIVIRE LA SITUATIA DOSARELOR
Intrucat in sedinta Departamentului Juridic din 12 ian. a.c. nu a fost posibil sa fie prezentata o situatie reala a dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata (parte din filiale nu au raspuns la solicitarea noastra anterioara sau au raspuns tarziu, parte din raspunsuri au fost incomplete sau gresite etc), rog sa retrimiteti,pana cel mai tarziu marti 17 ian a.c., datele solicitate despre dosare dupa urmatorul tipar:
- castigate
- pierdute
- suspendate/retrase
- in curs
- total
separat pentru: Pasul 1 a, 1b, recurs 1a, recurs 1b, revizuire, recurs revizuire, pe L 329.


La fiecare dosar se va mentiona cati membrii SCMD sunt constituiti ca parti in proces.
II. CU PRIVERE LA POZITIA DLUI COL (R) EMILIAN PIELMUS
Va informam ca la data de 11.01.2012, dl col (r) Pielmus, invocand motive personale, si-a depus demisia din functia de jurisconsult. Conducerea SCMD a declansat actiunile necesare incadrarii unui nou jurisconsult, sperand ca in cel mai scurt timp sa reusim acest lucru.
III. CU PRIVIRE LA EVIDENTA MEMBRILOR SCMD
In sedinta Departamentului Juridic mentionata mai sus, s-a solicitat de catre reprezentantul Comitetului Director sa se faca o corelare intre: calitatea de membru SCMD – parte intrun proces deschis de casele de avocatura sub contract cu SCMD – plata cotizatiei de membru. Prin urmare, va adresez rugamintea sa solicitati colegilor dvs de filiala sa-si achite cotizatiile.
Col (r) Vasile MIHAI
Departamentul Juridic
http://scmdsector6.blogspot.com/2012/01/departamentul-juridiccomunicatul-nr-2.html


PRECIZARI DE LA DOMNUL EMILIAN PIELMUS
Domnule Vicepresedinte,
Pe site-ul Filialei al carei vicepresedinte sunteti, a fost postat Comunicatul nr.2/13.01. a.c. al Dep. juridic sub semantura d-lui consilier juridic Mihai vasile (comunicat care pana ala ora aceasta nu il gasesc postat si pe site-ul dep juridic). Cu privire la pct.II, care face referire la persoana mea, fac urmatoarele precizari :
Demisia prezentata in data 11.01. a.c. nu are la baza ”motive personale” cum in mod denaturat, (sa nu spun mincinos), se face remarca in Comunicatul respectiv. Demisia prezentata nu cuprinde motivele. Am considerat ca este necesar sa pastrez un minim de discretie, fiind de notorietate ca orice demisie intervine pe un fond de nemultumire sau de conflict.


Prezent fiind la sediu, in ziua de 12.01. a.c., cand a avut loc sedinta departamentului juridic, pentru a preda obiectele de inventar, am fost rugat sa particip la deschiderea sedintei pentru a-mi justifica demisia.


Cu aceasta ocazie, pe parcursul a 15 min. mi-am exprimat motivele de dezamagire cu privire la modul in care factorii de decizie, inclusiv dep. juridic, gestioneaza solutionarea problemelor pe care eu le-am considerat majore pentru activitatea sindicatului. Concret am facut referire la:


procedura de redactare a R.O.F.


raporturile sindicatului cu S.C.A.Gilca&Vasiliu – concret – afisarea atitudinii dezinteresate , lipsita de profesionalism in sustinerea proceselor contractate la filialele: Buzau, Rm-Valcea, Pitesti, Caracal, Bucuresti. M-am referit la utilizarea unor avocati dezinteresati si deloc profesionisti, la lipsa de asistenta la termenele procesuale. Situatia a fost prezentata conducerii dupa delegatiile efectualte de mine la Buzau - de 3 ori, Rm-Valcea – 2 ori, Pitesti – 3 ori, Ploiesti, Targoviste, M.ciuc, Focsani etc. Am informat de asemenea conducerea despre gradul de nemultumire a membrilor de sindicat care, in lipsa avocatilor la termenele de judecata, se simt umiliti in fata judecatorilor si abandonati de sindicat.


Plecand de la promisiunea av. Gilca/Vasiliu ca asistenta in instante va fi rezolvata, in Adunarile generale ale filialelor din teritoriu, la care am participat, am girat ca lucrurile se vor indrepta. In fapt, situatia s-a mentinut, eu cazand in postura, de nedorit, a unui individ care minte…frumos!!


Faptul ca referatul meu (prezentat in nume personal) de acum 6 saptamani, prin care aduceam la cunostinta situatia de nemultumire si propuneam 3 variante posibile de solutionare a contractului cu S.C.A. Gilca&Vasiliu nu a fost luat in consideratie. Iata ca de abia acum, in avalansa deciziilor de revizuire, se decide (daca se va decide ceva??) o varianta de solutionare, care va fi cu siguranta una dintre cele trei variante propuse de mine, altele nu exista.


Faptul ca solicitarea redactata de mine, in numele Sindicatului adresata av. Gilca de a ne comunica saptamanal termenele de judecata la T.M.B. si continutul actiunii, pentru a fi aduse la cunostinta celor interesat (solicitarea fiind a acestora), la fel nu a primit nici un raspuns pozitiv, argumentul fiind o intalnire viitoare cu avocatul…..


Faptul ca in facturile prezentate de S.C.A.Gilca&Vasiliu la plata, impreuna cu dep. contabilitate am descoperit nereguli injositoare pentru calitatea unui avocat cum ar fi: percepere de t.v.a la t.v.a., bilete de calatorie pentru studenti, consum de benzina peste norma de decontare, cheltuieli cu masa datate anterior sau ulterior datei in care a avut loc procesul, refacturarea unor cheltuieli, deloc de neglijat, anterior achitate etc. In afara de faptul ca aceste chltuieli au fost refuzate la plata, conducerea nu a adoptat o atitudine ferma, de condamnare in dialogul cu Gilca/Vasiliu, de parca erau singurii avocati ai Bucurestiului si SCMD era pagubit, altfel, de asistenta si reprezentare in instante. Nu stiu ce interese, mai presus de cele ale sindicatului, justifica o astfel de clementa din partea factorilor de decizie ai sindicatului??


Faptul ca nici pana la data demisiei nu s-a luat decizia privind modul de angajare a personalului cu activitate permanenta (activitatea desfasurata de la 01.01. a.c. -11.01. a.c. (cel putin) fiind in afara legii – munca prestata fara suport juridic.


In rezumat, acestea sunt motivele pe care le-am expus la solicitarea dep. juridic, la sedinta fiind prezent si dl. cosilier juridic Mihai Vasile, semnatarul comunicatului la care fac referire mai sus. Intr-o formula concisa, ele se reduc la lipsa de responsabilitate si reactie a factorului de decizie, la probleme majore care vizeaza activitatea sindicatului.


M-am adresat dvs. pentru faptul ca ati postat comunicatul in cauza. Avand audienta nelimitata, am considerat sa va informez corect asupra faptelor, in primul rand pe dvs (eventual si cititorii dvs), lasandu-va libertatea sa aprecieze personal, daca motivele demisiei mele sunt personale (daca privesc persoana sau familia mea) sau sunt de alta natura…..
Cu sincera consideratie,
Em. Pielmus
Publicat de Costel Galateanu la 01:52
Trimiteţi prin e-mail Postaţi pe blog!Distribuiţi pe TwitterDistribuiţi pe Facebook


http://scmdsector6.blogspot.com/2012/01/precizari-de-la-domnul-emilian-pielmus.html


Domnul Dogaru solicită dosare peste dosare pentru începerea altui process, dar … se pare că nu mai are avocat. Sper să nu aibe proasta inspiraţie să âl înlocuiqască pe Gâlcă, cu Bârlă. Ar fi ca la federaţia de fotbal când după Piţi vine Râzvan şi după Răzvan, Piţi.Halal conducere, halal gestionare, halal conducători avem.

În Bucureşti, se strigă DEMISIA!
CEDO A DECIS: CUANTUMUL SALARIAL ESTE LA LATITUDINEA STATULUI


“Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat inadmisibile pe 6 decembrie cererile facute de doi reclamanti romani care s-au adresat Curtii impotriva taierilor salariale ale bugetarilor cu 25%, invocand articolul 1, referitor la protectia proprietatii, din Protocolul Aditional nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.


