joi, 1 decembrie 2022

Ordonanță de urgență privind indexările pe 2023

 

După lupte seculare care au durat 30 de ani, a fost publicat în transparență decizională proiectul OUG privind măsurile fiscale pe anul 2023, care include modul în care vor fi acordate indexările și măririle de pensii în Ianuarie 2023.

La fel ca și în 2022, se acordă indexări și militarilor și tot diferențiat, în funcție de venituri, numai că de data asta diferențierile se fac nu doar în funcție de cuantumul ăensiei ci și în funcție de anul ieșirii la pensie.

De asemenea se acordă și ajutoare și militarilor cu pensii mici, ca și la civili dar acestea vor fi acordate după calcularea indexării. Așa că cei cu pensii sub 1500 DE LEI, PRIMESC UN AJUTOR DE 1000 DE LEI dar dacă limita de 1500 este realizată după indexarea pensiei aflată în plată la 31.12.2022. La fel și pentru celelalte ajutoare.

Iată ce prevede ordonanța referitor la militari:

 • Toate drepturile militarilor care nu fac parte din solda lunară, brută, se mențin la nivelul anului 2022
 • norma de hrană se menține la nivelul lunii decembrie 2022
 • în 2023 nu se acordă ajutoarele pentru ieșirea la pensie

Art.IX (1) Prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute recalculate, stabilite și/sau actualizate, după caz, potrivit prevederilor Legii nr.223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, și indexate ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

 • a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 12,5%, fără să depășească 3.256 lei;
 • b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 8,5%, fără să depășească 4.687 lei;
 • c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 6,5%, fără să depășească 6.103 lei;
 • d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 5,2%, fără să depășească 7.518 lei;
 • e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 4,4%, fără să depășească 8.902 lei;
 • f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 3,5%, fără să depășească 10.000 lei.
 • (2) Prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2018, și indexate ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:
 • a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;
 • b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei;
 • c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei;
 • d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei;
 • e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 lei;
 • f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei.
 • (3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) şi (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) şi (3) din aceeași lege, se aplică în mod corespunzător.
 • (4) În situaţia în care cuantumul pensiilor militare de stat indexate potrivit
 • alin. (1)-(3) este mai mic decât cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează acesta din urmă.

Art. X. – Prin derogare de la prevederile art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei.

Art. XI. – (1) În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor din sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, astfel :

a) în cuantum de 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

b) în cuantum de 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

c) în cuantum de 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plătește în două tranșe, în lunile ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:

 • a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
 • b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
 • c) în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.
 • (3) Prin sintagma venituri lunare prevăzute la alin. (1) și (2) se înţelege:
 • a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
 • b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
 • c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepția veniturilor din indemnizațiile acordate persoanelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 și art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341 din 2004 și a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49 din 1991, și plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii;
 • d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şicompletările ulterioare;
 • e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

(4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) și (2) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (3) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 de lei și respectiv 3.000 de lei.

Art. XII. – Ajutorul financiar prevăzut la art. XI alin. (1) și (2) se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

La o primă vedere, prevederile sunt morale s-a făcut diferențiere în ceea ce privește acordarea indexării în așa fel încât cei cu pensie foarte mari să primească o indexare mai mică. E moral dar nu legal. Să vedem dacă o va ataca cineva la CCR, dar oricum CCR A DEVENIT UN ORGAN DE FAȚADĂ, un instrument care fălfâie ca o .. cravată inutilă un un maieu jegos, FĂRĂ MORALĂ, FĂRĂ PUTERE . Ei înșiși, prin acordul pe legile justiției și-au acordat un rol pur decorativ. Așa că părerea mea este că ordonanța se va aplica așa cum a fost emisă.

Alte detalii, în documentul de mai jos.

Ordonanță de urgență privind indexările pe 2023

O nouă bătaie de joc -întâlnirile CSC

 

Ne-am scărlătit la cap

O nouă întâlnire a Consiliului de Sprijin și  Consultare al MApN, condus de domnul general Scarlat a marcat o nouă bătaie de joc la adresa militarilor, în special a celor aflați în rezervă sau retragere, căruia le este dedicat mărețul Consiliu care a început ca, Consiliu Consultativ, apoi de mediere, ajungând la actuala denumire.

Poate ar fi fost mai nimerit să fie numit de la bun început Consiliu de Ochii Lumii, sau Consiliul Bătaii de Joc .

