vineri, 16 decembrie 2022

ORDONANTA 11 CARE CUPRINDE INDEXĂRILE, APROBATĂ DE GUVERN(?)

n ședința de guvern de azi, 08.12.2022 a fost planificată discutarea ordonantei de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adică cea care cuprinde indexarea pensiilor în anul 2023. Documentul poate fi studiat în întregime pe pagina GUVERNULUI la secția Transparență, sedințe de guvern. Postez aici părțile de interes privind pensiile militare, sub rezerva posibilelor modificări ulterioare, până la publicarea în Monitotul Oficial.

Menționez că sunt cu caprele la păscut, nu pot da detalii privind viitorul sau calculul pensiei unuia sau altuia, nu mă lasă berbecul.

Art. VIII. – (1) Pentru pensiile militare de stat recalculate sau stabilite, după caz, până la data de 31.12.2017, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin.(1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:
a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să depășească3.154 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5.1%, fără să depășească 4.573 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3.9%, fără să depășească 5.981 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3.1%, fără să depășească 7.388 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 2.6%, fără să depășească 8.782 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 2.1%, fără să depășească 10.000 lei.
(2) Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 01.01.2018, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:
a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei.
(3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) şi (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) şi (3) din aceeași lege, se aplică în mod corespunzător.
Art. IX. – Prin derogare de la prevederile art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei.


Art. X. – (1) În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, astfel:
a) în cuantum de 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
b) în cuantum de 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
c) în cuantum de 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.
(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plătește în două tranșe, în lunile ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:
a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
c) în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.
(3) Prin sintagma venituri lunare prevăzute la alin. (1) și (2) se înţelege:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepția veniturilor din indemnizațiile acordate persoanelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 și art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004 și a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război nr. 49/1991, și plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele
sectoriale de pensii;
d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.


(4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) și (2) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (3) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 de lei și respectiv 3.000 de lei.
Art. XI. – Ajutorul financiar prevăzut la art. X alin. (1) și (2) se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/12/OUG-11.pdf

 

ORDONANTA 11 CARE CUPRINDE INDEXĂRILE, APROBATĂ DE GUVERN(?)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.