„Prin aceasta decizie, CEDO a confirmat hotararea Curtii de Apel din Timisoara (care a respins actiunile reclamantilor) si a constat ca, prin reducerile salariale, statul roman nu a incalcat drepturile omului si ca nu exista vreun drept statuat de Conventie de a primi o anumita suma de bani ca salariu. Sunt amintite, de altfel, alte doua decizii CEDO in care se precizeaza ca:


1. “Conventia nu confera dreptul de a continua sa primesti un salariu într-un anume cuantum [...]” (cauza Vilho Eskelinen c. Finlandei din 19.04.2007)


2. “[...] este la latitudinea statului sa determine ce sume vor fi platite angajatilor sai din bugetul de stat. Statul poate introduce, suspenda sau anula plata unor asemenea sporuri, facând modificarile legislative necesare….politica salariala a personalului bugetar este atributul exclusiv al statului, cuantumul drepturilor de natura salariala fiind indisolubil legat de nivelul resurselor bugetului din care acestea se achita, iar statul, prin legislativul sau, dispune de o larga latitudine, prin prisma Conventiei, de a stabili politica economica si sociala a tarii” (cauza Kechko c. Ucrainei din 8.11.2005)


Decizia CEDO arata clar ca nu exista un principiu al “drepturilor castigate” care a fost atat de des si mincinos invocat in dezbaterea publica de la noi, in special de reprezentantii opozitiei si lideri sindicali. Nu exista un astfel de principiu (in niciun caz in domeniul drepturilor salariale). Si nu a existat vreodata. Expresia “drepturi castigate” a fost lansata acum cativa ani de fostii membri ai CSM, atunci cand, in magistratura, a inceput furia acordarii de sporuri, unii altora, prin hotarari judecatoresti”


Aceste informaţii se găsesc pe blogul Monicăi Macovei. Citind asta, mă întreb dacă nu cumva şi pensionarii vor avea aceeaşi soartă.Dacă decizia CEDO va fi că diminuările pensiilor au acelaşi statut, ce vor face pensionarii militari, pe cine vor căşuna , pe Boc, pe Băsescu, pe avocaţi, sau pe Dogaru care le-a alimentat o speranţă deşartă ? Ce spun avocaţii SCMD despre asta ? Nu cumva singurii care vor câştiga din TOATE procesele astea sunt avocaţii ? Sau mai sunt şi altii ? Atenţie mare, cum spuneam şi mai înainte e posibil ca şuturile destinate unora să spargă alte dosuri care acum se simt protejate.

http://www.monica-macovei.ro/blog/?p=880
SITUATIA PROCESELOR IN CIFRE .
Pe pagina juridica a SCMD , este postatata situatia numerica a proceselor declansate in Ianuarie, la nivel de sindicat. Asa usor, rece , fara alte explicatii, ca sa nu spuna lumea ca nu e informata . Despre celelalte procese, inca nici o informatie. probabil ne-am umplut de glorie si acolo, ca si aici .

luni, 23 mai 2011

COMUNICATUL nr. 25 din 23.05.2011
Azi, 23.05.2011, SCMD a susținut o conferință de presă în care a prezentat poziția sindicatului față de proiectul legii de aprobare a OUG. nr.1/2011 și a proiectului Legii Polițiștilor.
La conferința de presă au fost prezenți avocații SCMD Graziela Bârlă, Gâlcă Costel, precum și membrii departamentului juridic SCMD, unde s-au exprimat puncte de vedere față de stadiul actual al acțiunilor din instanțele românești.
S-a menționat următoarea situație a proceselor pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor militare de stat:

TOTAL ŢARĂ:
- procese fără procedură prealabilă (nu s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: s-au depus acţiuni direct în tribunal): 12915 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă (s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: ulterior, s-au depus acţiuni în tribunal): 8838 acţiuni

TOTAL ACȚIUNI ȚARĂ: 21753
PE SECŢIUNI:
Bucureşti şi Jud. Ilfov – av. Costel Gâlcă:
- procese fără procedură prealabilă: 3853 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 3846 acţiuni

TOTAL ACȚIUNI: 7699

Filiale în coordonarea av. Gâlcă Costel (sudul ţării - 24 de filiale din 14 judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 2834 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2543 acţiuni

TOTAL ACȚIUNI: 5377
Filiale din ţară cu avocaţi locali: (47 de filiale din 26 de judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 6228 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2449 acţiuni

TOTAL ACȚIUNI: 8677

PROCESE CÂȘTIGATE
1 - Fără procedură prealabilă:
- Teleorman – 100 reclamanţi
- Olt – 203 reclamanţi
- Giurgiu – 92 reclamanţi
- Covasna (Sfântu Gheorghe) – 32 reclamanţi
- Mehedinti – 25 reclamanti
- Alba Iulia – 94 reclamanți
Total = 546 reclamanţi

2 - Cu procedură prealabilă:
- Târgoviște -55 reclamanţi
- Zalău – 17 reclamanţi
Total = 72 reclamanţi
• Pentru toate procesele în care s-au dat soluții DEFAVORABILE membrilor SCMD, se va face RECURS.DEPARTAMENTUL JURIDIC

Se mai intampla si din astea


EXCLUSIV - Motivarea deciziei Curtii de Apel Timisoara prin care un fost deputat a castigat anularea deciziei de recalculare a pensiei de serviciu pe Legea data de Boc!


Joi, 19 mai 2011 16:43
Scris de Adina A.STANCU - R.SAVALIUC


Magistrati - Instante
Casa Judeteana de Pensii Arad a fost data in judecata de catre un fost deputat, dupa ce acestuia i-a fost recalculata pensia de serviciu pe baza Legii date de Guvernul Boc. Pe fond, acestuia nu i s-a facut dreptate, abia un recurs a avut castig de cauza, instanta realizand o excelenta motivare bazata pe jurisprundenta CEDO. Cauza este o premiera, dar la nivel national ea constituie baza unei practici unitare in procese identice viitoare.


Prin sentinta civila nr. 2435 din 9 decembrie 2010, pronuntata de Tribunalul Arad, contestatia formulata de contestator, prin care solicita suspendarea deciziei de pensionare nr. 272141/19.08.2010, a fost respinsa. Prima instanta retinuse ca pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor au devenit pensii in intelesul Legii nr. 19/2000, iar Casa de Pensii a recalculat astfel pensia de serviciu a reclamantului, prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de aceasta lege. Cuantumul pensiei a fost stabilit la 1.726 lei. Instanta a apreciat ca fiind astfel recalculata, pensia de serviciu a devenit pensie si ca atare pensia speciala primita de reclamant in baza legilor speciale ”nu mai are suport legal”. Mai mult, instanta a mai subliniat faptul ca ”rolul instantelor judecatoresti se circumscrie doar aplicarii si interpretari legii si nicidecum completarii sau modificarii acesteia”, dar si ca ”reglementarea unei pensii pentru o categorie socioprofesionala nu presupune o discriminare intre aceasta si alte categorii, intrucat este justificata prin criterii obiective”. Impotriva acestei hotarari, reclamantul a declarat recurs si a solicitat casarea cu trimitere spre rejudecare la instanta care a pronuntat hotararea iar in subsidiar modificarea sentintei in sensul admiterii contestatiei sale.

Judecand, instanta de recurs a aratat ca ”prima instanta a motivat solutia de respingere a contestatiei pe principiul nediscriminarii si lipsa sperantei legitime pentru acees la un proces echitabil ceea ce echibaleaza cu o nepronuntare asupra fondului cauzei potrivit motivelor de nelegalitate invocate de reclamant”. S-a constatat ca recurentul, apeland la jurisprudenta CEDO, a mentionat ca prin recalcularea pensiei in minus se afecteaza un drept castigat. ”Prin aplicarea masurilor de reducere a pensiilor de serviciu, Guvernul Romaniei procedeaza practic la o expropiere interzisa de legea fundamentala si de prevederile Protocolului aditional nr.1 la CEDO, nesocotind principiile care guverneaza aplicarea legii in spatiu si timp”, se mentioneaza in motivare. Pe de alta parte, se subliniaza ca masura inlaturarii pensiilor de serviciu este nelegala, intrucat este prevazuta cu caracter definitiv, si nu temporar, asa cum ar impune starea de criza economica.

Pentru a verifica daca desfiintarea pensiei de serviciu de care beneficia reclamantul corespunde limitarilor prevazute de Conventie, instanta a verificat conditiile respective. ”Or, daca masurile de recalculare a pensiilor de serviciu ale anumitor categorii de fosti angajati din sectorul bugetar, in sensul diminuarii acestora, sunt calificate ca avand natura juridica a unor masuri cu caracter exceptional (n.n.- asa cum arata in expunerea de motive a Legii 119/2010 realizata de Guvernul Romaniei), atunci este cu totul evident ca Legea nr.119/2010 nu s-ar putea intemeia pe art.53 din Constitutia revizuita deoarece lipseste una din cele doua caracteristici esentiale, care ar permite evocarea sa, si anume caracterul temporar, limitat in timp, efectul recalcularii pensiilor fiind unul definitiv si nu temporar. In concluzie, existenta raportului rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul urmarit este conditia care nu a fost respectata in speta, prin diminuarea pensiei reclamantului cu aproximativ 70 la suta”.


