duminică, 28 august 2022

Bătaia de joc partea a VI-a, STATUTUL BĂTĂII DE JOC

 

Militar sau funcționar?

Mîine dacă e să se respecte ce a spus domnul Dîncu, cel care vorbește despre pensiile militare la modul superlativ și habarnist, proiectul noului statut al cadrelor militare va intra în discuția guvernului. Am mai încercat odată să îi conving pe domnii inițiatori, că ăla nu e statut, că e o bătaie de joc adusă la perfecțiune la adresa militarilor, dar în special al rezerviștilor, pensionarilor, dar asta nu i-a interesat, au mers înainte, au făcut două -trei modificări, care erau culmea nesimțirii, în rest, au schimbat ordine articolelor încât să nu mai știi ce și unde să cauți și să îți vină lehamite să te mai zbați, să încerci să faci ceva. Știu să lucreze specialiștii MApN, nu zic nu.

Voi încerca să mai prezint câteva aspecte, începând cu începutul.

RAPORTURILE DE SERVICIU

Art 2.2  ”În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație :

 b) ”cadrele militare în activitate sunt cele care se află în raporturi de serviciu cu instituțiile de apărare, ordine publică și Securitate națională.”

d) ” Cadrele militare în rezervă sunt cele care NU se află în raporturi de serviciu cu instituțiile … ”

Într-un singur articol avem două mari probleme care au implicatii juridice, și anume:

1.Prin art.2.2(b) se introduce sintagma de raporturi de serviciu ale militarului activ, care are sănătoase implicații juridice, deoarece art.  2 nu defineste notiunea de ”raporturi de serviciu” cu care operează, făcând astfel ca sintagma sa fie folosită impropriu și chiar în afara noțiunii acceptate de alte prevederi legale .

a) Conform codului administrativ, ”Raportul de serviciu este acel raport juridic care se stabileşte între un funcţionar public şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale (…)”.

Introducerea acestei sintagme, mai ales fără o definire în înțelesul proiectului, va duce juridic vorbind la includerea militarului în categoria FUNCȚIONARULUI PUBLIC”.

b) Datorită ambiguității unor articole de lege, statutul juridic și competența de judecare a proceselor militarilor a creat nu doar practică neunitară a instanțelor ci și mari prejudicii militarilor, fapt ce a dus la o decizie  a presedinților secțiilor de contencios administrativ si fiscal a ICCJ si sefilor Curtilor de Apel care au simțit nevoia să dea un RIL nr 10/16.04.2018, care a stabilit că Ori de câte ori legea nu stabileşte o competenţă specială în favoarea instanţei de contencios administrativ şi fiscal, litigiile privind drepturile băneşti ale personalului militar, ce reprezintă conflict individual de muncă, astfel cum este definit de art.1 lit. p) din Legea nr. 62/2011, sunt de competenţa completurilor specializate în materia conflictelor de muncă, instituite prin art.36 (3) din Legea nr.304/2004.”

Deci funcționarii publici se judecă în Contecios Administrativ, iar militarii în Conflicte de muncă.

c) Dacă însă insă admitem că militarii se află în raporturi de muncă în înțelesul codului Administrativ atunci îi includem automat în categoria funcționarilor, care au deja un STATUL AL FUNCȚIONARULUI PUBLIC ceea ce ar duce la inutilitatea adoptarii unui statut al militarilor, pentru că o categorie de salariati nu poate face parte sau fi judecat în baza a două statute. In plus, INSTANTELE AR FI IARASI BULVERSATE ȘI ȘI-AR PASA DIN NOU PROCESELE DE LA CONTENCIOS LA CONFLICTE SI INVERS, IAR MILITARUL S-AR VEDEA TRIMIS  DIN NOU CA O MINGE DE PING-PONG, DE LA O INSTANTA LA ALTA.

d) Pe de altă parte, scoaterea personalului militar de sub incidența dispozițiilor Codului administrativ (potrivit dispozițiilor art. 382 lit. h) din acest cod) face ca dispozițiile art. 536 din același cod să nu fie aplicabile în stabilirea competenței de judecare a unor asemenea litigii și, prin urmare, considerentele Înaltei Curți din Decizia RIL nr. 10/2018 sunt încălcate.

e) Însă art 2 din legea funcționarului public prevede că :

 Articolul 2 (1) Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală.

și

(2) Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică. Persoana căreia i-a încetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei îşi păstrează calitatea de funcţionar public, continuând să facă parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici.

