marți, 30 iunie 2020

CPS a MApN nu dă doi bani pe OZU


Spuneam în câteva rânduri că CPS a MApN lucrează după reguli proprii, sfidează bunul simț și chiar legislația, iar controlul îndelung și încă nefinalizat al Curții de Conturi este încă o dovadă că pe acolo este ceva putred. Nimeni nu dă nici o explicație, lumea întreabă, nimeni nu răspunde, nici chiar Curtea de Conturi nu mai răspunde, subiectul a devenit tabu, toată lumea tace când e vorba de CPS a MApN. De fapt cred chiar că este impropriu spus CPS a MApN, pentru că dacă avem în vedere cum lucrează, și cum își tratează pensionarii, numai a MApN nu este. Iar ultimul răspuns primit de un pensionar arată că CPS NU SE SUPUNE LEGISLAȚIEI ȘI REGULAMENTELOR MApN.
Iată despre ce e vorba.
În anul 1995, un domn maior, O M,  din Craiova, trece în rezervă. I se întocmește dosar de pensie, iese la pensie, primește decizie de pensie.
În octombrie 1995 a fost pensionat  cu  dosar de pensie nr 17714 din 24.11. 1995, eliberându-i-se decizia de pensie nr 060675.
 1. În anul 2007, în baza legii 90/2007 a fost stabilită o nouă procedură de calcul a pensiei, prin care era introdusă în baza de calcul, și solda de merit. Ca atare, ofițerul a solicitat, printr-o  o cerere către UM 01178 Craiova, să i se elibereze un document din care să rezulte că a beneficiat în anul ieșirii la pensie de solda de merit.
 2. Unitatea i-a eliberat  adeverința cu nr A4227/26.11. 2007 în care se menționa că în baza OZU nr 45/06.03. 1995, era beneficiar al soldei de merit în anul 1995 pe perioada solicitata.
 3. Ca urmare a acestei adeverințe, eliberate în baza amintitului OZU, CMZ Dolj a înaintat către CP a MApN fișa cu elementele de calcul pentru stabilirea soldei lunare brute pentru recalcularea pensiei militare, document  înregistrat cu nr C.R. 295/26.11.2017 la punctul 9 al acestui document se afla menționat faptul că ofițerul a beneficiat de solda de merit.
 4. În baza acestei fise de calcul, i s-a eliberat o nouă decizie de recalculare în data de 04.01. 2008 care includea și solda de merit SPECIFICÂNDU-SE ÎN BULETINUL DE CALCUL, LA PUNCTUL A, ȘI SUMA, RESPECTIV 162 LEI.
 • Ca urmare a recalculării pensiei, ofițerul a primit retroactiv sumele corespunzătoare  soldei de merit ce i se cuveneau.
 • În anul 2016, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, L 223/2015 i s-a emis o nouă decizie de recalculare, nr. 15665/1 din 13.10.2016 în care în anexa 1, cuprinzând baza de calcul a pensiei nu figurează solda de merit. Ca urmare, începând cu data de 01.01.2016 ofițerul  a primit pensia fără  a avea inclusă  solda de merit, așa cum reieșea din adeverința A4227/26.11.2007.
 • Ofițerul a solicitat clarificări casei de pensii a contestat decizia de recalculare dar a și a fost îndrumat să solicite informații la CMZ  care este organul responsabil cu trimiterea bazei de date către CPS.
 • La rândul sau, CMZ Craiova l-a trimis la UM01178 unitatea de unde a ieșit la pensie, pentru a-i elibera o nouă adeverință .
 •  Ofițerul a făcut o nouă cerere de solicitare a adeverinței către UM01178 Craiova,  care i-a trimis adeverința nr A-3847/ la care s-a anexat fișa cu elementele de salarizare pe perioada aprilie –septembrie 1995, în care totuși nu figurau nici elementele din adresa A4227/26.11.2007, nici alte venituri, cum ar prime, recompense. Nu a primit în acest răspuns, deși a solicitat, nicio lămurire sau explicație  cu privire la actele care au stat la baza eliberării adeverinței A-4227/26.11/2007.
 • A solicitat o alta adeverința, care sa lămurească aspectul si să specifice dacă a beneficiat sau nu de solda de merit și să i se dea copie după OZU din care să rezulte acest lucru. A mai solicitat copie după statele de plata si OZU, SAU SĂ I SE PUNĂ LA DISPOZIȚIE PENTRU A LE CONSULTA, CONFORM LEGII, fiind documente care priveau calculul pensiei sale.
 • În răspunsul primit prin adresa A-64/04.01.2019, i  s-a  confirmat ca a primit, conform OZU 45/06.03.1995 solda de merit, dar nu figurează pe state, dar și că adeverința A-4227/26.11.2007 nu mai există în arhivă fiind distrusă și ca nu i  se pot da copii după documente,  acestea fiind clasificate.