Curtea de Apel Timisoara a admis, dupa o motivare excelenta bazata pe jurisprundenta CEDO, recursul fostului deputat. Curtea a considerat in final ca nu poate retine opinia instantei de fond bazandu-se pe mai multe considerente, printre care si acesta: ”Nu se poate reprosa in niciun fel reclamantului ca ar fi avut o conduita neglijenta in privinta administrarii patrimoniului si nici macar instituirea pilonului II de pensii nu i-ar fi fost accesibil, data fiind varsta standard de pensionare a acestuia, prevazuta de Legea nr.109/2000, de 63 de ani si trei luni, si nu si-ar fi asigurat un cuantum semnificativ majorat al drepturilor sale de pensie”.


Hotararea recurata a fost modificata prin aceasta decizie, admitandu-se actiunea formulata de reclamant, iar decizia de pensionare emisa de Casa Judeteana de pensii Arad a fost anulata ca NELEGALA.


* Cititi aici Decizia civila nr. 910 din 12 aprilie 2011 a Curtii de Apel Timisoara!

Judecatorii si judecatoriile au inceput meciul psihologic cu pensionarii militari. Dupa ce Tribunalul Bucuresti a trimis dosarele celor din provincie pe contestarea deciziilor de pensie catre tribunalelel locale, cele locale le paseazza catre Bucuresti. Iar Pensionarii se uita dupa minge . Avocatii ce fac ? Cum isi sustin punctele  de vedre ? Ce spune domnul Galca ? Castigam sigur ? Si in tara si afara ?
Iata comunicatul Filialei Dolj
                                   
SITUAŢIA PROCESELOR

Marţi, 01.03.2011, la Tribunalul Dolj au avut loc primele termene în dosarele cu privire la anularea deciziilor de pensionare. Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Dolj, pe care a şi admis-o şi a declinat competenţa spre Tribunalul Bucureşti.
În concluzie, toate dosarele vor fi declinate la Tribunalul Bucureşti, acesta va fi instanţa care va judeca speţele în măsura în care se va considera competentă sau, îşi va delina competenţa spre Tribunalul Dolj.
În această din urmă situaţie, prin regulatorul de competenţă, o instanţă superioară în grad, va decide cine este competent teritorial să judece cauzele, Tribunalul Dolj sau Tribunalul Bucureşti.
Consecinţa, perioada de judecată se va prelungi cu cel puţin 3 luni.
Biroul operativ al Filialei 1 Craiova

miercuri, 26 ianuarie 2011COMUNICAT


Luînd cunoștință din mass-media despre poziția administrației de stat (și nu numai) privind Decizia nr.38 din 07.01.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu implicare directă asupra procesului de recalculare a pensiilor militare, Departamentul Juridic în ședința din 25.01.2011, a fost nevoit să-și reorienteze strategia privind acțiunile prezente și viitoare.


În consecință:


1 – acțiunile în constatare și pe cale de Ordonanță președințială se stopează;


2 – în locul acestor acțiuni va fi introdusă acțiune în anulare a deciziilor de recalculare al cărei conținut va fi comunicat, pentru a fi pus la dispoziția avocaților;


3 – procedura de strîngere a documentelor anexă, respectiv documentele din plicul de la Pasul 1 a) – 3 exemplare) va continua de urgență. Documentația va fi prezentată ulterior avocaților la data introducerii acțiunii.


În privința acțiunii preconizată, avocații desemnați de filiale pot lua legătura cu autorul acesteia, av. Costel Gîlcă, la tel. 0724848813.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

26.01.2011

 Comunicat Departament Juridic

Urmare a evenimentelor recente privind unele poziţii publice ale oficialilor statului român în domeniul recalculării pensiilor militare de stat/ale poliţiştilor/funcţionarilor din penitenciare/de urmaş/indemnizaţii de invaliditate, poziţia Departamentul Juridic este următoarea:


1 – activităţile în curs de desfăşurare conform Ghidului S.C.M.D. NU SE ÎNTRERUP. Vor continua aşa cum au fost concepute şi planificate (Pasul 1a) şi Pasul 1b)). Luni, 31 ianuarie 2011 va avea loc prima livrare a documentelor depuse de membrii sindicatului (Documentele din plicul de la Pasul 1 a)) la avocatul Gâlcă Costel.


Pentru filialele din ţară se va proceda conform ,,Precizărilor” transmise şefilor de filiale pe site-ul personal al acestora sau a îndrumărilor primite direct de la avocatul desemnat.;


2 – se contestă, obligatoriu, prima Decizie cu pensia recalculată (vezi Pasul 1 b) din Ghidul SCMD). Contestaţia se trimite la comisia de contestaţii din cadrul ministerului/serviciului. Răspunsul primit se ataşează la documentele existente deja în instanţă şi se dovedeşte astfel că s-a urmat şi procedura prealabilă obligatorie;


3 – în cazul în care, ulterior primei decizii contestate, se primesc alte decizii


de recalculare a pensiei, acestea se contestă fiecare în parte (dacă există motiv de a le contesta) şi se păstrează până la primul termen de judecată. Aici pot exista două situaţii:


a) dacă pensionarul este în continuare nemulţumit de noile decizii primite, atunci le depune la dosarul cauzei, prin avocat;


b) dacă este mulţumit de ultima decizie primită, atunci întocmeşte o cerere către avocat căruia îi aduce la cunoştinţă faptul că, renunţă la a mai fi parte în proces, deoarece motivul cauzei invocate în instanţă pentru el, a rămas fără obiect.;


4 – numai după studiul temeinic al noilor reglementări emise de Guvern vom aduce sau nu modificări la procedura cuprinsă în Ghidul SCMD;


Opinia noastra este ca in baza Deciziei nr.38 din 7 ian. a.c. a I.C.C.J., orice proces de recalculare trebuia intrerupt din 28 septembrie 2010.


Deci, in februarie majoritatea pensionarilor militari va trebui sa primeasca integral pensia din luna decembrie si retroactiv diferentele din luna ianuarie a.c.


Problema este ca legile ocupationale, ca si legea nr.19/2000 au fost abrogate de legea nr.263/2010. Este motivul pentru care vom actiona in continuare in justitie, mass-media si in strada, impotriva oricaror paliative ale Guvernului (H.G., Ordonante etc), care vor insista in recalcularea pensiilor, alaturandu-ne civililor si punandu-ne in dependenta de punctul de pensie care poate oricand sa scada.


Chiar daca Guvernul (Presedintele) s-ar tine de cuvant si ne-ar oferi un ragaz pana la 31.12.2011, vom lupta pentru abrogarea legilor nr.329/2009, 119/2010 si 263/2010, care sunt neconstitutionale, antieuropene si care incalca interesele tuturor cetatenilor nu numai ale militarilor.26.01.2011
DEPARTAMENTUL JURIDIC

Publicat de Sindicatul Militarilor la 03:51

Primim de la Departamentul juridic al CSMD  urmatoarele :
"In urma discutiilor purtate cu Cab. dnei av. Barla, va rugam sa ne transmiteti pentru fiecare dosar in parte tabele care sa cuprinda numele, prenumele, domiciliul, CNP pecum si semnatura fiecarui membru de sindicat avand in vedere faptul ca, pentru fiecare dosar in parte exista un alt numar de membri, asta raportat la data introducerii fiecarei actiuni.

 
1. Pentru dosarul nr. 2756/2/2010 (Curtea de apel Bucuresti - Contencios Administrativ si Fiscal) membrii din tabel trebuie sa fie numai cei care au aderat la acest sindicat pana in data de 10.03.2010. E vorba de dosarul in care ii chemam in judecata pe dnii Seitan si Boc
Tabelul va purta titlul

"Tabel nominal cu membrii SCMD care il imputernicesc pe dl. presedinte, col. (r) dr. Mircea Dogaru sa ii reprezinte in Dosarul nr. 2756/2/2010, la Curtea de Apel Bucuresti, avand ca obiect "Refuz solutionare cerere"

Dosarul are termen la data de 08.02.2011.

Tabelele vor ajunge la Secretariat pana la data de 04.02.2011.

2. Pentru dosarul nr.6965/2/2010 (Curtea de Apel Bucuresti) cu termen de judecata la data de 21.01.2011 tabelul trebuie sa cuprinda membrii inscrisi pana la data de 31.07.2010. E vorba de dosarul cu discriminarea.

Tabelul va purta titlul

"Tabel nominal cu membrii SCMD care il imputernicesc pe dl. presedinte, col. (r) dr. Mircea Dogaru sa ii reprezinte in Dosarul nr. 6965/2/2010, la Curtea de Apel Bucuresti, avand ca obiect "obligare emitere act administrativ".
Dosarul are termen la data de 21.01.2011.
Tabelele vor ajunge la Secretariat pana la data de 19.01.2011.