Ieri, 28.11.2022, conducerea ministerului a decis să îi adune din nou pe cei din Consiliu, care sunt de fapt reprezentanții asociațiilor finanțate, plătite ca să înțeleagă toată lumea,  de MApN, plus președintele Forumului. DE CE SUNT PLĂTITE, NU SE ȘTIE, DAR SE POATE DISCUTA.  Este absurd să creadă cineva că organizatorii ar putea fi deranjați de vreunul din cei care stau cu ciocul ridicat spre finanțele ministerului și că vreunul din liderii acelor asociații dependente de banii dați pe ”alese”,  vor face vreodată cu adevărat opoziție sau vor critica pe cei care de ani de zile își bat joc de pensionarii militari.

Tocmai în acest scop a fost creat acest Consiliu, CU ACEASTĂ COMPONENȚĂ, pentru a mima consultarea asociațiilor,  având însă asigurată obediența celor ”consultați”. Singurul participant ne-finanțat de MApN este presedintele Forumului,  dar cu o floare nu se face primăvară este în  ultra-minoritate. De fapt este singurul participant care a binevoit să dea o informare cu privire la lucările sau discuțiile purtate în Consiliu,  pentru a-i informa pe cei interesați. Iată comunicatul :

”Domnilor președinți,

Am participat astăzi, 28.11.2022, la sedința Consiliului de sprijin și consultare a personalului

militar în rezervă și în retragere de la nivelul Cabinetului ministrului, pe lângă structura de consilieri ai ministrului apărării naționale, consiliu coordonat de dl.gl. Dumitru Scarlat Consilierul ministrului apararii.

S-au abordat următoarele probleme:

1. Amendamente la proiectul Legii Statut a cadrelor militare;

2. Atragerea de fonduri europene pentru proiecte de infrastructură la nivelul ministerului

apărării;

3. Aspecte privind activitatea grupului interministerial pe problemele pensiilor militare;

4. Aspecte privind pensile militare.

La primul punct s-au discutat amendamentele propuse de structurile asociative, aprobate în

majoritate, unele dintre acestea regăsindu-se la nivelul asociaîiilor care nu fac parte din

FORUM. (Vom prezenta în amănunt odată cu finalizarea proiectului la nivelul DMRU).

Am solicitat ca DGMRU și DGJ să pună proiectul de statut în concordanță cu statutul

magistratilor, statut promulgat de președintele țării și care deja creeaza o situație deosebită

privind statutul magistratilor militari.

La punctul doi s-a precizat faptul ca sunt în derulare 5 proiecte cu fonduri europene și că de acest aspect se ocupă Secretariatul general al ministerului și DDI, răspunzând, astfel și problemei ridicate de dl.col. Simion președintele AMPTO în precedenta ședință.

La punctul trei dl. col. Subțirică (DGFC) a precizat că s-a discutat problema pensiilor militare sub aspectul precizărilor făcute de Banca Mondială, dar că nu sunt finalizate discuțiile pe aceasta team, reieșind cu claritate faptul ca la nivel interministerial nu se cunosc toate problemele privind viitorul pensiilor militare și implicit al celor speciale.

Referitor la punctul privind pensile militare, dl. gl. Scarlat a precizat că va prezenta ministrului apărării propunerea facută de AMVVD de indexare a pensiilor cu rata inflației pe 2021 dar și cu cea din 2020 ( 5,1+ 3,8 = 8,9)

Nu se cunoaște nimic sigur privind presupusa indexare cu 12,5 %.

Urmează ca, funcție de decizia ministrului apărării să se desfășoare următoarea sedință a Consiliului până la sfărșitul acestui an.

Cu acest prilej doresc să mulțumesc AMVVD pentru că a fost, singura structura asociativă din FORUM care a răspuns ultimelor mele solicitări privind viitorul FORUMULUI.

Președintele FORUMULUI SAOPSN

Col.rtr. Marian TUDOR”

Oricât de lapidar este scris, fără detalii privind ”propunerile făcute privind statutul” reprezintă un ”raport de activitate”.  Și acuma să le luăm pe rând.

După cum se vede a fost  o nouă întâlnire care a respectat regula ”ne-am adunat ca să nu ne risipim”. Nimic concret, în afară de discuțiile pe marginea unui Statut dar nu se știe pe marginea cărui statut, pentru că în media au apărut 4-5 variante și deși președintele Forumului a cerut în două rânduri reprezentanților MApN să le trimită documentul pe margine căruia se poartă discuția și pe care ”ar trebui” să îl amendeze, aceștia se fac că nu știu, nu au trimis varianta de proiect pentru lucru dar cer propuneri. De aici se vede faptul că de fapt totul este o cacealma,un ”fă-te că lucrezi Mircea”, o mimă prost regizată, ca să nu spună prostimea că nu fac nimic. Cum să vii cu propuneri dar fără să știi la ce? A pretinde așa ceva este Muncă de Om Prost sau bătaie de joc programată cu bună știință.  