Un alt aspect privește art 5(5), care stipulează faptul că generalii au statut de secretari de stat. Dar acest articol încalcă art 18.1 din legea 188/1999 statutul functionarilor publici care prevede că :

”(1) Intrarea în categoria înalților funcționari publici se face prin concurs național. Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiți prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani și jumătate și sunt numiți prin rotație.”

f) Dacă admitem că militarii sunt functionari publici, atunci acestia se supun Art 29 din statutul functionarilor publici, care spune că : ”(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcționarilor publici.(2) Funcționarii publici pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora.”

2. Art.2(c) din proiect, spune că,  ” Cadrele militare în rezervă sunt cele care nu se află în relații de serviciu cu instituția…”

Această prevedere însă întră în conflict cu mai multe articole din legea apărării:

 1. Art. 3 (c) din Legea 446/2006 spune că ” SERVICIUL MILITAR SE ÎNDEPLINEȘTE …ÎN REZERVĂ”. Dacă legea apărării spune că serviciul military se îndeplinește și în rezervă, cum spunem în statut că cel aflat în rezervăî se află în afara relațiilor de serviciu? SERVICIUL MILITAR ÎN REZERVĂ NU SE DESFĂȘOARĂ ÎN BAZA RELAȚIILOR DE SERVICIU?
 2. Din art 2  din legea funcționarului public , dar și din L 442 art 3(4) rezultă, în afara oricărei îndoieli,  că rezervistul nu încetază raporturile de serviciu după trecerea în rezervă, aceasta fiind de fapt doar o altă formă de raport de serviciu, în alte condiții. In extenso s-ar putea spune că de fapt rezerviștii nu primesc pensie ci soldă de rezervist.

3. Așa cum am spus, Art.5(5) prevede faptul că generalii au rangul de demnitari ai statului român. Or demnitari ai statului român pot fi doar înalții funcționari publici. Și atunci :

a.  Generalii au acest statut?

b. Își schimbă statutul juridic?Când?  

c. Toți generalii devin secretari de stat? Și cei activi și cei în rezervă?

d. Care instanță le vor judeca cauzele civile? Dar cele penale?

e. Ce funcție public- și ce demnitate au generalii în rezervă și retragere ?

Iată doar câteva din consecințele juridice ale aruncării unei sintagme în statutul cadrelor militare fără a anticipa sau încerca să determine IMPLICAȚIILE JURIDICE ALE ACESTEIA. Și toate astea pentru că cei care au întocmit proiectul și-au declarat incapacitatea de a soluționa acest aspect, deși le-a fost sesizat.

Au preferat să lase problema nerezolvată, să se facă că nu o văd, să  meargă mai departe, pe principiul ” lasă bă că merge-așa!”

DREPTURILE REZERVIȘTILOR

Din start sesizez faptul că documentul se referă DOAR la drepturile cadrelor militare active dar nu există și un capitol cu drepturile cadrelor militare în rezervă.

Deci pentru inițiatorii proiectului, cadre militare cu drepturi sunt numai cele active, singurul drept cu care colegii activi par a fi de acord că îl au rezerviștii  ar fi acela de a închide gura și ochii.

În mod normal ar fi trebuit să existe un capitol care să cuprindă DREPTURILE  CADRELOR MILITARE ” la care să fie trecute toate drepturile ale tuturor cadrelor militare, apoi la ultimul punct să se specifice care din drepturi se aplică sau nu se aplică celor în rezervă și/sau retragere. Sau să fie un capitol cu drepturile cadrelor militare, apoi punctele a si b și c,   prevăzând drepturile celor activi, în rezervă și în retragere.

 Dar nu, inițiatorii au considerat că CEI ÎN REZERVĂ/RETRAGERE NU MAI AU DREPTURI acestea pot fi trecute pe ici pe colo, dispersat  putând fi astfel ușor de modificat, pentru că nu sunt trecute la ”drepturi câștigate”.  

Știu că unii o să spună că sunt menționate niște drepturi împrăștiat prin diferite secțiuni sau capitole, dar juridic vorbind, acelea în instanță nu figurează ca drepturi… câștigate. Ele sunt trecute la diferite capitole fără a se menționa că constituie un drept, ca la activi. Dacă cineva se va gândi peste un an, doi , trei, să ridice sau să anuleze acel articol, totul se va face pe nesimțite.