 
3. Pentru dosarul nr.10866/3/2010 (Tribunalul Bucuresti - Sectia litigii de munca) cu termen de judecata la data de 21.01.2011 tabelul trebuie sa cuprinda membrii inscrisi pana la data de 16.12.2009

Tabelul va purta titlul
"Tabel nominal cu membrii SCMD care il imputernicesc pe dl. presedinte, col. (r) dr. Mircea Dogaru sa ii reprezinte in Dosarul nr. 10866/3/2010, la Tribunalul Bucuresti, avand ca obiect "actiune in constatare - constatarea neconformitatii Cap. IV din Legea 329/2009 cu legislatia comunitara".
Dosarul are termen la data de 21.01.2011.
Tabelele vor ajunge la Secretariat pana la data de 19.01.2011."
Cabinetul de avocatura Barla, prin consilierul nostru juridic Col. (r) Pielmus Emilian, ne asigura ca absolut toti membrii SCMD afectati de aceasta lege stramba, vor beneficia de rezultatele acestor procese, chiar daca, deocamdata, ni se cer semnaturi doar pentru o parte dintre membrii inscrisi.
Detalii tehnice pe acest subiect puteti primi de la Dl Col Pielmus.
Cu respect,

Ce nu inteleg eu, este de ce se cer aceste tabele cand s-au mai cerut 5 randuri in decembrie, de ce se cer pe date de inscriere daca spune ca vor beneficia toti si DE CE SE CER TOTUSI? DE CE NU SE EXPLICA ?
COMUNICAT

Departamentul juridic al SCMD întrunit în şedinţa din 04.01.2011a redactat ,,GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”, pe care îl redăm mai jos:

                                                                                     GHID


CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILORStimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de recalculare a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, în temeiul Legii nr.119/2010 şi a H.G. 735/2010.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat cu ceea ce conţin legile în acest domeniu, poţi decide singur calea de urmat: te opreşti la noua decizie pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Secţiunea 1
La primirea NOII DECIZII

NU ARUNCA PLICUL. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII.
(1) Verifici noul cuantum al pensiei şi citeşti temeiurile de fapt şi de drept scrise de casa de pensii sectorială. Indiferent de cuantumul pensiei, ai două opţiuni: a) să o accepţi aşa cum este şi nu faci nici un demers sau b) să nu o accepţi şi treci la contestarea ei.
(2) Dacă o accepţi în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. Te rugăm ca în acest caz să anunţi filiala de care aparţii pentru ca noi să–i putem urmări/ajuta/îndruma doar pe cei care fac contestaţie.
(3) Dacă nu o accepţi treci la contestarea ei. Contestaţia se face în termen de 30 de zile de la primirea noii decizii la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Scrii contestaţia după modelul conceput de specialiştii SCMD. Modelul contestaţiei se află la filiala din care faci parte. Este important ce ceri în contestaţie.
(4) Contestaţia o pui în plic şi o trimiţi prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. După primirea contestaţiei de către comisia de contestaţii, poştaşul îţi va înmâna confirmarea de primire la scrisoarea cu care ai expediat contestaţia. Reţine data din confirmarea de primire, când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii că a primit scrisoarea ta (Caseta – Se completează de destinatarul trimiterii: Confirm primirea ....... azi, data de ..........., Calitatea primitorului .....................), deoarece de la acea dată curge termenul de 45 de zile de soluţionare a contestaţiei pentru tine.

Secţiunea a 2 - a
La primirea RĂSPUNSULUI LA CONTESTAŢIA TRIMISĂ

(1) În funcţie de răspunsul primit, sunt următoarele variante.
a) S-a acceptat în totalitate contestaţia de către comisie. În această variantă, vei primi o nouă decizie, prin care se arată temeiul de fapt şi de drept care a stat la baza acesteia.
b) S-a acceptat parţial contestaţia de către comisie. În această variantă, soluţionarea pretenţiilor tale se rezolvă la tribunal.
c) Nu s-a acceptat contestaţia, de către comisie, aceasta fiind însoţită de explicaţii privind temeiul de fapt şi de drept pentru care s-a respins. În această variantă, decizia trebuie contestată la tribunal.

Secţiunea a 3 – a
Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ
(1) Prima instanţă este tribunalul, iar a doua instanţă este curtea de apel.
(2) Sunt două căi de urmat: prima, printr-o acţiune proprie, iar a doua, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.
(2.1.) În primul caz, printr-o acţiune proprie, te poţi adresa unui avocat cu suportarea cheltuielilor. SCMD în acest caz, nu te poate ajuta. Te rugăm ca în acest caz să informezi în scris filiala din care faci parte.
(2.2.) În al doilea caz, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD, în care cheltuielile sunt suportate de organizaţie. În raport de nevoile proceselor, se pot cere şi alte sume.

(3) Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul 1 - După trimiterea contestaţiei la comisie, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul):
1.1. - copie după decizia veche de pensie;
1.2. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3. - copie după noua decizia de pensie;
1.4. - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5. - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a
contestaţiei.

Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.
Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.
Pasul 4 – Prin excepţie de la regula generală, prezentată la paşii 1, 2 şi 3, membrul de sindicat poate depune documentele de la pasul 1, la orice filială a SCMD din ţară, pentru motive personale, care nu îi permit depunerea acestora la filiala unde este înscris ca membru. În această situaţie, membrul de sindicat are obligaţia de a fi permanent în legătură cu filiala unde a depus documentele pentru a semna personal tabelul nominal care însoţeşte intervenţia în instanţă.
Pasul 5 - Atât la depunerea răspunsului la contestaţie (vezi pasul 2 de mai sus), cât şi la comunicarea epuizării termenului de răspuns la contestaţie (vezi pasul 3 de mai sus), fiecare membru al SCMD va face dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SCMD.
(4) Încadrarea în termenele legale este esenţială pentru susţinerea demersurilor în instanţă.
(5) La sediul din ............................................, începând cu data de ....................... se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor de la alin 3, Pasul 1, format din colegi din filială prin voluntariat. Cei care nu pot veni la sediu, trimit documentele, la adresa de mai sus, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6) Membrul de sindicat are obligaţia de a răspunde imediat şi de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la chemarea adresată prin sistemul de anunţare cunoscut, pentru a depune documentele respective şi a semna tabelele de reprezentare în instanţă.

TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

PARTEA A II – A
ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD
Secţiunea 1
PRIVIND EVIDENŢA ŞI ANUNŢAREA MEMBRILOR FILIALEI
a) actualizarea situaţiei cu membrii filialei (operarea celor care s-au retras, includerea celor noi veniţi, clasarea membrilor pe case de pensii sectoriale, etc.);
b) constituirea/reactualizarea Sistemului de anunţare a membrilor de sindicat. Sistemul, care va cuprinde mijloacele de anunţare, persoanele responsabile de transmiterea mesajelor şi modalităţile de transmitere/anunţare (prin: e-maile, telefon, corespondenţă, contact direct sau chiar mijloace mass-media – audiovizuale sau scrise locale) trebuie să asigure transmiterea mesajelor până la nivelul FIECĂRUI MEMBRU AL FILIALEI. Noii membrii ai filialei se trec într-un lanţ de anunţare încă de la completarea cererii. În situaţia în care o persoană de pe lanţul de anunţare nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile asumate, renunţă la a mai fi responsabil cu transmiterea mesajelor sau din alt motiv, cel aflat pe treapta ierahică imediat următoare înştiinţează de urgenţă conducerea filialei şi gestionează provizoriu legăturile neacoperite, până la clarificarea situaţiei;
c) Biroul Operativ (jud., mun., orăş., de sector) se va asigura că fiecare membru al filialei a intrat în posesia Ghidului, inclusiv pentru cei aflaţi în spital sau alte situaţii de excepţie (plecaţi la rude, în staţiuni balneoclimaterice, etc.). Totuşi membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. Legătura permanentă cu filiala şi înştiinţarea persoanei din amonte pe sistemul de anunţare rămâne principala sa obligaţie. Ghidul va fi afişat permanent pe site-ul filialei;
d) primirea de noi membri se poate face până în preziua depunerii actelor la tribunal, dacă persoana prezintă dovada contestării noii decizii de pensionare şi plata cotizaţiei de membru SCMD.

Secţiunea a 2 - a
PRIVIND CONTESTAREA NOILOR DECIZII
a) contestarea se realizează conform prevederilor cuprinse în Ghidul elaborat;
b) se operează în evidenţe opţiunile celor care au transmis că nu contestă noile decizii. Se pot întocmi deja tabele separate, urmând ca denumirea acestora sa fie comunicată mai târziu.