De remarcat faptul că deși admite că figura pe ordinul de zi că a primit solda de meri și că în baza acestuia i s-a eliberat o adeverință în baza căreia i s-a acordat sau luat în  calcul suma respectivă și la pensie începând cu anul 2008, acum unitatea emitentă refuză să vadă că începând cu luna aprilie, în comparație cu martie 1995  ofițerul a beneficiat de o sumă corespunzătoare soldei de merit, recunoscută de fapt anterior și declară nonșalant că nu figurează pe statul de plată ca beneficiar al soldei de merit, așadar nu poate emite un document din care să rezulte că a primit suma respectivă, deși documentul există, este extrasul din OZU.
Fiind abordat de către respectivul ofițer, am contactat conducerile CPS, CMZ și Bg 2 solicitând să se facă verificări privind documentele de care avea omul nevoie. Am primit asigurări că se va verifica situația și rezolva. De la CPS , doamna Andrițoiu mi-a explicat că nu îi poate lua în calcul solda de merit pentru că în adeverința trimisă nu este consemnată suma și că așteaptă să primească de la CMZ un nou buletin de calcul, dar probabil că doamna colonel aspirant la gradul de general nu cunoștea prevederile Ordinului 25/15/02.2015, care specifică  la art 2 ca „ recalcularea pensiilor se realizează de către casele de pensii sectoriale  pe baza datelor și documentelor existente în bazele și arhivele proprii, precum și a datelor transmise de structurile din cadrul instituțiilor publice de apărare” . Cu alte cuvinte, dacă documentul cu suma corespunzătoare soldei de merit, EXISTA ÎN DOSARUL DE PENSIE AL SOLICITANTULUI LA CPS, DE CE MAI AVEA NEVOIE DE ALTĂ HÂRTIE?
  Cei de la CMZ au spus că nu pot emite unul, pentru că nu există state de plată din care să rezulte că ofițerul a primit solda de merit, deși exista ordinul de zi și.. suma se deducea din verificarea sumelor încasate în lunile martie și aprilie. De fapt în ștate suma era vizibilă, dar nu consemnată ca atare, dar ei dacă nu au găsit-o individualizată, nu au luat-o în considerare. Probabil că în atribuțiunile funcționale nu intra și operațiunea de scădere a celor două sume, care ar fi scos la iveală solda de merit.
Deci  comandantul UM 01178 Craiova când i se solicită situația veniturilor și să identifice documentele care să ateste dacă ofițerul a primit sau nu solda de merit, verifică statele începând cu luna aprilie deși știe că de fapt solda de merit a fost stabilită și dată pe OZU în martie. Dar când nu vrei să admiți un drept al unui om, ai orbul găinilor și te faci că nu vezi evidența. Și toți cei care au avut un rol aici, știu că solda de merit există fizic în stat, chiar și nenominalizată ca drept,  dar acordată ca sumă, dar se fac că nu înțeleg.
 1. Pana la urma, la insistentele ofițerului,  UM01178 Craiova si CMZ Dolj au trimis către CSP a MApN documentele necesare, dar incomplete, deoarece au specificat numai faptul că ofițerul a beneficiat de solda de merit dar nu au trecut si suma, menționând că nu apare în statele de plată, iar CSP solicita suma.
 2. În decembrie 2019, ofițerul primește și răspunsul de la Comisia de Contestații din cadrul  MApN, prin care i se răspunde la contestația făcută în 2018 privind decizia de recalculare. Pe pagina 2 a Hotărârii Comisiei de Contestației, în capul paginii se spune:
.
Aparent, Comisia îi dădea dreptate, constatând că există ”neclarități” în stabilirea pensiei, cu trimitere la solda de merit și cere CPS să solicite lămuriri de la UM01178 CRAIOVA. Dar doar aparent a admis asta, pentru că practic, la finalul hotărârii, Comisia de Contestații  îi taie lămâia:
.
Deci, EXISTĂ NECLARITĂȚI  privind calculul  pensiei,  dar CONTESTAȚIA ESTE NEÎNTEMEIATĂ. Unde s-a mai văzut așa ceva? Rețineți că aceste afirmații sunt făcute de aceeași comisie, pe aceeași contestație, aceeași pagină
Iată deci că plecând de la cdt UM01178, continuând cu cel al CMZ cu cel al CPS și Comisia de Contestații, toată lumea și-a dat mâna la batjocorirea acestui ofițer, trimițându-l de la unul la altul, pentru ce? Pentru suma de 162 de lei pe care TOȚI refuză să i-o acorde, deși are dreptul la ea. Să nu dai acatiste ? Să nu îți vină să spui: ”dar-ar Dumnezeu și Maica Precistă ca toți orbii care nu văd bătaia de joc să mănânce toată viața cu toată familia lor DOAR din suma aia care i se refuză ofițerului”?
Dar asta nu e totul.
Văzând că nici o structură nu îi face dreptate am făcut o sesizare către ministrul apărării șCPS a MApN nu dă doi bani pe OZU

