marți, 29 decembrie 2020

Comentarii si propuneri la Normele de aplicare a L168/2020- partea a II -a

 

Continui analiza si propunerile privind Normele de aplicare a L168/2020

Propuneri:
a) clarificarea termenilor, a situatiilor, notiunilor si metodelor de intrare in posesie de catre beneficiari, a drepturilor acordate de lege.
b) inlaturarea discriminarilor
c) O mai atenta si detaliata atentie catre modul de acordare a drepturilor si mai ales intrarea in posesia acestora de catre rezervisti/ pensionari, care, prin metodologie nu au nimic clarificat, nici cum intra in posesia legitimatiei de veteran, nici cine cand si cui trimite datele de evidenta, nici cand si cum li se inmaneaza legitimatiile, nici cum si cine le preschimba vechile legitimatii, nici cum procedeaza cei care inca nu sunt identificati de CMZ ca beneficiari ai legii, deci cei care inca nu au legitimatii. Dimpotriva, sunt lasati pe mana a 6 structuri, recte. CMZ uri, SMFT/A/N, DGMRU, DCVP, SMAp si CSP , din care una intocmeste situatiile, doua verifica si centralizeaza, una emite ordinul, alta face legitimatiile si alta „emite decizii” si aloca la drepturi dar nu se specifica care este lantul care leaga aceste structuri si cum se pune in miscatre masinaria. Daca cineva doreste sa se planga CUI SE PLANGE, cui face contestatie, caci se va arunca pisica de la o structura la alta. Se pare ca cei care au imaginat acest mecanism au fost fani Angelo Niculescu fostul selectioner al nationalei de fotbal care a introdus temporizarea in fotbalul romanesc. Domnule atata plimba amarata aia de legitimatie de la o structura la alta ca te intrebi daca nu cumva le pare rau ca trebuie sa o dea si fac tot posibilul sa nu mai ajunga la destinatie, dar nu atat legitimatia, cat indemnizatia.
d. Pentru cei care au deja legitimatiile vechi, alocarea la drepturi sa se faca imediat, avand in vedere ca acestora le au fost verificate documentele si acordata calitatea de veteran, exista deja evidenta acestora atat la CMZ uri, cat si la DGMRU si DCVP, ramand eventual, doar a fi trimise listele la SMAp si CSP pentru acordarea legitimatiei si indemnizatiei, si asta e posibil din februarie 2021.

4. Din Normele de aplicare se intelege ca beneficiarii vor intra in posesia indemnizatiilor dupa ce li se elibereaza legitimatiile. Este oare corect? Dreptul de a beneficia de indemnizatie este dat de PARTICIPAREA LA MISIUNI, NU DE O BUCATA DE CARTON care cine stie cand este acordata si cat trebuie sa astepte beneficiarul pentru a intra in posesia ei.

Propunere: Sa se acorde indemnizatia in baza situatiei si evidentei existente la CMZ uri, evidenta care sa fie trimisa concomitent la toate cele 3 structuri care au atributiuni, MApN, SMAp si CSP. CSP sa puna in plata indemnizatia in baza situatiei inaintate de CMZ, pana la tiparirea legitimatiilor. Oare conducerea MApN nu mai ate incredere in lucratorii de la CMZ? Cand s-au intocmit Decixziile de recalculare la schimbarea legilor, datele au fodstbtrimise de la CMZ direct la CPS, dar acuma trebuie verificata o indemnizatie la 10 structuri? Asta e BATAIE DE JOC, SE VEDE DE LA O POSTA INCERCAREA DE A TERGIVERSA AMANA, DACA SE POATE CHIAR IMPIEDICA, ACORDAREA ACESTEI INDEMNZATII. Nu e normal ca veteranul sa astepte pana se gaseste tusul necesar tiparirii. Ce facem daca se intrerup relatiile comerciale cu China si nu mai primim tus, hartie, folie de plastic?

5. La art.2(2) din Norme se specifica faptul ca indeplinirea conditiilor din art. 2(1) este decisa de o comisie a SMAp conform art.7(5) din lege,dar aceasta comisie este desemnata pentru stabilirea reincadrarii celor raniti, la capIII.Ce treaba are coada vacii cu stampila primariei? Dupa ce trei structuri verifica datele trimise de CMZ uri, dupa ce ministrul emite ordinul, acesta intra in comisia SMAp pentru a vedea daca indeplineste conditiile? Deci o structura aflata in subordinea Ministerului verifica documnentele emise de acesta? Doamne, ne-am tampit cu totii? Aceasta este o activitate INUTILA, comisia respectiva nu are nici o treaba cu eliberarea legitimatiilor, este introdusa pentru sa lungi boala.
6.Cine trimite catre CPS documentele pentru punerea in plata a sumei forfetare ( prevazute la art.5(5.c)si care sunt aceste documente?
7.Nu se specifica cand si in ce conditii, in baza caror documente, CSP emite decizia si face alocarea la drepturi.

8.Nu se specifica nicaieri cum intra omul in posesia legitimatiei si ce face cu ea? Merge el la CPS pentru a face dovada faptului ca poate fi ” bagat la drepturi”?

9. Se spune ca CPS emite decizie de alocare la drepturi a personalului participant la misiuni, aflat la pensie, in rezerva sau retragrere. Ce fel de decizie? CPS, conform atributiunilor, poate emite doar decizii de calculare, recalculare actualizare si revizuire a pensiilor. Pe de alta parte, CPS NU ESTE FACTOR DE DECIZIE, CI DE EXECUTIE.

Din lac in put

Forma finală a proiectului de ordin de ministru este MULT mai slabă calitativ în îndeplinirea rolului de normă de aplicare a legii faţă de ordinul M-88/2016 dat în aplicarea legii anterioare. Astfel, sunt constatate o serie de OMISIUNI de reglementare a unor prevederi de lege şi/sau stabilirea unor norme care EXCED prevederile legii şi care conduc la ambiguităţi de interpretare afectând negativ aplicarea.Legiutorul a fost foarte clar în prevederile dispoziţiilor tranzitorii din L168/2020:
„Articolul 20
(1) Personalului căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4.
” (2) Legitimațiile care atestă titlul onorific de Veteran, eliberate personalului participant până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se preschimbă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4, iar termenul și modul de preschimbare a acestora se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării/directorului general al Direcției generale de informații a apărării.”
Or, în cadrul proiectului de ordin NU există prevederi care să asigure CONTINUITATEA drepturilor la momentul trecerii la L168, reglementată expres de legiutor în alin.(1) şi care nu este condiţionată decât de îndeplinirea condiţiilor de la art.4, condiţii identice cu prevederile anterioare, verificate deja (tempus regit actum) pentru acordarea titlului onorific de Veteran. Normele de aplicare, ca şi legea dealtfel, trebuie să contină și dispoziții tranzitorii, care să cuprindă măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. Dispozițiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc și să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme norme(asa cum sustine legea si deciziile CCR mentionate mai sus).
Mai mult, omisiunea reglementării situaţiei juridice a personalului căruia i s-a conferit anterior titlul onorific de veteran, coroborată cu alte prevederi ale proiectului, conduc la situaţia în care acesta va fi supus unei NOI acordări, situaţie aflată deasupra prevederile legale din L168 care prevăd expres “ i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege.” Prevederile art. 57 ale Normelor de aplicare propuse introduc obligativitatea generală a alocării la drepturile prevăzute de L168/2020 doar după emiterea ordinului ministrului apărării naţionale sau adoptarea HG prin care se conferă calitatea de Veteran din teatrele de operații şi a legitimaţiei emise în baza acestora. Or, această reglementare comportă mai multe aspecte succeptibile de încălcare a legii şi abuz de reglementare:
-se introduce obligativitatea obţinerii unui ordin de ministru al apărării şi pentru cei care au deja titlul de veteran acordat conform legislaţiei anterioare – nelegalitate prin încălcarea prevederilor L168/2020 (i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute) şi totodată o aplicare retroactivă;
-introducerea necesităţii emiterii legitimaţiei pentru acordarea drepturilor.

– încălcarea legii prin adăugare la lege, naşterea drepturilor acordate ţine de obţinerea titlului onorific şi nicidecum de un înscris prevăzut de lege doar ca element de “atestare și evidențiere” a titlului acordat, cu rol de confirmare suplimentară. Emiterea legitimaţiei, operaţiune ulterioară acordării titlului, nu are relevanţă juridică, drepturilor stabilite de lege fiind cuvenite de la momentul obţinerii titlului;
-condiţionarea existenţei ordinului de ministru şi a emiterii legitimaţiei pentru acordarea drepturilor încalcă prevederea din lege „beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute”, înfrângându-se în mod nelegal voinţa legiutorului primar de a nu întrerupe caracterul continuu al unor drepturi acordate chiar şi în perioada de “tranziţie” care apare ca urmare a unei reglementări noi ce înlocuie o altă reglementare.
Caracterul uniform al intenţiei legiuitorului este exprimat evident şi alin.(2) “Legitimațiile care atestă titlul onorific de Veteran, eliberate personalului participant până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se preschimbă” care nu poate fi interpretat nicidecum că se retrag, urmând a se acorda ulterior, după caz , aşa cum se traduce reglementarea din normele de aplicare propuse.

Reglementările adoptate cu nerespectarea normelor de tehnică legislativă determină apariția unor situații de incoerență și instabilitate, contrare principiului securității raporturilor juridice. Acestea vor genera procese în instanţă, lucru deloc dorit ( sau poate ma insel???) de instituţie şi potenţialii beneficiari ai legii.
Astfel, constatăm că potrivit art.57 alin.(1) alocarea la drepturi se face în baza ordinului de zi pe unitate în cazul unităţilor militare şi centrelor militare şi prin DECIZIE în cazul Casei de Pensii Sectoriale. Folosirea termenului decizie (chiar dacă se poate presupune că reprezintă doar o denumire a unui act intern justificativ) este de natură a introduce o ambiguitate normativă. Rolul CPS în plata anumitor drepturi financiare stabilite prin L168/2020 este doar de asigurare a îndeplinirii şi nu de DECIDERE a acordării, nefiind legal îndreptăţită pentru stabilirea sau acordarea titlului onorific, elemntul juridic purtător de drepturi.
Normele trebuiau să se aplece mai mult asupra comunicării intrainstituţionale stabilind sarcini pentru toate structurile implicate, inclusiv pentru cele care aveau sarcini conform prevederilor anterioare, acoperindu-se toate situaţiile posibile de la declanşarea procesului de acordare a titlului onorific şi pănă la obţinerea drepturilor legale de către beneficiar. Or, se constată că anumite aspecte sunt tratate cu maximă rigurozitate, pe când altele lipsesc sau sunt doar precizate fără a se insista pe rolul şi atribuţiile, termene de îndeplinire,mod de conlucrare cu ceilalţi factori Ioimplicaţi,etc. Situaţiile particulare sau speciale, cu o pondere relativ mică din totalul cazurilor, precum şi cele cu caracter tranzitoriu trebuiau reglementate cu o mai mare acurateţe.

Cu titlu de exemplu:

-în cazul beneficiarilor aflaţi în situaţia precizată în art.20 din L168/2020 se impuneau prevederi de ducere la îndeplinire a legii, altfel actorii implicaţi în derularea procesului nu au obligaţii acoperite legal;
– pentru urmaşii celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii art. 18 litera l) prevede “asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare și civile”. Or, în lipsa oricăror prevederi în normele de aplicare, asistăm la o lipsă de reglementare ce poate genera greutăţi majore pentru aplicare.

Propuneri:

-Introducerea în textul ordinului de ministru prin care se aprobă normele a unui articol nou care să transpună prevederile art.20 din L168/2020, devenind astfel şi ordin de ministru pentru ATRIBUIREA noii denumiri:
Art.11 Personalului căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații prin prezentul ordin şi beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4.

-Introducerea în conţinutul normelor de aplicare a unor prevederi clare privitoare la situaţia personalului prevăzut de art.20 din L168/2020, prin care să se asigure CONTINUITATEA beneficiilor în perioada tranzitorie:
sarcini concrete de asigurare a datelor necesare acordării drepturilor pentru personalul care a deţinut calitatea de Veteran;
-asigurarea condiţiilor de acordare a drepturilor fără necesitatea existenţei fizice a noului tip de legitimaţie DOAR pentru perioada stabilită pentru preschimbarea celor vechi;
-simplificarea procedurilor la nivelul CPS(documentele de acordare a unor drepturi din L168/2020, nu necesită decizie, CPS nu are rol legal de decident)
-stabilirea structurii responsabile cu coordonarea şi asigurarea desfăşurării operaţiunilor pe perioada tranzitorie.