Secţiunea a 3–a
PRIVIND REZOLVAREA LITIGIULUI ÎN INSTANŢĂ
a) operarea în evidenţele filialei a opţiunilor celor care au înştiinţat filiala că nu se alătură SCMD pentru a merge în instanţă. Arhivarea scrisorilor trimise;
b) plicul cu documentele prevăzute în Ghid la Secţiunea a 3–a - Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ, Pasul 1, se depune în termen de 3 zile calendaristice. Plicul se înregistrează într-un registru special, iar în colţul din stânga sus se scriu următoarele date: numărul de înregistrare din registrul special; data când a fost înregistrată contestaţia; data de rezolvare a contestaţiei (termenul maxim); data limită până la care trebuie depusă acţiunea în instanţă pentru persoana respectivă;
c) se verifică conţinutul şi dacă nu sunt depuse toate documentele specificate în Ghid, atunci la rubrica Observaţii din registru, se consemnează cele lipsă, iar membrul de sindicat va fi atenţionat ca până la ...... să completeze setul de documente solicitat. Altfel nu va putea fi inclus pe tabel;
d) termenul de registru utilizat poate fi înţeles ca cel clasic sau fişier electronic de evidenţă, care permite listarea în funcţie de selecţia dorită. Registrul special va avea, în principal, următoarea structură:

Nr. crt Nume şi prenume, cu iniţiala tatălui Cine depune documentele
/Semnătura

Cine primeşte documentele /Semnătura Observaţii
* Se completează cu documentele lipsă din setul obligatoriu de documente prevăzut în Ghid (Secţiunea (3), Pasul1)
(e) Plicurile cu documentele astfel înregistrate, se clasează în prima etapă pe data maximă de soluţionare a contestaţiei, iar ulterior (după expirarea termenului maxim de contestaţie sau depunerea răspunsului la contestaţie – vezi mai jos), pe datele limită de atacare la tribunal. Se depun în fişete metalice, în încăperi care să asigure securitatea şi prevenirea sustragerii lor. Birourile Operative sunt autorizate de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare pentru prevenirea sustragerii, a incendierii sau altor motive de forţă majoră.

f)titlul tabelului şi structura acestuia se va comunica, până la sfârşitul lunii ianuarie. Tabelul va avea obligatoriu ,,Nr. crt.”, iar fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată. Completarea lor, de regulă, trebuie încheiată până în preziua înregistrării actelor la instanţă. În mod excepţional, în ultima zi se pot ataşa pagini de sfârşit, cu respectarea cronologiei numărului curent.

Din cele expuse rezultă că la o filială pot exista una sau mai multe intervenţii în instanţă, respectiv serii de reclamanţi. Acest aspect rezultă din modul de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de contestaţii respectivă.
Modul cum se va realiza conexiunea dintre tabele şi intervenţia în instanţă urmează a fi precizat.

EXEMPLE DE COMPLETARE A PLICULUI
(în partea stângă sus):

Cazul 1 – fără răspuns la contestaţie
S-a primit decizia pe 10 ian; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 18 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: 18 ian. + 45 de zile = 02 martie; atacarea în instanţă: în perioada 03.03 (+ 30 de zile) - 01 aprilie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.

Completarea plicului:
Nr. 1/21.01.2011
Înregistrare contestaţie: 18.01.2011

T. instanţă:
I- După: 02.03.2011
II – Între: 03.03. până la 01.04.

Explicitare:

I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 18. ian. + 45 de zile = 02 martie. Se realizează prima clasare: după acest termen: 02 martie.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 01 aprilie.

Corecţiile se fac în funcţie de cum se găseşte persoana faţă de cele trei termene:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei sau epuizarea termenului de 45 de zile în care nu s-a primit răspuns la contestaţie).

Cazul 2 – cu răspuns la contestaţie

Primit decizia pe 11 ian.; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 15 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: = 05 feb. (a primit răspunsul după 22 de zile, faţă de 45 de zile ca termen maxim de soluţionare); atacarea în instanţă: începând cu 05 feb. (+ 30 de zile) până la 06 martie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.

Completarea plicului:
Nr. 2/18.01.2011
Înregistrare contestaţie: 15.01.2011
T. instanţă:

I- După: 28. feb
II – Între: 05 feb. – 06 martie

Explicitare:
I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 15. ian. + 45 de zile = 28 feb. Se realizează prima clasare: după acest termen.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. În cazul nostru, răspunsul a venit în interiorul termenului maxim de soluţionare a contestaţiei de 45 de zile. Se calculează începând cu 05 feb. Nu se mai ţine cont de termenul scris iniţial la rubrica ,,I – După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 06 martie.

Secţiunea 4
PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTELOR INDIVIDUALE PENTRU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ
a) începând cu data de ....../........2011 se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor, de luni până sâmbătă, între orele ........ – ......... la sediul din ........................ pentru înregistrarea, calculul termenelor legale, clasarea plicurilor, completarea documentelor menţionate în Ghid şi semnarea tabelelor nominale pentru acţiunile în justiţie, precum şi alte aspecte de evidenţă;

b) asigurarea permanenţei se face din membrii secretariatului filialei şi din voluntari, planificarea acestora fiind întocmită şi urmărită de secretariat. Voluntarii sunt membri ai SCMD, sunt la dispoziţia secretariatului filialei şi primesc sarcini precise de rezolvat. Numărul de voluntari se stabileşte de Biroul Operativ al filialei.

PARTEA A TREIA
MĂSURI URGENTE
Secţiunea a 5 – a
MĂSURI URGENTE – în vederea promovării acţiunilor sindicatului în instanţele de judecată.
1 – Preşedinţii de filiale vor contacta câte 2 avocaţi din barourile locale în vederea susţinerii acţiunilor la tribunalele locale. Cu prioritate se va face apel la membrii de sindicat care au calitatea de avocaţi şi acceptă să reprezinte interesele colegilor sindicalişti.

În cazul în care nu există o astfel de posibilitate, se va apela la avocaţi din Baroul local. Se va comunica consilierului juridic Emilian Pielmuş prin e-maile em.pielmus@yahoo.com următoarele date :
1 – NUMELE şi PRENUMELE
2 – BAROUL DIN CARE FACE PARTE
3 – TELEFONUL/ADRESA DE E-MAILE

ale avocaţilor contactaţi.

Termen pentru acest demers: 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestui comunicat.
2 – Departamentul juridic va stabili, la o dată viitoare ce va fi comunicată, o întîlnire a preşedinţilor de filială însoţiţi de avocaţii aleşi.
3 – Se va comunica prin poştă începând cu data de 10.01.2011 exemple concrete de inadvertenţe descoperite în documentele emise de autorităţile abilitate, pentru calculul pensiilor (nereguli constate cu prioritate din adeverinţele de venituri brute/nete), inclusiv copii, de pe aceste documente (adeverinţe).

Responsabilitate: de aplicarea şi monitorizarea măsurilor prevăzute în prezentul comunicat, răspund, conform atribuţiilor, în mod direct, membrii de sindicat şi preşedinţii de filiale.
Şeful DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Gl. Lt. (r) prof. Univ. dr. PAVEL ABRAHAM


INCA UN PROCES CASTIGAT DE ALTI AVOCATI IN FAVOAREA MILTARILOR
 AI SCMD-ULUI DECAT SE LAUDA CU CE FAC ALTII PENTRU MILITARI SI VIN SI EI SA SE GUDURE PE LANGA

In data de 6.12.2010, CA Bucuresti a suspendat efectele HG nr. 735/2010 pentru 635 de foste cadre militare, iar punerea in executare a deciziei presupune sistarea tuturor activitatilor ce conduc la recalcularea pensiilor in temeiul hotararii de Guvern, cu consecinta mentinerii in plata a pensiilor actuale.
Reclamantii au fost reprezentati de Piperea & Asociatii prin Avocat Gheorghe Piperea. Aceasta hotarare este executorie, autoritatile statului fiind obligate sa o puna in executare.


Gheorghe Piperea a declarat ca aceasta decizie reprezinta o dovada vie a functionarii principiului separatiei puterilor in stat, puterea judecatoreasca corectand atitudinea sfidatoare a Guvernului la adresa principiilor Constitutionale si ale CEDO: “Aceasta decizie reprezinta dovada faptului ca in Romania statul de drept inca functioneaza si va functiona in continuare atata timp cat ne putem baza pe constiinta si independenta justitiei”.

IN ATENTIA CLOR CE INCA NU SI-AU DEPUS CERERILE DE ELIBERARE DE ADEVERINTE .                                               
Ce e de facut ? Cititi aceasta adresa catre MInisterul Apararii Nationale si decideti.