marți, 23 iunie 2020

”AMICUS CURIAE”


Așa cum am informat deja, vinerea trecută, a avut loc la sediul MApN,o întâlnire a ministrului apărării naționale, cu unii reprezentanți ai unor asociații ale militarilor, s-a spus că ar fi fost reprezentanți ai Forumului dar de fapt erau unii membrii ai forumului, pentru că in fapt oficial  nu există un grup de reprezentare, un comitet sau consiliu de conducere, președintele ales anul trecut nu a format și nu a stabilit un organ sau grup cu care sa lucreze, a acționat de fiecare dată după ureche, după interesele sau simpatiile de moment. Cert este că de el s-a lipit ca marca de scrisoare președintele AORR, care a încercat să dirijeze totul, să controleze totul, formând cuplul Bă-Bă.
Pe de altă parte, mandatul a cam trecut calendaristic, în luna iunie trebuia să aibă loc alegeri pentru o nouă conducere, dar domnul Băhnăreanu, președintele … expirat, deși rugat de câteva luni, nu s-a preocupat de luni bine, mai bine de 8 luni, să convoace Forumul nici pentru alegeri nici pentru alte motive, practic a fost președintele Forumului doar cu numele, folosindu-se de titulatură doar pentru a fi băgat în seamă de conducerea ministerului, căci colaborarea și consultarea cu asociațiile componente, în numele cărora se prezenta, a fost nulă. Acest mod de abordare și de lucru nu este o invenție a domnului Băhnăreanu, la fel s-a lucrat și în anul precedent cât președinția Forumului a fost asigurată de LADPM căci aceștia (reprezentanții ei) deschideau ușile celor la care se ploconeau cu titlul de reprezentanți ai forumului iar apoi se lăudau pe paginile proprii că au inițiat acțiuni și au ”obținut rezultate” în numele LADPM. Fiecare, cum a ajuns la conducere, a confiscat conducerea Forumului, în interes propriu, personal, sau de grup, un grup foarte foarte restrâns. Ăștia sunt militarii români.
Revenind la întâlnirea de vineri, așa cum am informat deja, rezultatele s-au concretizat în:
 • Formarea unor … grupuri de lucru care să discute… ceea ce s-a discutat și s-a stabilit de la instalarea actualului guvern și ale celorlalte, adică repararea nedreptăților comise privind  aplicarea discreționară, discriminatorie și criminală a L223  de către ministere, în special cel al apărării, în special CPS a MApN, să …. comunice între ele, să încerce să….. acționeze pe direcția contestării la CCR a noii legi privind taxarea pensiilor speciale și să…se facă că lucrează.
 • Revigorarea și resuscitarea inițiativei privind formarea unui Consiliu  sau secretariat, sau ambele, pentru problemele rezerviștilor, inițiat de Ambramburica prin Iulie 2018  cu sprijinul ANCMRR-urilor din STS, SPP, SRI,  și Poliție și AORR.  De atunci și până în Iunie 20120, domnii Băhnăreanu și Bălăceanu fac eforturi uriașe pentru a se înființa această structură în fruntea căreia să se suie, pentru că din proiect(plx376/2020) rezultă că funcțiile sunt plătite și cui i-ar strica niște bani pentru a face ce a făcut și până acum fără să fie plătit, adică nimic? Citiți proiectul, cei care sunteți  interesați, și vă veți lămuri că e vorba de o sinecură și o nouă formă de aburire a pensionarului militar, pe bani buni, căci dacă până acum ”reprezentanții noștri” ne abureau gratis, de acum vor să o facă pe bani. Consiliul ar fi sub controlul… parlamentului, adică al acelora pe care, cei care s-au întâlnit vineri, îi învinuiau că ne-au tras în țeapă și au băgat pensiile militare în categoria pensiilor speciale, ”pe la spatele” ministrului apărării, a primului ministru și președintelui, (inclusiv parlamentarii PNL) deci țeapa e asigurată din start iar generalii prezenți la întâlnire țin neapărat să se pună în slujba țeparilor. 
 •  Bifarea întâlnirii cu structurile asociative în planul cu activități pe primul semestru 2020, ca executată.
Mă voi referi acum la inițiativa privind … intervenția la CCR pentru care s-a constituit  un grup de lucru special care să…..se facă că fac ceva.
Nu știu la această oră dacă acest grup a fost înființat sau propus din prostie, din dorința de a mima … preocuparea pentru ”soarta rezerviștilor” sau pentru a da de lucru unora care se plângeau că nu se face nimic pentru ei și a le astupa gura, dar să faci un grup de lucru pentru a face o foaie de hârtie(de altfel inutilă) mi separeu o culmea fariseismului.
Despre ce e vorba? O să încerc să explic pe înțelegerea tuturor.
 1. Practic  legea privind taxarea pensiilor speciale  în rândul cărora a fost inclusă și pensia militară, a fost contestată la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului dar a fost puternic criticată( contestația) chiar de primul ministru despre care domnul ministru Ciucă spunea că nu e de acord cu includerea pensiilor militare în proiect. Nu voi comenta nici șansele acestei contestații, nici presiunile politice, nici jocul politic, nici interesele unora sau altora, nici măcar incompatibilitatea(cel putin morală) a unora dintre membrii CCR de a judeca cauza, fiind cu musca pe căciulă, o să vorbesc strict procedural.
 2. Constituția României prevede la ARTICOLUL 146, următoarele:
  Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
  a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
 3. Conform art.52-56 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CURŢII CONSTITUŢIONALE și Art. 52-56 din LEGEA nr. 47 din 18 mai 1992, ședință pot participa sau nu părțile implicate, sau publicul (în număr limitat în mod obișnuit și posibil neinvitat în cazul stării de alertă).
 4. Deci, nimeni altcineva în afară de părțile implicate și judecătorul raportor și magistratul –asistent nu pot interveni dacă nu este invitat și solicitat să intervină de către președintele de ședință.
 5. Ca documente sunt admise doar cele depuse de contestatar și contestat în sprijinul cauzei, ca documente de care judecătorii pot ține cont.
În aceste condiții ce mai pot face MApN sau reprezentanții asociațiilor în această cauză? PRACTIC NIMIC. Nici ca document, nici ca ntervenție fizică sau verbal. Dacă –prin absurd- membrii ”grupului de lucru” ar ajunge să fie acceptați ca public la ședință, singurul lucru pe care îl pot face este să stea cuminți în sală și să  ia prostamol uno.  Orice altă activitate este interzisă.
Dar, totuși , legea admite, înaintarea către Curte  a unui document, de către o terță  persoană fizică sau juridică, depunerea unui ”AMICUS CURIAE” adică a unui document prin care, ca ”AMICI AI CURȚII” în cel mai pur interes de sprijinire a legii, în mod ECHIDISTANT și total DEZINTERESAT,  să pună la dispoziția curții argumente, date, documente prin care să o ajute să ia o decizie corectă. Așa spune legea, acesta este SPIRITUL legii  privind AMICUS CURIAE.
Pentru cei care nu cunosc termenul, procdura, menționez că Amicus curiae este un termen legal ce își are originile în limba latină. Literalmente tradus înseamnă “prieten al curţii” şi se referă la o persoană care nu are niciun interes pentru vreo parte din proces în mod special, într-o cauză dată. Aceasta oferă în mod voluntar informaţii asupra unei probleme de drept sau de altă natură, relevante pentru cauza respectivă, informaţii ce se consideră că pot ajuta instanţa în a decide asupra unei chestiuni legate de litigiu. Această informaţie poate fi furnizată prin diferite modalităţi. O modalitate este opinia legală, ce poate fi adusă la cunoștinţa instanţei sub forma unui compendiu. De asemenea, pentru soluţionarea justă a  cauzei, un terţ poate oferi o declaraţie pe care nici părţile, nici instanţa nu au solicitat-o. Mai mult, poate fi vorba și de prezentarea ideilor conţinute într-un tratat de specialitate, în legătură cu obiectul dedus judecăţii.”
Acuma, după ce ați cititi ce e cu acest document, realizați cât de puerilă și INUTILĂ este  activitatea acestui grup care vrea să schimbe istoria influențând CCR în luarea unei decizii.
Spun că activitatea acestui grup este o inutilitate pentru că :

”AMICUS CURIAE”

sâmbătă, 20 iunie 2020

Hai să ne bălăcim ….