Am explicat într-un material anterior ce se întâmplă cu OMM(SOISP) în varianta în care pensiile militare vor fi incluse în PNRR și trecute în legea unitară a pensiilor. Nu mai repet. Vorbind însă de modul în care este respectat militarul în societate și drepturile sale , iată ce spune art 11(g) : ”CADRELE MILITARE AU ÎNDATORIREA SĂ RESPECTE ȘI SĂ PROTEJEZE DREPTURILE ȘI DEMNITATEA CELORLALȚI”

Practic militarul mai ales prin capitolul VII, ”Dispoziții specifice stării de alertă, de urgență, de asediu, de mobilizare și război” se pune în slujba devine sluga civilului în timp ce drepturile sale sunt în permanență, și asta se întâmplă de 12 ani, încălcate, tăiate, restricționate, ciuntite, batjocorite. Nu era suficient că eram rândașii, măturătorii, oamenii care curățau de fiecare dată străzile când generalul iarnă îi lua pe nepregătite, din așternuturile amantelor pe aleși, acuma ni se dau atribuțiuni clare și complete pentru toate situațiile posibile și imposibile. Nu le scapă nimic. Doar drepturile. Și ca o culme a cinismului, acuma când la granițele României se aud împușcături, când în Taiwan se adună nave de luptă, portavioane încât nu mai pot să facă manevre de întoarcere prevestind modializarea unui conflict care păarea local, conducerea armatei, ministrul apărării, primul ministru general al armatei române pun pe tapet și în discuția guvernului un STATUTUL BĂTĂII DE JOC la adresa militarilor romani. Cât cinism, câtă nerușinare, câtă trădare!!

În timpul ăsta liderii asociațiilor militarilor, cei care s-au umplut de grade și decorații lustruind clanțele ministerului, tac, nu a analizat nimeni statutul, nu s-a interesat nimeni de el, pentru că nu vor să își supere sponsorii, pe cei care le livrează bani în cont și grade pe umeri pentru tăcerea și inactivitatea lor.

Mă opresc aici. Nu știu dacă urmarea mai are rost.

Bătaia de joc partea a VI-a, STATUTUL BĂTĂII DE JOC

vineri, 26 august 2022

Influența razelor de soare asupra celor cu cap mare

 

Seceta asta ”nemaivăzută” are efecte din ce în ce mai diverse. Pe lângă faptul că brusc iau foc lanuri de grâu și numai de grâu, exact acolo unde se plimbă niște elicoptere dotate cu oarece încărcături cu fosfor, pe lângă scăderea cotelor apelor Dunării, exact în spatele barajelor, pe lângă   producțiile agricole slabe, exact acolo unde nu există irigații, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani (adică de când am furat conductele și dalele din canale), iată că seceta  are și efecte complementare necunoscute publicului larg, dar mai ales oamenilor politici, persoanelor publice.

Deși condițiile meteo se schimbă de la oră la oră și trecem pe același metru pătrat de la cod galben de secetă la cod portocaliu de furtuni și grindină, deși condamnăm sau negăm sistemul HAARP de împușcare cu ioni a norilor dar ne lăudăm că avem avioane care fac același lucru, uite că seceta afectează grav și mulți oameni ”nevinovați” și nimeni nu vorbește despre aceste efecte.

Să mă explic:

 1. Ambasadorul Ucrainei la Londra afirmă că Marea Britanie va livra Ucrainei 3 nave militare. Zice domnul Vadim Pristaiko,  că Ucraina are nevoie de nave antimine. O fi vrut să spună dragoare? Ceea ce nu spune domnul ambasador este ”Who let the dog Out”, adică cine a dat drumul … minelor pe mare și de ce nu mai are Ucraina nave? Răspunsul ar fi simplu: nu mai are flotă pentru că Ucraina și-a sabotat-o singură, pentru a nu cădea în mîinile rușilor, iar minele au fost puse tot de Ucraina, ca să nu intre navele rusești în Odesa, dar să meargă la plajă în Mangalia. Ceea ce nu mai spune domnul Vadim este cam cât timp va lua până vor fi modernizate vasele și apoi cum vor ajunge în Marea Neagră?
 2. Pe de altă parte, odată cu declarația privind ”modernizarea flotei”, Zelensky se plânge că rușii supraveghează aerian zona Mării Negre   pentru a monitoriza navele din Marea Neagră. Bine dar la fel face si NATO, dacă te uiți pe cer nu poți să nu vezi că pe undeva pe la 22 km deasupra Mării Negre se plimbă zilnic un Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk botezat Forte 10 și nu se plânge nimeni.  Ar vrea Zelensky ca el să facă ce vrea în Marea Neagră, să aducă toate navele militare ale NATO în Marea Neagră, chiar și împotriva convenției de la Montreux, iar Rusia să stea în banca ei, să se plimbe cu barca pe râul Moskova.
 3. Un alt oficial Ucrainian, că acuma se poartă citatele din Ucraina, a anunțat că armata Ucrainei va apăra Kosovo în cazul unui conflict între Serbia și Kosovo. Ei nu, că asta e declarația mileniului. Adică tu ești cu un picior în groapă, milogești tehnică militară, bani, soldați, nave militare, de la tot globul, dar te înfoi la sîrbi și îi ameninți că vor avea de-a face cu tine dacă se iau de kosovari. Deci glorioasa armată a Ucrainei are toate problemele aranjate, în țară situația e calmă, așa că acuma Ucraina a devenit un exportator de Securitate.  Păzea!
 4. Victorie, gata cu foametea. Slava Ukraine ! Ministrul Ucrainian al infrastructurii ne anunță că s-a mai făcut un pas în prevenirea foametei în lume, prin plecarea primului vas cu grâu din Ucraina în Liban. Vă dați seama cât de gravă era situația, dacă plecarea unei nave cu grâu va rezolva foametea în lume?
 5. În România însă nu e nicio problemă, premierul ne liniștește,  avem totul asigurat, nu vom muri de foame, nici de frig, dar trebuie să strângem cureaua, nu pentru că am fi în pericol, ci doar așa, pentru că se poartă curelele Olaf Scholz.
 6. Tot în România, ministerele sunt atenționate că urmează o rectificare bugetară și că trebuie să facă economii, dar PSD ne anunță că vor să extindă  limita de impozitare a pensiilor  de la 2000 la 3000 de lei. De unde bani? Nu contează, stați liniștiți.
 7. Marian Drăgulescu, gimnastul ăla minune care se antrena la K1 pe manechinul cu care era însurat, ne anunță că pe vremea când el mai făcea și gimnastică,  își trăgea… ocheade cu actuala mână dreaptă a lui Putin, cea pe care se spune că nu o poate mișca, recte Svetlana Korkina. Să faci o asemenea declarație despre cea cu care Putin are doi copii, este nu o dovadă de curaj, cu una din cele mai mari tâmpenii, pentru că uite, în dorința de a face lumea să vorbească despre el și imaginara idilă cu Korkina, uită cine e Putin și cam ce ar gândi citind că un caftangiu casnic se laudă că a flirtat cu mama copiilor săi.

Eu cred că dacă nu ar fi fost canicula asta, niciunul din cei enunțați mai sus nu ar fi spus asemenea idioțenii. Domnilor psihologi, moderatori, medici, meteorologi, influenceri, blogeri, jurnaliști, vă rog faceți ceva, anunțați-i pe cei predispuși la astfel de fenomene, să nu mai umble cu capul gol, iar dacă nu au altul, și nu au ce altceva să pună pe umeri, să îl acopere măcar, că uite, soarele ăsta are efecte delirante. Ar trebui să se facă un studiu pentru a se vedea de la ce dimensiune sau suprafață de contact apar efectele de delirium, ca să știe oamenii să își ia pălării.

Vând sombrero!  

https://adevarul.ro/international/europa/marea-britanie-ajuta-ucraina-nave-militare-1_62e7bf115163ec427131e88d/index.html

https://www.viva.ro/galerie-foto/marian-dragulescu-a-snopit-o-in-bataie-pe-fosta-sotie-larisa-2668811

Influența razelor de soare asupra celor cu cap mare

Leapșa pe furate și înghețul voluntar

 

Români sau cetățeni ?

Am ”urmărit cu interes”, ca să citez un clasic în viață, briefingul de presă oferit de Guvernul României la sfârșitul ședinței de guvern din data de 27.07.2022 unde s-au aprobat normele metodologice pentru aplicarea  OUG 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și alte măsuri ”benefice”.

La briefing au participat purtătorul de cuvânt al Guvernului,  doi miniştri și un secretar de stat.

Primul care a luat cuvântul a fost domnul  Adrian Câciu, ministrul finanțelor.

Mi-a plăcut cum a spus el ”instituțiile  de credit” în loc să spună bănci.Grijuliu domnul Câciu, nu cumva să facă cineva legătura între bănci  sau bancheri și cei care ne despoaie.Instituțiile de credit e mai pe ocolite un pic, poate să fie oricine. Am înțeles eu că și călăii pe vremuri aveau fața acoperită, dar nu știu de ce.  

Mi-a mai plăcut că domnul Câciu  Adrian  când a spus cui se adresează măsurile de ajutorare, a spus: ” pentru români, sau mai ales pentru cetățeni”. Adică  de aici trebuie să înțeleagă cetățenii altor țări care s-au împrumutat la bănci în România, că și ei vor fi ajutați de statul român că e și ei oameni, pardon cetățeni. Alooo, Ucraina, se aude ? Pajalusta!