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Baroul Cluj

Iepure Viorel - Cabinet de avocat

Nr. 56 din 30.11.2010

C ă t r e:
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Domnului ministru Gabriel Oprea


- Personal -
Subsemnatul avocat Iepure Viorel, reprezentant al reclamanților general de brigadă (r.) Hexan Viorel ș.a. în dosarul nr.1510/33/2010 al Curții de Apel Cluj, vă aduc la cunoștință faptul că prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 și 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.


În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.


Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.


Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.


Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.


Anexez, în copie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.
Cu respect,
Cluj-Napoca, Avocat Iepure Viorel

30.11.2010


            CURTEA CONSTITUTIONALA DIXIT!

Curtea Constitutionala a respins cererea de neconstationalitate a votului la L.Pensiilor , pe motiv ca :
- nu are caderea sa numere persoanele aflate la vot , sau alte fapte , ci doar documentatia si respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste documentele emise.
-Presedintele senatului nu si-a timis punctul de vedere vizavi de cauza respectiva
- conform procesului verbal intocmit la inceperea sedintei era constituit cvorumul necesar luarii unei hotarari.
- in partea a doua a votului, cand practic s-a trecut la vor  nu a mai cerut nimeni verificarea prezentei, deci a ramas valabil numarul raportat la inceputul sedintei(din punct de vedere scriptic.
- probele video inaintate de opozitie nu prezinta date privind momentul inregistrarii deci nu au pututu fi late in seama .

SI UITE ASA , DIN PROSTIA(?) CELOR DIN OPOZITIE, SI A ORBIRII CELOR DE LA CURTEA CONSTITUTIONALA CARE NU ISI DAU SEAMA CA AU IN FATA CULOAREA NEAGRA DACA NU SCRIE NEGRU PE EA ,A FOST LEGIFERATA O ILEGALITATE. PUNCT !PRIMIM DE LA DOMNUL MONAC, PE BLOGUL SCMD O INFORMARE PRIVIND PROCESUL PE HG735 .joi, 18 noiembrie 2010
DIN NOU DESPRE EFECTELE SUSPENDARII HOTARARII DE GUVERN nr. 735/2010
Aduc, inca o data, in atentia colegilor nostri faptul ca HG nr. 735/2010 privind metodologia de recalculare a pensiilor militare de stat si ale politistilor a fost suspendata de prima instanta care a luat in dezbatere cererea de suspendare, respectiv Curtea de Apel Cluj, in 28.09.2010, prin Sentinta Civila nr. 338.

Drept urmare:

1. Orice act sau fapt de punere in aplicare a respectivei hotarari in momentul de fata constituie infractiune, in conformitate cu prevederile art. 287 Cod Penal.

2. Curtea de Apel Bucuresti, in data de 29.09.2010, prin completul care judeca cererea de suspendare a HG 735/2010 inaintata de SCMD, in cursul dezbaterii, prin interventia avocatului Florea Bujorel, a luat la cunostinta de faptul ca HG 735/2010 a fost suspendata cu o zi inainte la Cluj. Curtea a constatat ca nu mai exista subiectul judecatii si, cu acceptul avocatului SCMD, a renuntat la judecata.

3. In data de 16.11.2010, tot Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat asupra cererii ANCMRR de suspendare a HG 735/2010. La punctul 3. din Minuta inscrisa in condica de pronuntari (minuta care va fi motivata ulterior), scrie foarte clar:

“ 3. Respinge cererea de suspendare a HG 735/2010 ca ramasa fara obiect. Deci, HG 735 este suspendata, nu mai este subiectul suspendarii”.

4. Orice alta cerere de suspendare a HG 735/2010 adresata oricarei Curti de apel (ca instanta competenta material la o astfel de cerere) este neavenita, nejustificata, lipsita de obiect, indiferent de propaganda facuta de unii avocati.

Pasii urmatori:

Hotararea Curtii de Apel Cluj este supusa caii de atac a recursului. Guvernul Romaniei in calitate de parat, nemultumit de sentinta, a depus cererea de recurs. Dosarul cauzei de la Cluj, impreuna cu cererea de recurs, se afla in prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie (instanta competenta sa judece recursul). Data recursului nu a fost inca stabilita.

5. Nu se mai pune, sub nici o forma la indoiala valabilitatea sentintei civile nr. 338, pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Comisia de disciplina din cadrul CSM a constatat ca judecatoarea Claudia Idriceanu nu s-a aflat in conflict de interese.

Efecte juridice prezente si posibile in viitor:

a) In prezent, dupa cum am aratat mai sus, HG 735 este suspendata si constituie infractiune orice act sau fapt de punere in aplicare;

b) Daca in urma judecarii recursului ramane valabila sentinta civila de la Cluj, suspendarea HG 735/2010 se mentine pana la aparitia primei Hotarari judecatoresti definive si irevocabile de anulare a HG 735/2010. In acest sens (adica pentru anulare), exista mai multe actiuni in justitie ale SCMD in curs de derulare.

c) Daca in urma judecarii recursului este anulata Sentinta civila de la Cluj, aplicarea HG 735 se reia, dar poate fi stopata printr-o sentinta favorabila in procesele de anulare.

In concluzie:

Batalia juridica este in plina defasurare. Ea poate fi in final castigata, dar pentru aceasta, in acest moment, este necesar a fi indeplinite, cel putin, urmatoarele conditii:

- intelegerea rolului fundamental al justitiei in salvarea noastra;

- renuntarea la actiuni disperate in genul acceptarii propunerilor unor avocati de a declansa contra bani grei inutile actiuni individuale;

- manifestarea increderii in avocatii SCMD care au o strategie complexa si experienta in a actiona pe acest domeniu;

- respingerea calomniilor si acceptarea realitatii ca SCMD, prin Comitetul Director, mobilizeaza in mod prioritar resursele de orice natura, dar mai ales financiare, in aceasta directie, dovedind maturitate, chibzuinta, eficienta si oportunitate in consumarea acestora.
In argumentarea celor prezentate mai sus prezentam documentele care atesta:

I. Recunoasterea de catre M.Ap.N. a faptului ca HG 735/2010 este suspendata:

a) Punct de vedere;

b) Raspuns adresat domnului avocet Viorel IEPURE, in urma notificarii facute de acesta privind Sentinta Civila 338/28.09.2010.

II. Recunoasterea de catre Curtea de Apel Bucuresti a faptului ca HG 735/ 2010 este suspendata si orice alta actiune in acest sens este fara obiect (rezultatul actiunii ANCMRR in instanta, din 16.11.2010 – declarata fara obiect)
Col (r) dr. Constantin MONAC
Secretar General al SCMD
BASESCU A PROMULGAT DE ZIUA ARMATEI ""Legea privind unele mesuri pentru urgentarea proceselor"
- Se creeaza un complet specializat pentru rejudecarea proceselor in interesul legii " , Se creeaza institutia judecatorului delegat in sprijinul aceleasi comisii . Cei care vor face parte din complet , sunt persoane " desemnate " cu alte cuvinte numite politic , pentru a evita stabilirea "arbitrara" adica desemnarea pe baza competentei .- Noua lege reglemeteaza cazurile in care se poate cere stramutarea cazurilor. Noua lege reglementeaza posibilitatea comunicarii actelor de procedura , adica citatiile . Partile nu mai pot spune ca nu au fost informate , daca au fost in sala cand s-a anuntat urmatorul termen .Se considera ca instiintare si daca avocatul unei parti informeaza avocatul partii adverse .


- Nu se mai poate invoca drept amanare schimbarea avocatului .Se pot transmite citatiie si pe mail sau fax . (Nu conteaza daca l-ai primit sau nu . Nu conteaza daca mailul trimis este interpretat drept spam si ajunge la gunoi -comentariu )


- Nu se mai trimit dosarele din instantele inferioare spre rejudecare . Se judeca sau se admite hotararea instantei inferioare .


- Legea interzice executarile de evacuare din imobil pe perioada iernii -1 Noiembrie 1 Martie .


- Noua lege incurajeaza interventia pentru medierea proceselor in afara juridicului , prin intelegere .


- Se desfiinteaza completul de 9 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se infiinteaza la fiecare instanta , civila sau penala cate doua complete de 5 judecatori .


- se modifica compunerea completelor pentru solutionarea completelor de munca: completul va fi format din un judecator si doi judecatori asistenti .
Modificari aduse la codul penal :


- eliminarea aleatorului in stabilirea instantei care stabileste stramutarea unui proces . Judecatorii trebuie sa tina cont de domiciliul impricinatilor .


- solutionarea cererii de liberare provoizorie , se va face de catre judecatorul de libertati, specializat pe astfel de actiuni


- expertizele in domeniul interceptarilor se pot efectua si de catre alte organe specializate .


- se poate desemna un reprezentant al celor care fac parte din proces pentru procesele colective .


- eficientizarea aplicarii mandatului de aducere : ai dreptul doar la o neprezentare , a doua oara esti adus .