Lupul paznic la stână
Nu știu cum facem noi militarii, rezerviștii, pensionarii, de ne tot lăsăm conduși (la tăiere) de lupi îmbrăcați în haină de oaie. Parcă e un blestem, ori chiar nu avem printre noi lideri adevărați, ori nu știm să-i depistăm și alege, ori asta a fost și este armata României, plină de lideri de mucava, oportuniști, ghiocei, iresponsabili, trădători.
Vineri, 19.06.2020, la sediul MApN a avut loc o întâlnire a ministrului , alături de care a fost și domnul colonel Roșu, unul dintre casapii pensiilor militare, însărcinat acum cu ”repararea nedreptăților” în condițiile în care este este unul din cei care a dus la aplicarea acestor nedreptăți, din funcția de jurist al CPS, cel care a condus și dirijat ”politica de apărare” a măgăriilor aplicate militarilor, printre care și aplicarea actualizării din 2016, cea pentru care a fost efectuat recent un control al Curții de Conturi, control care se părea că nu se mai termină, împins până la extrem tocmai pentru a depăși termenul de prescripție. Domnule, este culmea, cum poți avea încredere să pui să rezolve problema nedreptăților tocmai pe unul din cei care au contribuit din plin la realizarea lor? Păi cât de prost să fie domnul Roșu sau domnul Jianu, cunoscuți ca artizanii politicii de batjocorire a pensiilor, din interiorul ministerului, să vină acum și să spună ” fraților, am greșit, fraților, v-am înșelat, fraților, v-am furat, tăiat, mâncat din pensii!!??” E absurd, e prostesc, e aiurea. Și totuși cei doi sunt mereu chemați și puși în fața delegaților rezerviștilor și recomandați drept cei puși să le rezolve problemelor, menținuți pe funcții din ce în ce mai mari și apoi avansați pentru modul în care au „gestionat” problemele create chiar de ei. E cinic pur și simplu, să  chemi mielul să îi faci dreptate și să îl pui în fața lupului. E la fel de cinic să primești o plângere privind activitatea Casei de Pensii și să o dai spre rezolvare ”Casei de Pensii” adică celui reclamat, care în loc să o rezolve, o îngroapă în aberații și judecăți care neagă esența instituției armatei. Pentru ce există audit la MApN, pentru ce există Comisie de Control a MApN? Vă amintiți întâlnirea lui Dragnea cu aceiași reprezentanți ai Forumului Structurilor asociative? Vă amintiți că și el a promis că rezolvă nedreptățile? Vă amintiți pe cine a numit el responsabil cu ”rezolvarea” problemei” ? Pe prietena Olguța, cea care comisese delictele. Am crezut inițial că este o pedeapsă pentru Olguța, dar a fost o pedeapsă pentru noi. EXACT LA FEL A PROCEDAT ȘI DOMNUL MINISTRU ACUM. I-a pus pe Jianu și Roșu să ”repare” ceea ce au stricat, iar aceștia bineînțețles că nu sunt atât de proști, ei încearcă să acopere, să lungească boala sau ”să se revizuiască, primesc,  dar fără să se schimbe nimic” în sfântă tradiție caragieleană.
Sinecuri
Toată această mascaradă însă nu ar fi completă și eficientă fără o mână de ajutor consistentă, constantă și la fel de ”amabilă” a unor lideri de asociații,  care pretind (ca marea majoritate a lor) că luptă pentru binele ”alegătorului”, când de fapt luptă pentru binele lor propriu trăgând sfori, umblând după sinecuri, insinuându-se în toate structurile posibile, în conducerile tuturor asocițiilor care înseamnă ceva, numai și numai pentru a nu scăpa nici o posibilitate de a se propulsa drept mare specialist, luptător, reprezentant al ”rezervei”. Scopul acestor oameni este să prindă și ei ceva de ros, ceva de ici, ceva de acolo, nu contează cât, pic cu pic se face marea, dar să fie mereu în lumina reflectoarelor, să fie mereu la masa bogaților, joviali, afabili, săritori, plini de ”inițiative” dar și de … titluri  și funcții, prin consilii directoare, secretariate, comisii, comitete. Și nu numai că le vânează dar le și înființează colaborând cu cei care știu foarte bine că dacă vrei să omori un proiect, formezi o comisie care să îl ”pună în aplicare”.
Pagina mută
În primul rând vreau să menționez, pentru cei care vor căuta să afle ceva oficial, că despre această întâlnire, pe pagina MApN nu se spune nimic, deși altă dată nu s-ar fi pierdut ocazia să se popularizeze o astfel de inițiativă. Dar e tăcere și la capitolul media și la secretariatul MApN care ar fi trebuit să bifeze această întâlnire la rubrica ”activități” ale ministrului. Dacă cauți în agenda zilei de 19.06.2020 a ministrului nu găsești nimic, în ziua aia a avut pauză. Probabil această întâlnire nu a fost suficient de importantă pentru a fi menționată, s-o fi petrecut în pauza de cafea a ministrului și a fost inclusă în acea pauză. Spune și asta ceva. Nu o să înțeleg în ruptul capului ce atâta secretomanie privind activitățile care au loc privind pensiile militarilor. Vine un control al Curții de Conturi să verifice activitatea CPS și de două luni NU NI SE SPUNE NIMIC. DAR NIMIC. E secret de stat? Asta nu face decât să alimenteze presupunerile și speculațiile cum că problemele ar fi grave, poate chiar penale și se încearcă MUȘAMALIZAREA lor. Așa să fie? Dacă e așa, e grav.
Întâlnirea
Acum, având situația de ansamblu lămurită, să ne întoarcem la meandrele concretului. Spuneam că ieri s-au întâlnit la sediul ministerului, domnul ministru Ciucă, domnul colonel Roșu, locțiitorul șefului ”Departamentului ”
Pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului”, Colonel Valeriu ROȘU, lupul din fața stânii și Generalii Băhnăreanu, Bălăceanu și, invitat pe ultima sută ca să fie mimată  transparența, col Tudor Marian, președintele ROMIL.
Domnul Băhnăreanu, care se pare că a fost inițiatorul întâlnirii, este, după cum se știe președintele ANCMRR și președintele –la această oră cu mandat încheiat- al Forumului structurilor asociative. Domnul general Bălăceanu Virgil, nu știu în ce calitate a fost prezent, adică care din ele, nu că nu ar avea niciuna, dimpotrivă, este șef al AORR, vicepreședinte la ANCMRR, membru ROMIL și al multor alte asociații care mai mișcă, pe tabla destul de îngustă a asociațiilor militarilor activi și în rezervă, mai este domnia sa membru în nu știu câte consilii, comitete și comisii, care ”s-a ales” peste tot, unii spun că ar fi și consilier al ministrului,  dar ce se știe sigur este că dorește cu ardoare să fie numit în fruntea ”rezervei”,  a rezerviștilor fie ei voluntari sau nu, numai șef să fie. Și nu e întâlnire la care domnia sa să nu antameze problema rezervistului voluntar, rezervei, face regulamente, orice, numai să prindă scaunul. Adevărul e că nici domnului Băhnăreanu nu i-ar strica această funcție dătătoare de firfirei dar și de …onoruri și băgări în seamă, dar au un candidat redutabil în persoana unui alt general, mult mai galonat decât ei, care chiar a instituit sintagma ”forța de rezervă”. Le urez succes în această ”luptă dreaptă” pe care o duce fiecare pe la spatele și pe spinarea asociațiilor pe care cică le reprezintă.
Revenind la întâlnire, aceasta a avut ca scop… nu se știe ce, a urmărit nu s-a spus ce și s-a concretizat nu se știe cum. Adică ne-am adunat ca să nu ne risipim. Sau abordat subiectele :
 • controlul de la CPS
 •  ordonanța de urgență inițiată în noiembrie 2019, așa zisa Ordonanță Ciucă
 • Situația indexării din 2016, cu cele două proiecte aflate la Comisia pentru Muncă a CD
 • Situația …. suprataxării pensiilor speciale și atacarea acesteia la CCR
Dar conform unora s-ar mai fi discutat și problema rezerviștilor voluntari, dar asta numai în capul lor, adică cât unii vorbeau despre pensii, în capul unora se învârtea problema rezervistului voluntar, un proiect eșec al MApN pe care totuși conducerea MApN nu vrea să îl abandoneze, așa cum CPS nu vrea să abandoneze modelul propriu de aplicare a actualizării din 2017, pentru ca e greu sa recunoști ca ai greșit (dacă ar fi numai greșeală ar fi bine).
Să le luăm pe rând, deși mare lucru nu e de spus: 
Hai să ne bălăcim ….