Întrebat ce câștigă românul de pe urma acestei ”oferte” guvernamentale, domnul Cîciu s-a apucat să spună ce câștigă băncile, adică amânarea ratelor o perioadă, dar cu plata dobânzilor aferente la scandență sau terminarea țepei numită absurd ajutor. Cum să fie ajutor, când te amână, dar cu creșterea dobânzii, acuma când încă nu ai intrat de tot în rahat, pe considerentul că vei ieși din el cu dobânzi cu tot peste 9 luni când nu mai ai nici subvenții la apă gaze și lumină și ești băgat până peste urechi în datorii ? Dar, pentru că e și el om, la un moment dat l-a luat gura pe dinaințe și a admis că ”Singura facilitate de care beneficiază, sau .. nu singura .., este pentru cei care beneficiază de prima casă ..”. Corectarea a venit târziu, porumbelul îi ieșise din gură, iar gura mincinosului adevăr grăiește… când îl ia pe dinainte.

A mai vorbit domnul Cîciu despre eforturile pe care trebuie să le facă fiecare minister, structură, pentru a ”ajuta” financiar ”România” adică să își reducă cheltuielile cu cam 10%. Păi dacă Mutherland a cerut supușilor europeni să strângă cureaua și să îi ajute pe cei mari și nevoiași că nu mai au bani de concedii, ne aliniem și noi și cerem subordonaților să facă reduceri, benevole ca să îngrășăm bugetul impotenților care până acuma au bătut berbunca, sau au dat tot altora ca să arate că ”noi e omenoși” și acum ne cer nouă sa facem curbe de sacrificiu. Mai … usor cu cheltuielile pentru cetățeni, cam asta este deviza. Întrebat cât se va lua și de la ce ministere, domnul Câciu a zis ”că reducerea cheltuielilor la fiecare minister, este un ”Jalon”, la fel ca la PNRR. Vom vedea la rectificare”. Eii, vedeți? Noi mâncăm sârmă ghimpată și … facem cale ferată, că așa spune jalonul.

Spătarul companiilor private

A urmat la rând ministrul Economiei, domnul Florin Spătaru

Acesta, a pomenit de alte sacrificii, la gaze, pe care UE tocmai le-a… recomandat iar românii au ”achiesat”. A zis domnia sa, întrebat fiind dacă se prevede o raţionalizare a gazului pe timpul iernii, că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai industriei grele și că va menține comunicarea cu ei. Te doare moțul de la bască și alta nu. Jurnalista îl întreabă ce industrii vor fi ”rugate” să facă economii la gaz, iar el spune că a vorbit cu ei și va continua să vorbească. Ca prostu, aș completa eu.

Întrebat, totuși asupra cărei ramuri se vor aplica restricții, el raspunde că fiecare ramură, firma, trebuie să îşi facă niște calcule. Întrebat dacă se vor aplica măsuri asupra companiilor private, domnul ministru a zis că el nu poate spune, sunt date care nu se ofera publicității, pentru că e vorba de companii private.Unde e moțul  ăla de la bască ? Cum adică Guvernul României nu le poate impune chiar nimic nimic privaților? Păi atunci de ce au amendat până i-au durut metatarsienele și i-au desființat  pe micii privați,  dacă nu se pot băga în deciziile lor, afacerile lor ? Aaaaa domnul vorbea despre marii privați, marile concernuri și retaileri. Ssssss, ușor, mergeți pe vârfuri să nu se supere că pleacă de la noi și adio peşcheșuri.

  Întrebat dacă e posibil să urmeze măsuri  negative în urma sacrificiilor cerute și micșorării bugetelor, domnul ministru a spus că nu are o situație cu companiile sau formele în care care vor fi afectate, nu există informatii că vor apărea trimiteri în șomaj. Păi cine o fi prost să se laude ?

Deci după ce au dat legi, au discutat în guvern de le-au ieșit ochii … de la ciorap, au stabilit metodologii de aplicare a legilor, întrebați ce măsuri se iau concret și împotriva cui, domnii miniștri dau din colț în colț, nu pot spune nimic concret, nu pot să intervină în activitatea … firmelor private. De fapt, de ce mă mir,  și domnul Ciucă întrebat, după ”noapte pungilor cu benzină„ dacă firmele private vor reduce prețul combustibililor, a răspuns că încă nu știe, că nu au discutat această variantă, că ”vom analiza”. Cum e turcu și pistoalele, fără plumbi, fără praf de pușcă, fără cremene, fără amnar.