- reguli mai stricte in ceea ce priveste arestarea preventiva –se cere o documentatie solida care sa probeze motivele arestarii, nu sa fie completate dupa arestarea preventive .


- modifica si completeaza masurile privind plangerea penala ; nu se mai inregistreaza dosare daca nu au in el toate datele necesare trimiterii in judecata .


- introduce o noua institutie , “JUDECAREA IN CAZUL RECUNOASTERII VINOVARIEI “ exemplu :caz de aveziune fiscala – recunoastere faptei in fata judecatorului, aduce o reducere majora a pedepsei daca se recupereaza prejudiciul .


- reglementari la deciziile Curtii Constituiionale.
25.10.2010

PRIMIM DE LA DOMNUL SECRETAR GENERAL  AL SCMD

Dupa lungi insistente si interventii pe bloguri, SCMD -CD a binevoit sa ne informeze cu starea proceselor . Exista o mica nelamurire vizavi de HG 735, la care ba am renuntat(si se spune ca platim penalizari -lucru neinfirmat de catre CD ) ba mergem mai departe cu termen pe 07.02. 2011.Comunicatul a aparut ca urmare a tot mai deselor discutii legate de oportunitatea angajarii domnului Ciorbea . E de remarcat faptul ca dupa lungi lupte , COMITETUL DIRECTOR incepe sa citeasca blogurile si sa ia in considerare  vox populi. Doamne ajuta !

CLARIFICARI PRIVIND ACTIUNILE IN JUSTITIE ALE SCMD


1.Inca de la infiintare, SCMD a utilizat toate oportunitatile pentru atacarea in instantele de judecata competente a actelor si faptelor neconstitutionale, nelegale, netemeinice, abusive, aberante, antiromanesti si antieuropene ale actualei puteri politice, astfel:

•Dosar nr. 49780/3/2009, Judecatoria Sector 5 Bucuresti, actiune impotriva statului roman, actiune pierduta la prima instanta, vor urma apelul si recursul;
•Dosar nr. 2756/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti, actiune impotriva lui Emil Boc – termen 26.10.2010;
•Dosar la Tribunalul Municipiului Bucuresti, declinat de la Sectia Civila, la Sectia VIII Litigii de Munca, actiune impotriva Guvernului Romaniei – termen 29.10.2010;
•Plangere prealabila la Guvernul Romaniei impotriva H.G. 735/2010, desigur cu raspuns negativ, dar procedura era obligatorie inaintea sesizarii instantei competente;
•Actiune simultana la Bucuresti, Cluj, Brasov pentru suspendarea executarii H.G. 735/2010, actiune castigata la celelalte doua instante.
Sentinta civila 338/2010 este definitiva, executorie dar revocabila. Adica din momentul pronuntarii ea are efecte juridice asupra tuturor celor care intram sub incidenta ei (militari, politisti, lucratori din penitenciare), efecte care se mentin pana la Hotararea instantei de recurs (Inalta Curte de Casatie si Justitie) si daca Hotararea instantei de recurs ne este favorabila, pana la Hotararea instantei in actiunea de anulare a H.G. 735/2010.
Deci de la data pronuntarii Sentintei civile nr. 338/2010 si pana la datele prezentate mai sus (in functie de o situatie sau alta) orice act sau fapt de executare a H.G. 735/2010 este infractiune, prevazuta in art. 238 Cod Penal - “neexecutarea hotararilor judecatoresti”, aspect care SCMD la notificat M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., dar aceste institutii se complac in starea de infractionalitate;
•Actiune la Curtea de Apel Bucuresti de anulare a H.G. nr. 735/2010, cu termen de judecata pe 07.02.2011;
•Actiune la Consiliul National al Discriminarii, pe motive de discriminare exercitata fata de SCMD de catre Ministerul Apararii Nationale - actiunea a fost judecata, asteptam pronuntarea.
2.In etapa urmatoare, intreaga forta juridica a SCMD, in stransa cooperare si colaborare cu structurile associative ale tuturor celorlalte categorii sociale lovite prin actul abuziv si ilegal de recalculare a pensiilor este directionata spre:
•Pregatirea temeinica a apararii pentru castigarea recursului la actiunea de suspendare a H.G. 735/2010, recurs la care in mod sigur Guvernul va recurge.
•Pregatirea actiunilor pentru atacarea imediata a H.G.-urilor ce vor fi emise in urma promulgarii Legii sistemului unitar de pensii publice;

•Pregatirea actiunii mari a SCMD de anulare si suspendare a deciziilor individuale de recalculare a pensiilor, actiune ce se va depune imediat dupa primirea de catre membrii SCMD a noilor decizii. De aceasta data fiind vorba de acte administrative individuale (deciziile de pensii) orice efect al actiunii in instanta se va rasfrange numai asupra membrilor SCMD. Rog in acest sens Birourile Operative ale filialelor sa manifeste maxima atentie in ceea ce priveste evidenta membrilor de sindicat si in intocmirea tabelelor ce vor fi solicitate.

3.Referitor la oferta d-lui avocat Ciorbea sau a altor avocati, pentru moment nu putem beneficia de acestea, deoarece ceea ce au castigat grefierii, cu aparator in persoana d-lui avocat Ciorbea, (suspendarea H.G. 737/2010 referitoare la celelalte categorii de pensii recalculate, afara de militari, politisti, lucratori din penitenciare) am castigat si noi (suspendarea H.G. 735/2010 referitoare la militari, politisti, lucratori din penitenciare) prin Sentinta civila nr. 338/2010. Dar vom avea o stransa colaborare in procesele de recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie pe cele doua H.G.-uri.

4.Am demarat discutii cu mari case de avocatura, din care face parte si “Casa Ciorbea”, pentru ca in final sa o alegem pe cea “mai tare” pentru actiunea mare de atacare a deciziilor individuale de pensii la Curtile de Apel.

5.In afara actiunilor SCMD orice membru de sindicat are deplina libertate sa apeleze, individual sau in asociere, la orice forma de actiune in instanta si la orice aparator.

Secretarul General al S.C.M.D
Col. (r.) dr. Constantin MONAC

O STIRE PROASTA
Se pare ca judecatoarea de la Cluj care a judecat cauza celor 7 ofiteri privind suspendarea HG 735, a fost gasita incompatibila .
Cine a baut sampania pe cauza asta poate sa o vomite la loc .
Da, ne-am grabit sa ne retragem actiunea de suspendare de la Bucuresti, ca fata mare la maritat . Cand am criticat aceasta decizie , am fost injurat printre dinti . Acuma se vede ca am avut dreptate .Oricum as vrea sa mi se arate si mie de catre juristii SCMD care este articolul de procedura penala sau cod penal sau lege care spune ca deciza de la Cluj era aplicabila tuturor pensionarilor, si nu numai celor ce au introdus actiunea . Ar fi mult mai reconfortant . Si care sunt implicatiile "incompatibilitatii " judecatoarei de la Cluj . Daca asta nu cumva inseamna anularea deciziei date de catre aceeasta doamna judecator . Ce spun Juristii SCMD ?
Mai multe informatii aici
01.10.2010

Un alt proces al SCMD solutionat - Dosar nr.49780/3/2009 - pronuntare la 8.10.2010

Cabinetul de avocatura Graziela Barla ne anunta ca astazi, 01. 10. 2010, la Judecatoria Sect.5 Bucuresti s-a judecat cauza care are ca obiect constatarea neconformitatii legii romanesti cu ceea ce prevad tratatele internationale pe care Romania le-a ratificat si pe care este, deci, obligata sa le respecte. Tratatele invocate se refera la drepturi fundamentale ale cetateanului ( dreptul la proprietate, la munca, la un trai decent, la pensie, etc.). Actiunea pe care SCMD a initiat-o prin numitul cabinet de avocatura vizeaza cu precadere problemele legate de cumulul pensie - salariu , ca realitate de drept cuvenit prin ceea ce prevede Constitutia Romaniei, realitate incalcata grosolan de autoritatea politico-administrativa romaneasca. Din pledoaria D-nei avocat Barla instanta a luat nota atat de temeiurile juridice europene si internationale invocate, cat si de situatia speciala a categoriei reprezentata de militari carora, prin documente publice, ratificate la cel mai inalt nivel, li s-a recunoscut atat sacrificiul constient facut pentru integrarea euro-atlantica a Romaniei , cat si dreptul de a beneficia de un acces neingradit la o reincadrare in munca in conformitate cu calificarile, experianta si competentele detinute de acestia. In vederea completarii dosarului cauzei cu noi evidente si probe documentare instanta a amanat pronuntarea cu sapte zile. Vom reveni cu alte necesare precizari.
Col.(r.)Valeriu Pricina, Vicepresedinte - purtator de cuvant al SCMD

30.09.2010

Comunicat

1.Prin Sentinta civila nr. 338 din 28.09.2010, Curtea de Apel Cluj a hotarat suspendarea executarii HG nr 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor.