joi, 18 iunie 2020

Proiect de lege


Acum 7 luni, prin noiembrie -decembrie 2019, când PNL luase comanda la Victoria, Ciucă ajunsese ministru și se punea problema reparației problemelor pensiilor militare, puricii se potcoveau cu potcoave de 99 de ocale iar pensionarii militari credeau că nu îi va mai potcovi nimeni, printre analize și combinații de proiecte de lege, ordonanțe și modificări, interpretări, discutând eu cu amicul Mateiaș, ne puneam întrebarea ce ne facem noi fetele, când se va aplica impozitarea progresivă, zisă supraimpozitarea, botezată la naștere taxarea pensiilor ”speciale”? Unii spuneau că gata, supraimpozitarea este istorie, iar pensiile militare au fost recunoscute de noul guvern ca nefiind pensii speciale, deci nu mai avem de ce să ne îngrijorăm. Cu toate astea, nouă nu ne ieșea din cap nici supraimpozitarea și nici includerea pensiilor militare în rândul celor speciale (când era vorba de taxat, nu de actualizat) și ne întrebam cum să contracarăm următoarea lovitură. Știam că CCR decisese că pensiile contributive nu puteau fi taxate, dar noi, militarii nu figuram printre cei care ”contribuiseră” la fondul de pensii, deși plăteam și fond la pensia suplimentară. Unii zic că militarii sunt paraziții societății, pentru că ei nu au produs nimic, ei nici contribuțiile la pensie nu le-au plătit, le-a plătit ministerul pentru ei, ca și cum ceilalți s-ar fi dus toți cu banii în mână să își plătească contribuțiile la asigurări sociale, nu le-ar fi fost oprite și vărsate tot de stat în fondul de pensie. Dar așa e lumea, se ia după fentă.
În fine, analizând cu Mateiaș noianul de proiecte și propuneri care erau vehiculate în spațiul virtual de diferite structuri și inițiatori, am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă ar fi cea finalizată de Forum și Ciucă, așa zisul proiect Ciucă, care cuprindea pensia minimă garantată, cu tabelul anexă care aducea pensiile mici la un nivel decent și mai aproape de cele actuale. Proiectul era bun, și este bun și acuma, dar este vulnerabil în fața legii privind supraimpozitarea. Și atunci am creat noi, de fapt Mateiaș a avut ideea, recalculării pensiilor pe baze contributive, dar păstrând elementele de actualizare după salariile activilor, un proiect care să nu fie lovit de o eventuală taxare suplimentară care era pe țeavă încă de atunci, fiind doar amânată, nu și anulată.
Am întocmit proiectul și chiar l-am trimis către minister, spre a fi consultat dar nu l-am postat pe pagină, pentru că oricum circulau destule proiecte în spațiul virtual despre care nu se știa cui aparțin de unde vin și ce urmăresc, nu am vrut să bulversăm și mai mult lumea militară. În plus, dacă am fi ieșit ”pe piață” cu o variantă de calcul pe bază de contribuție, după modelul L-263, toată lumea ar fi sărit ca arsă pentru că nu ar fi văzut sau înțeles de ce vrem așa ceva. Și totuși o astfel de variantă ar închide gura tuturor și ne-ar feri de critici gratuite, inutile și tâmpite. Sunt convins că nici acuma mulți nu vor vedea și nu vor înțelege, dar cine mai știe să facă calcule, e rugat să calculeze ce pensie avea în 2016, cu cât au crescut pensiile contributive în 4 ani și ce pensie ar fi avut acuma. Abia după ce vor face aceste calcule sunt dispus să discutăm. Asta ca să nu mai spun că dacă acest proiect ar fi fost sau ar fi adoptat, ne-ar durea în cozorogul de la caschetă de impozitarea pensiilor speciale.
Iată ce cuprindea proiectul, pe care acuma îl postez spre analiză, dezbatere și eventual însușire de către asociații și reînaintare către ministrul Ciucă. Nu mai adaug la el anexa, e cea din proiectul Ciucă.
OUG (Lege) privind modificarea L-223/2015  si luarea unor  masuri
reparatorii privind drepturile militare
..........