Voluntariatul ca măsură de criză

Legat de criza… gazelor, a mai intervenit și purtătorul de cuvânt care ne anunță, ca un veritabil meteorolog, că VA URMA O RĂCIRE VOLUNTARĂ”. Domnule, oamenii ăștia inventează pe bandă rulantă. Vorba lui săracu Arghezi, ”din bube mucegaiuri și noroi….” ăștia ne dau și pielea înapoi. Auzi,  ”răcire voluntară”, cică să înghețăm voluntar, că așa vrea maica Germania. Cât cinism!!! ”Ba pe a mamei dumitale,, i-ar fi răspuns tata-mare, purtătorului de vorbe.

A urmat la rând domnul George Niculescu, un fel de Bachide  de pe la ministerul energiei, căci ministrul de resort era pe la SUA, să semneze  probabil nește contracte pentru gaz ieftin  rusesc lichefiat, livrat de SUA  la prețuri ”dezghețate„ , probabil cu nave chinezești, ca să îi ardă pe comuniști, mama lor de dușmani!

Domnul secretar ne anunță victorios că s-a discutat la nivel UE varianta unei reduceri  cu 15% a consumului de gaze, VOLUNTARĂ,  (ca și înghețul) care,   daca va fi nevoie,  se poate transforma în reduceri obligatorii. Pricepeți  tactica cavalerilor teutoni ? Ne anunță acuma, că urmează o perioadă de ”restricții voluntare”, așa, să nu zicem noi că ne scalpează, să stăm liniștiți, face fiecare ce vrea, dar, dacă nu apare Baba Vanga sau Maica Tereza sau Fecioara Maria cu niște conducte cu gaz în spinare până la iarnă, (că americanii au încercat cu saudiții dar nu a mers jucăria) nu vor avea ce face vom trece forțat la îngheț, că ne vor da căldură cu picătura. O picătură pe zi, dacă nu cumva la 2-3 zile. Dar voi stați liniștiți nu vă obligăm acuma, doar la toamnă, când vine frigul. La toamnă vor opri gazele fără să mai anunțe, că doar ne-au spus de acuma, dar nu am fost noi atenți.

Și întrebat dacă România va fi în situația să facă restricții la toamnă (întrebare prostească, pentru că dacă va fi directivă europeană, nu doar că va impune restricții, ci va și ”împrumuta” statele care nu vor avea, adică Germania, care la solicitarea partenerului strategic și-a tăiat conducta de sub picioare) domnul Niculescu a dat un răspuns care l-ar putea costa cel puțin postul. Domnia sa a răspuns pe lângă întrebare, că ”Romania si-a dorit întotdeauna independența energetică. (?????)” Și Ceaușescu și-a dorit-o încă de pe timpul când nu îi spunea nimeni ce producție de gaz să scoată și câtă motorină să producă (Se aude nea Nicule? Motorină 55). Păi cum să spui tu măi Georgele, că ne dorim independența energetică și poate vrei și financiară, când domnul Shultz ne dictează și feliile de salam din sandwich ? Băăăăă, dacă te aude  Ursula  mergi în Walhala de nu te vezi. Ai grijă, să nu mai spui prostii anul ăsta, stai acasă, că tot vine cocoaşa a VI-a. Interesant este că chiar dacă să zicem că vom avea rezervele de gaze necesare, tot vom aplica directiva dacă Mama Germanie decide și e în pana prostului, că așa suntem noi, foarte buni executanți. Întrebat ce poziție a avut România la ședința unde s-a decis curba de sacrificiu de 15%, domnul Niculescu a spus că România a avut o poziție moderată. Întrebat ce înseamnă moderată, a răspuns că nu are informații, nu a fost acolo.  Păi nu trebuie să fi fost acolo ca să știi domnule secretar de stat, trebuie doar să știi ce a făcut România în ultimii 32 de ani. Poziția a fost una clasică. Numai că Georgel nu știe dacă capra este poziție, animal ierbivor, sau dispozitiv de tăiat lemne. Asta îl încurcă pe el.

Întrebat ce ramuri vor fi mai afectate de reduceri, domnul secretar de stat, cu voce gâtuită a zis că nu știe, dar poate spune cine nu va fi afecatat, și anume consumatorii casnici, IMM-urile, infrastructura si producătorii de energie. Aici domnul secretar a minciunit, pentru că directiva Europeană nu exclude consumatorii casnici, ba eu aș zice că pe ei va fi bătaia peștelui. Și bineînțeles că dacă consumatorii casnici nu reduc consumul, iar privații nu pot fi obligați, de la cine să obții reducerea, de la primării, sedii de partide si ministere, că astea au mai rămas?  Vezi Georgele că nu iese socoteala și iese minciuna afară ca uleiul?