Având în vedere că zilele astea România, Bucureștiul găzduiește două evenimente importante în ceea ce privește soarta militară și politică a Europei și nu numai, cu bătaie pe flancul estic al ”alianței”, întâlnirea a avut și rolul de a verifica și calma partea militară. Din același scenariu și cu același scop s-a ”scăpat” și informația  că militarii vor fi și ei ”recompensați cu 12,5%  deși pentru ei indexarea, conform legii ar trebuie să fie de 5,1%. Se ating astfel  două scopuri : se calmează atitudinea masei de pensionari în preajma și pe timpul evenimentelor dar să vadă și IOROPA că militarii români nu sunt discriminați cum se plâng ei ”fără motiv”.

În ceea ce privește subiectele discuțiilor, analizând textul rezultă că :

 1. În ceea ce privește amendamentele, se întâmplă cum s-a întâmplat în August 2021: se discută, MApN centralizează, stabilește forma finală apoi prezintă un proiect diferit de cele discutate, dar spune că ”a fost convenit cu asociațiile”. De fapt atâta vreme cât nu au binevoit să înainteze proiectul pe care să se discute și nici care este rolul discuțiilor de vreme ce la prima îmtâlnire au spus că nu mai au rost discuțiile, proiectul a fost înaintat la guvern și trebuie să facem intervenții la comisiile din Parlament,   orice discuție e INUTILĂ. Dar noi discutăm.
 2. Atragerea de fonduri europene. Pentru cine ? Pentru ce ? Ce treabă au asociațiile militarilor rezerviști cu proiectele de infrastructură la nivelul MApN? Au nevoie de girul asociațiilor ca să sifoneze banii UE, sau ne iau de paravan ? Asta ne mai trebuia.
 3. Punctele 3 și 4 din discuții tratează ambele pensiile militarilor, dar nu înțeleg de ce au fost trecute  separat, de parcă fiecare punct ar reprezenta fiecare o ”strategie” complicată și multilateral dezvoltată. De fapt nu s-a spus nimic. Nu au spus nimic despre activitatea grupului interministerial privind soarta pensiilor militare, nu s-a spus nimic despre indexarea pensiilor militare, ditamai departamentul privind calitatea vietii personalului nu cunoaște ce se discută sau ce s-a decis privind indexarea pensiilor. Din partea DGFC a fost trimis un reprezentant care este ca și numele, subțirel. Întrebat despre idexare, Subțirelu  SPUNE CĂ NU ȘTIE, CĂ SĂ ÎL ÎNTREBE PE URSUL Jianu, care stă în bârlog, tace, face și desface și își trimite buzduganul la întâlniri pentru că el își calculează pensia și negociază viitorul post de după pensie. Poate îi spune cineva că este încă șeful DGFC și are obligații măcar morale, dacă nu profesionale față de militari. Dar poate e mai bine că nu vine, decât să vină și să îi sfideze pe pensionari cu privirea, replicile și atitudinea, cum fac ceilalți ”colegi de suferință”.

Interesant este că unii reprezentanți ai rezerviștilor vin cu propuneri ”indecente” ca să nu spun ilegale. Auziți că cică să se acorde indexarea de 1,5+ 3,8 restanță de anul trecut. Așa a citit cel care a propus, în lege. Păi dacă noi cerem sau propunem singuri încălcarea legii, atunci de ce le mai cerem lor să o respecte? Dar propunerea este și … cu cântec. Pentru că tot mai mulți cer cei 12,5 % are se vor acorda celorlalți pensionari și  promiși și militarilor la tv de un parlamentar,  pe care l-a …garantat domnul Hadăr. Dar cum bani nu prea sunt PENTRU PENSIONARII MILITARI,  uite că vin chiar ei, pensionarii, prin reprezentanții lor, să scadă de la cei 12,5 vehiculați, la 8,5, că noi suntem băieți buni și sărim în ajutorul altora. Mă mir că nu s-a propus și câte o găleată de curent și o pungă de gaz pentru colegii din Ukraina și Moldova. Poate propune domnul Bălăceanu că tot a semnat un acord cu pensionarii militari din Moldova.