CONCLUZIE: legea este neclara, incompleta, facuta pe genunchi, avand ca tinte in special ranitii si personalul activ, lasand mari neclaritati si posibilitati de interpretare si tergiversare in ceea ce priveste punerea in drepturi a pensionarlor beneficiari, dar, mai ales, ESTE DISCRIMINATORIE ADRESANDU-SE DOAR MILITARILOR DE DUPA 1990 ADICA SLUJITORILOR ACTUALULUI REGIM, UITANDU-SE FAPTUL CA MILITARII SI-AU SLUJIT TARA, NU LIDERII DE PARTID. POATE S- A SCHIMBAT CEVA ACUMA SI NOI NU STIM.

PROPUNERE:
SA FIE CONSULTATI SI CEI DIN MAI PENTRU A SE VEDEA CUM VOR PUNE SI EI LEGEA IN APLICARE, POATE AU SOLUTII MAI BUNE, dar si spre a se evita situatia de la actualizarea din 2017.

SA FIE CONSULTATI LIDERII DE ASOCIATII PENTRU REMEDIEREA TUTUROR DEFICIENTELOR SI NEREGULILOR CONSTATATE.
Intrebare: Daca, conform Anexei2, legitimatia este tip card, cu fotografie Jpg, deci format electronic, cum vor fi trimise de veterani catre centrele militare? Se primesc cereri si fotografii prin mail? Normele de aplicare nu specifica nimic in acest sens.

PS: se mai pune intrebarea cui trebuie sa multumim pentru mandretea de Proiect de norme?

Nu garantez 100%, dar din informatiile mele, la aceste norme a lucrat cineva din DCVP si cineva de la o asociatie care se ocupa de drepturile ranitilor in teatrele de operatii, asociatie care nici macar nu a promovat acest proiect pe pagina proprie. Daca gresesc imi cer scuze.

 

Comentarii si propuneri la Normele de aplicare a L168/2020- partea a II -a

duminică, 27 decembrie 2020

Norme de aplicare a L168- comentarii si propuneri partea I

Rabdare si tutun
Asa cum spuneam, au fost publicate Normele de aplicare a L 168/2020, nu mai trec intreaga denumire. Asa cum ne-au obisnuit colegii nostri din conducerea MApN, facatorii de legi si proiecte, si acest proiect, pentru pensionari, este o bataie de joc. Daca pentru obtinerea de catre activi a sporului la salariu problema e clara, acestia isi vor primi drepturile banesti inca din februarie, pentru pensinari, de la prevederea legala pana la punerea in practica va mai dura si inca foarte mult, pentru ca normnele de aplicare in loc sa lamureasca, sa clarifice sa simplifice chiar, aplicarea legii, o incurca in asa fel incat nici nu stii pe cine sa intrebi cum va fi aplicata legea, pentru ca unii strang datele, altii le verifica, altii dau ordin, altii emit documentul, iar altii pun in plata, in asa fel incat pe oricine vei intreba cand iti vor intra banii in cont, ti se va spune ca nu depinde de ei, altii sunt responsabili. Maiastra lucrare, militareasca! Si cand te gandesti ca actualul ministru, imediat ce a fost numit prim ministru interimnar, a si schimbat garnitura la Palat, dar in structura armnatei nu a putut schimba nimic saracul. De aici se poate trage concluzia ca armata este mai greu de condus decat tara.

Cand ar putea, unii dintre pensionari sa isi primeasca indemnizatiile? Primii, probabil prin octombrie, noiembrie, pentru ca:

 • mai intai, chiar si pentru cei care deja sunt in evidenta ca veterani si au legitimatiile anterioare, odata cu punerea in aplicare a legii, dar nu inainte de februarie, CMZ urile trebuie sa treaca la luarea in evidenta si stabilirea listelor celor care au dreptul sa primeasca noua legitimatie. Aceasta situatie se actualizeaza de catre CMZ uri, lunar, conform art.4(3);
 • apoi acestia trimit (nu e specificat cand) situatia catre „structurile centrale” adica categoriilor de forte, care verifica si centralizeaza datele si le trimit Directiei personal si mobilizare din DGMRU. Aceste structuri fac aceasta operatiune de doua ori pe an.
  -DGMRU verifica si centralizeaza si ea documentele si le inainteaza pana la 15 mai, Directiei Calitatea Vietii, adica… da, acolo unde se coc toate problemele noastre.
  -Directia calitatii vietii intocmeste si promoveaza catre ministrul apararii, documentele necesare conferirii calitatii de „veteran din teatrele de operatii”.
 • Ei, de aici incolo e bezna totala. Ce face ministrul cu documentele primite de la Rosu Imparat, nu se spune, e secret de stat. Daca ministrul mai verifica si centralizeaza si el documentele este un mister, profanii nu trebuie sa stie.
 • Cum ajung documentele aprobate de ministru la SMAp pentru confectionarea legitimatiilor, de aici la CSP pentru emiterea deciziilor de alocare la drepturi, nu ne spune nimeni. Stim doar ca pe undeva, candva, cumva, conform art.3(3) din anexa 3, distribuirea legitimatiilor catre veterani se face de catre Directia calitatii vietii personalului adica acelasi laborator care a intocmit acest proiect, ca si proiectul PLX 199, ca si alte documente aplicate pensionarilor militari in ultimii ani. Deci cutitul care taie painea se afla in acelasi birou in care se framanta coca. Totul incepe si se sfarseste pentru pensionari in acea Directie/Departament. Alles Klar das Comisar? Cine credeti ca va fi ultimul care va primi legitimatia din toata armata? Va las sa ghiciti. Cert este ca pana in octombrie-noiembrie anul viitor deci pana la al doilea semestru, nu cred ca va primi vreun rezervist legitimatia, pentru ca nu exista timpul fiziic necesar.

Posibil ca unii sa spuna ca nu e asa, ca vezi Doamne, art 20 din L 168, spune ca cei carora le-au fost emise initial legitimatii de veteran conform vechii legi, li se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operații și beneficiază, în continuare de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4. Da, asa scrie, si? Daca scrie asa in lege ce? Noi suntem militari, am jurat cu mana stransa pe drapel, noi avem un ordin scris de calitatea vietii si semnat deja de ministru, inainte de a fi discutat si cu asociatiile, sau beneficiarii, ordinul se izecuta, nu se discuta. Hai, ciocu mic, ca acum, ca si pana acuma, ei sunt la putere. Daca normele raman asa cum au fost deja semnate, cum a ramas si PLX 199, lucrurile vor fi atat de clare incat instantele vor avea iara de lucru inca 10 ani cu pensionarii militari, cei care vor mai fi in viata.

Deci sa nu aud pe cineva ca vrea cumva sa intre in drepturi inainte de semestrul doi al anului 2021. Nu ar fi exclus insa, ca printr-o modificare, sa se conditioneze primirea legitimatiei de vaccinare.

Despre Norme, ciudatenii si propuneri

 1. Imi amintesc ca in una din interventiile sale domnul ministru al aparatii si actual prim ministru interimar, declara ca nu este normal sa existe diferente de tratament intre pensionarii militari nici macar intre cei dinainte de 1989 si cei de dupa.

Ori, prin acest proiect de lege, diferentierea si discriminatea sunt nu doar clare ci si statuate, legea adresandu-se, prin art.2.(b doar militarilor psarticipanti la actiuni dupa anul 1990. DE CE? Pentru ca asa a vrut imparatul.
Propunere: sa fie inlaturata sintagma „incepand cu anul 1990” din art.2.punctul b) al legii.

 1. Pe de alta parte, desi legea, prin art.2.(b)specifica genul de misiuni asupra carora se aplica, si anume actiuni MILITARE, misiuni si operatii (ce fel de operatii, pe creier, pe cord, estetice) cele prevazute de L121/2011, art.2-3, normele de aplicare exced legii si o completeaza si chiar modifica, ( fapt interzis de normele de tehnica legislativa si de numeroase Decizii ale CCR) prin introducerea de noi „tipuri de misiuni”, noi termeni, neprevazuti de lege si MAI ALES, neexplicati. Este cazul art 2 din Norme, unde apar sintagmele ” misiuni cu potential ridicat de risc” , ” serviciu de lupta” si alte genuri de misiuni confuze, insuficient explicate dar mai ales generatoare de abuzuri.

Tin sa precizez pentru initiatorii proiectului, ca incalca cu o inconstienta copilareasca numeroase Decizii ale Curtii Constitutionale printre care DECIZIA nr. 447 din 29 octombrie 2013,Decizia 26 din 18 ianuarie 2012, Decizia 420/3.06.2019, si altele.
Amintesc aici doar un text din DECIZIA nr. 155 din 6 mai 2020:
75.Cu privire la existența unor paralelisme de reglementare, în jurisprudența sa, Curtea a stabilit prin Decizia nr. 420 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 1 noiembrie 2019, paragraful 57, că, potrivit art. 13 lit. a), art. 16 alin. (1) teza întâi, art. 36 alin. (1) și art. 53 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune“; „În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative“; „Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie“; „Dispozițiile de fond cuprind reglementarea propriu-zisă a relațiilor sociale ce fac obiectul actului normativ“. Prin aceeași decizie, paragraful 59, Curtea a reținut că, deși normele de tehnică legislativă nu au valoare constituțională, prin reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației, precum și conținutul și forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislații ce respectă principiul securității raporturilor juridice, având claritatea și previzibilitatea necesare. Totodată, s-a reținut că trebuie avute în vedere și dispozițiile constituționale ale art. 142 alin. (1), potrivit cărora „Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției“, și cele ale art. 1 alin. (5) din Constituție, potrivit cărora, „în România, respectarea […] legilor este obligatorie“. Astfel, Curtea a constatat că reglementarea criticată, prin nerespectarea normelor de tehnică legislativă, determină apariția unor situații de incoerență și instabilitate, contrare principiului securității raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii (a se vedea și Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012, pct. III).

Ciudat este ca desi titlul acordat este de „veteran din teatrele de operatii”, conform art 2 din Norme acesta se poate acorda si unor persoane, militare sau civile care nu au calcat in viata lor in teatrele de operatii. Nu e asa ca e frumos?
Propunere:
a. Punerea in acord a Normelor de aplicare cu Legea in sine, fara modificari si completari la lege.
b. Explicarea si definirea clara a tuturor termenilor si prevederilor, pentru a evita confuziile, interpretarile, abuzurile, si eventualele actionari in instanta.
c. Respectarea conditiei privind claritatea legii.

 1. Prin acelasi articol 2 din Norme, introducerea ( peste prevederile legii in sine) a unor noi tipuri de „misiuni si operatii ” pentru militarii din tara, creeaza o gama mai larga, foarte larga de beneficiari, dar nu clarifica modul in care aceste categorii vor intra in posesia drepturilor( inclusiv a datelor prin care pot obtine carnetele de veteran) lasand totul in ceata, la latitudinea unor unor functionari sau chiar personal cu grade pe umar din structurile MApN a caror „bunavointa”, intelegere a legii, judecata si corectitudine au fost dovedite in repetate randuri, chiar si de organe de control. Este de notorietate modul de aplicare a actualiuzarii din 2017. Astfel, serviciul de garda, executat de militarii in termen, mai ales de cei din fostele subunitati de paza la obiective, indeplineste conditiile prevazute la art.2(1),a) face obiectul prezentei legi, dar nu se specifica cine si cum pune la dispozitie celor interesati documentele doveditoare.

Pe de alta parte, de ce ar beneficia de prevederile legii doar cei care au executat serviciul de garda dupa 1990 si nu si cei dinainte? Se creeaza o discriminare pe criterii de varsta sau de ” regim politic” in care s-a desfasurat serviciul militar. Revenim astfel la metodele de epurare si persecutare/ defavorizare a militarilor apartinand sau care au servit TARA in functie de regimul politic, specifice perioadei STALINISTE.