Proiect de lege

miercuri, 17 iunie 2020

Puking news


Vai de capra noastră
 Așa cum am spus în nenumărate rânduri, guvernanții iar ne-au blocat pensiile. A fost votată cu 99,99% legea privind impozitarea progresivă. Chiar s-a înregistrat un consens aproape unic în istoria ultimilor 31 de ani de democrație a furtului românului de către stat, toate partidele istorice sau isterice reprezentate în Parlament au votat cu mic cu mare.
Am înțeles eu că unii se bucură. Trebuie musai să fie români, căci numai românii se pot bucura unul de răul altuia sau mai clar, când văd că altul e bătut, furat, înșelat, castrat, închis, pedepsit, indiferent dacă are o vină sau nu. Cică s-a făcut dreptate. Ce dreptate e asta? Ce e drept în a lua din dreptul dat cuiva? Nu că ne-am tâmpit de tot. S-a umplut țara de Celentani, Firicei, Dorei și Brânzoi, botaniști de profesie care la fiecare episod al vieții lor iau câte o scatoalcă și fie că o sesizează fie că nu, dimineața se scoală din pat gata să primească alta  uitând-o pe ultima. E și asta o virtute, un mod de a supraviețui.
Deci, așa cum spuneam, toți parlamentarii au căzut de acord că pensiile militare sunt și ele speciale, deși parcă mai ieri, penelistul Orban, alături de ministrul Ciucă, pesedistul Mocioalcă alături de domnul Leș, USR-istul Lupescu, adevărat, cam singur prin partidul său, spuneau că au ajuns la concluzia că pensiile militare nu sunt ”pensii speciale” și nu se va atinge nimeni de ele. Nu mai caut prin media declarațiile. Ce rost mai are? Când îi spuneam domnului ministru Ciucă că e mințit și că  i  se aruncă gulgute, spunea că nu știu eu ce vorbesc, că nu e așa, că a fost asigurat că nu se atinge nimeni de pensiile militarilor, dimpotrivă, vor fi făcute reparațiile așteptate. Uite că s-au făcut. Domnul Roman tocmai a spus că s-a făcut dreptate, s-au reparat nedreptățile, se ”egalizează pensiile”. Da, dar în jos, nu în sus. Uraaaaaaaaaaaaaaa! Am vrut egalitate, vom avea egalitate. Peste câțiva ani, un șofer de ”ales al poporului”,  după un mandat de 4 ani de șofereală va avea pensia mai mare decât un comandant de batalion, în timp ce un mecanic TAB va avea picioarele cât un copil de 4 ani, sfârtecate de minele din Afganistan sau mai știu eu de unde. Astea sunt reparațiile promise. Și ai noștri se bucură, că uite a leșinat capra vecinului, fără să vadă că a lor e moartă și îngropată. Ne merităm capra.
Mascarada continuă
Vă mai amintiți acordul prenupțial dintre Ponta și Băsescu? Vă mai amintiți cât de lovit se dădea Antonescu când acesta a fost deconspirat spunând că nu trebuia să fie semnat de Ponta, deși acesta îl semnase în prezența lui , iar el tăcuse mâlc? De atunci încoace astfel de acorduri s-au tot semnat între președinție și PSD, între PSD și PNL, chiar și de Dragnea care a semnat primul acord pentru a-l carota pe Geoană, pe al doilea ca să îl dea jos pe Ponta iar pe celelalte ca să se mențină în libertate. Schimbarea prim miniștrilor PSD de către Dragnea a fost tot rezultatul unor astfel de acorduri semnate de aceștia peste capul și pentru capul lui Dragnea. Viorica a semnat și ea ceva ca să se mențină ca prim ministru și catindat la președinție, lucrând astfel nu doar în defavoarea propriilor alegători dar și împotriva propriului partid. Și uite așa PSD-ul a pierdut pas cu pas tot, trecând de la putere în opoziție, dar o opoziție de ochii lumii, căci de fapt  s-au înțeles cu PNL să își păstreze rolul de partide de prim rang. Teama de USR, dar și de Ponta  le-a făcut să bată palma pentru că dacă USR crește iar Ponta ia din electoratul PSD, există riscul ca unul din ele să cadă pe locul 3. Așa că peneliștii și pesediștii se fac că se ceartă, dar la vot votează împreună. Așa a fost și cu noua stare de alertă pe care pesediștii și chiar Ponta se lăudau că nu o votează, că nu se mai justifică, că guvernul trebuie să vină cu argumente solide, dar după ce Guvernul i-a ”anunțat” că prelungește starea cu 30 de zile, s-a lăsat liniște în tribune. Între timp a căzut și încercarea de coagulare a stângii, inițiată de Ciolacu, acest Stănculescu pesedist, pe motiv că nu se poate. Ponta păcălit de Ciolacu? Nu credeam să văd, dar când visele o iau înaintea judecății, se poate. Oricum, dacă cineva se așteaptă la ceva bun de la clasa politică românească, să își cumpere tutun. Totul e o mascaradă. Până și Firea s-a trezit spunând că l-ar … accepta pe Nicușor Dan la viceprimar, că are oarece calități, dar de subordonat al ei, nu de primar. Aici are dreptate, are calități de cățeluș ținut în lesă, atâta vreme cât i se dă osul cerut.
Nu vă legați la cap dacă nu vă doare
Au luat televiziunile foc, cică e mare scandal mare, cineva vrea să îl dea jos pe Isă de la conducerea BNR, se citează din declarații și dosare de colaborare, ce să o mai lungim, mare surpriză mare. Aiurea. Foc de paie. Că Isă a fost colaborator al securității se știa încă dinainte de a se naște, nu e o noutate nici pentru clasa politică, nici pentru media și nici chiar pentru cei care
Puking news

