luni, 25 ianuarie 2021

Întrebări și răspunsuri privind aplicarea plx 199

 

În data de 25.11.2020 am trimis domnului secretar de stat de la MApN Marius Bălu, următoarea solicitare de informații:

Domnule secretar de stat Marius Bălu,

Pe data de 16.11.2020 am adresat câteva întrebări locțiitorului dumneavoastră, domnul colonel Valeriu Roșu, pe unele aspecte care necesitau lămurire, privind conținutul și modul de aplicare a proiectului PLX 199, a cărui formă, (așa cum se află la ora actuală în Comisiile pentru apărare și pentru muncă ale Parlamentului)  a fost propusă de specialiștii din MApN.

Având în vedere că totuși răspunsul primit în data de 24 nu lămurește esența întrebărilor fiind oarecum evaziv sau poate prea alambicat, m-am gândit că poate modul în care au fost formulate întrebările a fost nefericit sau, poate răspunsul a fost prea sofisticat pentru capacitatea mea de înțelegere sau celor interesați. Ca atare revin, având în vedere prevederile legii 544/2001, actualizată, cu câteva întrebări mai clare, mai la obiect și care necesită un răspuns mai simplu, în așa fel încât pensionarii militari care vor fi afectați de aplicarea acestei legi dacă și când va fi aplicată, să știe la ce să se aștepte așa cum cere și principiul transparenței decizionale. Sunt convins că răspunsul la aceste întrebări va avea totodată rolul de a întări convingerea pensionarilor militari privind grija pe care departamentul pe care cu onoare îl conduceți, o poartă respectării drepturilor pensionarilor militari, reparării nedreptăților comise de alte guverne și calității vieții militarilor.

Menționez că am încercat să formulez întrebările de așa natură,  încât să se poată răspundă acolo unde este posibil, prin da sau nu, pentru a fi mai simplu și pentru dumneavoastră, și pentru cei ce vor citi răspunsul. Aș aprecia dacă s-ar răspunde cât mai simplu și pe puncte, fără a se da răspuns la întrebări nepuse. Așadar:

 1. Se vorbește despre apariția în anul viitor a unei noi legi a salarizării, dumneavoastră ca factor politic din interiorul MApN cunoașteți acest aspect, sunteți la curent cu politica fiscală a guvernului  și partidului din care faceți parte. Dacă este așa, de ce în conținutul PLX 199 există termene de aplicare a unor articole, care conțin sintagma ”după aplicarea în integralitate a prevederilor legii cadru privind salarizarea”, recte L-153, de vreme ce legea va fi abrogată înainte de a fi aplicată în integralitate ?  Nu este aceasta o bătaie dejoc la adresa pensionarilor militari care așteaptă aplicarea PLX 199
 2. Având în vedere prevederile art 591(3), odată cu aplicarea PLX 199 în forma propusă de MApN, indexările obținute în cursul anilor următori NU VOR MAI FI INTRODUSE ÎN CALCULUL ACTUALIZĂRILOR PENSIILOR .
 3. Acest lucru presupune că tot ce s-a obținut prin indexări în anii anteriori actualizării se pierde la actualizare ? Da, sau nu ?
 4. Ce se întâmplă cu sumele câștigate prin indexări înainte de votarea PLX 199. Se vor pierde și acele sume ? Da, sau nu ?
 5. Art 60 (31) așa cum este conținut în PLX 199, prevede că OMM se va adăuga, odată cu votarea și promulgarea PLX 199, la netul pensiei, deci în afara prevederilor art 60 care limitează cuantumul pensiei. Dacă pentru cei care vor ieși la pensie după promulgarea legii este clar ( așa cum este clar și că va crea o hemoragie imensă, similară celei pricinuite de OUG 59/2017), se pune întrebarea când și cum se va pune în aplicare acest articol celor care au ieșit la pensie după aplicarea respectivei ordonanțe, care nu primesc acest spor, dar MAI ALES cum se va aplica acest articol celor care au ieșit la pensie înainte de septembrie 2017, căci odată cu prima actualizare vor intra și ei în limitarea la net. Li se vor scoate acele procente din pensia calculată conform art 60 și li se va adăuga la pensia netă ? Acest aspect trebuie clarificat.
 6. Conform Art. 1101 din PLX 199, așa cum reiese și din Comunicatul Comun dat de DRPCVP și reprezentanții Forumului Structurilor Asociative în data de 12.11.2020, urmează a se aplica o formulă de stabilire a unui cuantum minim individualizat al pensiilor militare, care va fi acordat  pensionarilor ale căror pensii sunt mai mici decât cuantumul calculat astfel.  
 7. Când se preconizează să se termine acest proces, respectiv calcularea acestui cuantum minim, sau în ce perioadă de timp?
 8. De ce se mai stabilește acest cuantum,  dacă se preconizează apariția unei noi legi a pensiilor militare care ar putea să apară până la finalizarea acestui proces?
 9. Ce se va întâmpla cu Cuantumul minim individualizat după ce va fi calculat așa cum prevede proiectul la art 1101 (1)?
 10. Se va emite decizie de recalculare și va deveni pensie militară?
 11. Va fi indexat? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 12. Va fi actualizat ? Dacă da, în funcție de ce, de creșterea soldelor activilor, de creșterea salariului mediu pe economie sau de amândouă, ? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 13. I se va adăuga OMM ?Dacă da, la brut sau la net? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 14.  I se va adăuga Pensia Suplimentară? Dacă da, la brut sau la net? Dacă nu, de ce ? Nu e o discriminare?
 15. Vechimea obținută prin grupele de muncă, va fi adăugată? Dacă nu, de ce? Nu e o discriminare?
 16. Ce se va întâmpla cu pensia calculată în urma aceste formule de calcul, în situația în care prin indexarea anuală, cuantumul pensiei (calculat în baza art28-30) celui căruia i se aplică acest cuantum minim, ar crește peste valoarea cuantumului minim? I se va repune în plată pensia calculată în baza art 28-30 din L223?  Da, sau nu ? Dacă da, ce se va întâmpla apoi dacă apoi în următorul an sau următorii ani, cuantumul minim individualizat va reveni peste pensia calculată în baza art 28-30 ale L-223. Se va repune în plată acest cuantum ? Cât va ține acest duel ? Sau odată acordat acest cuantum rămâne în plată indiferent de evoluția ulterioară a pensiei și cuantumului?
 17. La punctul 3 al articolului  1101  se prevede că vechimea necesară calculării în procent de 100%  cuantumului este de 25 de ani. Cine a stabilit și pe ce criterii,această vechime ? De ce 25 de ani dacă la art 16 punctul 1(b) vechimea în serviciu necesară acordării pensiei este de 15 ani? MApN modifică legea după cum bate vântul?
 18. La punctul 4 al aceluiași articol 1101 se prevede că pentru fiecare an minus la vechimea de   25 de ani ceruți, se reduce cuantumul proporțional  cu anii lipsă, ceea ce înseamnă o penalizare de 4 ori mai mare decât sumele ce se penalizează conform calculului din legea 223 pentru  aceeași diferență de ani. DE CE ? Nu este o discriminare de tratament? De ce cei penalizați prin PLX 199 să fie penalizați așa de drastic ? Cine urăște atât de mult pe  militarii disponibilizați încât aceștia  sunt loviți de fiecare dată, prin fiecare modificare a legii, fie că li se ia dreptul la muncă în sistemul bugetar, fie că li se scade cuantumul și așa mic al pensiei, fie că nu li se iau în calcul anii munciți în viața civilă, deși sunt munciți, nu furați și nu sunt acceptați de nici un sistem, fie că sunt penalizați excesiv?
 19. De ce s-a stabilit vechimea în serviciu și nu vechimea cumulată, cum se calculează la cei a căror bază de calcul e cea prevăzută la art.28-30 a L 223? Nu este asta o discriminare ?
 20. La art 1101(6) se prevede că metodologia de calcul și termenul de emitere a deciziei de acordare a acestor cuantumuri  va fi stabilit de conducătorii instituțiilor. Dacă în ceea ce privește metodologia este clar, DE CE TERMENUL este stabilit de ministere și nu de LEGE? A devenit MApN organ legislativ? Toate termenele trebuie prevăzute clar în lege, altfel legea este neconstituțională, încălcând condițiile de claritate a legii.
 21. Ce se va întâmpla cu sistemul pensiilor militare, vor fi  două sisteme de calcul a pensiei diferite, actualizate și indexate diferit, având baze și elemente de calcul diferite,unele având incluse OMM, PS și grupele de muncă, altele nu ? NU SE CREAZĂ O NOUĂ DISCRIMINARE? Da, sau nu ?
 22. Este adevărat că la nivelul MApN se studiază și pun bazele unei noi legi a pensiilor militare bazate pe o nouă lege a salarizării? Dacă da, când este preconizat să fie gata și implementată ? Întrebarea nu este prematură, intențiile privind legislația   se planifică,  mai ales la armată, nu apar legile peste noapte. Dacă este adevărat, ce rost mai are acest proiect? Doar pentru bulversarea pensionarilor, sau este un scop pur politic, de atragere a unor voturi ?