 

 

Norme de aplicare a L168- comentarii si propuneri partea I

vineri, 11 decembrie 2020

Urma scapă turma

 

Au trecut și alegerile parlamentare, de acum, Dumnezeu cu mila. La tv, pe un post, tocmai se vorbește despre situația sanitaro-epidemiologică și șansele ca numărul infectaților să crească în urma procesului electoral. O doamnă, specialistă în politicile de sănătate publică, dar se pare că deloc străină de politicile guvernanților, spunea că nu se așteaptă la așa ceva, pentru că totuși prezența la vot a fost mică și s-au luată măsurile corespunzătoare împotriva răspândirii virusului. Doamna se făcea că nu știe că de fapt, orice s-ar întâmpla, câtă vreme guvernul care a organizat alegerile și a ținut ca acestea să se desfășoare, controlează raportările, este categoric exclus să spună cineva că a crescut numărul de infectări datorită alegerilor. Deci raportările vor stagna în următoarele două săptămâni, indiferent ce se va întâmpla în realitate, pentru a nu da ocazia opoziției să spună că alegerile au creat victime, altele decât cele politice.

”Răzbunătorii”și ”profesioniștii”

Și acum să vorbim despre victimele politice, adică rezultatele votului. Practic victimele sunt aceleași ca și până acum, pentru că indiferent cine câștigă alegerile, nu cei aleși sau nealeși sunt victime, nu politicienii și partidele pierd, ci cetățenii. Și ceea ce până acum, la celelalte alegeri era doar un trend, acum a devenit o catastrofă, prezența la vot a fost ”la mișto”, pentru că alegătorii și-au tratat și ei aleșii așa cum aleșii i-au tratat de 30 de ani. Ceea ce nu au înțeles toți acești ”răzbunători” este faptul că tot ei pierd, pentru că absenteismul la vot face ca aceiași politicieni să fie aleși de un număr mai mic de oameni, la vot vor ieși doar sclavii de partid sau votanții ”profesioniști”, ”spărgătorii de grevă”, adică cei care votează partidul care îi plătește mai bine. Sunt anumite categorii sau grupuri de oameni, cunoscuți de samsarii din partide, care migrează la vot și se plimbă cu autobuzele la toate alegerile, în funcție de cine îi racolează primii sau oferă mai mult. Ei sunt verificați și retribuiți după fotografia buletinului de vot prezentată după votare. Ceea ce nu știu cei care îi ”angajează” este că aceștia pot suge de la mai multe oi odată, pentru că ei pot pune ștampila și fotografia votul, pe același buletin de vot la mai multe partide și merg la fiecare partid cu fotografia  ștampilei pusă pe sigla partidului respectiv, fără a se vedea că au pus-o și la alt partid, încasând bani și de la unii și de la alții, anulându-și practic votul. Așa se face că după numărătoare, toate partidele țipă că au fost furate, că voturile raportate nu bat cu ”numărătoare paralelă” a fiecărui partid. Păi nu bat, pentru că hoții sunt furați de hoții pe care îi plătesc tot ei să fure pentru ei. Aud că la Craiova, Olguța ar fi dat ordin reprezentanților PSD din secțiile de votare, să fotografieze listele de vot, pentru a verifica dacă personalul plătit de primărie a fost la vot. Dacă e așa, dacă zvonurile sau plângerea depusă de PNL se confirmă, este grav, cazul este penal pentru că se încalcă, dacă nu legea electorală, cel puțin legea 363/2018 privind protecția persoanelor privind prelucrarea   datelor personale. Dacă se va dovedi că operatorii de date personale, au executat copii după listele de alegători la ordinul sau cererea doamnei primar, nu e vorba numai de contravenție ci și de abuz și constituirea unui grup infracțional în vederea obținerii de avantaje. Ce își face omul cu mâna lui nici dracu nu dezleagă. Oricum, prin atitudinea celor care nu au mers la vot, alegerile în România au atins culmea ridicolului aceștia nerealizând că ”răzbunarea” lor se va răsfrânge tot asupra lor.

Rezultate

PNL-ul format din fostul PNL și PD, nu a reușit să scoată nici un sfert din voturile celor care s-au prezentat la vot după ce în urmă cu câteva luni se lăudau cu 40 % intenție de vot. Să te scufunzi în doar câteva luni cu 15 procente, indiferent de motiv, nu poate duce decât la o singură concluzie, aceea că nu ai ce căuta la guvernare. De fapt, dacă ne amintim activitatea PNL pe timpul cât a fost în opoziție, se poate spune că nici acolo nu ar avea ce căuta. Duminică seara, după anunțarea exit-pollului, Orban ieșea pe post și cu o moacă de înmormântare anunța că PNL consideră că este câștigătorul  alegerilor și va forma noul guvern împreună cu forțele ”atlantiste”. Această sintagmă ”consideră că este câștigătorul alegerilor”, ne arată că de fapt pe Orban și ai lui  nu i-a interesat și nu au acceptat și respectat niciodată realitatea, ei au făcut ceea ce CONSIDERAU ei că era bine, chiar dacă în realitate nu era. Orban a fost și a rămas un cântăreț la mandolină, o vuvuzea. Acum a ieșit să anunțe că își dă demisia din funcția de premier, dar nu pentru că a obținut un rezultat mizerabil, ci pentru că vrea să se dedice negocierilor pentru formarea viitorului guvern. El încă consideră că a fost un premier și un președinte de partid fără cusur.  ”Pentru mine interesul României este deasupra interesului de partid”spunea Sică, la depunerea mandatului. Cum poți spune asta, după ce ai spus că scopul tău este acela de a forma o majoritate parlamentară  fără PSD??? A spus asta doar pentru a-i arăta lui Iohannis că i-a îndeplinit visul. Păi PSD nu face parte din România, sau acum domnul Orban consideră că numai el vrea binele României ? De fapt   PNL ul practic a dispărut, a fost confiscat de PD și în curând îl vom vedea pe Băsescu în fruntea vechilor colegi de partid. Am auzit că și-ar fi anunțat deja plecarea din PMP. Urmează înfierea.

 La Craiova PNL ul a scos 24%. Nu știu cum se împart cele 4 locuri de senator,  dar împărțind 100 la 4 ajungem la 25, adică rezultă că e nevoie de25% din voturi pentru un post de senator. Ori în acest caz, PNL nu a câștigat nici măcar un post de senator de Dolj, având însă șanse la redistribuire, dacă mai marii partidului, care vor fi ei mâine sau poimâine, vor dori să dea locul Doljului.  Oricum, scorul obținut va fi fără îndoială aruncat în spinarea candidaților, chiar dacă în unele locuri nu candidații au pierdut, ci partidul. Așadar în ciuda campaniei militarizate, cu sprijin zaharisit, este rușinos pentru un fiu al Doljului  să nu obțină nici măcar scorul necesar unui loc sigur,câștigat 100%.

PSD-ul deși are cele mai multe voturi, nu a câștigat nimic, pentru că deși aparent ar mai avea de partea sa AUR, în fapt nu are pe nimeni și nu are pe cine să se bazeze pentru o guvernare. Deci fără îndoială va fi un guvern de dreapta care însă sunt sigur că nu va dura mai mult de un an, poate nici jumătate. Oricum, se vor da bătăi la sânge pentru ministere, iar UDMR va cere din nou sănătatea, cultura, educația, mediul. Revenind la PSD, va avea șansa să asiste și chiar să dea o mână de ajutor la erodarea PNL, dar va fi o satisfacție minoră și lipsită de glorie dar și de efect, pentru că de fapt marele dușman al lor nu a fost și nu este PNL ci KWI. Câtă vreme va asista impasibil la toate faptele neconstituționale ale lui Iohannis, PSD nu va fi decât un pion pe care acesta îl va muta cum vrea el.

USR pare a fi balamaua fără de care nimeni nu poate forma o majoritate, dar trebuie înțeles un lucru, USR aproape nu mai există, a fost acaparat de Cioloș, astfel că acum este și el o unealtă a serviciilor secrete străine. De fapt era și înainte dirijat, dar de acum, după ce Barna va fi defrișat și odată cu el toți cei care au stat la baza formării USB/R, USR va deveni orice dar nu partidul pe care l-au votat cei care au vrut un alt fel de partid. Din USR a mai rămas doar numele.  Adio USR.

UDMR-ul, datorită lipsei de participare a românilor a obținut un scor nemeritat. Sunt convins că își va negocia la sânge intrarea la guvernare sau susținerea unui guvern, indiferent care va fi acela, și în nici un caz acestea nu vor fi în favoarea românilor. Este la mintea cocoșului că UDMR va cere noi ”drepturi” și favoritisme din partea guvernanților. E data asta, având în vedere fragilitatea guvernului, a majorității parlamentare, UDMR are toate șansele să și obțină noi drepturi.

AUR

Pentru cei mai mulți o surpriză, AUR nu este un partid apărut din neant, este un conglomerat de ciudați, un puzzle de  extremiști, patrioți, condamnați, protestatari, ultrași, nihiliști dar și capacități, care  avut o campanie feisbucistă. Ciudat la acest partid nu este cum a reușit să obțină 8% din aparent nimic, ci cine i-a susținut financiar și… ”informativ”, pentru că dacă –cel puțin în Craiova- USR abia a avut un fluturaș pus în cutiile poștale ale cetățenilor, AUR a venit în mai multe rânduri, cu broșuri , ”biblia” partidului, bașca nu știu câți fluturași care mai de care mai colorat și mai ”agresiv”. Deci AUR a avut un serios sprijin financiar care nu venea de la cei trei lideri și nici de la membrii de partid sau candidați, mai ales că mulți candidați au fost ”împrumutați” de la alte partide cu ”pretenții” mai mari. Bănuiesc că aici e băgată mână secretă și mă întreb dacă e românească sau străină, pentru că toate celelalte partide au la bază câte un serviciu secret sau o parte a unor servicii secrete. Deci singura întrebare este ce serviciu sau al cui serviciu secret are mâna băgată în AUR?

Faptul că liderii au declarat că nu vor forma nici un guvern, cu nici un partid și că vor rămâne cine sunt, nu îmi spune nimic, nimic nou, așa a început și USR, iar dacă urmărim ieșirile doamnei avocat Soșoacă asemănarea cu începuturile USR sunt și mai pregnante. Privind viitoarea  activitate parlamentară a partidului am impresia că nu vom asista la o politică de partid ci la o politică bazată pe interesul indivizilor care îl compun, dacă avem în vedere faptul că mulți candidați de pe listele AUR au venit de la alte partide. Deci fiecare parlamentar va vota în funcție de interesul local. Să nu uităm că în urmă cu aproape 2 luni au fost alegerile locale, la care AUR nu a spart nici gheața, dar banca, deci, apariția sa pe scena parlamentară este calculată, dirijată și implementată,  nu e o atitudine cetățenească, pentru că nu s-a întâmplat nimic deosebit cu acest partid în ultimele două luni, care  să justifice acest salt. Deci, calmați-vă. AUR a apărut în viața parlamentară așa cum SCMD a apărut în lumea sindicală și militară, pentru a  preîntâmpina canaliza o atitudine, o tendință. Jocurile le fac alții, nu cei din fruntea partidului. Mai vorbim.

Dispariția PRO România este și ea dirijată, s-a dorit tăierea oricărei posibilități ca PSD să poată forma o majoritate parlamentară. Iohannis a vrut parlamentul lui, chiar dacă pentru asta a avut de pierdut partidul lui. De fapt el nu are partid,el nu are  prieteni. Neavând prieteni, își cultivă cu grijă dușmanii. Așa cum spuneam vom asista la cea mai neagră perioadă din istoria țării, tocmai pentru că nu mai avem un partid care să știe să conducă, avem papagali care se consideră vulturi doar pentru că au ciocul mare. Avem o conformație parlamentară prin care va fi aproape imposibil să formezi o majoritate deci un guvern, dar foarte ușor să dai jos guverne.

PMP? Eu încă nu cred că PMP nu va intra în parlament. Nu se poate ca prietenii din parlamentul european și apropierea noului președinte Biden, cu care Băse a avut legături strânse în cutii kaki, să nu intervină cu un 1%. Dacă PMP nu va intra în parlament, înseamnă că Băse a abandonat proiectul și se îndreaptă spre PNL.