2.In Dosarul nr. 7130/2/2010 de la Curtea de Apel Bucuresti, la termenul de judecata din 29.09.2010, cu acelasi obiect, avocatul SCMD a solicitat renuntarea la judecata si a rugat instanta sa ia act de sentinta nr. 338 a Curtii de Apel Cluj.

3.In celelalte doua actiuni ale SCMD la alte instante din tara, de suspendare a executarii HG 735/2010 se va proceda in acelasi mod ca la Bucuresti.

4.Sentinta civila nr. 338/28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj este definitiva dar revocabila, fiind supusa recursului in termen de 15 zile, recurs la care guvernul Romaniei, in mod cert nu va renunta. In aceasta situatie, intreaga forta juridica a SCMD se va indrepta spre sustinerea mentinerii sentintei juste a Curtii de Apel Cluj in fata recursului Guvernului Romaniei.

5.Efectul juridic imediat al Sentintei civile nr. 338/28.09.2010, notificata si catre MapN, MAI si SRI, este acela de incetare a executarii HG 735, deci a oricarui act sau fapt de supunere a pensionarilor proveniti din structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala unor umilinte incredibile, prin incalcarea prevederilor Constitutiei Romaniei, ale statutelor profesionale ale acestor categorii, ale legislatiei europene, a pactelor si tratatelor privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului, ale celor mai elementare norme morale si, nu in ultimul rand, prin antiromanismul, minciuna si impostura unor guvernanti vremelnici.
Secretarul General al SCMD,

Col. (r) dr. Constantin MONAC
PING PONG JURIDIC

17 comentarii:

 1. Nu poti face deosebirea intre procesul de suspendare si cel de anulare. Sunt 2 chestiuni total diferite... La acela pe anulare avem termen mai tarziu. Am renuntat numai la cel pe suspendare deoarece ne convine sentinta de la Cluj.

  RăspundețiȘtergere
 2. Da dar nu poti da cu piciorul la o cale de atac atata timp cat nu esti sigur de inutilitatea ei . Procesul de la cluj poate fi pierdut si stii din ce cauza . In plus , nu s-a dat sentinta finala . In plus , Se pare ca CMJ -urile primesc in continuare cereri de adeverinte , asa ca nu vad unde este aplicabilitatea suspendarii ?
  Deci Draga Elena . S-a facut o prostie .

  RăspundețiȘtergere
 3. De suspendarea sau anularea actelor administrative cu caracter normativ, in procedura contenciosului administrativ, beneficiaza toti cei carora se adreseaza acel act, nu numai cei care au formulat actiunea.Asta spre deosebire de actiunile civile sau comerciale.S
  Suspendarea actului normativ se poate cere oricand in actiunea principala de anulare... pana incepe sa se judece procesul pe fond.

  RăspundețiȘtergere
 4. Multumesc plano 10,
  Nu ca nu te-as crede , dar ti-as fi recunoscator daca mi-ai da, pentru ca eu ca necunoscator nu stiu unde sa caut din multitudinea de acte normative legi si coduri de procedura , baza legala a celei spuse . Ca sa linistesc si eu pe cei ce aud tot felul de variante . Personal am intrebat avocat care mi-a spus exeact contariul . Unde se specifica cele afirmate ? Inca odata , nu contest , as vrea doar sa stiu care este baza acestei interpretari, pentru ca parerile difera de la un avocat la altul .

  RăspundețiȘtergere
 5. Baza legala este Legea contenciosului administrativ.Un act administrativ
  normativ nu poate fi suspendat numai pentru unii din cei carora se adreseaza si valabil pentru ceilalti.\DE ALFFEL SI IN DISPOZITIVUL SENTINTEI DE LA CLUJ SE SPUNE EXPRES CA SE SUSPENDA EXECUTAREA hg 735 PANA LA JUDECAREA PE FOND A ANULARII.
  Mai mult cititi aici din teoria Dreptului Administrativ:

  http://www.plano10.com/2010/11/suspendarea-actului-administrativ-in.html

  RăspundețiȘtergere
 6. @Neacsu
  De ce pe Plano10 l-ai crezut si pe mine nu? Cum sa numesc asta din partea ta? Ce, vrei sa-mi deschid si eu blog ca sa ma crezi tu in ceea ce spun?

  RăspundețiȘtergere
 7. Pentru ca :
  1.Plano10 m-a dus la punct, mi-a dat ce am cerut. Am cerut articol sau capitlo de lege , mi-a dat documentul care contine prevederea.
  2. Plano a avut intotdeuna un punct de vedere realist, obiectiv, civilizat, fara patima , fara ura , fara parti-priuri.
  3. Plano nu a intaratat pe nimeni impotriva mea si nici nu si-a schimbat punctele de vedere in functie de fazele lunii .
  4.Plano 10 nu apara interesele SCMD pentru simplul fapt ca nu e membru. Deci e mult mai obiectiv si decat tine si decat mine .

  RăspundețiȘtergere
 8. Elena,
  PS . Nu am spus ca l-am crezut, doar i-am multumit ca m-a trimis la sursa. Eu nu stiam unde sa caut.

  RăspundețiȘtergere
 9. @Neacsu
  Prea multe laude, d-le!
  Sa vedem ce o sa ziceti si despre raspunsul dat lui Porto... ala pe care amicul Cezar l-a preluat de pe blogul meu?
  @ELENA
  Fa-ti blog personal ca sa-i faci concurenta Rinciog.

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce sa spun ? E punctul dumitale de vedere . Nu inteleg insa Cezar e postasul ? Pe Porto il cunosc foarte bine si stiu si afinitatile sale . E dreptul lui sa sprijine ce vrea , fiind "conational" din principiu nu comentez . Discutiile mele cu el, ca si cu Giuliano57(una si aceeasi persoana ) cred ca le-ai vazut mai d emult la Burcu pe blog as aca inutil sa mai intrebi ce as spune.Apropo, amicul Cezar pentru cine ?

  RăspundețiȘtergere
 11. @Neacsu
  Cezar este amic pentru mine si "amic", dupa cum va duelati, pt dvs.
  Este mai iute de mana si-mi "fura comentariile"
  Nu l-am citit pana acum pe Giuliano.

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu ai pierdut nimic,Giuliano este aceeasi persoana cu digit-porTO. In fine , nu imi permit sa dau sfaturi de nici un fel in ceea ce priveste relatiile cuiva cu altcineva sau sa ma amestec . In ceea ce-l priveste pe Cezar, aplic acelasi principiu, eu personal nu am nimic cu " el " orice ar crede . As fi insa curios- daca sunteti prieteni cu adevarat- sa stiu daca ai vorbit vreodata cu el la telefon si ii cunosti identitatea. Este o simpla curioziotate, si atata tot.
  Cu respect,
  Neacsu

  RăspundețiȘtergere
 13. @PLANO
  -Cand doriti,ne conversam cu cea mai mare placere la telefon.PS. daca va foloseste la ceva ,va pot da fara nici-o retinere si CNP-ul

  RăspundețiȘtergere
 14. Ps.astept cu interes sa citesc ca un partener de blog il considera AMIC pe neacsu !

  RăspundețiȘtergere
 15. Cezara,
  TE SUPERI DACA MA FAC CA NU VAD CE MAI SCRII ?

  RăspundețiȘtergere
 16. Tovarasul Basescu nu va ceda in fata URII FATA DE ARMATA CARE I-A SCOS DOSARUL DE SECURIST DE LA CONSTANTA . TOCMAI DE ACEEA SI-A PERMIS CA SA PLATEASCA ACEASTA POLITA DE ANULARE A LEGII 164/2001 , LEGE DATA IN CONSONANTA CU CRITERIILE U.E., NATO SI DIRECTIVE SGHENGEN. IN ORICE TARA NATO/U.E., MILITARII, POLITISTII SI MAGISTRATII FAC PARTE DIN ACELAS CAPITOL DE LEGE A PENSIONARII SI INDIFERENT DE SPORURILE CUVENITE NU AU VOIE SA OBTINA MAI MULT DE 100 % DIN ULTIMA SOLDA , CA PENSIE . LIMITA MINIMA PENTRU CARE SE OBTINE 100% CUANTUM DE PENSIE ESTE DE 35 DE ANI VECHIME.FARA STAGIU DE COTIZARE SI ALTE STAGII COMPLETE SAU INCOMPLETE. LA PENSIE SE POATE IESI SI DUPA 2, 10, 17 SAU ALTI ANI INSA COTA DE PENSIE ESTE REDUSA CU MULTE PROCENTE, DEOARECE ACCIDENTATII , INVALIZII DE RAZBOI NU AU CUM SA OBTINA VECHIME DE 35 DE ANI .

  RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.