Și cu asta basta, urmează să se stabilească o viitoare întâlnire care va fi anunțată probabil cu o oră-două înainte de a avea loc, că așa lucrează DRPCVP, anunță de pe o zi pe alta pe participanți și le dă și teme pentru acasă, să vină cu multe hârtii cu care să se șteargă ei la augustele funduri, că și așa oricât le-ai trimite și le-ai da,  ei de fiecare dată spun că nu știu despre ce e vorba,   să le trimiți spre studiu, că nu cunosc aspectele. Batjocura merge până la nesimțire.

Se poate spune că generalul Scarlat continuă tradiția înaintașilor săi. Este a treia oară când se întâlnește cu membrii asociațiilor, a treia oară când le cere documente, a treia oară când refuză să le pună la dispoziție documentele oficiale, a treia oară când spune că nu poate da răspunsuri dar că îl va informa pe minsitru, a treia oară când vine cu lecția nepregătită, a treia oară când adună oamenii degeaba, nu le spune nimic. Dacă conduce și organizează armata la război, cum conduce și organizează ședințele acestui consiliu, victoria e garantată. Aveam altă impresie și chiar îl compătimeam când i s-a furat funcția de șef al SMG. Văd însă că a fost convertit.

Cu cine defilăm?

Vine 1 Decembrie. România va mai primi 5000 de militari NATO. În curând armata romțnă va fi mai mică numeric decât armatele de ocupație cantonate în România, care deja au spus că nu mai pleacă de la noi, că le plac foarfecele și lacurile din România. Anul acesta, ca noutate, la parada vor defila și francezii și olandezii și moldovenii. La anul ca element de noutate nu va mai defila armata română. Nu va mai avea cine. Unii vor ieși la pensie, alții vor lupta în Moldova și Ucraina.

Dar mai bine să nu defileze, decât să defileze cum se vede în acest clip. Nici în prima lună de scoală militară nu defilam așa, iar cei pe care îi vedeți sunt ”militari profesioniști” de viță nouă sau elevi ai instituțiilor de învătământ din anii superiori. Dar ori fi fost și ei aduși precum calul din poveste, ca să îi facă de râs.  Pe jandarmi îi înțeleg însă, ei sunt instruiți să ne caftească, iar polițiștii să se suie cu picioarele pe noi, nu să defileze. E păcat să stai în frig și ploaie ca să vezi asemenea demonstrații de profesionalism.

O nouă bătaie de joc -întâlnirile CSC

O țară de uituci

Vă mai amintiți? Nu a trecut mult timp, dar vă întreb pentru că am constatat că mulți avem memoria scurtă cam cât coada ursului păcălit de vulpe. Poate România e plină de urși păcăliți de vulpe așa că îmi fac datoria să întreb, vă mai amintiți?

A, nu am spus ce. Vă mai amintiți ce spunea  despre intrarea în Shengen vulpea Iohannis acum 40 de zile după întâlnirea de la Cincu cu premierul Olandei pe care mai că nu îl pupa în pupa? Vă reamintesc eu:  „Pentru mine, pentru noi cei prezenţi aici la pupitre eşecul nu este o variantă. Noi căutăm soluţiile pentru a transforma acest demers într-o reuşită. Asta e convingerea noastră, dar trebuie să vedem lucrurile aşa cum ar putea fi, în cazul contrar. Un eşec în acest obiectiv naţional probabil ar duce la o creştere a euroscepticismului în România. Dar este o variantă ipotetică CARE NU SE VA ÎNTÂMPLA , fiindcă noi nu calculăm pentru varianta eşec, noi calculăm pentru varianta reuşită”

Ce a urmat imediat  după acea întâlnire? Delir, pentru Iohannis și ai lui. Olanda ne sprijină, gata, intrăm în Shengen, Iohannis avea cu ce să iasă în fața românilor la viitoarele alegeri, a reușit, EL,  să ne bage în Shengen. Bine, că înainte de asta ne-a băgat la origini de atâtea ori, în rahat permanent și în insolvență în curând, nu mai contează pe lângă Shengen. Parcă el era cel care se lăuda că suntem un stat eșuat. Eșuat eșuat dar (spera el) în Shengen nu ? Se și vedea cu un tablou în Brukenthal, sau de ce nu la Antipa, călare pe un cal alb intrând în Shengen, ca Mihai Viteazu în Alba Iulia, sau Miron Cosma în București.