Ce se va întâmpla ? Iohannis va decide în primul rând un interimar care să asigure tranziția către noul guvern. Mandolină nu mai e de actualitate și sunt sigur că va dispărea și din conducerea partidului, pentru că și acolo sunt polițe de plătit. Este clar că Iohannis este supărat pe el, pentru că visul său de a dirija cum vrea parlamentul, a cam dispărut, chiar dacă va avea un parlament de dreapta. Cum însă voturile în parlament vor fi nesigure este mai mult decât sigur că vom asista la dese moțiuni de cenzuri cu mari șanse de reușită. Va fi cea mai nesigură și cea mai abramburită guvernare și asta, trebuie să recunoaștem, datorită lui Iohannis.

”Se poate observa că partidele de centru-dreapta au obținut peste 50% și pot să spun cu toată sinceritatea  că acesta a fost scopul meu. De aceea am fost mai vocal în ultimele săptămâni. ”Dacă nici acesta nu este motiv de suspendare, dacă nici asta nu înseamnă că președintele nu și-a păstrat rolul de factor de echilibru în lupta politică și a intervenit direct în alegerile parlamentare și lupta politică, încălcând Constituția, atunci ori suntem toți orbi, ori proști. Din păcate încă nu s-a născut șeful de partid sau partidul care să sesizeze Parlamentul și să ceară referendum pentru suspendarea președintelui.

Și când te gândești cât a tras Iohannis să se țină alegerile neapărat la termen, parcă îți vine să te întrebi dacă nu cumva e masochist. Dacă ar și amânat alegerile în mod cert rezultatele i-ar fi fost mai favorabil. Dar deși Orban a anunțat că își dă el demisia e clar ca Iohannis l-a pus să și-o dea, supărat că nu are parlamentul LUI . În acest caz, cum să ceri formarea unui nou guvern și să desemnezi chiar partidul care să desemneze premierul când încă nu au fost stabilite partidele parlamentare, nu avem stabilite mandatele la distribuire, NU ȘTIM CÂȚI PARLAMENTARI ARE FIECARE PARTID? Pe ce baze se ocupă Orban acuma de stabilirea noului guvern ? Pe ce baze a decis Iohannis cine a câștigat alegerile? În cât timp se va stabili noul guvern? CE VA FACE PREMIERUL INTERIMAR PÂNĂ LA DESEMNAREA NOULUI GUVERN DACĂ VA FI NEVOIE DE O OUG pentru rezolvarea situației sanitare ? Iohannis își bate joc de români și îi pedepsește pentru votul dat,lăsându-i în curul gol.

Așadar stimați refulați români, să nu vă mire și să nu vă indigneze nimic din ceea ce se va întâmpla de acum încolo, avem ce am vrut.

 PS: Și iată că cele 30000 de voturi pierdute
de PNL la Craiova în două luni, au fost răsplătite, prim ministru interimar a
fost desemnat ministrul apărării, Nicolae Ionel Ciucă.

 

Urma scapă turma

luni, 7 decembrie 2020

Nea Cer cel apolitic și primii cobai ai lumii

Candidatul apolitic

Credeam că după filmulețul cu Cercel și Star-Treck și proiectul Cercel privind izolarea bătrânilor, odată cu trecerea pe linie moartă a specialistului în boli ”virale”, am scăpat de povești nemuritoare deși cocoașele lui Tătaru ocupaseră locul lăsat gol în plaja sit-comurilor de succes. Acuma nu știu, dar ori românii, mari amatori de manele și ”opere de săpun”  făcătoare de clăbuci,  au cerut televiziunilor să revină cu alte seriale umoristice, ori a fost un ordin de campanie, nu știu, dar Antena3, pe care nu mai călcasem de ceva timp a scos pe piață un promo de senzație. Să își fi schimbat renumita agenție de știri profilul și să fi trecut pe producția de seriale de comedie ”reality”?  Tot posibilul, dar nu am văzut nici un breaking-news pe tema asta. E devărat că renumitul post tv mai prezentase de-a lungul timpului unele emisiuni cu umor involuntar de-a dreptul  spumoase,  dar văd că tind să devină deja regulă. Nu mai știu cine e promotorul, producătorul ultimei emisiuni, dar a avut în distribuție actori de renume mondial.

Rolul principal l-a avut fără îndoială Cer cel Faimos devenit Cer cel apolitic. Subiectul emisiunii îl constituia bineînțeles pandemia și măsurile luate de actuala guvernare. Domnul Cercel spunea că el a propus încă de acum 7 luni măsuri care ar fi scăpat țara de virus, dar nu a fost ascultat. Am dat ceasul  în urmă cu 7 luni și am ajuns exact în epoca Star Treck, când reputatul  humorist ne spunea că acest virus a apărut pe pământ înainte de apariția vieții, că Wuhan este un punct mic mic pe harta Chinei și șansele ca virusul să ajungă în România sunt .. de tot râsul, și că alcoholul nu ajută cu nimic la dezinfecție. Să orbești și alta nu. Ei bine, astăzi cunoscutul epidemiolog a mai fost autorul unei afirmații care riscă să declanșeze o nouă epidemie în România, una de râs. Acuma nu știu în ce calitate a vorbit domnul Cercel, știut fiind că dânsul are mai multe calificări și calități, ultima confirmată fiind aceea de candidat PSD la un loc în Senatul României. După ce a prezentat el eșecul ”guvernului Lukovid”, domnul Cercel revenit în AGORA pe alți cai, încearcă să ne convingă că el are soluția. Pentru cei care au uitat de ”proiectul Cercel”,căzut cu succes exact acum 7 luni, în aprilie 2020 odată cu Statuia pe care și- o  comandase  pe când era în tandrețuri cu Tătaru, voi  posta câteva din creațiile tragi-comice ale candidatului , pe vremea aia epidemiolog:  

  „Persoanele peste 65 de ani: Izolare la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni – indiferent cum se cheamă domiciliu (casă proprie, relocare într-o casă liberă sau relocare instituționalizată)

    „Grupa de vârstă 40-65 de ani: Primesc automat o adeverință de lucru cu programul de lucru inscripționat”

  „Pentru cei de peste 65 de ani – ținuți SINGURI/CU PERSOANE DE ACEEAȘI VÂRSTĂ, IZOLATE LA FEL în aceeași casă – indiferent cum se cheamă conceptul ”casă” – propria locuință, locuință de vară, apartament închiriat etc., respectiv dacă nu au unde – instituționalizați prin rechiziționare de hoteluri, etc.”

 „Pentru cei din grupa de vârstă 40-65 de ani: Izolare totală acolo unde este posibil.”

„Între timp: nu se mai circulă pe stradă necontrolat”

 „Pași de efectuat

Constituirea GUVERNULUI Anti-Pandemie

        Guv anti-Pandemie va fi format din câte un membru cu funcții de conducere – specialist – din fiecare minister actual.

        Toate deciziile pe minister se iau si se execută în aceiași zi”

„Atribuțiile fiecărui minister: Preia comanda serviciilor cheie:

        Energie electrică

        Apă

        Canal

        Salubrizare

        Aprovizionare cu alimente și materiale de igienă personală

        Etc – servicii esențiale”

„Ce are tara de făcut?

    Toți cetățenii fără locuri de muncă active trebuie să stea acasa 8-10 săptămâni.

    Toți ceilalți cetățeni – fac curat în case.

    Guvernul va sigura tot – după principiul ”Fiecăruia după nevoi”.

 „Market-urile vor pune la dispoziție produsele alimentare de bază sub forma de pachete tip, pachete calculate de specialiști. Toate mărfurile din depozite – se rechiziționează și se transformă în pachete de suport.”

E de râs și nu prea. Pe lângă aceste măsuri pe care de fapt nu Cercel le intenționa, el executase un proiect la ordin guvernamental, care a răsuflat înainte de a veni momentul anunțului oficial, căci situația ”epidemiologică” nu fusese fezandată, pregătită  ca acuma, așa că oamenii s-au ofuscat iar Cercel a plătit oalele sparte. Supărat că a trebuit să iasă din ”celula de criză” pentru că a fost găsit țap ispășitor, domnul Cercel a trecut în ”salvarea” PSD și acuma trece cu semnalele luminoase și acustice pornite, prin studiourile TV prietene. Ne spune domnul candidat că ”românii ar trebui să poarte masca pe tot timpul zilei” și sunt convins că se referă la ziua măsurată la 24 de ore, căci nu a specificat pe timpul zilei de lucru. Deci dacă ar fi după el, am și dormi cu masca pe figură și probabil ar lua și măsuri de verificare a modului în care românii dorm. Dar bomboana pe colivă, sau momentul de explozie al declarațiilor candidatului Cercel, l-a constituit momentul în care a anunțat că ” eu spun asta ca specialist, pe mine nu mă interesează politica!” Vă spun sincer, m-am umplut de râs pe piept, am pătat cămașa. Așa ceva ține de marii maeștri ai comediei. Magistral maestre Cercel! Adică în plină campanie electorală, un candidat al unui partid, vine în studio, mătură pe jos cu politica guvernului, spunând că acesta este practic impotent și inutil ( nu zic că nu ar fi așa) căci singurele măsuri care se pot lua și sunt efective sunt cele luate de fiecare individ, că salvarea nu stă în măsurile luate de guvern ci în cele pe care fiecare individ- indiferent cine ar guverna- le poate lua, ducând  astfel la concluzia  că GUVERNUL ESTE INUTIL ÎN ACTUALA SITUAȚIE, dar EL NU FACE POLITICĂ. Bineînțeles, nici domnul Cercel, nici postul pe care evolua nu face politică, nu știu că suntem în campanie electorală, nici nu au auzit de usturoi. Asta ca să nu spun că încă de acum 7 luni, se bănuia că deja celebrul plan Cercel a fost ”devoalat”  cu știrea autorului, ca să testeze reacția românilor, iar în funcție de urmări să se meargă până la sacrificarea pionului Cercel și salvarea sau chiar aducerea în față  a ”salvatorului” Iohannis care a fost ”oripilat” și ”s-a opus categoric” unor asemenea măsuri care aminteau de vestitele lagăre de exterminare știm noi ale cui. Bă ești prost?

Și acuma, ca în orice producție,  trebuie să spun că în film au mai evoluat și alți actori de renume,  cel mai cunoscut fiind Mircea Diaconu, cunoscut din filmul ”Băneasa” din Decembrie 89, o altă conștiință care nu face politică, fost parlamentar PNL, care a candidat însă ”independent” susținut de ALDE și Pro România la Parlamentul European.. Trebuia urmărită reacția , sau mimica feței domnului Diaconu când vorbea domnul Cercel. Pentru cine nu a văzut emisiunea și vrea să îi vadă reacția, recomand vizionarea imaginilor din ”Filantropica”, momentul în care era la tv, bătut, bandajat, nevinovat, vai de el,  și cineva îi spunea că e un farseur. Aceeași mimică o avea și acuma. Da domnule, pentru un  mare actor, un rol odată jucat, nu se uită niciodată.

A mai jucat în filmul acesta, o cunoscută doamnă doctor, abonată a studioului A3, care probabil netrăind în România  și dorind să afle care este situația, l-a întrebat pe domnul Cercel dacă în România a fost declarată oficial Pandemia, iar domnul Cercel a răspuns că nu, că în România nu a fost declarată nici epidemia, nici pandemia. Doamneee, să fi văzut fața doamnei doctor, ce ochi mari a făcut când a primit această veste. Credeam că o să fie chemat un oculist, că îi ieșiseră ochii din cap de mirare. Noroc că era deja un oculist în studio. A mai întrebat doamna doctor, cu aceeași sete de cunoaștere, ce înseamnă asta, adică ce efecte are acest fapt. Pișicheră doamna doctor, voia să îl aducă pe domnul Cercel pe un teren minat, adică să declare sau să admită că toate măsurile luate, mai ales starea de urgență, au fost practic ILEGALE, pentru că declararea unei astfel de stări se face numai în anumite condiții, printre care și declararea epidemiei, epidemie care totuși nu a existat juridic. Dar domnul Cercel nu a căzut în plasă, el știa că dacă afirmă așa ceva se autodenunță, pentru că a făcut parte din grupul de lucru care a instituit acea stare de urgență, așa că a lăsat întrebarea în coadă de pește.