Este posibil ca la unele din aspectele semnalate să nu se fi gândit nici inițiatorii amendamentelor și în acest caz sunt convins că aceste întrebări vă vor fi de folos în stabilirea metodologiei de aplicare și eventual amendarea proiectului în cadrul procesului legislativ rămas  a fi finalizat.

Deoarece după întâlnirea Forumului din septembrie, la final m-ați rugat să vă trimit câteva din aspectele semnalate care v-au atras atenția și ați considerat că merită studiate iar eu vi le-am trimis dar nu am primit încă nici un răspuns, vi le retrimit acum la pachet cu aceste aspecte sperând că voi primi răspuns la toate. Mă gândesc că poate le-ați rătăcit sau nu au ajuns la dumneavoastră, căci altfel, ați dat un semn de viață în 3 luni.

 Iată deci ce vă semnalasem în Septembrie:

 1. Rectificarea legislaţiei pensiilor militare având în vedere modificările legislaţiei pensiilor publice ce constituie dreptul general în materie de pensii.

Între cele două sisteme de pensii respectiv cel al pensiilor militare prevăzut de legea 223/2015 şi cel public prevăzut de legea 263/2010 (respectiv legea 127/2018 pentru viitor) există o corelaţie directă în ceea ce priveşte o seamă de drepturi ce trebuie aplicate unitar beneficiarilor de pensii, indiferent de sistemul care îi acordă dreptul de pensie. Astfel, „între sistemul public de pensii și sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor de pensie”  rezultând fără echivoc faptul că modificările legislative făcute asupra prevederilor legislative din sistemul public trebuie să se reflecte corespunzător şi în sistemul militar. Altfel, ne vom găsi în situaţii absurde juridic.

 1. Concret, Legea 215/2019 a modificat L263/2010 privitor la perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă, după cum urmează:

1. “La articolul 18, litera a) va avea următorul cuprins:

a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

2. La articolul 55 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 - 4
2 - 8
3 1 -
4 1 4
5 1 8
6 2 -
7 2 4
8 2 8
9 3 -
10 3 4
11 3 8
12 4 -
13 4 4
14 4 8
15 5 -
16 5 4
17 5 8
18 6 -
19 6 4
20 6 8
21 7 -
22 7 4
23 7 8
24 8 -
25 8 4
26 8 8
27 9 -
28 9 4
29 9 8
30 10 -

În acest moment legea 223/2015 cu privire la perioadele lucrate în condiţii deosebite prevede:

„Articolul 21 alin.(1) litera a):

Articolul 24

La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:

 a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;”

Necorelarea prevederilor L223/2015 cu modificările survenite conduce la situaţia discriminatorie în care perioade de muncă realizate in aceleași condiții de muncă  sunt recompensate de sistemul public cu 4 luni la an iar de sistemul militar cu doar 3 luni la an.

Aceasta este prima discriminare.

A doua discriminare se referă la PERIOADA PENTRU CARE SE ACORDĂ REDUCEREA. După cum se poate observa din tabelele de mai sus, în sistemul civil, cele 4 luni se acordă PENTRU FIECARE AN LUCRAT ÎN CONDIȚII DEOSEBITE, începând cu primul an. În Legea 223, militarii primesc REDUCEREA DE 3 LUNI ABIA DUPĂ ÎMPLINIREA A 6 ANI DE MUNCĂ ÎN CONDIȚII DEOSEBITE, DECI 3 LUNI PENTRU FIECARE 6 ANI, NU 4 LUNI DUPĂ FIECARE AN CUM ESTE ÎN SISTEMUL CIVIL.