Și acuma bomba: Privind amploarea reducerilor consumului domnul ministru a precizat că  reducerile  se vor face proporțional până la  gradul de suportabilitate tehnică. Ați auzit oameni buni? Deci au în vedere să reducă consumul de gaze până la limita la care pot suporta centralele să funcționeze, probabil limitele scrise în cartea tehnică, nu cele reale. De oameni și gradul lor de suportabilitate nu a spus nimeni un cuvânt. Așadar… pregătiți-vă!

A mai spus domnul Niculescu, cum că HG 715/2022 VA TREBUI MODIFICATĂ. Acest regulament prevede situația de criză în aprovizionarea cu gaze,  deci trebuie să se umble la el și să stabilească noi definiții și interpretări ale crizei, ca să poată lua ei măsurile pe care le vrea Germania. Dacă Shultz strănută,  în România se instituie situație de criză, de forță majoră, de asediu, dacă pe Zelensky îl doare în gât, instituim starea de mobilizare, dacă își bagă bețișorul invers în ureche e jale, mergem la război. Cam asta se pregătește la guvern, ca să poată ei să doarmă liniștiți.

A fost întrebat Georgel, dacă există o prevedere care să ceară companiilor să aplice voluntar reducerea consumului de gaz?

 • ”Nu este instituită nicio obligație.
 • Dar guvernul a cerut sau cere companiilor să aplice voluntar  reducerea consumului?
 • Nu putem face așa ceva.
 • Ce industrii pot reduce consumul?
 • V-am spus cine.  Nu va reduce.
 • Ce campanii de informare a populației  la nivel național privind reducerea consumului de gaze naturale se au în vedere?
 • Păi ca și cele care recomandă reducerea consumului de zahăr si grăsimi.
 • Am văzut că ședința de guvern s-a ținut cu masca pe figură. Care este intenția guvernului având în vedere că alte guverne deja au reintrodus purtatul măștii în mijloacele de transport în comun. ”

Purtătorul de cuvânt :

 • ”Trebuie să ținem cont de situația actuala, si recomandăm purtatul măștii în spații aglomerate, nu sunt obligații dar recomadăm purtatul măștii în aceste condiții.”

În concluzie aș putea spune că a fost o activitate folositoare dar și paranormală, paradoxală și parapantă, pentru că  am aflat foarte multe, deși invitații nu ne-au spus nimic. Dar merge și așa, doar trăim în România.

https://www.facebook.com/guv.ro/videos/536494001558575

Leapșa pe furate și înghețul voluntar

Care revoluție?

 

În decembrie 89 noi, românii, unii zic că singuri, alții zic că ajutați de țările civilizate, Ceaușescu zicea că sub influența dușmanilor și a agenturilor stăine, am înfăptuit oficial o revoluție, deși și aici părerile sunt împărțite, alții îi zic lovitură de stat, unii loviluție, alții îngrămdeală, în fine, fiecare cu eticheta proprie în funcție de ceea ce a făcut sau citit/auzit fiecare.

Culmea e că și cei care au participat la eveniment, ori de aceeași parte a baricadei, ori din poziții opuse, au păreri diferite despre ce s-a întâmplat. Ca la noi, la nimeni.

Una peste alta, luând de bună (așa cum ni se tot cere de doi ani încoace) și ascultând doar versiunea oficială, să zicem că a fost o revoluție.

Ia să vedem ce spune DEX ul despre revoluție: Schimbare fundamentală a valorilor, a instituțiilor politice, a structurii sociale, a conducătorilor și ideologiilor unei societăți.”

Ups! Asta am făcut noi în decembrie? Păi Iliescu, Brucan Petre Roman, Bîrlădeanu, Voican Voiculescu, Sergiu Nicolaescu, generalul Vlad, Ardeleanu, Băsescu, Boc, Orban, Năstase, urmați de toți ceilalți la nivel local, ce valori reprezentau, din ce instituții publice făcuseră parte, ce ideologie fumau? Bă ești prost? Din start, ori definiția este greșită, ori noi ne mințim singuri cu nesimțire.  

Eu nu văd  că s-ar fi întâmplat nimic din tot ce scrie la dicționar că ar fi trebuit să conțină o revoluție. Dar să zicem că nu mă pricep eu la ideologii, la filosofii, la finețuri politice.