Au mai jucat în film câțiva ”studenți” la IATC, care promit să devină mai actori, dar deocamdată fac figurație prin studiouri.

Cobaii

Și pentru că tot suntem la capitolul filme, vă recomand să mai urmăriți și unele realizări, nu neapărat consacrate sau aparținând ”marilor studiouri” ci filme ale unor pasionați de adevăr și realități reale. Unul de ele-de exemplu- tratează subiectul  actelor și faptelor de vitejie ale firmei care tocmai a făcut niște contracte de miliarde de Euro cu un vaccin anti Covid, vaccin însă netestat pe oameni, din câte se zvonește, vaccin care are efecte despre care nu se știe nimic, dar este băgat pe gât fraierilor care au abonament la banii europeni dacă se lasă întinși pe masă și testați spre binele omenirii. Ca urmare România deja a stabilit o strategie a vaccinării, și astfel, românul, cobaiul mondial pornind de la aplicarea celebrul ”Codex Alimentarius” testat prima oară în Europa, dacă nu și în lume, de români încă din 2011, continuând cu experimentele politic0-socale gen Târgu Mureș, culminând cu cele electorale de la alegerile de acum 4 ani dar și cele din anul acesta. România  începând de fapt din decembrie 89 (precursonul, sau testerul  revoluției portocalii din Ucraina și a primăverilor arabe), a devenit oficial, cobaiul preferat al marilor sforari euro-atlantici, pe spinarea românilor testându-se toate teoriile politice, sociale, juridice (să nu uităm experimental Kovesi), electorale (proaspeții înstelați STS știu de ce ), medico-sanitare, militare ( România a arătat lumii cum se ocupă o țară și se umple de baze militare străine fără a se trage un cartuș, sau cum se distruge o industrie militară fără să vadă nimeni), educaționale ( din țara cu cel mai ridicat indicativ mediu  IQ, în 30 de ani am devenit analfabeți instituțional)  și mai știu eu de ce natură.

Să mai spună cineva că România e pe ultimul loc în lume. Nu domnilor, suntem primii, primii cobai ai lumii.

Intrați pe linkul de mai jos, ca să vedeți cine e Pfizer, producătorul vaccinului salvator, cu ce se ocupă, cea făcut în Africa.

https://www.facebook.com/sava.cezar/videos/2685459291715322

https://www.mediafax.ro/gandurile-lui-cristoiu/ion-cristoiu-halucinatiile-lui-adrian-streinu-cercel-pur-si-simplu-un-balon-de-incercare-19085806

 

Nea Cer cel apolitic și primii cobai ai lumii

marți, 1 decembrie 2020

De ce nu s-a pus încă pe rol procesul CPS/ Curtea de Conturi

 

Procesul intentat pe data de 13.08. 2020 de CPS a MApN împotriva deciziei Curții de Conturi pe tema controlului efectuat asupra modului de efectuare a actualizării din 2017 trenează de 3 luni și nu are șanse de a vedea un termen anul acesta, mai ales că în curând se va intra în vacanță judiciară.

Imediat după informația privind depunerea plângerii CPS, pe diferite pagini de FB si bloguri au apărut  viteji care recomandau militarilor să se înscrie în proces ca intervenienți, sau petenți, ca să…. nu știu să ce. Am spus încă de atunci că cu sau fără intervenții, decizia care se va da în proces va fi opozabilă tuturor pensionarilor militari. Am spus încă de atunci că singurul motiv pentru care ar fi bine ca o asociație sau o persoană să se instituie ca intervenient, este să facem rost de documentele aflate la dosar, respectiv Decizia și Raportul Comisiei de Control și eventual de a urmări fazele și desfășurarea procesului.

Însă odată cu apariția pe piață a Deciziei și Raportului de control intervenția în proces a devenit aproape inutilă, ba, mai mult, a devenit nerecomandată dacă numărul intervenienților este mai mare de 1. De ce ? Pentru că conform procedurilor, pentru fiecare intervenție în parte, oricare din părți, atât pârâtul cât și reclamantul, pot cere timp de studiere a documentelor. Deci dacă una din părți va dori să lungească procesul până în deceniul 8 al actualului secol, cu cât mai mulți intervenienți, cu atât mai bine, căci la fiecare înfățișare va cere timp să studieze câte o cerere de intervenție, câte o întâmpinare,câte o hârtie depusă la dosar. Se pot depune de asemenea, procedural,  contestații pentru fiecare cerere în parte și fiecare din ele va avea termene de judecată de la o lună în sus, după cum are judecătorul timp sau binevoiește să se implice. Cu alte cuvinte, cu cât mai mulți intervenienți, cu atât mai multe amânări și termene de amânare. Așa se face că procesul încă nu a fost pus pe rol, pentru că deja au apărut 7 intervenienți și fiecare, mai ales în pandemie, va fi audiat separat, deci pentru fiecare se va acorda câte un termen de audiere în camera de consiliu inițial, până să se pună procesul pe rol. Și din informațiile mele, asta nu e tot, urmează alte câteva deci de persoane, deci șansele ca procesul să înceapă în acest cincinal sunt nu minime, ci aproape imposibile.

Degeaba am încercat să previn această prostie, sunt unii, din cei care vor să facă câte ceva numai ca să arate că ”fac ceva” care nu cunosc sau chiar dacă cunosc, nu le pasă, procedurile și chichițele juridice și cred că dacă sunt și ei acolo e un motiv de fală. Faceți socoteala, la 200 de petenți, dacă vor fi admiși, 200 de termene de audiere, înmulțit cu 30 de zile(cel puțin), apoi amânări, termene de depunere a documentelor, termene de studiere, termene de amânare pentru avocați, lipsă de prezentare la termene, reprogramări, blocări ale instanțelor  datorită carantinei sau suspendării activității instanțelor, cum s-a întâmplat la prima stare de urgență și multe altele. Apoi,  ce vor spune ei în instanță? Ce pot ei să spună în sprijinul cauzei Curții de Conturi, mai concret, mai justificat și mai convingător decât reprezentanții Curții de Conturi ? NIMIC. Și atunci de ce s-au înscris ? Uite așa, ca să vorbească lumea despre ei, să se laude că … ”le-au arătat ei celor de la CPS”. Vanitate și prostie cu carul. Nu au realizat că acțiunea lor este în avantajul CPS căci cu ei sau fără ei decizia judecătorilor va fi aceeași, DAR FĂRĂ  EI LUCRURILE AR FI FOST MULT SIMPLIFICATE ȘI PROCESUL AR FI AVUT ȘANSE SĂ PORNEASCĂ ȘI SĂ SE TERMINE MAI REPEDE.

Acum însă, judecătorul de caz va trebui să judece în cameră preliminară fiecare cerere în parte, pe rând, una câte una, să ceară documente să asculte justificări, să dea decizii și numai cine nu a fost prin instanțe nu știe ce înseamnă asta. Cred că acest proces va începe peste 2 ani cel mai devreme. Așa e că avem răbdare ?

Ne-o facem singuri cu mâna noastră pentru că refuzăm să gândim.

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000386175&id_inst=2

De ce nu s-a pus încă pe rol procesul CPS/ Curtea de Conturi

duminică, 29 noiembrie 2020

De ce nu are MApN bani de pensii

După cum se știe, la toate discuțiile avute cu reprezentanții MApN pe tema pensiilor militare, încă de pe timpul lui Fifor, care afirma că are nevoie de 11 miliarde pentru a  rezolva problemele din sistemul pensiilor militare, până la ultima întâlnire domnii Roșu și Jianu la care am participat,  care susțineau că ar trebui să dubleze bugetul pensiilor militare ca să poată face față cererilor noastre, problema financiară a fost mereu piedica acordării oricăror reparații sau drepturi, nu suplimentare ci existente în legislația în vigoare sau modificată.

Chiar și în fața reprezentanților comisiilor pentru apărare și muncă, reprezentanții MApN susțin că nu sunt fonduri pentru unele prevederi ale proiectului dar nu au venit cu nici un studiu de impact și nici  măcar o simulare care să prezinte realitatea. Având în vedere lipsa oricăror date concrete, pe bază de date și calcule oficiale, afirmațiile reprezentanților finanțelor militare sunt cel puțin puse sub semnul întrebării.

Iată însă că, conform proiectului privind rectificarea bugetară pe luna Decembrie, publicat pe pagina Ministerului Finanțelor în data de 18.11.2020, rezultă că MApN are excedent de fonduri la capitolul salarii și asigurări sociale, deci inclusiv pensii surplus care este luat de la aceste capitole din bugetul MApN. Iată ce prevede proiectul menționat la nota de fundamentare:

– Ministerul Apărării Naționale pierde   -2.000,0 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de capital (-1.596,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-79,2 milioane lei), cheltuieli de personal (-136,9 milioane lei), bunuri și servicii (-100 milioane lei) și asistență socială (-80,9 milioane lei). În aceste condiții bugetul rectificat al Ministerului Apărării Naționale va fi pe partea de credite bugetare de 21.836,3 milioane lei, din care 19,171,4 milioane lei de la bugetul de stat, 2.664,4 milioane lei venituri proprii și 0,5 milioane lei fonduri externe nerambursabile, respectându-se angajamentul de alocare pentru acest minister a unui buget de 2% din PIB;

După cum se vede, la capitolul salarii și pensii, deci capitolul calitatea vieții, MApN are bani în plus care se iau de la posibili beneficiar și se dau la bugetul consolidat. Mă întreb, oare nu sunt acești bani veniți din cei care trebuiau acordați pentru acordarea celor 5% de la indexarea din 2016 luați cu actualizarea din 2017? Poate da, poate nu, important este însă că SE IAU, NU SE DAU.

Ce este însă ciudat este că totuși, un alt minister care acordă pensii militare, respectiv MAI deși are și el reduceri ale bugetului per total, dar are plusuri la cheltuieli de personal și asistență social, după cum se vede mai jos.

– Ministerul Afacerilor Interne: -635,4 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), bunuri și servicii (+21,8 milioane lei), asistență socială (84,99 milioane lei) și transferuri între unități ale administrației publice (+4,0 milioane lei) pentru încadrarea unui număr de 200 de medici rezidenți și de specialitate de către Spitalul de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București în vederea bunei gestionări a situației de risc epidemiologic. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-6,6 milioane lei) și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-746,9 milioane lei);

Și atunci îți vine să te întrebi, CUM SE FACE CĂ LA MAI, cu ministru civil din afara structurii deci, există o preocupare pentru ridicarea CALITĂȚII VIEȚII PERSONALULUI, iar la MApN cu ministru înstelat, cu ditamai direcția pentru calitatea vieții personalului împănată cu gradați care în ultimele două luni s-au văzut de 5 ori cu reprezentanți ai pensionarilor care își cer drepturile, fondurile tot scad și în bugetul MApN și în cel personal la pensii ? Ce spuneți domnule ministru, NU ESTE AȘA CĂ SE FAC EFORTURI PENTRU REPARAREA NEDREPTĂȚILOR? Eram întrebat de ce pun la îndoială  grija ministerului față de militari. Acuma vedeți de ce ?

Dar nu la fel se poate spune despre militarii din STS,  aceștia sunt privilegiați, că doar ei stau la butoane la alegeri. Conform aceluiași proiect, STS  este autorizat să plătească drepturile salariale pentru ”activitățile desfășurate în luna decembrie pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea ÎN BUNE CONDIȚIUNI a alegerilor Parlamentare”, după cum urmează:

”Art.19. – Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale, să plătească până la data de 31 decembrie 2020 drepturile salariale aferente activităților desfășurate în luna decembrie 2020 pentru pregătirea, organizarea șidesfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.”

Acuma ce înseamnă ”în bune condițiuni” ne pot explica unii primari ajunși nici ei nu știu cum,  pe cai la care nu au visat măcar.

Din curiozitate, am căutat să văd și eu ce cuprinde acel articol 53 din legea 500 de la care se face derogare pentru plata celor din STS. Iată ce spune articolul respectiv:
” Articolul 53(1) Salariile în sistemul bugetar se plătesc o data pe luna, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedenta.”

Deci, se autorizează STS să facă două plăți pe luna decembrie, una pentru salariul normal iar a doua pentru plata ”primelor” cuvenite desfășurării ”în bune condițiuni” a alegerilor. Ei, cum să nu ”fii atent” la desfășurării activității când știi că vei fi plătit, poate chiar în avans ?