vineri, 5 iunie 2020

Gata controlul


Azi, 05.06.2020 a luat sfârșit, oficial, conform răspunsului trimis de Curtea de Conturi, solicitantului care a făcut sesizarea privind activitatea CPS a MApN controlul efectuat la CPS a MApN pe tema neincluderii indexării din 2016 în procesul actualizării din 2017 dar și a altor aspecte privind mânuirea fondurilor de către CPS.
De fapt corect spus ar fi că a luat sfârșit cel de-al doilea control, pentru că așa cum a răspuns CPS solicitării domnului general Gropan, pe data de 15 mai a luat sfârșit primul control. În urma acelui control se părea (din informațiile pe care le dețineam la acea dată), că se va pune înplată indexarea, ca la MAI și se căutau soluții financiare pentru a se plăti toți banii restanți, într-o tranșă. Așa știam eu, dar nu am putut spune, pentru că nu eram sigur și nu am vrut să dau speranțe deșarte, fără o certitudine. Și bine am făcut.
Ei bine, după primul control, odată ajunse concluziile la Curtea de Conturi,cineva s-a .. speriat de amploarea ….celor constatate și s-a decis trimiterea unei alte comisii, din alt departament al Curții de Conturi, nu cel care făcea de regulă controale la acest minister, deci nu din același departament care făcuse primul control.
De ce așa? De ce al doilea control, de ce din alt departament? Șeful Curții de Conturi a constatat că scârțâia ceva la roțile unse sau neunse ale celor care bătătoriseră drumul caselor de pensii sectoriale, sau din contră aceștia refuzaseră uleiul și fuseseră prea scrofuloși la datorie? Asta nu știu  și chiar dacă aș ști, nu aș putea spune fără probe, iar probele… vor sta ascunse indiferent despre ce variantă ar fi vorba. Acum fiecare interpretează și crede ce vrea.
Cert este că a avut loc al doilea control care oficial s-a încheiat azi, dar încă de ieri, controlorii nu s-au mai prezentat la CPS, deci practic controlul se încheiase cu o zi înainte, sau ieri au fost la…Gata controlul

miercuri, 3 iunie 2020

MAI CONTRA MApN?