Din păcate, nu doar pentru că nu a înțeles ce spusese Rutte, ci pentru că nu de regulă el nu înțelege nimic decât dacă ”urmărește cu interes” timp de câteva luni un subiect, sau un articol de lege, s-a trezit acuma, după 40 de zile că sufletul visului de intrare în Shengen s-a ridicat la cer.

El e cel care spunea că suntem pe calea cea bună, că mai sunt câteva detalii tehnice dar decizia va fi politică și că decizia se va lua în decembrie la JAI. Ba mai mult, într-o conferință de presă la întrunirea Consiliului European pe data de 20 octombrie, după ce nește olandezi nu   votaseră  în Parlamentul European intrarea noastră în Shengen,   întrebat dacă mai avem șanse la JAI, spunea:  ” Haideți să nu vedem partea negativă a lucrurilor, ci oportunitățile și să încercăm să le fructificăm.„  Ei bine, ce să vezi?  La o lună după ce solicita optimism în ceea ce privește decizia din Decembrie, domnul Iohannis își dă o palmă după ceafă dar o dă așa în aer, căutând parcă altă ceafă și se întreabă retoric cine o fi ăla care  s-a grăbit cu intrarea în Shengen și ce atâta grabă ? Iată ce spune domnul Iohannis ieri : „CRED CĂ S-A VEHICULAT PREA REPEDE termenul de 8 decembrie ca termen final. 8 decembrie este prima posibilitate când această chestiune poate fi discutată. Interesul meu, al nostru este ca atunci când se votează să avem un vot clar pentru accesul la Schengen. Nu e util să forţăm un vot care nu este, poate, cel aşteptat.”

Cum dracu ”s-a vehiculat”? S-A VEHICULAT SINGUR? Nu l-a vehiculat el? Nu spunea el că nu ia în calcul varianta eșecului, că el este neam de învingători? Și deși unii spun că Iohannis este sas, eu cred că totuși este român hundred percent, pentru că și el uită. Uită că pe 4 mai, după vizita președintelui Germaniei la Cotroceni, la conferința de presă el, Klauss Werner Iohannis spunea:  “Am reiterat aşteptările legitime ale ţării noastre privind aderarea la spaţiul Schengen, exprimând încrederea că vom putea conta pe sprijinul Germaniei pentru identificarea, în cel mai scurt timp, a unei soluţii”

ÎN CEL MAI SCURT TIMP spunea atunci domnul Iohannis, iar acuma, când numărul celor care se opun a ajuns la 3, el se întreabă mirat ce e atâta grabă : Dacă din varii motive nu vom reuşi până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată cu o lună sau cu două luni până când toată lumea va fi convinsă că nu suntem o vulnerabilitate”

Mare uituc, sau mare gargaragiu Klauss ăsta. Nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu îi miroase. El cerea Germaniei să ne ajute să intrăm în cel mai scurt timp în Shengen, iar acuma spune că ”s-a vehiculat prea repede termenul de 8 decembrie”, ca și când nu el este cel care se bătea cu cărămida în piept că îndeplinim toate condițiile și nu vor fi probleme.

Dar la așa președinte, așa popor, sau invers. Nimeni nu îl întreabă când a fost serios și de ce vorbește gura fără el? Vrea neapărat să fie el cel care anunță intrarea în Shengen, să își aroge meritul acestei ”mari realizări?” Părerea mea este că nu sunt șanse, nu în mandatul lui. Și ce mare scofală? Ce câștigăm? Nu se mai uită vameșii la buletinul nostru la graniță?  Și dacă se uită ce ? Oricum se va impune ”certificatul verde digitalizat” tipizat/cipizat/ încastrat/ ștampilat, care va cuprinde toate datele și care dacă nu corespunzi din toate punctele de vedere, vaccinat, tuns ras și frezat, nu vei mai putea să ieși nici afară din casă, ce să mai faci cu viza Shengen? Parcă văd că o să primim viza după ce nu o să mai avem ce face cu ea, așa la ștolvers.

Și știți ce mai e interesant? Partenerii noștri strategici ne susțin moralicește și declarativ să intrăm în Shengen, dar ne cer viză să intrăm în spațiul lor vital. Nu ne cer însă viză să întrăm în războaiele lor. Tot e bine, uite avem liber să murim pentru alții și interesele senililor.

Vă mai amintiți? O să își mai amintească cineva la viitoarele alegeri toate  minciunile, angajamentele neonorate și gargara  candidaților? Eu cred că nu. Kașai românul.

 

O țară de uituci