 Pentru activitatea lor, cei din STS sunt recompensați. La MApN nu se dau nici drepturile cuvenite, iar când se fac ”reparații”  se fac pe negativ. De ce? Pentru că la MApN există oameni plătiți și cu atribuțiuni privind ”calitatea vieții personalului” dar și prin alte structuri, care urmăresc o altă calitate nu cea pe care o așteaptă personalul.

În timpul ăsta, ”personalul” a trecut la vânătoare de vrăjitoare, unii propun nici mai mult nici mai puțin decât împiedicarea procesului legislativ și probabil în curând vor propune linșarea celor ”vinovați” că ocupă posturi pe care ar vrea să se așeze ei, alții cer să fie și ei băgați în seamă, să fie și ei chemați la ”negocieri” că ei și ei oameni, deși până acuma i-au prezentat pe cei care au fost invitați la discuții, drept ”agenți electorali” ai unor candidați. Băieți, afișe și lipici găsiți pe toate drumurile, nu e nevoie să le cereți.  

Unii oameni răi, spun că se face acuma economie la pensii, ca să aibă de unde să dea anul viitor, când va veni o nouă Cocoașă marca OUG 59.

PS: Aștept încă răspunsul Direcției pentru Calitatea Vieții Personalului a MApN referitor la modul de aplicare a PLX 199, în special interpretarea sintagmei ”având regimul juridic al pensiei militare de stat (art 1101-1) , cu tot ce recurge din ea. Hai, că nu e așa greu, cu puțină bunăvoință se poate.

https://www.stiripesurse.ro/ministerul-finantelor-a-publicat-rectificarea-bugetara-scad-veniturile-creste-deficitul_1529721.html

https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

 

 

De ce nu are MApN bani de pensii

vineri, 27 noiembrie 2020

Cât mai răsfirați, băieți!

 

Am promis că nu voi mai aborda subiectul PLX 199 și mă țin de cuvânt. Cele ce vor urma sunt însă câteva precizări legate de acțiuni anterioare acestei decizii, care privesc informații dar și o inițiativă privind încercări de rezolvare a acestei probleme și nu numai.

Voi fi foarte scurt și la obiect, ca să poată pricepe toți …

 1. În data de 13.11.2020 am trimis șefilor filialelor  asociațiilor militarilor, existente în Craiova (sau pe care le cunoșteam eu) următorul mesaj, pe mail sau whatsapp:

Domnilor președinți,

Mă adresez dumneavoastră în speranța că apelul meu va fi înțeles și veți fi de acord că propunerea mea este demnă de luat în seamă.

După cum știți suntem în plină campanie electorală, dar și în plină pandemie. Nu se știe ce va fi după alegerile din decembrie, nici politic nici în ceea ce privește situația medicală și libertățile de deplasare sau întrunire. Ne aflăm totuși într-o perioadă în care mai suntem băgați în seamă și ne mai putem întâlni, între noi, sau cu diverși politicieni.

Cunoașteți luptele duse de unii sau alții pentru votarea sau modificarea PLX 199, proiect care așa cum este conceput în acest moment, ne este defavorabil.

S-au făcut presiuni din partea conducerii MApN pentru a ne da acordul privind admiterea acestui proiect în forma actuală, fluturându-ni-se ”posibilitatea” acceptării unor amendamente la votul final, chestie ”oltenească”, adică un fel de scărpinat cu stânga la urechea dreaptă, peste cap. După ce prin consultarea Forumului, din care cei mai mulți faceți parte, această ”ofertă” a fost respinsă s-a ajuns la concluzia că actuala formă a proiectului nu poate fi acceptată, lucrurile s-au oprit. S-ar părea că nu se mai poate face nimic, unii spun că acest proiect nu va mai fi reluat, că ”s-au supărat pe noi” cei care ne promiteau marea cu sarea și nu îl vom mai vedea, alții spun că se lucrează deja la modificarea sau înlocuirea L-223, deci oricum ne vom lua adio de la pensiile militare.

Recent, o delegație a MApN s-a întâlnit la Craiova cu câțiva rezerviști sub pretextul că vor să lămurească aspecte ținând de PLX 199. Dacă aceasta ar fi fost cu adevărat intenția, întâlnirea ar fi avut loc cu reprezentanți ai tuturor asociațiilor care activează în Craiova dar nu a fost așa. Pentru mine este clar că din partea MApN intenția nu a fost de a rezolva ceva, ci doar de a mima ca ar încerca să rezolve.

Nu este un secret pentru nimeni că domnul ministru Ionel Ciucă, fostul coleg de garnizoană, candidează pe listele PNL la un post de senator. Este de asemenea mai mult decât sigur că va fi ales, fiind primul pe lista. Este de asemenea de așteptat să fie, dacă PNL va intra în formarea noului guvern de după alegeri, viitorul ministru al Apărării sau cel puțin șeful comisiei pentru apărare a Senatului, deci va avea cumva în atribuțiuni în  legislația privind armata.

Ca senator de Dolj va avea în Craiova un cabinet parlamentar la care va fi nevoit să vină periodic, deci vom avea posibilitatea să îl vedem și discuta mai des și mai aplicat pe problemele noastre și ale armatei.

Având în vedere toate aceste aspecte, vă propun, și sper că veți accepta, fiind în interesul nostru, să se

întâlnească toți șefii de asociații (filiale), cât mai repede, pentru a discuta și găsi un punct de vedere comun privind –deocamdată- ACEST PROIECT, să îl definitivăm, pune pe hârtie și să ne prezentăm cu el în fața domnului ministru cu prima ocazie când va mai veni în Craiova în calitatea de candidat sau senator. Este realizabil, ține de noi, putem să facem acest lucru.

Vă rog să lăsați la o parte toate divergențele și orgoliile, frustrările și supărările dintre șefii dumneavoastră de asociație sau dintre dumneavoastră personal, să nu uităm că o carieră întreagă am fost colegi și am mâncat din aceeași gamelă mulți, poate, e păcat să ne împiedicăm de mărunțișuri și copilării sau ordine și indicații ilogice primite sau induse de diferiți șefi care au alte interese. Craiova a mai avut o inițiativă de aducere sub aceeași formulă a intereselor asociațiilor și sindicatelor militarilor, prin semnarea unui Protocol numit ”CONCORDIA DOLJULUI”, protocol care nu a fost oficial denunțat de nimeni, deci îl putem resuscita dacă vrem cu adevărat să obținem ceva.

Haideți să ne întâlnim într-un termen de maxim o săptămână, să discutăm de principiu dacă sunteți de acord să găsim o formulă comună cu care să mergem la domnul ministru când va mai veni aici. Prima întâlnire va fi de acceptare a inițiativei, posibilității și căutării soluției de lucru. A doua întâlnire va fi mai largă și mai lungă, urmând să stabilim tehnic care sunt punctele asupra cărora putem conveni. A treia va fi de întocmire a unui document comun pe care să îl înmânăm domnului ministru.

Consider personal că în interesul nostru putem colabora, altfel, câtă vreme ne vom privi pe sub sprâncene și ne vom saluta printre dinți, problemele noastre vor rămâne nerezolvate.

Aștept răspunsul dumneavoastră pe adresa de mail sau Whatsapp sau mesaj pe nr meu de telefon, care cum puteți, dacă doriți, să punem umărul împreună. Prima întâlnire ar putea avea loc la sediul ANCMRR sau ROMIL, sâmbătă sau duminică.

Cu respect,

Col. (rtr) Marin Neacsu

Domnilor presedinți :

Cdr.(r) Octavian COCOCEANU Filiala ANCMRR Dolj

Col (rtr) Marian Sfetcu Filiala ROMIL Craiova

Col(r) Marius Neacsu -Filiala LADPM Craiova

Col( r) Marius Crasnaru-Sucursala AORR DOLJ

Col. (r) Nistor Danut Filiala Craiova a SCMD

Gl. Bg Craciunescu Ion ARPIA Craiova

Col.(r) Florescu Marinel – ANCE ”REGINA MARIA” Filiala Dolj

Gl. Bg. Popa Ionel -ANVR Filiala Dolj

Imediat după ce am trimis acest mesaj, eram atacat pe facebook de conducerea LADPM și învinuit că încerc să racolez liderii de asociații să îi facă campanie ministrului Ciucă. Așa au înțeles ei, sau așa au vrut să îi convingă pe alții să creadă. Precizez că nu aveam de gând să fac public acest demers al meu, voiam să fie ceva intern și să încercăm astfel să fim măcar noi, la nivel local, cunoscându-ne marea majoritate ca foști colegi, uniți în doleanțe propuneri și demersuri. Atacul din partea LADPM însă, m-a determinat ca până la urmă să public acest demers pentru că altfel, mulți ar fi rămas cu ”informația” aruncată de respectiva asociație, fără a ști despre ce e vorba. Asta a fost încercarea mea de a face campanie domnului ministru. Ba, eram învinuit și că urmăresc o poziție prin cabinetul sanatorial al   domnului viitor senator Ciucă. Nu mai comentez aberațiile.

După aproape o săptămână, timp în care a avut loc o întâlnire cu candidatul  Nicolae Ciucă la sediul PNL Dolj la care au participat o parte din cei cărora mă adresasem, am fost nevoit să trimit celor la care apelasem următorul mesaj:

”Stimati colegi, urmare la propunerea lansata de mine din dorinta simpla de a ne unifica eforturile si punctele de vedere si a le susține impreuna in discutiile cu factorii politici si guvernamentali am primit urmatoarele raspunsuri :

Romil Craiova a fost de acord.

AORR Craiova a fost de acord

LADPM Craiova dupa  atacuri pe facebook ale conducerii centrale in care eram invinuit că încerc să determin șefii de filiale să  îi facă campanie ministrului Ciuca, a fost de acord.

SCMD Craiova nu a raspuns,

ARPIA Craiova, nu a raspuns

ANCE ”Regina Maria”nu a raspuns

ANVRR -nu a putut fi anuntat .

ANCMRR CRAIOVA nu a raspuns

Totodată, joia trecută , o parte din cei rugați să raspundă dar care nu au raspuns propunerii,  au participat la o intalnire cu ministrul Ciuca la sediul PNL Craiova,  organizata de domnul Colonel(r)  Marinel Florescu,  deci consideră ca nu au nevoie de o astfel de asociere. Având in vedere aceste aspecte, am decis sa renunt la initiativa, sau mai bine spus la implicara mea in aceasta directie. Avand totusi ideea deja lansata, ramane la latitudinea dvs sa va contactati si sa actionati impreuna sau nu. Eu va doresc succes in rezolvarea problemelor pentru care ati fost alesi in fruntea asociatiilor, dar am mari dubii privind reusita.

Cu respect ,

Col (rtr) Marin Neacsu ”

 • Am încercat să aflu care este situația PLX 199 și care ar putea fi reacția celor două comisii ale CD, respectiv președinților celor două Comisii, pentru muncă și pentru apărare. Se pare că deocamdată nici MApN nu a mai depus nici un document, dar e posibil să fi avut loc discuții cu conducerea PSD și a celor două comisii privind soarta PLX. Rămân la părerea că MApN urmărește votarea proiectului așa cum este acum avizat de Comisia pentru Muncă, și va trage cu dinții, pentru motivele expuse de mine în atâtea rânduri. Ce este însă interesant, este că domnul MOCIOALCĂ seful comisiei pentru apărare, S-A REÎNTORS la PSD și a ajuns primul pe lista senatorilor  la județul Caraș-Severin. Deci, soarta PLX cam este decisă, pentru că Mocioalcă este primul care a bătut palma cu MApN sau PNL privind acceptarea formei propuse de MApN, el a trimis varianta respectivă către Solomon. Partea și mai proastă, este că nici Babuș nu mai este interesat acuma să sprijine proiectul înaintat de Tudor, pentru că Mocioalcă a revenit în partid și nu se pot lupta între ei. El a acceptat să e sprijine atunci, pentru a fi împotriva lui Mocioalcă, care defectase la Ponta. Acum însă Mocioalcă revenind, au redevenit frați. Deci nu se mai poate conta nici pe el, cu atât mai mult cu cât MApN i-a convins pe o parte din membrii comisiilor că ceea ce dorim noi ar duce la o creștere cu 70-90 % a pensiilor, deci nu se poate susține nici moral nici financiar. Numai că documentul cu care MApN i-a convins conține toate cererile ale tuturor celor care au avut ocazia să negocieze ceea ce cu adevărat duce la o astfel de sumă. Șmecheri domnii din MApN, nu zic nu, știu să îmbârlige lucrurile încât să pară că ei au dreptate.  