 Odată cu venirea la conducerea MApN a generalului Ciucă, purtător de haină kaki, speranțele militarilor, mai ales ale pensionarilor militari, privind respectarea drepturilor lor dar și repararea nedreptăților făcute pensionarilor militari prin modificările repetate ale L223 care nici ea nu e perfecta, dar așa chioară cum era, ne făceam treaba cu ea, vorba țiganului cu iapa, au renăscut. Speranțele crescuseră mai ales după declarația comună televizată a primului ministru și proaspătului ministru Ciucă, în care aceștia menționaseră că vor să îndrepte nedreptățile, chiar dacă se refereau la lucruri diferite. Apoi a urmat întâlnirea ministrului apărării cu reprezentanții mediului asociativ, interviul și programul comun privind cooperarea cu asociațiile militarilor și se părea că totul este ok.
Dar jocul politic nu este întotdeauna (DE FAPT NICIODATĂ) în slujba cetățeanului așa că au urmat fracturi prin moțiuni care contestau guvernul, dar nu urmăreau schimbarea acestuia ci doar forțarea anticipatelor, jocuri la care cei doi ”mari” adversari își dăduseră mâna și uite așa proiectul inițiat de Ciucă împreună cu reprezentanții unor asociații, poate cel mai bun din toate, în formula finală, a fost stopat. A fost stopat și cu ajutorul colegilor din MAI care inițial nu au fost de acord pentru că ”nu ar fi avut fonduri” pentru aplicarea pensiei minime, dar când li s-a explicat că la ei nu e cazul pentru că pensia minima propusă este sub pensia minimă existentă deja în plată la MAI, domnii au schimbat placa și au spus că nu sunt de acord pentru că suma e prea mică și vor să o mărească. Din acest joc, cine a avut cap a înțeles că de fapt politicul nu e de acord cu reparațiile promise, în ciuda promisiunilor și declarațiilor făcute în presă și chiar ministrului apărării care nu este nici popă nici hoț, adică nici nu are gândirea politicianului dar nici puterea acestuia. În fața lui Vela, care e om de partid, Ciucă nu va avea niciodată câștig de cauză pentru că el este numit de Iohannis, nu ales de partid și nu este nici suficient de înfipt, pentru a bătea cu pumnul în masă și a spune: ”dacă nu vă țineți de cuvânt  și mă faceți să cad de om fără cuvânt în fața militarilor, eu îmi dau demisia”. Nu e  omul care să facă asta, el tot mai speră că ce i s-a promis i se va da. La fel încă mai speră și militarii, unii dintre ei.
Între timp, la MAI lucrurile se îmbunătățesc, se pare că organele s-au achitat de sarcinile primite pe vremea pandemiei, amenzile date cetățenilor vor ridica bugetul, cu toată opunerea CCR, care a interzis doar cuantumul, nu și amenzile în sine, și cum marea majoritate a oamenilor nu au atacat în instanțe amenzile, vor fi buni de plată. Ca atare, cei care nu au apucat să le conteste vor fi buni de plată, băncile le vor bloca conturile pentru că statul va cere în instanță executarea rău platnicilor, dacă nu cumva chiar întemnițarea acestora. Pentru abnegația dovedită dar și intransigența în aplicarea ordonanțelor militare, fie ele și ilegale, polițiștii au fost recompensați cu OUG 75/2020, pentru că unii dintre ei câștigaseră în instanță un drept ce nu le fusese aplicat, respectiv creșterea salariilor și respectiv pensiilor în funcție de creșterea salariului minim pe economie, prin  Decizia ÎCCJ 51/2019. Interesant este că totuși, creșterea, DEOCAMDATĂ se aplică doar funcționarilor  cu statut special din MAI, nu și celor cu grade militare din MAI. De ce? Oficial, pentru că decizia ICCJ este opozabilă doar celor care au același statut cu cel ce a câștigat în instanță. Dar ar fi fost normal ca OUG 75 să o aplice tuturor polițiștilor, jandarmilor și polițiștilor de penitenciare. Acest lucru se va întâmpla. Corect ar fi fost ca aceleași prevederi să se aplice și militarilor din MApN pentru că și ei au fost și sunt văduviți de aceleași drepturi, DE ACEEA CEI CARE VOR SĂ BENEFICIEZE DE ȘI EI ȘI SĂ PRIMEASCĂ DREPTURILE RESTANTE AR TREBUI SĂ ACȚIONEZE MINISTERUL ÎN INSTANȚĂ PÂNĂ LA 30 06.2020.
Foarte interesant este faptul că imediat după apariția OUG75, domnul Coarnă, apărătorul drepturilor polițiștilor pe care îi reprezintă, atrăgea atenția sau arăta faptul că de aceleași drepturi ar fi trebuit să beneficieze și militarii. Din păcate, liderii asociațiilor militarilor, în special cei care conduc Forumul Structurilor Asociative ale Militarilor, s-au făcut că nu au văzut, pe ei i-au interesat avansările de Ziua Rezervistului, umplându-și din nou, votanții din consilii, cu grade. Dar, s-a sesizat Observatorul Militar, care printr-un anunț ”important” ne anunța că noi, militarii de rând nu beneficiem de acest drept, dar a uitat să spună DE CE. Doamne ce repede s-au grăbit să dea ”dezmințirea”, de parcă le murea lor capra.
Se aplică sau nu ?
Ce a decis de fapt ICCJ?
A decis că prevederile a două acte normative se referă și la polițiști. Este vorba de prevederile următoare:
Art. 1 alin. (51) din O.U.G. nr. 83/2014
„(…) (51) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel, precum și personalul din cadrul Consiliului Concurenței și al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții (…)”.
Art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015
„(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea î aceleași condiții (…).”
A decis că  interpretarea se realizează extensiv, în sensul că se referă și la „salariul funcției de bază” al polițiștilor. Acuma e nevoie ca cineva să explice și să ceară instanțelor să DECRETEZE că PREVEDERILE RESPECTIVE SE APLICĂ ȘI la militari, care nu au salarii de bază ci SOLDE, să beneficieze și ei de acest drept de corelare a soldelor de funcție de bază. În mod normal ar fi trebuit ca de asta să se ocupe liderii asociațiilor dar ei au alte preocupări. Deci, dacă nu luptă fiecare să își ceară drepturile, nu i le va da nimeni, cu atât mai puțin cei care sunt plătiți să respecte și să APLICE LEGEA.
Și aici ajung la destinație.
Pe cine nu lași să moară ….
Vorbind de drepturile militarilor și polițiștilor, în ciuda eforturilor unora de a ”uni” aceste interese Sau de a demonstra că ”toți de la RÎM ne tragem”, se pare că nu e așa. Au existat, în mediul on line în special, discuții dacă polițiștii sunt sau nu militari, dacă e normal să aibă pensii militare dacă avem sau nu aceleași interese.
Răspunsul, în special la ultima întrebare este NU, deși este adevărat că în multe cazuri interesele s-au intersectat. Am apreciat și apreciez activitatea liderilor sindicali din MAI, îi admir pentru lupta lor DAR AM ATRAS ÎNTOTDEAUNA ATENȚIA, CHIAR CU RISCUL DE A FI CATALOGAT DREPT SEPARATIST, că nu putem conta și merge  la infinit pe mâna lor, pentru că suntem și noi băieți mari și e cazul să ne apărăm drepturile singuri dar și pentru că sunt situații în care interesele noastre nu mai coincid și atunci e absurd să contăm pe sprijinul lor.
A venit momentul să constat și să arăt că am avut dreptate.
Vă amintiți proiectul Ciucă, cel zămislit în Noiembrie2019 prin care se urmărea repararea nedreptăților din pensiile MILITARILOR? Vă amintiți cum a fost îngropat? Am spus mai sus cum a fost îngropat proiectul, iar sindicaliștii din MI dădeau din umeri și spuneau că nu știu nimic, ei nu l-au primit.
În ultimele două săptămâni la Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților au intrat în dezbatere cele două proiecte de lege, al lui Leș și al Lui Mocioalcă/Lupescu. Când toți se așteptau  ca pe data de 26.05 să se decidă care rămâne în picioare, domnul deputat Victor Paul Dobre bine dirijat, a solicitat o amânare pe motiv că MAI are niște amendamente. Pe data de 05.05.2020 era al doilea termen, dar și de data asta s-a amânat tot pentru niște amendamente care însă nu apar în documentele comisiei și cum nimeni nu dă nici o explicație, a trebuit să fac niște săpături. Iată care este situația:
MAI CONTRA MApN?