De ce a fost ucis Ceaușescu? Să nu îmi spuneți că a fost judecat condamnat și executat că iar pun mâna pe dicționar și ne rămân definițiile în gât. Păi ce, aia a fost judecată?  A fost ucis pentru că :

 1. A înfometat poporul;
 2. A distrus economia națională;
 3. A ingrădit libertatea de expresie și de mișcare a românilor;
 4. A pus căluș presei;
 5. A ținut poporul în frig, oamenii ieșeau afară din casă ca să se încălzească la coadă la butelii;
 6. A condamnat politic opozanții;
 7. A fost dictator.

Ce vremuri de restriște. Îl ascultam pe Virgil Ogășanu acum câteva zile la un post tv cum povestea cum și-a luat el primul Volkwagen prin 70 parcă, second hand din Germania cu banii economisiți din diurnă după ce a mâncat un turneu întreg doar conserve și pâine uscată adusă de acasă. Patru sute  de mărci l-a costat. L-a adus cu trenul acasă. Virgileeee, ai fost un norocos taică!  Cu 400 de euro acuma nu iti cumperi nici cauciucurile, cat despre trenuri, nepoții noștri o să le mai vadă doar în poze sau filme de epocă.

Dar ca să vedem ce s-a schimbat, în afară de ideologie față de momentul Ceaușescu.

 1. Foamete. Avem, nu ne putem plânge. Pe toate posturile tv ni se arată spectrul foametei care ne paște, vedem cum ard din senin câmpurile, culmea doar cele cultivate cu grâu. Ne plâng televiziunile de milă, au auzit ei, ăștia de la CNN că următoarea plagă este încălzirea globală care duce la foamete;
 2. Distrugerea economiei naționale: Obiectiv îndeplinit. Dacă Ceaușescu a distrus-o, cei care l-au urmat i-au desăvârșit opera, ca să vadă toate generațiile care vor urma ce a făcut criminalul. Să nu uiți Darie ! Noroc ca nu prea a mai rămas nimic de distrus așa că va urma o perioadă de ”relaxare economică”;
 3. Libertatea de mișcare. Ce nu a reușit nici Ceaușescu, care ne-a îngrădit doar plimbările afară, au reușit urmașii lui care nici la serviciu sau în vizită la părinți nu ne mai lasă. Și să nu creadă cineva că a scăpat, din toamnă, revenim la programul de ”iarnă”.
 4. Sugrumarea libertății de exprimare. Ei da, pe atunci îți era frică să vorbești liber la telefon, puteai fi ascultat, și la scrumierele din tren fumai în liniște, să nu te asculte ”tovarășul”. Acuma avem Facebook, Tik-tok, telefonie mobilă, Whatsapp, acuma nu te mai interesează dacă ești ascultat, sunt chiar folositori tovarășii, îți poți întreba telecomanda de la mașină ce a zis nevastă -ta să iei din piață, că îți spun băieții. Acuma ai voie sa vorbesti dar degeaba, ca oricum nu te asculta decat ei și te blocheaza cand vor ei. Acuma vorbesti la telefon si cand nu vrei.
 5. Înghețul. E adevărat până acuma a mai fost cum a mai fost dar de acuma ce se întâmpla doar la București, va fi în toată țara, grație politicii ”înțelepte” a guvernului. Vom îngheța simultan și în mod egal de la ăl cu țâța-n gură pân la ăl cu barba sură, pentru că electricitatea s-a scumpit iar gazele se dau ”amărâților” care ne-au luat și aurul și pădurile și pămnturile, cum se dădea benzina înainte. Înainte nu puteai să aprinzi un reșeu, un bec, că te amendau, acuma ai voie dar cine își mai permite?
 6. Condamnările politice. Păi ce s-a schimbat ? Criminalii, violatorii, hoții, traficanții de țigări, armament, carne vie, se plimbă în voie, se scaldă în bani iar magistrații ne prezită la tv filme de prost gust cu politicieni încătușați care apoi sunt eliberați si ”scăpați”. Așa e Ghiță?
 7. A fost un dictator. E adevărat, acuma nu mai avem dictatori, avem președinți ”jucători”, guverne militarizate, ISU dotat cu mijloace de impunere a forței, acuma suntem ”consultați” la orice măsură sau lege care a fost promulgată. Este adevărat că și noi am devenit mai ”permisivi” nici nu ne mai interesează, parcă suntem anesteziați.  Privim cum suntem ”operați” de parcă nu ar fi vorba de noi.

Așa că întreb și eu ca prostu, care revoluție ?

Care revoluție?