Nici clasa politică, nici conducerea ministerului nu urmăresc altceva decât propriile interese și jocuri.

Adevărul e că tocmai lipsa noastră de unitate și multitudinea de variante de propuneri și proiecte, fiecare cu pretențiile lor, au dat și dau apă la moară și argumente celor care vor să ne țină în continuare în aceeași stare. Așa ne trebuie ! Cât mai răsfirați băieți, cât mai răsfirați, e pandemie, păstrați distanța fizică! !

Nu am scris ceea ce am scris pentru a ma justifica sau lauda cu ceva, nu am cui , nici de ce și nici cu ce. Am scris ca să înțeleagă toți de ce suntem unde suntem.

Cât mai răsfirați, băieți!

joi, 26 noiembrie 2020

PLX199-capăt de linie

Calculele și ta-belelele

Continui prezentarea efectelor reale ale PLX 199. Așa cum veți constata și din tabelul anexat, de câștigat vor câștiga foarte puțini, iar de pierdut vor pierde în continuare cei care au pierdut și până acuma. Bunăoară un maior cu vechime între 20-25 de ani nu va simți nici o creștere a pensiei.

Efectul imediat al acestui PLX însă, va fi un val imens de cereri de pensionare care deja este în formare datorită știrii apărute acum o săptămână privind unele documente aflate în lucru prin laboratoarele MApN, știre care era parțial adevărată, parțial propagandă pesedistă. După votarea PLX 199, prin articolul  care acordă OMM-ul la pensia netă, având în baza de calcul toate sporurile actuale, își vor cere ieșirea la pensie (având în vedere și schimbarea legii pensiilor cu scoaterea sporurilor), toți cei care au 25 de ani de activitate, sau în proporție covârșitoare. Vom asista la un al doilea efect August 2017 pentru că nimeni nu va mai dori să stea la program peste 25 de ani știind că oricum anii în plus se pierd prin limitarea la 85% din net. Și atunci, de ce să mai stea la muncă? Dacă însă nu vor ieși, este un semn că au aflat că se va umbla prin noua lege a pensiilor la vechimea, că se va mări la 30 de ani și atunci oamenii vor sta, ca să nu piearda peste un an cei 20% câștigați acuma. Chestie de … calcule.

Ce mai e de spus, este că,  conform calculelor, așa cum am spus, VOR FI LOVIȚI DIN NOU CEI DISPONIBILIZAȚI, ÎN SPECIAL CEI CU VECHIMEA INCOMPLETĂ. După cum se va observa din tabelele de mai jos, diferența dintre un pensionar cu vechime de 25 de ani și unul cu 20 de ani vechime, la același grad și funcție, este de 20%. Există o ură de neînchipuit în rândul conducerii MApN față de cei care nu au vechime completă, indiferent de motivul pentru care nu au reușit să stea în armată cei 25 de ani considerați buni ACUM. Nu garantez că în viitoarea lege nu se va ridica ștacheta la 30 de ani și atunci să te ții. Cred că dacă se va umbla la grila de salarizare așa cum a promis ministrul Ciucă, se va ridica și ”grila de vechime” în așa fel încât avantajați să fie cei care vor ieși la pensie, avertizați că trebuie să stea 30 de ani, (în felul ăsta vor stopa trecerile în rezervă la vârstă ”fragedă”) dar vor suferi toți cei care nu vor avea vechimea efectivă în serviciul militar de 30 de ani pe care îi vor taxa PROPORŢIONAL, cum îi taxează acum pe cei care nu au 25 de ani. Este de așteptat să se întâmple asta, pentru că altfel nu vor avea bani pentru noile… solde. Noua lege a pensiilor va fi strâns legată de cea a salarizării, în așa fel încât să nu crească bugetul pensiilor ci să rămână aproximativ același, așa cum se va întâmpla și în urma acestui PLX pentru că ce va da unora se va lua de la alții. Acest PLX este dacă vreți buzduganul care prevestește noua lege, dar mai ales strategia conducerii MApN privind noua lege a pensiilor militare.

Și acum delectați-vă cu sumele pe care le veți primi… la paștele cailor, adică conform termenelor stabilite de … structurile abilitate. În ciuda promisiunilor sau asigurărilor date că prima fază a proiectului va fi pusă în aplicare începând cu 1 Ianuarie 2021, să nu credeți că toți vor simți asta începând cu ianuarie și februarie. Așa cum am mai spus, se va calcula individual, nu e o simplă introducere a unui procent, ca la indexare, așa că acest proces va dura, și nu m-ar mira ca unii să nici nu îl mai apuce, pentru că e posibil să intre în vigoare o noua lege a pensiilor militare până să se pună în aplicare în integralitate PLX 199 pe care unii o așteaptă ca pe Dumnezeu. Însă să nu uitați să mergeți la vot și să puneți ștampila unde trebuie. Să mergeți la vot că s-ar putea să fie ultima ieșire pe anul acesta fără declarație.

Și totuși ca să iau în calcul orice posibilitate, oricât de absurdă ar fi,  mai există o varianta la care refuz să mă gândesc, căci ar fi… extrem de cinică și parșivă. Mai există posibilitatea ca de fapt pe cei din conducerea MApN să nu îi intereseze  votarea PLX 199, pe ei să îi fi interesat doar obținerea acordului Forumului ( fie și pe un simplu comunicat), până în alegeri, de aici și graba și insistențele,  ca să se poată lăuda în campania electorală că au rezolvat problema pensiilor militare, să își atragă PNL voturile pensionarilor. Dacă proiectul nu va fi introdus până la alegeri înseamnă că acesta a fost scopul, ceea ce este cu adevărat incalificabil.

ÎNTREBARE DE 100 DE PUNCTE :

Cine credeți că va fi înaintat în grad la 1 Decembrie și/sau va primi medalia aniversară a armatei? Cine spune că Tudor se păcălește. Mai aveți voie la două încercări.

Deci acestea sunt tabelele cu posibilele rezultate ale calculelor pe grade și vechime, (pentru cei cu 25 si 20 ani vechime) așa cum reiese că ar fi, în baza procedurii descrise în proiect. Nu pretind că acestea vor fi sumele pe care le vor primi toți,  dar acestea sunt valorile în jurul cărora se vor afla așa cum reiese din procedura prevăzută în lege și datele, respectiv coeficienții de ierarhizare și salarizarea conform legii actuale. Calculele sunt făcute doar pentru cei cu vechimea de 25 și 20 de ani, diferența se vede, își poate închipui fiecare cât va fi pensia minimă a unui rezervist cu vechime sub 20 de ani. La 15 ani de serviciu militar vechime,  de exemplu, aceasta va fi cu 40% mai mică decât a celui cu vechimea de 25 de ani. Și asta consideră MApN rezolvarea problemei pensiilor militare. Dacă s-ar fi păstrat vechea prevedere care ia tot atâta cât acordă, adică 1% pentru fiecare an plus sau minus la vechime, diferența ar fi fost de 5% pentru 20 de ani și 10 % pentru 15 ani vechime. Dar nu au vrut așa, ei au scăzut PROPORTIONAL , nu câte 1% pe an. Întreb eu acum de ce nu păstrează același mod de calcul la anii minus ca și la anii plus ? Dacă iei PROPORȚIONAL, atunci e corect să și adaugi procentual, sau dacă dai în plus câte 1% la an, să și iei câte 1% la an. Dar nu, conducerea MApN ia mai mult decât dă și asta li se pare corect. S-a făcut dreptate. Și proiectul mai conține o cursă, aceea privind aplicarea în 3 … pași, pentru că în mod normal ar trebui ca de recalculare și actualizare să beneficieze doar cei care în urma calculelor obțin un cuantum mai mare. Cei care au pensia mai mare decât cuantumul minim calculat, ar trebui să meargă mai departe asa, pentru că nu au ce recalcula și ce actualiza la ei. Dar nu, PLX 199 nu specifică acest fapt așadar vor face recalcularea și actualizarea tuturor pensiilor, rămânând în plata cuantumul avantajos. În felul asta, pensionarii ale căror cuantumuri minime vor fi mai mici nu vor rămâne nici ei cu pensia întreagă, aceasta le va scădea de două ori, odată pentru că vor pierde indexările și a doua oară pentru că li se va limita, conform OUG 59 , pensia la net.

Notă: Meritele pentru timpul pierdut cu calculele îi revin lui Mateiaș.

 

PLX199-capăt de linie

joi, 19 noiembrie 2020

PLX 199-case closed

 

Alea jacta est!

Da, PLX 199 este, începând de joi, 12.11.2020, subiect închis, și nu numai pentru mine, ci pentru toți cei care ar mai dori să se intervină pe undeva pe această lege. Din momentul în care Tudor Marian, președintele Forumului și-a pus semnătura ( pohta ce-au pohtit-o cei din conducerea MApN) pe o așa zisă înțelegere sau un acord comun privind PREVEDERILE, AMENDAMENTELE DIN FORMA ADMISĂ DE COMISIA PENTRU MUNCĂ, soarta proiectului a fost pecetluită. Trebuie admirată insistența, tenacitatea celor de la MApN care au tras cu dinții de acest acord al președintelui Forumului sub diferite forme, fie prin discuții directe cu el, fie prin presiuni din partea altor membri marcanți ai Forumului  (domnii Băhnăreanu și Bălăceanu știu la cine mă refer) fie prin întâlniri cu diverși alți ofițeri prin care să se creeze presiune asupra lui și să-l  determine direct sau indirect să accepte varianta propusă de minister. Mie mi se umezesc ochii când inventariez câte eforturi au făcut domnii Jianu și Roșu (dar nu numai ei, din umbră veghează un alt personaj cu mult mai periculos și mai pornit împotriva militarilor, din imediata apropiere a ministrului, nu spui cine, se va deconspira singur până la urmă) pentru a fi aprobată această variantă, propusă de MApN, ”spre binele pensionarilor militari” trecuți, DAR MAI ALES VIITORI. După 10 ani în care conducerea ministerului a concurat cu conducerile politice,  care să lovească mai abitir în interesele pensionarilor ÎN SPECIAL A CELOR DISPONIBILIZAȚI, CELOR FĂRĂ VECHIME COMPLETĂ” uite că acum aceeași conducere militară insistă să ”ne facă bine cu forța” lucru nemaiauzit în istoria militară universală. Vă vine să credeți că de câteva luni bune aceștia nu au precupețit nici un efort, nici o deplasare, nici o întâlnire pentru a obține acest acord doar pentru a ne face un bine pe care noi nu îl vedeam sau nu îl doream ? Frecați-vă la ochi, în sfârșit vom beneficia de ”binefacerile” acestui proiect cât mai curând POSIBIL. Proiectul va fi discutat și va primi avizul în comisii marți, iar miercuri probabil va fi discutat în plenul CD, domnul Mocioalcă,  blatistul PSD atâta aștepta, să aibă această semnătură, pentru că oamenii din comisii apucaseră să spună că nu vor discuta și nu vor accepta proiectul până nu se pun de acord cei … direct interesați. Iată că cei direct interesați au semnat un ”comunicat comun” , domnul Tudor Marian a căzut în capcana sau a cedat presiunilor generalilor și a semnat, probabil crezând că semnează doar comunicatul și prevederile trecute în comunicat, nu a realizat, iar sfetnicul personal domnul Udișteanu, pardon, Udrea Constantin, procuror militar, care din simplu invitat la Forumul din data de 13 Septembrie  a devenit reprezentant al Forumului pe 12 noiembrie 2020,  nu i-a spus,  nu a sesizat sau a trecut cu vederea faptul că practic și-a dat acordul pe varianta de proiect pe care o contestase până acum. Sper să fie așa, nu pot garanta însă că nu a făcut prostia conștient, așa cum am spus, nu mai pot garanta pentru nimeni.