Astfel, se ajunge ca după 10 de ani de muncă în condiții deosebite, un civil să beneficieze o reducere de 42 de luni, iar un militar de aceleași cifre, dar inversate, adică 24 de luni.

Întrebări: Cu ce au greșit militarii? DE CE SUNT PEDEPSIȚI? Condițiile deosebite ale militarilor sunt mai ușoare decât ale civililor? DE CE NU SUNT CUANTIFICATE LA FEL? Acesta este pedeapsa pentru că au fost 24/24 la dispoziția ministerului?Propunere: Modificarea L223 la art 21 și 24 cu cele carea au dus la modificarea L263 prin legea 215, respectiv art 18 litera a) și art 55 alin. 1 litera a). Aceasta modificare trebuie făcută prin Hotărâre de guvern,(nu  prin OUG, deoarece este vorba de un drept constituțional) pentru aplicarea uniformă a legii 215/2019.  Trebuie specificat că articolul 18 litera a), modifică art 21,  iar art. 55, alin 1 litera a) modifică art  24,  din L223/2015.

Evident şi la reducerea vârstei de pensionare apar diferențe de tratament  ce nu pot fi acceptate.

 •  NEAPLICAREA PREVEDERILOR PRIVIND ACTUALIZAREA SOLDELOR.

O altă discriminare  la care sunt supuși militarii și care denotă lipsa de interes a conducerii MApN față de personalul militar activ și în rezervă, este nepunerea în aplicare a prevederilor art 7.alin 3 cap II din Anexa 7 a L 284/2010,care prevede :

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează prin hotărâre a Guvernului, proporțional cu evoluția valorii coeficientului de ierarhizare 1,00.

Dreptul respectiv este păstrat și în L-153/2017, ANEXA VI, cap 2, sectiunea 1, art 7 alin. 3 astfel:

”3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.”

De ce din 2009 de când a fost prima oară stipulat acest drept, MILITARII NU AU BENEFICIAT DE EL ? De ce MApN prin DDRCPV, DGFC, CPS și DGJ, NU AU URMĂRIT CA ACESTE DREPTURI SA FIE ACORDATE MILITARILOR? Cine este vinovat de nerespectarea legii timp de 10 ani ? CÂND VA INTRA MApN ÎN LEGALITATE ȘI VA RESPECTA DREPTURILE SALARIALE ALE MILITATILOR?

Reamintesc că legea prevede ca această actualizare să se facă prin HG nu OUG, cum spunea  -greșit- domnul ministru. Cât timp îi va lua ministerului să înainteze un proiect de HG prin care să repună legea în drepturile ei?

Acestea sunt aspectele asupra cărora bănuiesc că deja ați reflectat suficient încă de când ați luat contact cu ele din discuțiile avute cu reprezentanții asociațiilor militarilor cât și din discuțiile avute direct cu mine,  cu diferite ocazii. Sper că în fine voi primi răspuns la aceste probleme concret și clar așa cum stă bine unor oameni care se respectă. 

În final,domnule secretar de stat, vă anexez un tabel care conține privilegiile  pensiilor speciale despre care vorbește toată lumea politică din nou, fiind campane electorală, știind că pensiile militare vor fi incluse și sunt incluse în mintea și  intențiile multora,  ca pensii speciale. Vă rog să studiați tabelul și să le explicați tuturor celor care includ pensiile militare în acel tip de pensii speciale, DE CE GREȘESC și DE CE PENSIILE MILITARE NU SEAMĂNĂ DELOC CU ACELE PENSII SPECIALE.

Cu speranță și respect,

Col (rtr) Marin Neacșu                                                                                                                         25.11.2020

ȘEFULUI DRPCVP, DOMNUL SECRETAR DE STAT MARIUS BĂLU

La aceste întrebări, pe data de 29.12.2020, am primit următorul răspuns:

 Nu mai comentez răspunsurile, las pe fiecare să citească să se informeze, să judece și să acționeze cum crede de cuviință.


Întrebări și răspunsuri privind aplicarea plx 199

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.