miercuri, 21 martie 2012

Model de contestatie

Pentru cei care -la fel ca şi mine-  au primit o a doua sau a treia decizie de pensionare fără a primi însă şi răspuns la contestaţie în cele 50 de zile legale, iată un model de contestaţie, aşa cum l-am gândit şi l-am trimis eu. Nu susţin că e cel mai bun. nici că e complet, este doar ceea ce am crezut eu că merită trecut în contestaţie:


Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale
DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul …posesor al actului de identitate seria…, eliberat de Poliţia….la data de ….,CNP cu dosar pensie nr. …..depun prezenta
CONTESTAŢIE
la Decizia de revizuire a pensiei nr…….. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
•Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
B. ÎN SUBSIDIAR:
•În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite pentru următoarele
MOTIVE:
1. Îmi menţin punct cu punct cele expuse în contestaţia anterioară la decizia de revizuire nr……. din data de …..;
2. În data de ….. am primit o nouă decizie de revizuire, emisă în data de ……care este diferită de cea emisă la data de ……..doar în ceea ce priveşte cuantumul, fără însă a fi justificate cu ceva modificările aduse şi fără a se ţine cont sau a se lua în calcul datele contestate în Contestaţia trimisă Comisiei de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la prima decizie de revizuire

Constatând că :
1. Nu am primit în termenul legal răspuns la prima contestaţie pe decizia nr………….;
2. Prin noua decizie nu se remarcă schimbări care să arate că cele contestate de mine au fost măcar luate în seamă, deşi există probe concrete în contestaţie privind înscrierea eronată a unor date ce au concurat la recalcularea/revizuirea pensiei;
3. Diferenţele de cuantum dintre decizia emisă la data de …………….şi cea din data de ………………se datorează strict numărului de puncte acordate pentru condiţiile de muncă fără însă a se specifica în baza cărei legi sau căror date au fost operate acele modificări şi nici criteriile care au stat la baza acestora;
4. Nu s-au respectat prevederile art.3,6(3) din OG-27/2002, respectiv Legea 233/2002 privind soluţionarea petiţiilor;
5. Datele privind revizuirea pensiei diferă nejustificat de la un document la altul, începând cu cele trimise de CMJ şi terminând cu cele două Decizii emise de Casa Sectorială de pensii a M.Ap.N.;
6. Se observă nu numai dezinteres în procesul de revizuire şi de rezolvare a petiţiilor şi contestaţiei, dar şi crase dovezi de incompetenţă şi fals în documentele trimise, fapt reieşit din diferenţele nejustificate de nici un documente (aşa cum prevede legea) dintre aceste acte emise de Casa Sectorială de Pensii în ceea ce priveşte revizuirea ca proces şi document în sine;
7. Doumentul primit privind Decizia de revizuire nu cuprinde numele şi prenumele celui care l-a emis şi nici a celui care l-a întocmit, aşa cum prevede legea, ci doar o semnătură indescifrabilă;
Contest, reclam şi solicit:
1. Contest decizia de revizuire în totalitate;
2. Contest competenţa celor care au întocmit Decizia atât ca şi activitatea de strângere a datelor ce au dus la această revizuire, cât şi ca procedură de calcul, datorită existenţei atâtor date neconforme cu realitatea;
3. Reclam organelor competente modul în care s-a desfăşurat procesul întreg de revizuire pornind de la obţinerea datelor pâna la procesul final de înaintare a deciziei, nerespectarea termenelor legale, lipsa de respect cu care am fost tratat în rezolvarea cererilor mele legitime;
4. Voi reclama în instanţă toate aceste aspecte cerând pedepsirea celor vinovaţi;
5. Solicit:
- Încetarea procesului de revizuire şi revenirea la plata pensiei conform deciziei de pensionare valabile în Decembruie 2010 în ceea ce mă priveşte, până la rezolvarea tuturor aspectelor neclare din procesul de revizuire, inclusiv rezolvarea în instanţă a tuturor neclarităţilor legate de acest aspect;
- Înaintarea în copie sau format electronic a tuturor documentelor, a metodologiei şi programului soft care a dus revizuirea pensiei şi de asemenea solicit  să fiu informat cu privire la actele normative- altele decât legea 263/2011- care au stat la baza calculului pensiei,pentru a  le putea consulta şi verifica în virtutea dreptului la informare şi control a modului în care instituţiile statului îmi respectă drepturile constituţionale. Această solicitare nu este numai contituţională, dar şi legitimată de modul în care au fost întocmite deciziile până în acest moment;
- Analizarea, cercetarea administrativă, şi toate acţiunile necesare pentru identificarea celor ce se fac vinovaţi de înscrirea unor date false în calculul pensiei, înaintarea copiei după procesul verbal de constatatare, numele celor ce se fac vinovaţi deoarece intenţionez să îi acţionez în instanţă pentru provocarea de daune materiale şi morale;
- Lămuriri privind diferenţa dintre cele două decizii primite în ceea ce priveşte cuantumul, respectiv care este motivaţia acestei diferenţe, ce acte au stat la baza acestora, de când se cunoşteau sau erau în vigoare aceste acte cum au fost aplicate şi cine se face vinovat de neintroducerea acestora în prima decizie;
- Să mi se spună de ce nu s-a respectat termenul legal conform Legii 233/2002 privind răspunsul la prima contestaţie. Cine se face vinovat, cu nume, prenume şi functie, deoarece există unele competenţe şi obligaţii, ca şi pedepse disciplinare şi penale ce trebuiesc luate în astfel de cazuri, conform art 15. Din OG-27/2002, ca şi Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009;
- Să mi se spună cine a semnat cele două decizii respectiv, cea din data de 15.12. 2011 şi cea din 08.03.2012,cu nume, prenume, grad şi fucnţie, deoarece din documente nu reiese această informaţie iar documentul astfel întocmit nu este legal şi am nevoie de aceste informaţii pentru acţionarea în instanţă;
- Să se aibe în vedere în rezolvarea actualei contestaţii de prevederile art. 3.4,5,6(3)6, 6(1), 8,9,10, 11, 13, 15(a) din OG-27/2002;
- Să fiu informat cu nume prenume grad şi funcţie cine este persoana care a preluat prima contestaţie pe care am înaintat-o Comisiei şi de ce nu a rezolvat-o conform legislaţiei în vigoare;
- Să fiu informat de asemenea cu nume, prenume, grad şi funcţie cine este persoana care se ocupă de rezolvarea acestei contestaţii;
- Să se respecte Legea 119 încă în vigoare, care spune : Art. 7 alin.(1) al Legii nr 119/2010 “Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare” iar art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000 specifică:
“(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51.
(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Anexez în copie noua decizie emisă în data de 08.03.2012

Semnătura Data …………

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Un comentariu:

  1. A. ÎN PRINCIPAL:
    •Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
    Esti pe alta lume nene ? Nu ai L-119 ?
    Vei astepta pana iti v-a pica ..bretonul!!

    RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.