Deci odată obținută semnătura, MApN va declanșa foarte rapid repunerea pe rol a PLX 199 și trecerea ei în plenul Camerei Deputaților pentru a fi votată în forma dorită de ei. Nu vreau să știu ce va gândi despre noi, rezerviștii, deputatul Marius  Babuș, care are în mână o variantă de proiect înmânată de același Tudor Marian, total opusă față de cea dorită de  MApN,  când cei de la MApN îi vor arăta comunicatul semnat de Tudor, comunicat prin care se declara de acord cu prevederile ( e adevărat în comunicat doar o parte, dar totuși prevederi ale variantei MApN) PLX 199 dorite de MApN . Cum se va simți Babuș? Trădat, păcălit, înșelat, prostit? Oricare variantă este posibilă. Ce va face? Probabil își va jura în barbă că în viața lui nu va mai face ceva pentru pensionarii militari care i-au cerut ajutorul și i-au garantat că aceea e dorința lor, apoi s-au schimbat și l-au făcut să pară un papagal cu un document care șterge tot ce discutaseră. La asta nu s-a gândit Tudor când a semnat … comunicatul.

Acum sunt sigur că mulți din cei care acum o lună îl învinuiau că le-a luat și ultima speranță de a obține și ei câte ceva, ”cât de puțin, dar să primească” și au fost o grămadă, îi vor sări în cap că ”i-a trădat”, că a bătut palma cu ”dușmanul” că nu le reprezintă interesele. Pot să le spun că nu au acest drept, nici ei nici cei care pe toate canalele de socializare sau în mesaje private l-au învinuit că ”a blocat” Plx  199 și nici cei care deși li s-a solicitat un punct de vedere ca membri ai Forumului s-au abținut sau nu au răspuns, criticând însă orice a făcut Tudor. Sunt puține persoane, pot fi numărate pe degetele la o mână cele care pot cu adevărat să îi reproșeze ceva lui Tudor, pentru că atât la întâlnirea Forumului cât și apoi în corespondența cu șefii de asociații, 90% dintre ei l-au abandonat și s-au manifestat printr-o mare… neimplicare și lipsă de răspundere. Prin această prismă, greșeala lui Tudor sau aplicarea PLX în forma dorită de MApN, bună sau rea, asta rămâne de văzut, li se datorește în aceeași măsură tuturor celor care au fost solicitați să vină cu puncte de vedere și au dormit în cizme,  ca și conducerii MApN și ca și lui Tudor. Și cu asta închei subiectul FORUM și responsabilități. Sper ca cei care plângeau că nu vor mai primi nimic și nu au ce pune pe masa de Crăciun să fie mulțumiți acum dar mă tem că nu mulți se vor îngrășa, în orice caz nu dintre cei care sunt deja ieșiți la pensie, poate cei ieșiți după 2017, dar dacă au vechimea completă, pentru că lor li se va acorda OMM la netul pensiei, deci le vor crește pensiile cu 20%, depășind 100% din salariul activului, ceea ce MApN CICĂ DOREA SĂ EVITE.

Mai este o categorie (încă necunoscută) de militari care vor câștiga prin acest PLX, este vorba de cei care vor ieși la pensie din momentul apariției PLX 199 în MO până în momentul apariției noii legi a pensiilor militare, care este în lucru în laboratoarele MApN lege prin care este posibil să fie modificată vârsta de pensionare sau măcar vechimea necesară pensionării, de la 25 la 30 de ani și dacă va fi așa să te ții plânsete, dar este cert că se vor scoate o grămadă de sporuri și probabil prin legea salarizării care este și ea în lucru, se va umbla și la indicele de salarizare al militarilor. Ce este cert 100% este că cele două proiecte sunt în lucru, ce vor conține știu însă doar ce din DGFC. Aș putea pune pariu că cei care acum au insistat să apară PLX 199 vor ieși la pensie înainte de aplicarea viitoarei legi, pentru că este mult mai convenabil. Dacă aș fi ministru însă, eu le-as acorda (celor care au lucrat și s-au zbătut pentru acest PLX dar lucrează  și la noul proiect de lege a pensiilor),  pensionarea conform prevederilor legii pe care ei înșiși o clocesc acum.Ca recompensă pentru treaba bine făcută. Ce spuneți domnule ministru, nu ar fi corect așa ?

Și mai este o categorie foarte mică care ar putea câștiga ceva de pe urma plx 199,  așa cum veți constata consultând tabelele din următorul articol, și anume cei pensionați long time ago, care au pensiile f mici, DAR  care însă au vechimea de minim 25 de ani în serviciu. Deocamdată tabelele sunt în lucru. Ele vor lămuri cu precizie de 85-90 % afectele acestui PLX. Maxim 25-30 % din pensionarii actuali vor câștiga ceva, unii chiar foarte puțin, marea majoritate însă nimic.

Ceilalți, în special cei disponibilizați, vor plânge pentru că și acest proiect, ca și ordonanțele binecunoscute LI SE ADRESEAZĂ, ÎI VIZEAZĂ, ÎI VÂNEAZĂ,  căci cineva, de la bun început,  încă de acum 10 ani,  a pus ochii pe ei și consideră că oricum li  s-a dat suficient pentru cât au muncit ei în armată fără a se face diferențieri între cei cu adevărat disponibilizați conform cerințelor NATO privind restructurarea armatei și cei care au ieșit pentru că nu mai făceau față cerințelor sau pretențiilor noii armate sau pentru că nu au mai vrut ei să rămână sau au vrut să profite de banii primiți ca ajutoare sau solde  compensatorii. Aceștia au fost și vor fi în continuare cei mai loviți.

Și mai este cineva care se va bucura enorm în urma votării acestui proiect, și anume onor CPS a MApN pe persoană fizică și juridică, pentru că va merge în instanță în procesul cu Curtea de Conturi, cu această lege și va spune ”onorată instanță așa cum rezultă și din legea de curând votată, NOI am interpretat corect modul de aplicare a actualizării, după cum puteți constata, legiuitorul a revenit printr-o lege și a clarificat faptul că INDEXĂRILE NU TREBUIE INCLUSE ÎN ACTUALIZARE.” Acesta este unul din motivele insistenței celor de la MApN pentru votarea legii. După votarea legii, coincidență, se va da termen și în procesul CPS Curtea de conturi, termen care nu este stabilit din august încoace. Al doilea motiv, ar fi cel privind campania electorală, căci acum, pe lista de ”fapte bune” candidații PNL vor trece ”rezolvarea problemelor pensiilor militare” culmea, fără impact bugetar, pentru că ceea ce vor da unora, este luat de la alții, pensionarii au dat, activii au luat, numele sforarilor fie lăudat!

Ce avem noi aici?

Și acum să vedem ce avem noi aici. Nu mai intru să explicitez efectele totale ale acestui PLX, au fost trecute în proiectul postat tot aici, am vorbit despre ele de am făcut bășici la limbă și la buricele degetelor. Cine nu a înțeles până acum, nu va înțelege nici de acum încolo, oricât i-ai explica. De principiu, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 • Se lucrează actualmente la o nouă lege a salarizării și o nouă lege a pensiilor militare care vor fi probabil gata anul viitor
 • O parte din prevederile actualei legi a pensiilor, nu se vor mai regăsi în noua lege, existând posibilitatea să se umble atât la vechimea necesară ieșirii la pensie cât și la condițiile  de muncă, ca și la păstrarea cuantumului cel mai avantajos în urma recalculării. Dacă măcar unul din aceste aspecte va fi schimbat,  sper să fie clar că nu va fi schimbat în bine (mai ales în condițiile crizei datorate pandemiei  și împrumuturilor făcute în ultimul an de actualul guvern)  și atunci să te ții plânsete.
 • Dacă se schimbă legea pensiilor, toate prevederile să zicem bune din PLX 199 sunt nu doar tardive ci anulate pur și simplu. Deci MApN a propus, iar Marian Tudor a acceptat măsuri, calculări, recalculări, actualizări care nu se vor mai aplica pentru că L-223, cu  MODIFICĂRILE DIN ACEST PLX CU TOT, VOR FI ABROGATE PÂNĂ  SĂ  APUCE SĂ FIE IMPLEMENTATE. Și atunci, întreb eu,  de ce a insistat MApN să se voteze acest proiect dacă știa că vor să schimbe legea pensiilor și totul va fi anulat ? Hai, puneți-vă mintea la contribuție.
 • Presupunând că noua lege a pensiilor nu va apărea anul viitor, când se vor aplica cele promise în comunicatul dat joi de DPRPCVP? Să o luăm metodic:
 • Prima etapă, se știe când începe, nu se știe când și mai ales dacă se termină. Calcularea pensiei minime individuale se va face –au promis ei- în ordinea…. înmormântării, adică a vechimii anului de ieșire la pensie, de jos în sus, ceea ce e corect, nu zic nu, dar întrebarea este în ce ritm? Câți vor rezolva pe an, pentru că trebuie să calculeze după norme neintroduse până acum iar termenul final,  perioada de rezolvare a acestui prim pas NU ESTE TRECUTĂ ÎN PROIECT și să nu îmi spuneți mie că se vor grăbi atunci când știu că lucrează degeaba și urmează să se schimbe legea. La punctul 6 al art. 1101 scrie că ” 6) Procedura de calcul al cuantumului minim, brut şi net, prevăzute la alin.(2)-(5), și termenul de emitere a deciziei de acordare a acestor cuantumuri se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.” Deci legea nu oferă termen concret, se va aplica cum și  când vor mușchii lor. Parcă văd că legea va prevedea că normele de aplicare urmează a fi întocmite la 90 de zile sau chiar mai mult, de la promulgarea legii ca și în cazul legii privind veteranii.  Ei, ce spuneți?
 • A doua etapă, recalcularea, se va face, conform art1102 (3), ”în  termen de 24 de luni de la data aplicării în integralitate a Legii-cadrul nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în baza datelor deţinute de casele de pensii sectoriale sau transmise de instituţiile competente, conform procedurii prevăzute la alin. (5).” Așadar recalcularea se va face la Paștele Cailor, pentru că aplicarea în integralitate a legii 153 nu se va face niciodată, (deși ar trebui să fie la finele anului 2022), pentru că se lucrează la o nouă lege a salarizării care va schimba legea 153  în cursul anului următor. Oricum dacă calculezi doi ani până la aplicarea în integralitate a L-153 plus încă 24 de luni, rezultă 4 ani. Din nou țeapă și la a doua etapă.
 • Cea de-a treia etapă, ACTUALIZAREA,  conform art 1102 ar urma să se aplice după … aplicarea în integralitate a L153, adică niciodată. Sau, în cel mai fericit caz, începând cu anul 2023. Asta a fost a treia țeapă.

Aceste trei puncte sunt pentru cei care pe pagina de FB a DRPCVP, unde a apărut comunicatul, se întrebă retoric” dar nouă când ne dă ceva, când ne intră banii în cont, când ne procopsim? ”. Cei care pun aceste întrebări și care îl înjură și îl vor înjura pe Tudor Marian sunt aceiași care acum o lună îl înjurau că nu a fost de acord cu același proiect și a respins propunerile MApN ”care le-ar fi dat și lor ceva”. Pentru asemenea oameni nici nu merită să te zbați.

 • În afară de aceste înșelătoare articole, legea mai conține alte articole care însă sunt foarte clare iar acelea privesc :
 • Scoaterea indexărilor din procesul actualizării;
 • Modificarea procentelor ce se scad din pensie la vechimea incompletă;
 • Limitarea la net odată cu prima actualizare pentru cei care acum sunt calculați pe brut;
 • Pierderea treptei a 7 de vechime;
 • Introducerea calculului OMM pentru cei care au ieșit la pensie din 2017 încoace dar MAI ALES PENTRU CEI CE VOR IEȘI LA PENSIE ÎNCEPÂND DE A DOUA ZI DUPĂ PROMULGARE.

TOATE ACESTE 5 PUNCTE  SE VOR APLICA IMEDIAT, NU ”DUPĂ APLICAREA ÎN INTEGRALITATE A LEGII CADRU 153. Deci când e să se  dea ceva celor aflați la pensie li se dă la Sfântu Așteaptă, dar  când e să se  ia, li se ia IMEDIAT.

În următorul articol concluziile și calculele …

PS: Nostradamus mi-a trimis un biletel. Cică marti s-ar vota proiectul in comisii, iar miercuri in plen . Se ține de glume omul ăsta.

 

PLX 199-case closed